Biskupství brněnské

Katedrála sv. Petra a Pavla

KatedrálaKřesťanský chrám může mít pro každého příchozího jiný význam. Může být oázou ticha, skvostem kultury, dominantou města ...

Ve skutečnosti je chrám místem setkání. Setkává se zde minulost se současností, člověk s člověkem, ale především zde má člověk možnost setkat se se svým Tvůrcem a v jeho blízkosti najít sám sebe a uvědomit si tak velikost a vznešenost lidství.

Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově je hlavní chrám diecéze. Je biskupským chrámem (od slova „cathedra“).

Podle nejnovějších poznatků sahají počátky chrámu na Petrově do 70. let 12. století. V období gotiky prošel několika přestavbami. Původní zasvěcení svatému Petrovi bylo rozšířeno na zasvěcení sv. Petrovi a Pavlovi již před rokem 1378. Během třicetileté války kostel vyhořel a jeho obnova proběhla ve dvou barokních fázích v letech 1651-52 a 1743-46.

KatedrálaRoku 1296 byla u kostela zřízena kolegiátní kapitula, a když papež Pius VI. bulou z roku 1777 potvrdil zřízení brněnského biskupství, byl kostel sv. Petra a Pavla povýšen na katedrálu.

Po archeologickém průzkumu, který probíhal v katedrále na počátku 90. let minulého století, je pro veřejnost zpřístupněna románsko-gotická krypta.

V roce 2005 byla v chrámu na Petrově otevřena trvalá expozice s názvem Klenotnice katedrály, v níž mohou návštěvníci shlédnout bohoslužebné textilie, monstrance, kalichy a další předměty ukrývající se dříve v depozitářích.

Klenotnice katedrály se tak vedle románské krypty a výhledu ze severní (směrem na město Brno) a jižní (vyhlídka směrem k Pálavě) katedrální věže stala další nabídkou pro turisty a návštěvníky Petrova.

Vedle kaple Zvěstování Páně se vzácným renesančním oltářem byla - v severním vchodu katedrály - 29. června 2005 zpřístupněna nová adorační kaple Těla Kristova, jejíž oltář i interiér navrhl a realizoval renomovaný velehradský umělec Otmar Oliva.

KatedrálaOd Jubilejního roku 2000 je každý čtvrtek v katedrále sv. Petra a Pavla sloužena poutní bohoslužba. V 16.30 hodin jí předchází výstav Nejsvětější svátosti s možností soukromé adorace, v 17.00 hodin pokračuje společná adorace se svátostným požehnáním, v 17.25 hodin následuje modlitba na úmysly Svatého otce a v 17.30 hodin poutní mše svatá. Účast na společné adoraci a následné bohoslužbě je obdařena milostí plnomocných odpustků za splnění dalších obvyklých podmínek.

Klenotnice katedrály, krypta i vyhlídka z věží katedrály jsou pro návštěvníky otevřeny od pondělí do soboty od 11.00. do 18.00 hodin, v neděli od 11.45. do 18.00 hodin (změna otevírací doby vyhrazena). Další informace: Římskokatolický farní úřad, Petrov 9, 602 00 Brno, tel. 543 235 031.

Na průčelí katedrály je citát z Matoušova evangelia (kapitola 11, verš 28-30):

Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos tollite iugum meum super vos et discite a me quia mitis sum et humilis corde et invenietis requiem animabus vestris iugum enim meum suave est et onus meum leve est.

Foto: Libor Teplý
Další informace: www.katedrala-petrov.cz

 

Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi,
a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě,
neboť jsem tichý a pokorný srdcem,
a naleznete pro své duše odpočinek.
Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality