Biskupství brněnské

Aktuálně

Ilustrace
17.5.2021
Český rozhlas: Dálnice D1 bude mít svou první dálniční kapli

Nad Velkým Meziříčím u dálnice D1 vznikne dálniční kaple. Postavit ji tam chce brněnské biskupství, do jehož diecéze místo spadá. Půjde o vůbec první takovou kapli na Moravě. Místo si vybral přímo biskup Vojtěch Cikrle. Kaple má stát na pozemku Ředitelství silnic a dálnic, které s nápadem souhlasilo.

Ilustrace
15.5.2021
Poutní stezka Romea Strata

Území Moravy protíná dálková poutní stezka Romea Strata, která vede do Říma.

Ilustrace
1.5.2021 - 10.5.2021
Výzva k modlitebnímu maratonu růžence na poutních místech v ČR

Na přání Svatého otce bude měsíc květen věnován „maratonu“ modlitby s úmyslem prosit za ukončení pandemie, která již svět sužuje více než rok, a také za obnovení společenských a pracovních aktivit.

Ilustrace
10.5.2021
Pozdrav kardinála Schönborna k Noci kostelů 2021

Pozdrav Noci kostelů 2021 zaslal vídeňský arcibiskup Christoph Kardinal Schönborn. Právě ve Vídni před lety vznikla myšlenka Noci kostelů - Lange Nacht der Kirchen, která se během krátké doby rozšířila do celého Rakouska a později překročila i hranice do České republiky.

Noc kostelů
PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Ilustrace
10.5.2021
Výzva předsedy ČBK k modlitbě za mír na Ukrajině

Vzhledem k trvajícímu konfliktu na Ukrajině vyzývá předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner k modlitbě za mír v této zemi.

Ilustrace
10.5.2021
Diecézní muzeum v Brně znovu otvírá

V souladu s rozvolňováním protiepidemických opatření podle usnesením vlády z mimořádného jednání dne 6. května 2021 otvírá Diecézní muzeum pro návštěvníky od pondělí 10. května 2021 svoji stálou expozici Vita Christi s gotickým deskovým obrazem Madony z Veveří i vnitřní část expozice Sakrální architektury brněnské diecéze.

Ilustrace
15.5.2021
Po stopách svaté Ludmily

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno připravilo v rámci Týdne pro rodinu „Putování za poznáním aneb po stopách sv. Ludmily a sv. Josefa“. Celé putování, které je naplánováno na 15. května 2021, se uskuteční ve venkovních prostorách.

Ilustrace
16.5.2021
Dětský dům Zábrdovice hledá sociálního pracovníka

Dětský dům Zábrdovice vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách nebo pedagog volného času.

Ilustrace
20.5.2021
Kam se v této době vydat na misijní a mariánskou pouť?

V období nejistot a společenských omezení, kdy není moc možností zúčastnit se hromadných poutí, vám Papežská misijní díla prostřednictvím programu „Misijní putování k Panně Marii“ nabízejí návod, jak takové duchovní putování provést v individuálních podmínkách.

Ilustrace
23.5.2021
Sbírka na Charitu

V neděli 23. května 2021, v den slavnosti Seslání Ducha Svatého, proběhne v brněnské diecézi sbírka na Charitu,

Ilustrace
25.5.2021
Motto 1. světového dne prarodičů a seniorů

Mottem prvního světového dne prarodičů a seniorů, který vyhlásil v lednu papež František, je úryvek z Matoušova evangelia: „Já jsem s vámi po všecky dny.“ (Mt 28, 20) Tento světový den se bude slavit vždy čtvrtou neděli v červenci, která letos připadá na 25. července.

Ilustrace
31.5.2021
Sv. Jana Nepomuckého připomínají v brněnské diecézi kostely, kaple a sochy

Letos 31. května uplyne tři sta let od blahořečení významného českého světce Jana Nepomuckého. Narodil se kolem roku 1340 v dnešním Nepomuku, zemřel 20. března 1393 v Praze, kde působil jako generální vikář. Je uctíván jako jeden z českých národních patronů a jeden ze spolupatronů brněnské diecéze.

Ilustrace
5.6.2021
Šifra mnicha Mikuláše

Diecézní muzeum v Brně pořádá i letošním roce příměstský tábor.