Biskupství brněnské

Diec. konzervátorské centrum

Diecézní konzervátorské centrum Biskupství brněnského, které je organizačně začleněno pod Diecézní muzeum v Brně, zajišťuje evidenci a dokumentaci převážně movitých předmětů kulturní hodnoty ve vlastnictví Biskupství brněnského, kapitul a farností brněnské diecéze.

Zástupcům farností pomáhá s vyřizováním výpůjček předmětů do expozic muzeí či galerií.
Dále přijímá a vyřizuje žádosti o povolení fotografovat v církevních objektech Brněnské diecéze (s výjimkou objektů ve správě řeholních společností) a poskytuje fotodokumentaci dle platného ceníku a pokynů DKC. Zájemci o výše zmíněná povolení vyplní formulář a zašlou jej na emailovou adresu dkc@biskupstvi.cz.
 

e-mail: dkc@biskupstvi.cz

tel. +420 533 033 245
 

Dokumenty:

Ceník - Ceník fotodokumentace a videozáznamu v církevních objektech na území brněnské diecéze s platností od 1. 4. 2021

Formulář - Žádost o povolení fotodokumentace a videozáznamu

Pokyny - Pokyny k žádosti o povolení fotografování a natáčení v církevních objektech

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality