Biskupství brněnské

Kapituly

Kapitula kanovníků je společenství kněží, které v minulosti plnilo úkoly při řízení diecéze; v současné době mají kanovníci poslání zejména při slavnostní liturgii v katedrálním či kolegiátním kostele. V diecézi jsou dvě kapituly.

Brněnská diecéze má dvě kapituly. Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně byla založena 7. 3. 1296, Význačná kolegiátní kapitula u sv. Václava v Mikulově byla založena 22. 8. 1625. Na Hradišti hory svatého Hippolyta u Znojma došlo v roce 1214 ke zřízení proboštství, které až do současnosti spravuje Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou.

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně

Sídlo: Petrov 7, 602 00 Brno

probošt Mons. ThLic. Václav Slouk
děkan R. D. ThLic. Petr Šikula
kanovník R. D. ICLic. Mgr. Jaroslav Čupr
kanovník R. D. Mgr. Marcel Javora
kanovník Mons. František Koutný
kanovník R. D. Mgr. Roman Kubín
kanovník Mons. Mgr. Jiří Mikulášek
kanovník R. D. ICLic. Mgr. Jan Nekuda
kanovník Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D.

(ke dni 15.9. 2023)

 

Význačná kolegiátní kapitula u sv. Václava v Mikulově

Sídlo: Kostelní nám. 3, 692 01 Mikulov
Probošt: R.D. Mgr. Pavel Pacner

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality