Biskupství brněnské

Aktuálně

Ilustrace
26.5.2022 - 31.5.2022
Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Svatý otec František dnes v poledne (26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně) jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.

Ilustrace
26.5.2022 - 31.5.2022
Biskup Cikrle ke jmenování svého nástupce

V souvislosti se jmenováním nového brněnského biskupa Pavla Konzbula, kterého dnes oznámil Vatikán, dosavadní biskup Vojtěch Cikrle uvedl: „Mám radost, že se mým nástupcem na brněnském biskupském stolci stal právě otec biskup Pavel a přeji mu, aby ho neopouštěl jeho typický humor ani v situacích, které budou vypadat neřešitelně.

Ilustrace
26.5.2022 - 31.5.2022
Priority biskupa Konzbula: Povolání, vztahy, modlitba

Jaké byly bezprostřední dojmy nového diecézního biskupa Pavla Konzbula po jeho jmenování?

Ilustrace
4.6.2022
Setkání dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnictví a sociálních službách

Zveme všechny dobrovolníky působící v nemocnicích a sociálních zařízeních na „Setkání dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnictví a sociálních službách“, které se bude konat 4. června 2022 v 9.00 hodin v Brně na Petrově 2

PULS - sbírka na pomoc Ukrajině
Noc kostelů 2022
Ilustrace
5.6.2022
Slavnost Seslání Ducha Svatého v katedrále na Petrově 2022

V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělí biskup Vojtěch Cikrle v neděli 5. června 2022 v 10.30 hodin při bohoslužbě slavnosti Seslání Ducha Svatého svátost křesťanské dospělosti.

Ilustrace
6.6.2022
Katolická charismatická konference 2022 se blíží

Ve dnech 6. až 10. července 2022 proběhne v Brně další ročník Katolické charismatické konference. Přihlašování bylo spuštěno 28. dubna 2022

Ilustrace
10.6.2022
V červnu se uskuteční IV. kongres o Božím milosrdenství

Ve dnech 10. až 12. června 2022 se bude konat u kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích a v Novém Městě na Moravě IV. kongres o Božím milosrdenství.

Ilustrace
11.6.2022
A když nastal večer

Ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě se dne 11. června 2022 od 18.00 hodin v areálu nad kostelem uskuteční setkání, které v rámci IV. kongresu o Božím milosrdenství povedou handicapovaní.

Ilustrace
11.6.2022
Charitní pouť do Mikulova

Setkání s biskupem Vojtěchem Cikrlem se koná v roce 30. výročí založení Diecézní charity Brno a jsou na něj zváni především zaměstnanci DCHB, jejich rodinní příslušníci, dobrovolníci, spolupracovníci a příznivci.

Ilustrace
12.6.2022
Instalace relikviáře sv. otce Pia

V neděli 12. června 2022 od 16.00 hodin bude v kostele u kapucínů v Brně slavnostně instalován relikviář sv. otce Pia z Pietrelciny.

Ilustrace
15.6.2022
Spokojený senior - KLAS zve na dvoudenní pouť

Dvoudenní putování si pro seniory (nejen) z brněnské diecéze připravila organizace Spokojený senior - KLAS. Pouť se uskuteční v termínu 15. až 16. června 2022, více informací je v příloze.

Ilustrace
18.6.2022
Kněžské a jáhenské svěcení 2022

V sobotu 18. června 2022 při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9.00 hodin udělí biskup Vojtěch Cikrle kněžské a jáhenské svěcení.

Ilustrace
22.6.2022
Výběrové řízení na pracovníka úklidu

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa pracovník úklidu Oddělení správy budov.

Ilustrace
23.7.2022
Pouť do Taizé 2022

Pouť do Taizé se bude konat ve dnech 23.7. až 1.8. 2022.

Ilustrace
31.8.2022
Kurz Samuel 2022

Tým pastorace povolání v brněnské diecézi připravil další ročník kurzu Samuel. Jedná se o jednoletý intenzivní kurz, který může napomoci k rozlišení a volbě povolání.