Biskupství brněnské

Normy a předpisy

Normy a předpisy  
Organizační řád kurie biskupství brněnského (2023)  PDF
Pastorační instrukce pro brněnskou diecézi k uvedení dospělých do křesťanského života PDF
Směrnice pro realizaci nových kostelů a kaplí PDF
Instrukce ohledně služby exorcismu a modliteb za osvobození PDF
Diecézní směrnice pro realizaci varhanářských prací PDF
Základní normy pro formaci stálých jáhnů v brněnské diecézi PDF
Knihovní řád knihovny Biskupství brněnského RTF PDF
Patero církevních přikázání, zasvěcené svátky, posty RTF PDF
Smlouva o podmínkách vzniku a působení duchovní služby
v resortu ministerstva obrany
RTF PDF
Diecézní pokyny k užívání některých symbolů RTF PDF
Pokyny pro zájemce o fotografování v kostele
při liturgických akcích
RTF PDF

Návštěvní řád kostela
          - německy
          - anglicky

RTF
RTF
RTF

PDF
PDF
PDF
Koncerty v kostelích
(dokument Kongregace pro bohoslužbu a svátosti)
PDF
Dekret o odpustcích u příležitosti Roku kněží,
který byl vyhlášen ke cti sv. Jana Marie Vianneye
DOC
Instrukce ohledně postupu v případech žádostí o vystoupení z církve PDF
Instrukce pro přijetí do plného společenství církve PDF
Odměňování duchovních v brněnské diecézi platné od 1.7.2023 PDF
Předpis k zápisům do církevních matrik RTF PDF
Roční prověrka BOZP-PO PDF
Metodika pro používání datových schránek – pro církevní právnické osoby zřízené Biskupstvím brněnským

Dohoda o pověření k obsluze datové schránky a plná moc – vzor

PDF

DOCX

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality