Biskupství brněnské

Aktuálně

Ilustrace
21.5.2024 - 15.6.2024
Nová vizuální identita brněnské diecéze

Brněnská diecéze má novou vizuální identitu - spolu s ní mění tvář i styl komunikace

Ilustrace
22.5.2024 - 31.5.2024
Slavnost Seslání Ducha Svatého v brněnské katedrále

Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země. (Žalm 104)

Ilustrace
11.3.2024 - 31.12.2024
Kulturní program v katedrále v roce 2024

Harmonogram kulturních akcí na celý rok 2024

Ilustrace
15.4.2024 - 27.5.2024
Výběrové řízení na pozici ředitele Diecézní charity Brno

Biskupství brněnské vyhlašuje výběrové řízení

Donator.cz - Fond PulsTeď by to šlo -Donator.cz - Fond Puls
Ilustrace
17.5.2024 - 16.6.2024
Výběrové řízení na pozici účetní

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na pozici: samostatná/ý účetní

Ilustrace
17.5.2024 - 13.6.2024
Výběrové řízení na pozici moderátor pastoračních aktivit pro děkanství šlapanické

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení

Ilustrace
17.5.2024 - 13.6.2024
Výběrové řízení na pozici moderátor pastoračních aktivit pro děkanství slavkovské

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení

Ilustrace
31.5.2024
Kde jsi? Plavu za tebou!

Seznamovací akce pro single katolíky

Ilustrace
31.5.2024
Setkání s blahoslaveným Carlem Acutisem

Farnost Milonice zve všechny na setkání zaměřené na život Carla Acutise. Součástí akce je i vystavení jeho ostatků.

Ilustrace
11.6.2024 - 13.6.2024
Nábožko na MAMRE

Diecézní centrum života mládeže - MAMRE tě zve na aktivní vikend s tématikou náboženství

Ilustrace
13.6.2024
Mše svatá za lidi bez domova

Komunita Sant´Egidio v Brně zve na mši svatou 

Ilustrace
28.7.2024 - 3.8.2024
Pouť ministrantů do Říma

Výzva pro ministranty brněnské diecéze. Společná pouť do Říma.

Ilustrace
2.3.2024 - 8.11.2024
AŽNAVĚKY NAŽIVO!

AŽNAVĚKY NAŽIVO: Biskup Pavel Konzbul míří za vámi do vašich farností.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality