Biskupství brněnské

Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - IV.

Milí bratři,

naše čtvrté a poslední zastavení v Roce rodiny je věnováno vánočnímu období.

V kalendáři jsme mohli najít letošní vánoční svátky a s nimi spojené volno už roky předem, také oblíbený symbol Vánoc – dárky – často vybíráme v předstihu. Často je dokonce nakupujeme i s tím, koho si přejeme obdarovat, takže na co se ještě můžeme těšit, jaká překvapení je možno očekávat?

Biblické Vánoce začaly úplně jinak, neočekávaně. Matoušovo i Lukášovo evangelium popisuje, že se o blížících se prvních Vánocích – tedy o Ježíšově narození – dověděla Maria, Josef i Alžběta až ze setkání, a to ne z běžných lidských sdělení. Události kolem Ježíšova narození jsou zvláštní – postrádají jakýkoli rys všednosti a současně se dotkly pouze těch, kteří dokázali prožívat život v odevzdání do Boží lásky a nechávali se jím „překvapit“…

Vánočními svátky vrcholí i letošní Rok rodiny, který jsme v naší diecézi prožívali.

Jaká očekávání se ještě nabízejí?

Když očekáváme, připouštíme změnu nebo se na ni dokonce připravujeme. Význam změny hodnotíme podle toho, jakým způsobem a jakou měrou mění náš život. A rodina je místem, kde se mohou uskutečňovat i ta nejdůležitější životní očekávání a s nimi spojené změny:

– když jsme se narodili, nabídl Bůh touto událostí našim rodičům neopakovatelnou příležitost – podílet se na novém životě, který zcela přesahoval jejich dosavadní zkušenost a který měl moc proměnit jejich vlastní život;
– když jsme dospěli, dostali jsme tuto příležitost sami – dávat k dispozici svůj dosavadní život a přijímat nový život – ať už fyzicky nebo duchovně – a počítat s tím, že se tím otvíráme změně naší vlastní existence.

Vánoce jsou časem, kdy církev znovu prožívá začátek nové Boží nabídky ke vztahu. O svátcích budeme trávit mnohem víc času pospolu – v rodinách i při vánoční liturgii ve farnostech, budeme se navzájem zvát na návštěvy, podnikat výlety, mnozí mají potřebu trávit čas v přírodě, na horách. Můžeme prožít všechny tyto události podle plánu, podle zaběhaných zvyklostí, které hřejí, ale které mohou i spoutávat.

Vedle toho můžeme nadcházející dny prožít i v očekávání nového pohledu na situaci našeho života, naší rodiny i společenství, do nichž patříme. A tento nový pohled nám nabízí Ježíš, pokud budeme (i obvyklé) události prožívat jako setkání, v nichž je on přítomen. Prorocké zaslíbení „Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel, to je Bůh s námi“ (Iz 7,14) můžeme uskutečňovat novým duchem prožívání vánočních událostí. I náš domov a naše rodina – i farní – se může stát místem, kdy je Bůh se svojí láskou zvláštním způsobem s námi.

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Kéž se tak stane v našich srdcích také o letošních Vánocích.

Žehná Váš biskup Vojtěch

Další texty:

Dne narození
Jan Šlachta: Můžeš
Pohádka na prázdniny – „Jak na to“
Pohádka na prázdniny – „Růžence“
Pohádka na Vánoce – „František“
Měsíc
Růžence
Bílá knížka
Bruno Ferrero: Modlitba štěstí
Nekrásnější den podle Matky Terezy
Do nového roku s Malým princem
Andělská cesta k nesmrtelnosti
Povzbuzení pro rozvedené
Pečuj o své srdce! - zpovědní zrcadlo papeže Františka
Nebojme se plout bez motoru
Čtvrthodinka před Nejsvětější Svátostí
Klec
Most
Duchovní rady jezuity P. Felice Capellia
O čase a smyslu
Amnestie 2013
Novéna odevzdání
Zázrak v Lassingu
Zamilovaný Bůh
Když chodí svatý Mikuláš...
„Toužím po Tobě!“
Svatí Cyril a Metoděj oslovovali nejen rozum, ale i srdce
Dopis Jidášovi
Růst ve svobodě
Tipy pro lepší život v roce 2011
O andělovi bez křídel
Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně, (srv. 1 Kor. 13, 1 - 8)
Chci milosrdenství
Prázdné ruce
Vánoční přání 2008
Personální práce
Náprava zla
Mentalita
Malé zamyšlení o Brně
Vy jste sůl země a světlo světa
Nanebevstoupení Páně
Velikonoční přání
Groteska
Vánoční přání 2007
Advent je dobou usilovného hledání cesty
O Písmu
Putování do Cách
Tatínkovské vyznamenání
Jak poznat Boží vůli
Postní zamyšlení
Víra je budoucnost
Dům Boží rodiny
Vánoční přání 2006
Jsem, praví Bůh, Mistr tří ctností
Předávání víry v rodině
O povolání
Balíček
Každý z nás je Boží nástroj
Hesla pro život
Jít jinou cestou
Přání na cestu adventem
Rybičky
Věrnost slibu
Chvíle modlitby
Největší radost
Panenka
Život je ...
Aby to nebyl hřích
Z novoměstského zpravodaje Kunhuta
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - IV.
Čekáme děťátko
Koho má nejvíc rád?
Následovat Ježíše
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - III.
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - II.
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - I.
Této knihy si važ
Modlitba Svatého Otce Jana Pavla II. za rodinu
Modlitba k Duchu Svatému
Vytesané do kamene
Bůh se o mě postaral
Modlitba z kuchyně
Slova na cestě adventem
Nejen o mokré podlaze
Nad listem Svatého Otce rodinám
Sejdeme se v nebi
Pokoj duše
Umění čekat
Aby mohlo vyrůst něco krásnějšího
Křesťan v postní době
Skutky milosrdenství
Život po porodu
Vánoční pozdrav
Nikdy tě neopustím
Buď vůle tvá
Corcovado
Pokoj Vám!
Úvahy nad listem Svatého otce Jana Pavla II. rodinám
Červená Karkulka
Mt 10,8 v širších souvislostech (a sportovníma očima)
Rozumný a svatý půst
Dopis pro tebe
Vánoce
Pastýř
Ježíš Kristus je král
Vinař
Jsem
Kde se vzalo to dobro?
To nevím
Klukovina
Ve vlaku
Ježíšovo zmrtvýchvstání
Očekávání II.
Postní doba
Slovo lidské a slovo Boží
Vánoční pohádka
Očekávání
Advent
Modlitba
Jablíčka
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality