Biskupství brněnské

Aktuálně

Ilustrace
17.10.2021
Biskup Cikrle zahájí diecézní fázi synody o synodalitě

Ve dnech 9. a 10. října 2021 zahájil v Římě papež František celosvětový třífázový synodální proces, který má být zakončen ve Vatikánu v roce 2023. Diecézní fázi synody zahájení při pontifikální bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově diecézní biskup Vojtěch Cikrle v neděli 17. října 2021 v 16.00 hodin.

Ilustrace
31.10.2021
Výběrové řízení na stavebního technika a technika stavebních investic

Biskupství brněnské vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst se stavebně-technickým zaměřením.

Ilustrace
12.10.2021 - 8.12.2021
Soutěž pro skladatele: Svatojosefská píseň

V rámci stále ještě probíhajícího Roku sv. Josefa vyhlašuje FATYM Vranov nad Dyjí ve spolupráci s MUSICOU SACRA soutěž pro skladatele písní s názvem „Svatojosefská píseň“.

Ilustrace
17.10.2021
Matalovy vitráže v Bílovicích nad Svitavu

Dne 17. října 2021 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou požehná při mši v 11.00 hodin brněnský děkan Mons. Václav Slouk nové vitráže.

Zahrady pod Petrovem Církevní turistika Nikodémova noc
PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Ilustrace
17.10.2021
P. Antonín Láník in memoriam čestným občanem Šaratic

Při příležitosti 100. výročí narození P. Antonína Láníka se bude 17. října 2021 konat v Šaraticích slavnostní koncert. P. Antonín Láník bude při této příležitosti vyznamenán in memoriam čestným občanem obce Šaratice.

Ilustrace
20.10.2021
„Mobilní univerzita“ Cyrilometodějské křesťanské akademie

Cyrilometodějská křesťanská akademie (CMKA) se věnuje celoživotnímu vzdělávání laiků v poznávání křesťanského učení a nauky církve. V rámci hledání nových přístupných a populárních forem vzdělávání iniciuje jedinečný projekt vzdělávání prostřednictvím cestování: „Mobilní univerzitu“.

Ilustrace
21.10.2021
Studijní den ERC a ČBK: Církev ve světě médií a média v církevním světě

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference Vás srdečně zvou k účasti na 24. studijním dni ERC na téma Církev ve světě médií a média v církevním světě, který se bude konat ve čtvrtek 21. října 2021 jod 9.00 do 15.00 jako online videokonference přes program ZOOM.

Ilustrace
23.10.2021 - 24.10.2021
Ukončení obnovy kostela na Zelené hoře

Při příležitosti ukončení obnovy poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře chrám požehná brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul. Duchovní i kulturní akce, které tuto slavnost doprovázejí, jsou plánovány na 23. a 24. října 2021.

Ilustrace
23.10.2021
Maďarská mše v Brně

Mše svatá v maďarštině a koncert duchovní hudby se plánují na sobotu 23. října 2021 v kostele sv. Michala v Brně na Dominikánském náměstí.

Ilustrace
8.11.2021
Nová minivýstava Diecézního muzea - Svatý Josef v díle Pavla Hřebíčka

Diecézní muzeum v Brně otevřelo v těchto dnech novou autorskou minivýstavu k roku svatého Josefa sochaře a kovolitce Pavla Hřebíčka z Ketkovic s názvem Svatý Josef v díle Pavla Hřebíčka.

Ilustrace
17.11.2021
Exercicie lectio divina 2021

Od 17. do 25. listopada 2021 se budou konat ve Vranově u Brna exercicie Lectio Divina. Tato duchovní cvičení založená na četbě a meditaci Božího slova se konají v hlubokém mlčení s individuálním doprovázením, tedy každodenním duchovním rozhovorem.