Biskupství brněnské

Historie

Brněnská diecéze se rozkládá na ploše 10 668 km 2 a svou rozlohou je třetí největší v České republice.

Založení Biskupství brněnského je spjato s církevními reformami Marie Terezie a Josefa II., které v 70. letech 18. století radikálně zasáhly do života církve v celé habsburské monarchii.

Na přímý podnět císařovny Marie Terezie a na základě buly papeže Pia VI. bylo roku 1777 povýšeno olomoucké biskupství na arcibiskupství a na jihozápadě Moravy došlo k založení biskupství nového, se sídlem v Brně. Stalo se tak 5. prosince 1777. Prvním brněnským biskupem byl jmenován hrabě Matyáš František Chorinský z Ledské, dosavadní probošt brněnské kapituly a pomocný biskup olomoucký. Brněnská diecéze zahrnovala 151 farností v osmnácti správních celcích - děkanátech. V současné době má diecéze 450 farností ve dvaceti děkanátech.

Nejvýznamnější poutní místa brněnské diecéze

Na území brněnské diecéze je 82 poutních míst, z nichž čtyřicet je zasvěceno Panně Marii.

Nejvýznamnějšími poutními místy jsou: Brno-Tuřany (Tuřanská Matka Boží „v trní“), Hluboké Mašůvky (Panna Maria de Foi), Kostelní Vydří (Panna Maria Karmelská), Křižanov (sv. Zdislava), Křtiny u Brna (Panna Maria Křtinská), Mikulov (Svatý Kopeček), Sloup v Moravském krasu (Bolestná Panna Maria Sloupská), Vranov u Brna (Panna Maria Vranovská), Žarošice (Stará matka Boží Žarošická) a Žďár nad Sázavou (bazilika minor Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, poutní kostel Zelená Hora).

Řeholní a zasvěcený život

V brněnské diecézi působí šestnáct mužských a dvacet čtyři ženských řádů a kongregací. Mužským řádem nejdéle působícím v brněnské diecézi jsou benediktini, kteří přišli do Rajhradu, resp. na Moravu v roce 1048. Klášter založil kníže Břetislav.

Nejstarší ženskou řeholí jsou cisterciačky, jejichž klášter Porta coeli v Předklášteří u Tišnova založila již roku 1233 královna Konstancie, matka sv. Anežky České.

Po více než dvou stech letech se roku 1992 vrátili do Vranova u Brna pauláni, v roce 1997 byl v diecézi otevřen první nový klášter, a to Řádu chudých sester sv. Kláry v Brně-Soběšicích, byl založen klášter sester karmelitek v Dačicích, do Brna přišly Učednice Božského Mistra, které vedou prodejnu liturgických předmětů, ap.

Kromě toho zde rozvíjí svou činnost řada sekulárních institutů a desítky společenství sdružených v hnutích a komunitách různých spiritualit (komunita Emmanuel, Fokoláre, Modlitby matek, Schönstattské hnutí ap).

Historie diecéze v číslech

 • 1777 založení Biskupství brněnského se 151 farnostmi v 18 děkanátech
 • 1783 rozšíření území diecéze o celou rozlohu kraje brněnského a znojemského
 • 1807 založení kněžského alumnátu
 • 1817 dle sčítání žije v brněnské diecézi 648 389 obyvatel, z toho 94,7 procent katolíků
 • 1863 odstoupení vyškovského děkanství arcidiecézi olomoucké výměnou za děkanství boskovické
 • 1891 biskup František S. Bauer konsekroval hlavní oltář katedrály (21.5.), tento den slaví diecéze jako výročí posvěcení katedrály
 • 1905 dobudovány dvě věže katedrály, dominanty jihomoravské metropole
 • 1909 biskup Pavel Huyn svolal I. diecézní synodu
 • 1930 dle sčítání žije v brněnské diecézi 1 260 295 obyvatel, z toho 88,38 procent katolíků
 • 1934 biskup Josef Kupka svolal II. diecézní synodu
 • 1938 vlivem politických událostí z brněnské diecéze část odtržena, zřízen generální vikariát v Mikulově
 • 1941-1946 sedisvakance
 • 1945 zrušen generální vikariát v Mikulově
 • 1950 zrušení kněžského alumnátu
 • 1972-1990 sedisvakance
 • 1999 nové územně správní rozdělení diecéze do dvaceti děkanátů a 449 farností
 • 2000 dle sčítání žije v brněnské diecézi 1 354 361 obyvatel, z toho 39,4 procent katolíků
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality