Biskupství brněnské

Aktuálně

Ilustrace
22.9.2019
Brněnskou diecézí voní káva

Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze – PULS založil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Při příležitosti druhého výročí existence fondu jsme požádali jeho správce P. Pavla Kafku o malé ohlédnutí.

Ilustrace
21.9.2019
Rozezvoňme celou Evropu

Dne 21. září si celý svět připomíná Mezinárodní den míru a v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne v tento den opět akce „A zvony zvoní“. Česká biskupská konference vyzývá k připojení se k této iniciativě, jejímž cílem je v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů jako symbolů míru.

Ilustrace
21.9.2019
Na Svatoludmilské pouti bude možnost uctít ostatky knížete Václava a kněžny Ludmily

V sobotu 21. září se na Tetíně bude konat Svatoludmilská pouť

Ilustrace
21.9.2019
16. pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka.

V sobotu 21. září 2019 v 8.00 hodin na hřbitově v Kunštátě u hrobu kněze P. Ladislava Kubíčka bude zahájena šestnáctá pěší smírná pouť, která vyvrcholí mší svatou v kostele P. Marie Bolestné ve Sloupu v Moravském Krasu v 17.00 hodin. Hlavním celebrantem mše svaté bude P. Ing. Mgr. Pavel Habrovec.

Diecézní muzeum v BrněNikodémova nocDiecézní pouť rodin, 31.8.2019Modlitební úmysly papeže FrantiškaDiecézní charita BrnoPULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecézeStředisko pro liturgickou hudbu, Musica SacraPortál Církevní turistikaKnihovna Biskupství brněnskéhoCentrum pro rodinu a sociální péči
Ilustrace
21.9.2019 - 28.9.2019
Poutní slavnost sv. Václava 2019 v Brně-Obřanech

Poutní oslavy sv. Václava v Brně – Obřanech 2019 proběhnou v sobotu 21. a 28. září 2019.

Ilustrace
22.9.2019
25. výročí kostela v Hustopečích

V neděli 22. září 2019 v 9.30 hodin bude v Hustopečích brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle předsedat slavnostní bohoslužbě při příležitosti 25. výročí posvěcení místního kostela sv. Václava.

Ilustrace
22.9.2019
Biskup Esterka slaví 20. výročí biskupského svěcení

Před dvaceti lety, 11. září 1999, přijal v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho biskupské svěcení Mons. Petr Esterka. Toho 5. července 1999 papež Jan Pavel II. jmenoval brněnským pomocným biskupem. Výročí biskupského svěcení oslaví biskup Petr Esterka v Californii 22. září 2019.

Ilustrace
22.9.2019
Výzva českých a moravských biskupů k účasti na národní pouti do Říma

Přinášíme výzvu českých a moravských biskupů k účasti na národní pouti do Říma.

Ilustrace
22.9.2019
V Jámách poděkují za úrodu

Děkovná pouť za úrodu a duchovní plody „Stromu života“ na Vejdochu ve farnosti Jámy, bude slavena 22. září 2019 v 15.00 hodin u sportovního areálu. Po bohoslužbě následuje požehnání obcím na všech světových stranách.

Ilustrace
26.9.2019
Biblický kurz po sedmnácté

Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí letos na podzim další, již sedmnáctý ročník Biblického kurzu. Jde o vzdělávání pro všechny vážné zájemce o Bibli, vhodné pro osobní poznání Božího slova i jako materiál pro ty, kdo vedou různá malá společenství a biblické hodiny.

Ilustrace
26.9.2019
Setkání prvokomunikantů brněnské diecéze se blíží

Ve čtvrtek 26. září 2019 se děti z farností brněnské diecéze setkají v Brně na Petrově s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem. Jedná se o prvokomunikanty, tj. děti, které v uplynulém školním roce poprvé přistoupily ke svatému přijímání.

Ilustrace
27.9.2019
Kurz Začít znovu

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno a Společenství Naděje pořádají kurz Začít znovu aneb jak dál po rozvodu a rozchodu. Kurz bude zahájen v pátek 27. září 2019 od 18.00 do 20.30 hodin v Zasedací místnosti CRSP na Biskupské 7 a povede jej Alena Hrbková.

Ilustrace
27.9.2019
Slovo otce biskupa Vojtěcha k 10. výročí návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně.

Milé sestry, milí bratři, zdá se to neuvěřitelné, ale 27. září uplyne již deset let od chvíle, kdy naši diecézi poprvé v její historii navštívil Svatý otec.

Ilustrace
27.9.2019
Marek Štěpán vzpomíná: Bylo svěží ráno…

Jednou z osobností, která je úzce spojena s návštěvou Svatého otce Benedikta XVI. v Brně před deseti lety, je architekt Marek Štěpán. Byl autorem výtvarného řešení plochy tuřanského letiště. V souvislosti s blížícím se výročím jsme ho poprosili o krátký rozhovor.

Ilustrace
27.9.2019
Přednáškový cyklus MSKA v Bílovicích

Regionální pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie v Bílovicích nad Svitavou pořádá cyklus přednášek o řeholních řádech, přičemž jejich zakladatele, spiritualitu, historický vývoj i současnost představí příslušníci těchto řádů.

Ilustrace
27.9.2019
Ohlédnutí za návštěvou papeže Benedikt XVI. po 10 letech

Desáté výročí návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně, který v neděli 27. září 2009 slavil v Brně mši za účasti více než sto dvaceti tisíc poutníků, připomene děkovná mše i doprovodný program v pátek 27. září 2019.

Ilustrace
27.9.2019
Děkovná mše za návštěvu papeže v Brně na Radiu Proglas

V pátek 27. září 2019, deset let po návštěvě papeže Benedikta XVI. v Brně, bude Radio Proglas v 17.30 hodin mimořádně přenášet v přímém přenosu mši svatou z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. Hlavním celebrantem je brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
29.9.2019
Biskup Radkovský ve svém rodišti

V rámci oslav 80. narozenin plzeňského emeritního biskupa Františka Radkovského bude jubilant slavit děkovnou mši ve svém rodišti, v Třešti.

Ilustrace
3.10.2019 - 4.10.2019
Slavnost sv. Františka u minoritů v Brně

Bratři v minorité zvou ke společné oslavě slavnosti sv. Františka z Assisi do kostela sv. Janů v Brně (Minoritská ul. 1). Ve čtvrtek 3. října 2019 v 18.00 hodin bude pobožnost k uctění blažené smrti sv. Františka, kterou bude doprovázet Smatomichalská gregoriánská schola.

Ilustrace
3.10.2019
Beseda s Mons. Martinem Holíkem

V knihkupectví Cesta v Brně proběhne 3. října 2019 v 18.30 hodin beseda s ředitelem Radia Proglas Mons. Martinem Holíkem, autorem textů kalendáře Proglas / Cesta na rok 2020, a redaktorem Radia Proglas Radkem Habáněm, autorem knihy Hádej, kdo se vrátil.

Ilustrace
3.10.2019
Podzimní kurz Alfa

„Máte mezi přáteli takové, kteří se ptají po smyslu života, hledají Boha různými cestami? Chtěli byste jim dát poznat svou víru, ale nevíte přesně jak? Pozvěte je na kurz Alfa, aby se mohli seznámit se základy praktického křesťanství a živým křesťanským společenstvím…“

Ilustrace
5.10.2019
Benefiční rodinné odpoledne v Proglasu

Radio Proglas pořádá v sobotu 5. října 2019 od 13.00 do 17.00 hodin „Benefiční rodinné odpoledne v Proglasu“

Ilustrace
6.10.2019
Výběrové řízení na obsazení místa diecézního konzervátora

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa diecézní konzervátor.

Ilustrace
6.10.2019
Pouť ke sv. Faustyně

Pouť ke sv. Faustyně do Slavkovic u Nového Města na Moravě se koná v neděli 6. října 2019.

Ilustrace
7.10.2019
Kurz Tajemství partnerských vztahů

Formační kurz přednášek s workshopy je určen pro mladé ve věku od 18 do 35 let (pro zadané i nezadané). Kurz vede k uvědomění si důležitosti sebepoznání a vzájemného poznávání se před chozením a v období chození, životních hodnot a cílů, rozdílnosti mužské a ženské identity...

Ilustrace
9.10.2019
Žabovřeské rozmlouvání s L. Halbrštátem

V rámci diskusního pořadu Žabovřeské rozmlouvání vystoupí ve středu 9. října 2019 od 19.00 hodin v brněnském kostele Panny Marie Pomocnice (Brno-Žabovřesky) trvalý jáhen ICLic. Mgr. Leoš Halbrštát, který je národním ředitelem Papežských misijních děl v České republice.

Ilustrace
11.10.2019
Benefiční koncert Pro Elišku

Benefiční koncert „PRO ELIŠKU“ zazní v rámci beatifikačního procesu řeholní sestry Elišky Pretschnerové v pátek 11. října 2019 po mši v 18.00 hodin v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně – Husovicích.

Ilustrace
18.10.2019
Duchovní obnova pro rozvedené

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno pořádá Duchovní obnovu pro rozvedené, která se koná ve dnech 18. až 20. října 2019 na faře v Heřmanově u Křižanova.

Ilustrace
21.10.2019
Konference připomene kardinála Špidlíka

Konference na téma „Duchovní odkaz J.E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ“ se koná v Senátu parlamentu České republiky dne 21. října 2019.

Ilustrace
31.10.2019
Výběrové řízení na pracovníka údržby

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa pracovník údržby.

Ilustrace
1.11.2019
Putování Relikvie sv. Vincenta de Paul

Ve dnech 28. října až 14. listopadu 2019 se na Slovensku a v České republice uskuteční „Putování relikvie sv. Vincenta de Paul“ .

Ilustrace
3.11.2019
77. výročí odsouzení Restituty Kafkové

V neděli 3. listopadu 2019 se v Duchovním centru v Brně-Lesné uskuteční farní pouť na památku 29. října 1942. Je to významný den – 77. výročí odsouzení k trestu smrti (r. 1942) patronky Duchovního centra a patronky zdravotníků sestry Marie Restituty Kafkové.

Ilustrace
15.11.2019
Připomenutí a oslavy událostí listopadu 1989

K připomenutí a oslavám 30. výročí revoluce v roce 1989, významného mezníku novodobých českých církevních dějin, přispěje Biskupství brněnské nabídkou několika zajímavých programů a akcí.

Ilustrace
17.11.2019
Mše na Petrově připomene výročí revoluce

V neděli 17. listopadu 2019 v 10.30 hodin bude v katedrále sv. Petra a Pavla brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle slavit pontifikální bohoslužbu při příležitosti 30. výročí listopadových událostí roku 1989. Večer v katedrále zazní koncert duchovní hudby - Dvořákovo oratorium Svatá Ludmila op. 71.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality