Biskupství brněnské

Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.

Pavel KonzbulCurriculum Vitae EN FB ikonka

 

Pavel Konzbul se narodil 17. října 1965 v Brně-Juliánově. Po maturitě na gymnáziu v Brně na Křenové ulici pokračoval ve studiu na elektrotechnické fakultě VUT Brno - obor elektrotechnologie, které absolvoval v roce 1989.

Po vykonání roční základní vojenské služby nastoupil jako odborný a později vědecký pracovník do Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky v Brně. Tam se věnoval vývoji a realizaci korekčních cívek magnetických polí pro tomografii nukleární magnetické rezonance. Publikoval v řadě zahraničních odborných časopisů. Externě vyučoval na elektrotechnické fakultě VUT v Brně, kde také obhájil doktorskou práci v oboru teorie elektromagnetického pole.

V roce 1995 vstoupil do Laického sdružení sv. Dominika, kde byl několik let zástupcem národní provinční představené v Praze. V témže roce zahájil studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které dokončil v roce 2000. Od téhož roku je také členem Společnosti pro církevní právo.

V roce 2003 přijal v katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení z rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. Poté působil jako farní vikář v Boskovicích a Svitávce, v Hustopečích u Brna, Starovičkách a excrurrendo administrátor ve Starovicích.

V roce 2005 byl ustanoven spirituálem Biskupského gymnázia v Brně a v roce 2013 jmenován farářem ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně a členem Kněžské rady brněnské diecéze. V říjnu 2015 byl brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem jmenován sídelním kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.

V sobotu 21. května 2016 papež František jmenoval Pavla Konzbula pomocným brněnským biskupem a titulárním biskupem litomyšlským. Biskupské svěcení přijal 29. června 2016 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně od svého diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho.

Dne 26. května 2022 jmenoval papež František Pavla Konzbula 14.diecézním biskupem brněnským. V den slavnosti diecézních patronů, 29. června 2022 se v katedrále sv. Petra a Pavla ujal vedení diecéze.

Při České biskupské konferenci je biskup Pavel Konzbul předsedou Komise pro kněžstvo a Komise pro katolickou výchovu. Je autorem jedenácti publikací, určených především mládeži, a je aktivní rovněž na sociálních sítích.

 

Znak

Znak diecézního biskupa Pavla Konzbula

Popis znaku:

 Štít je čtvrcený. V prvním a čtvrtém černém poli je vztyčený stříbrný meč s červeným jílcem a záštitou, přeložený dvěma zlatými vztyčenými klíči (znak biskupství). Druhé a třetí pole je stříbrné, z červeného návrší v patě štítu vyrůstá červený heroltský kříž s povýšeným břevnem. Kříž je provázen černými majuskulními písmeny "alfa" a "omega" (osobní znak).
Za štítem je zlatý procesní kříž provázený vpravo mitrou a vlevo ven točenou berlou.

Deviza: VIA VERITAS VITA (Cesta, pravda, život).
Vše je převýšeno zeleným biskupským kloboukem.

 

Autor návrhu: Jan Oulík


 

Bibliografie

V letech 2009 až 2022 vydal Pavel Konzbul jedenáct publikací:

 • Nesesmolíš (Cesta 2009)
 • Polednice (Cesta 2010)
 • Puzzle (Cesta 2010)
 • Dobro, zlo a hlodavci (Cesta 2011)
 • Dvířka věčnosti (Cesta 2011)
 • Zlaté prasátko (Cesta 2012)
 • Jak mluvit s dospívajícím o víře? (Cesta 2013)
 • Naslouchání (Cesta 2015)
 • Víra a polibek (Cesta 2017)
 • Jak sníst slona (Cesta 2019)
 • Cesta, pravda, život aneb Dvanáct tisíc slov (Cesta 2022)

 

 

 

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality