Biskupství brněnské

Synoda

Ilustrace
22.10.2021
Biskup Pavel Konzbul: Cesta se stává cílem

Přinášíme slova otce biskupa Pavla Konzbula, která pronesl při bohoslužbě na zahájení synodálního procesu v brněnské diecézi v katedrále sv. Petra a Pavla v neděli 17. října 2021.

Ilustrace
4.12.2021
Harmonogram synodálního procesu

Harmonogram synodálního procesu na úrovni katolické církve v České republice:

Ilustrace
15.11.2021
Podpůrné materiály pro synodální proces v diecézích

V příloze nabízíme materiály, které jsou určeny pro konkrétní aplikaci v diecézích, potažmo farnostech.

Ilustrace
4.11.2021
Generální sekretariát synody prodloužil první fázi synodálního procesu

Generální sekretariát biskupské synody dnes v tiskovém prohlášení oznámil, že prodlužuje první fázi synodálního procesu, věnovanou naslouchání a rozlišování v místních církvích, až do 15. srpna příštího roku.

Ilustrace
27.10.2021
P. Roman Czudek o synodě

Přinášíme vám krátké video jednoho ze členů národního synodálního týmu, P. Romana Czudka k synodě 2021-2023.

Ilustrace
18.10.2021
Oficiální logo synody v češtině

Oficiální logo synody i v češtině je možné najít ZDE

Ilustrace
18.10.2021
Kardinál Schönborn: Co nám chce Bůh sdělit skrze člověka

Papež zvolil novou formu biskupské synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka, skrze lidské utrpení. Upozorňuje na to kardinál Christoph Schönborn, který byl v Římě jako delegát rakouské církve na zahájení synodálního procesu.

Ilustrace
17.10.2021
Biskup Cikrle zahájí diecézní fázi synody o synodalitě

Ve dnech 9. a 10. října 2021 zahájil v Římě papež František celosvětový třífázový synodální proces, který má být zakončen ve Vatikánu v roce 2023. Diecézní fázi synody zahájení při pontifikální bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově diecézní biskup Vojtěch Cikrle v neděli 17. října 2021 v 16.00 hodin.

Ilustrace
17.10.2021
Národní synodální tým a hlavní témata Synody 2021-2023

Již zítra ve Vatikánu zahájí papež František dvouletý celosvětový synodální proces. Biskupové Čech, Moravy a Slezska schválili členy národního synodálního týmu pro diecézní fázi, která začíná 17. října. Zveřejňujeme také 10 hlavních tématických okruhů synodálního procesu, které vyjadřují různé odstíny „žité synodality“.

Ilustrace
15.10.2021
Synoda 2021 - 2023 krok za krokem

Co je to synodální proces? Týká se mě osobně? Jak bude tento proces probíhat a jak bude realizován? Jaký bude mít dopad? Odpovědi naleznete v článku a infoletáčku, který připravila Česká biskupská konference.

Ilustrace
12.10.2021
Diecézní synodální tým

Diecézním koordinátorem pro synodální konzultaci XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“ jmenoval diecézní biskup Mons. Vojtěch Cikrle svého pomocného biskupa Mons. Pavla Konzbula.

Ilustrace
12.10.2021
Světová synoda začíná

O víkendu 9.–10. října 2021 zahájil papež František dvouletý celosvětový synodální proces (doslova „společnou cestu“ laiků, duchovních a papeže). Do Vatikánu míří zástupkyně české církve a tento týden byli biskupy schváleni členové národního synodálního týmu pro diecézní fázi, která začne 17. října.

Ilustrace
12.10.2021
Národní synodální tým a hlavní témata Synody 2021-2023

Již zítra ve Vatikánu zahájí papež František dvouletý celosvětový synodální proces. Biskupové Čech, Moravy a Slezska schválili členy národního synodálního týmu pro diecézní fázi, která začíná 17. října. Zveřejňujeme také 10 hlavních tématických okruhů synodálního procesu, které vyjadřují různé odstíny „žité synodality“.

Ilustrace
11.10.2021
Papež: Synoda znamená jít společně po stejné cestě

Přinášíme plné znění homilie papeže Františka při zahajovací mši svaté synody z 10. října 2021 z baziliky sv. Petra ve Vatikánu.

Ilustrace
11.10.2021
Téma „synoda“ na jednom místě

Informace a materiály týkající se synodálního procesu obecně i konkrétně v brněnské diecézi, budou pro zájemce zveřejňovány na webu Biskupství brněnského pod tématem „synoda“. Na webu Tiskového střediska ČBK je možné články o synodě najít zde.

Ilustrace
11.10.2021
Papež: Kéž se synoda stane časem obývaným Duchem svatým

Synoda není parlement, synoda není průzkumem veřejného mínění, synoda je eklesiální událostí, jejímž protagonistou je Duch Svatý. Není-li Ducha, není synody.

Ilustrace
10.10.2021
Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu

Diecézní biskupové Čech, Moravy a Slezska se dnes setkali se členy národního synodálního týmu, aby společně debatovali o dokumentech i fázích synodálního procesu "Za církev synodální", který bude zahájen již tento víkend ve Vatikánu a následně 17. října v jednotlivých diecézích.

Ilustrace
10.10.2021
Modlitba za průběh synody

Modleme se za průběh synody o synodalitě, kterou papež František zahájí ve dnech 9. a 10. října tohoto roku v Římě.

Ilustrace
9.10.2021
Synoda naslouchá věřícím. Přípravný dokument pro konzultační fázi synodálního procesu

Generální sekretariát biskupské synody vydal a Vademecum, které mají být vodítkem pro synodu o synodalitě, která bude zahájena 9. - 10. října v Římě

Ilustrace
6.10.2021
Zahájení synody o synodalitě

Milé sestry, milí bratři,
jak už víte, ve dnech 9. a 10. října tohoto roku bude v Římě papežem Františkem zahájen celosvětový třífázový synodální proces, který má být zakončen ve Vatikánu v roce 2023.