Biskupství brněnské

Aktuálně

Ilustrace
2.6.2023
Jubilejní 15. Noc kostelů v brněnské diecézi se blíží

V jubilejním 15. ročníku Noci kostelů 2023 otvírá na území brněnské diecéze své prostory 212 zapojených míst, v nichž nabízí přes tisíc programů: prohlídek kostelů, kaplí i přilehlých areálů, hudebních, tanečních, tvořivých, multižánrových i dětských programů, přednášek, besed a workshopů.

Ilustrace
29.5.2023 - 31.5.2023
Na církevních školách slavnostně ukončují školní rok

V pondělí 29. května v 16.00 hodin v kostele sv. Augustina v Brně bude předávat maturitní vysvědčení studentům cyrilometodějských škol v Brně (CMG a SOŠPg) brněnský biskup Pavel Konzbul. Ve středu 31. května v 11.00 hodin bude v Třebíči předávat maturitní vysvědčení studentům Katolického gymnázia biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
30.5.2023
Řím se připravuje na 35 milionů poutníků během Jubilejního roku 2025

Vatikán a město Řím očekávají, že je během Jubilejního roku 2025 navštíví odhadem 35 milionů poutníků z celého světa.
Vatikán uvedl, že se akcí v průběhu roku 2016, který byl Rokem milosrdenství, účastnilo odhadem 20,4 milionu lidí.

Ilustrace
30.5.2023
Zemřel Mons. Alojz Tkáč, emeritní košický arcibiskup

V úterý 23.5. 2023 Pán povolal na věčnost Mons. Alojze Tkáče, emeritního košického arcibiskupa. Pohřební obřad se uskuteční v úterý 30.5. 2023 od 10.30 v katedrále sv. Alžběty v Košicích. Tělesné pozůstatky zesnulého budou vystavené v košické katedrále v úterý 30.5. od 10.00 do 20.00 hodin.

Církevní turistika Noc kostelů 2023 - oslavujeme 15 let Diecézní muzeum
Ilustrace
31.5.2023
Mše a modlitby za synodální proces

V rámci přípravy na XVI. řádné generální shromáždění biskupské synody se budou také u nás, stejně jako v ostatních zemích, konat mše a mariánské modlitby.

Ilustrace
1.6.2023
Výstava fotografií Člověk a Víra 2023 v Brně

Letošní výstava velkoformátových fotografií Člověk a Víra se bude pod záštitou brněnského biskupa Pavla Konzbula konat ve dnech 28. května až 1. července 2023 v kostele sv. Janů v Brně.

Ilustrace
2.6.2023
Vizuální styl Noci kostelů 2023

Představujeme vizuální styl Noci kostelů 2023, který je společný pro všechny zapojené země. Jubilejní 15. ročník Noci kostelů se bude letos konat v pátek 2. června 2023.

Ilustrace
2.6.2023
Noc kostelů 2023 i se Santinim

Pro letošní jubilejní 15. ročník Noci kostelů připravují pořadatelé v brněnské diecézi opět stovky zajímavých programů. Na některých místech, například na Zelené hoře, v Rajhradě u Brna a ve Křtinách, se nechávají inspirovat výročím významného barokního architekta Jana Blažeje Santiniho, od jehož úmrtí letos uplyne 300 let.

Ilustrace
2.6.2023
Videospot k Noci kostelů 2023

Krátký videospot na YouTube je pozvánkou na jubilejní 15. ročník Noci kostelů, která se bude konat v pátek 2. června 2023.

Ilustrace
3.6.2023
Pouť Diecézní charity Brno 2023

Diecézní charita Brno pořádá 3. června 2023 další ročník poutě jako poděkování svým pracovníkům a dobrovolníkům z celé jižní Moravy a Vysočiny.

Ilustrace
4.6.2023
Nuncius Okolo bude slavit mši na základech kostela

V neděli 4. června 2023 v 10.30 hodin bude apoštolský nuncius v České republice Mons. Jude Thaddeus Okolo slavit mši na základech zaniklého kostela svatého Jakuba ve Slavkově.

Ilustrace
4.6.2023
Ve Vysokých studnicích se budou žehnat hřbitovní kaple

V neděli 4. června 2023 v 11.00 hodin požehná generální vikář brněnské diecéze P. Pavel Kafka v rámci poutní mše ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Vysokých Studnicích tři rekonstruované hřbitovní kaple.

Ilustrace
5.6.2023
KCHK 2023: Štěstí, kde bychom ho nečekali

Ve dnech 5. až 9. července 2023 se bude v Brně konat další ročník Katolické charismatické konference. Letošním motem je biblický verš „Štěstí, kde bychom ho nečekali“. Hlavním hostem bude Jacques Philippe.

Ilustrace
6.6.2023
Kde jsi? Plavu za Tebou!

Jedinečná seznamovací akce pro single katolíky ve věku 30 až 50 let z Brna a nejširšího okolí se bude konat 6. června 2023 v Duchovním centru a kostele bl. Marie Restituty v Brně-Lesné od 17.00 do 23.00 hodin.

Ilustrace
10.6.2023
Pouť pro osamělé rodiče s dětmi

Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá Pouť pro osamělé rodiče s dětmi, která se uskuteční v sobotu 10. června 2023 v Rajhradě u Brna.

Ilustrace
10.6.2023
Vyjádření Biskupství brněnského ke kauze kněze T. Ž.

Dne 24. května 2023 obdrželo Biskupství brněnské podnět od zletilé ženy, která byla dle předloženého rozsudku Okresního soudu v Blansku poškozena vážnou újmou na svých právech.

Ilustrace
11.6.2023
Slavnost Těla a krve Páně v Brně 2023

Slavnost Těla a krve Páně bude v jihomoravské metropoli slavena v neděli 11. června 2023. V 15.30 hodin bude zahájena bohoslužbou v kostele sv. Janů v Minoritské ulici, které bude předsedat brněnský biskup Pavel Konzbul.

Ilustrace
11.6.2023
Městys Sloup v Moravském krasu slaví 650 let

Děkovnou bohoslužbu při příležitosti 650 let obce Sloup v Moravském krasu bude v neděli 11. června 2023 v 10.30 hodin slavit v poutním kostele Panny Marie Bolestné biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
11.6.2023
S milosrdnými bratry ve Vysokých Tatrách

Milosrdní bratři také letos zvou všechny mladé muže, kteří uvažují o řeholním životě v povolání k hospitalitě, službě nemocným a potřebným, ke společnému pobytu ve Vysokých Tatrách v termínu 28. června až 2. července 2023.

Ilustrace
15.6.2023
Biskupská knihovna představí církevní řády

Knihovna Biskupství brněnského pořádá v květnu dvě přednášky o církevních řádech, kongregacích a společnostech v katolické církvi. Církevní historik Josef Mikulášek představí jejich dějiny, význam a poslání se zaměřením na české země.

Ilustrace
16.6.2023
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v katedrále na Petrově 2023

Pontifikální bohoslužbu bude v den slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova slavit v pátek 16. června 2023 v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla biskup Vojtěch Cikrle.

Po mši následují litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Ilustrace
17.6.2023
Kněžské a jáhenské svěcení 2023

V sobotu 17. června 2023 při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9.00 hodin udělí brněnský biskup Pavel Konzbul kněžské a jáhenské svěcení.

Ilustrace
17.6.2023
Krojovaná pouť v Brně­-Husovicích

V sobotu 17. června 2023 se ve farnosti Brno-Husovice koná Krojovaná farní pouť, která je součástí oslav „Den Husovic“.

Ilustrace
22.6.2023
Kurz Samuel 2023

Tým pastorace povolání v brněnské diecézi připravil další ročník kurzu Samuel. Jedná se o jednoletý intenzivní kurz, který může napomoci k rozlišení a volbě povolání.

Ilustrace
23.6.2023
Festival Kefasfest 2023

Ve dnech 23. až 25. června 2023 se koná další ročník festivalu Kefasfest v areálu bývalého kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích.

Ilustrace
30.6.2023
Heraldické památky v archivu

V rámci mezinárodního dne archivů připravil Diecézní archiv Biskupství brněnského v Rajhradě u Brna malou výstavku věnovanou heraldickým památkám, které se v jeho fondech dochovaly.

Ilustrace
17.8.2023
A kam se v létě chystáš ty? Zveme na Absolventský Velehrad 2023

Přibližně 300 mladých lidí vyrazí koncem srpna na Velehrad. Koná se tam totiž akce Absolventský Velehrad.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality