Biskupství brněnské

Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.

Pavel KonzbulCurriculum Vitae EN FB ikonka

 

Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.

14. diecézní biskup brněnský

Pavel Konzbul se narodil 17. října 1965 v Brně. Mládí prožil v Brně-Juliánově. Po maturitě na      gymnáziu v Brně na Křenové ulici pokračoval ve studiu na elektrotechnické fakultě VUT v Brně, obor elektrotechnologie, které absolvoval v roce 1989.

Po vykonání roční základní vojenské služby nastoupil jako odborný a později vědecký pracovník do Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky v Brně. Publikoval v řadě zahraničních odborných časopisů. Externě vyučoval na elektrotechnické fakultě VUT v Brně, kde také obhájil doktorskou práci na téma teorie elektromagnetického pole.

 

V roce 1995 vstoupil do Laického sdružení sv. Dominika, v němž působil několik let jako zástupce národní provinční představené v Praze. V témže roce zahájil studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které dokončil v roce 2000. Je jedním z prvních členů Společnosti pro církevní právo.

V roce 2003 přijal v katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho. Poté působil jako farní vikář v Boskovicích a Svitávce, v Hustopečích u Brna, Starovičkách a Starovicích.

V roce 2005 byl jmenován spirituálem Biskupského gymnázia v Brně. Na Pedagogické fakultě MU v Brně vyučoval studijní obor Učitelství křesťanské výchovy.  

V roce 2013 byl ustanoven farářem ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. 

V říjnu 2015 byl brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem jmenován sídelním kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.

V sobotu 21. května 2016 papež František jmenoval Pavla Konzbula pomocným brněnským biskupem a titulárním biskupem litomyšlským. Biskupské svěcení přijal 29. června 2016 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně od svého diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho.

O Slavnosti Nanebevstoupení Páně 26. května 2022 jmenoval papež František Pavla Konzbula 14. diecézním biskupem brněnským. V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 byl v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně uveden do úřadu.

Pavel Konzbul je od roku 2000 členem Společnosti pro církevní právo a od roku 2016 členem Správní rady Masarykovy univerzity v Brně. V rámci České biskupské konference je předsedou Komise pro kněžstvo a členem Komise pro katolickou výchovu.

Pavel Konzbul je autorem jedenácti publikací, určených především mládeži, a je aktivní rovněž na sociálních sítích.

 

Znak

Znak diecézního biskupa Pavla Konzbula

Popis znaku:

 Štít je čtvrcený. V prvním a čtvrtém černém poli je vztyčený stříbrný meč s červeným jílcem a záštitou, přeložený dvěma zlatými vztyčenými klíči (znak biskupství). Druhé a třetí pole je stříbrné, z červeného návrší v patě štítu vyrůstá červený heroldský kříž s povýšeným břevnem. Kříž je provázen černými majuskulními písmeny „alfa" a „omega" (osobní znak).
Za štítem je zlatý procesní kříž provázený vpravo mitrou a vlevo ven točenou berlou. Vše je převýšeno zeleným biskupským kloboukem.

Biskupské heslo: VIA VERITAS VITA (Cesta, pravda, život).

 

 


 

Bibliografie

V letech 2009 až 2022 vydal Pavel Konzbul jedenáct publikací:

 • Nesesmolíš (Cesta 2009)
 • Polednice (Cesta 2010)
 • Puzzle (Cesta 2010)
 • Dobro, zlo a hlodavci (Cesta 2011)
 • Dvířka věčnosti (Cesta 2011)
 • Zlaté prasátko (Cesta 2012)
 • Jak mluvit s dospívajícím o víře? (Cesta 2013)
 • Naslouchání (Cesta 2015)
 • Víra a polibek (Cesta 2017)
 • Jak sníst slona (Cesta 2019)
 • Cesta, pravda, život aneb Dvanáct tisíc slov (Cesta 2022)

 

 

 

 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality