Biskupství brněnské

Patroni a světci

Patroni katedrály a brněnské diecéze

Hlavními patrony katedrály na Petrově i celé brněnské diecéze jsou svatí apoštolové-mučedníci Petr a Pavel (liturgická slavnost 29. června).

Za další ochránce jsou na základě rukopisu „Liber erectionis et fundationis altarium 1482-1552“, který je uložen v Zemském archivu Olomouc, mimo jiné považováni:

 • Sv. Cyril, mnich, a sv. Metoděj, biskup, hlavní patroni Moravy a spolupatroni Evropy
 • Sv. Václav, mučedník, hlavní patron českého národa
 • Sv. Vít, mučedník, patron Čech a Prahy
 • Sv. Vojtěch, biskup a mučedník, patron Čech
 • Sv. Klement Maria Hofbauer, kněz a mučedník
 • Sv. Prokop, opat
 • Sv. Kristin, mučedník
 • Sv. Jan Nepomucký, kněz a mučedník, patron Čech
 • Sv. Ludmila, mučednice
 • Sv. Kordula, panna a mučednice

Světci spojeni s brněnskou diecézí

Připomeňme si osobnosti, které církev během času vyzvedla pro zásluhy jejich života mezi svaté a jež nějakým způsobem vstoupily do dějin brněnské diecéze.

U počátků víry našich předků stojí učitelé a věrozvěstové, bratři svatý Cyril – mnich (cca 826-869) a svatý Metoděj – biskup (cca 815-885), spolupatroni Evropy, jež v naší zemi slavnostně připomínáme 5. července na Velehradě i v Mikulčicích. Ve světě je jejich svátek slaven 14. února. Jeden z jejich žáků, svatý Gorazd (9. stol.), pocházel z Moravy, a proto ho sv. Metoděj určil roku 885 svým nástupcem (jeho památka se slaví 27. července).

A následuje řada dalších:

 • Svatý Klement Maria Hofbauer (1751-1820), rodák z Tasovic, kněz řádu redemptoristů, patron Vídně - jeho svátek se slaví 15. března, v naší republice 20. května.
 • Svatá Zdislava z Křižanova (cca 1220-1252), rodačka z Křižanova, patronka českého národa, patronka rodin - její památka se slaví 30. května.
 • Blahoslavená Marie Restituta Kafková (1894-1943), rodačka z Brna, řeholní sestra- františkánka, mučednice. Její památka je připomínána 29. října.
 • Jihomoravskou metropolí prošli také tři jezuitští kněží-mučedníci, a to blahoslavený Edmund Kampián (1540-1581) – jeho památka se slaví 1. prosince, svatý Jan Ogilvie (1579-1615) – jeho památka připadá na 10. března, a blahoslavený Melichar Grodecki (1584-1619) – liturgická památka 7. září, kteří zde prožili svá léta v noviciátě Tovaryšstva Ježíšova.
 • S Brnem je spojen rovněž svatý Jan Sarkander (1576-1620), kněz-mučedník. V jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie přijal jáhenské svěcení (1609) a v (tehdy kolegiátním) chrámu sv. Petra a Pavla na Petrově kněžské svěcení (1609). Jeho památka je u nás slavena 6. května.
 • V Jemnici a v Brně na Petrově můžeme najít kazatelny zvané kapistránky, z tradice pojmenované po apoštolovi Evropy, františkánském knězi - svatém Janu Kapistránském (1386-1456), který na své misijní cestě Moravou v těchto městech kázal (památka 23. října). Jako vynikající lidový kazatel prošel brněnskou diecézí také další františkánský kněz - svatý Bernardin Sienský (1380-1444) – památka 20. května.
 • Při svěcení klášterního kostela v Brně-Zábrdovicích na počátku 13. století byla přítomná svatá Alžběta Uherská (1207-1231), kterou jako děvčátko právě vezli z rodných Uher k určenému manželovi. Památka 17. listopadu.
 • Jako představený řádu piaristů za Alpami působil v Mikulově v letech 1638-1641 blahoslavený Petr Casani.
 • A dejme prostor i legendě, která říká, že dominikánský klášter ve Znojmě zakládali svatý Hyacint a blahoslavený Česlav při svém návratu z Itálie do rodného Polska.
 • O kapli v klášteře minoritů v Jihlavě se zase traduje, že je zbudována z cely, v níž při své vizitační cestě přespával svatý Bonaventura.
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality