Biskupství brněnské

Kapituly

Kapitula kanovníků je společenství kněží, které v minulosti plnilo úkoly při řízení diecéze; v současné době mají kanovníci poslání zejména při slavnostní liturgii v katedrálním či kolegiátním kostele. V diecézi jsou dvě kapituly.

Brněnská diecéze má dvě kapituly. Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně byla založena 7. 3. 1296, Význačná kolegiátní kapitula u sv. Václava v Mikulově byla založena 22. 8. 1625. Na Hradišti hory svatého Hippolyta u Znojma došlo v roce 1214 ke zřízení proboštství, které až do současnosti spravuje Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou.

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně

Sídlo: Petrov 7, 602 00 Brno

1. prelát a děkan kapituly: Mons. Mgr. Jiří Mikulášek
2. prelát: Mons. ThLic. Václav Slouk
1. kanovník: Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D.
2. kanovník: R. D. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.
3. kanovník: R. D. Mgr. Roman Kubín
4. kanovník R.D. ICLic. Mgr. Jaroslav Čupr

Nesídelní kanovník: R. D. ThLic. Petr Šikula
1. hebdomadář: . Mgr. Miroslav Kulifaj

(ke dni 1.3. 2019)
 

Význačná kolegiátní kapitula u sv. Václava v Mikulově

Sídlo: Kostelní nám. 3, 692 01 Mikulov
Probošt: R.D. Mgr. Pavel Pacner