Biskupství brněnské

Aktuálně

Ilustrace
24.6.2021
Fotogalerie z jáhenského a kněžského svěcení 2021

V sobotu 19. června 2021 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělil diecézní biskup Vojtěch Cikrle kněžské a jáhenské svěcení.

Ilustrace
25.6.2021
Dvě letní výstavy Diecézního muzea v Brně

V roce sv. Josefa, patrona dělníků a řemeslníků, pořádá Diecézní muzeum v Brně dvě výstavy: Půvab a lopota – z dílen uměleckých řemesel na Petrově a expozici z grafik Michaela Floriana.

Ilustrace
25.6.2021
Fotogalerie z předání medaile sv. Cyrila a Metoděje faráři P. Pavlu Hovězovi

V neděli 20. června 2021 při slavnostní bohoslužbě v novém kostele bl. Restituty v Brně-Lesné předal biskup Vojtěch Cikrle medaili sv. Cyrila a Metoděje místnímu duchovnímu správci P. Pavlu Hovězovi.

Ilustrace
26.6.2021
Katolická charismatická konference 2021

Jak uvádějí organizátoři, Katolická charismatická konference 2021 se z pochopitelných důvodů ani letos v Brně neuskuteční. Místo ní se bude konat jednodenní program vysílaný TV Noe a prostřednictvím internetu 26. června 2021. Letošní motto zní: „Můj Bůh září do mých temnot“ . (Ž 18,29b)

Zahrady pod Petrovem Církevní turistika Nikodémova noc
PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Ilustrace
27.6.2021
Sbírka na bohoslovce

V neděli 27. června 2021 se uskuteční ve všech kostelích brněnské diecéze tradiční sbírka na bohoslovce.

Ilustrace
27.6.2021
Svěcení nového oltáře v kostele sv. Augustina v Brně

V neděli 27. června 2021 v 9.00 hodin posvětí brněnský biskup Vojtěch Cikrle nový oltář v kostele sv. Augustina v Brně – Masarykově čtvrti.

Ilustrace
27.6.2021
Sborník představuje „neznámého“ kardinála Miloslava Vlka

Reprezentativní publikaci věnovanou osobnosti kardinála Miloslava Vlka vydal při příležitosti 30. výročí jeho intronizace pražským arcibiskupem Ústav pro studium totalitních režimů.

Ilustrace
28.6.2021
Pro seniory: Pobyt plný pohybu

Spolek Spokojený senior zve aktivní seniory na čtyřdenní pobyt plný pohybu a cvičení uprostřed přírody nedaleko Brna.

Ilustrace
30.6.2021
Výběrové řízení na obsazení místa „technik stavebních investic“

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „technik stavebních investic“ pro Brněnsko.
Podrobnější informace o pracovní náplní a požadavcích na uchazeče jsou obsaženy v příloze.

Ilustrace
30.6.2021
Výběrové řízení na obsazení místa „pomocná účetní“

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení místa „pomocná účetní“ s pracovištěm v Brně.
Podrobnější informace o pracovní náplní a požadavcích na uchazeče jsou obsaženy v příloze.

Ilustrace
30.6.2021
Výběrové řízení na obsazení místa „finanční účetní“

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „finanční účetní“ s pracovištěm v Brně.

Podrobnější informace o pracovní náplní a požadavcích na uchazeče jsou obsaženy v příloze.

Ilustrace
5.7.2021
Cyrilometodějské putování do Mikulčic 1991-2021

Slavnostní bohoslužbu v den slavnosti slovanských věrozvěstů a patronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje, bude v pondělí 5. července 2021 v 16.30 hodin v Mikulčicích slavit za účasti českých a moravských biskupů brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
5.7.2021
Sv. Cyril a Metoděj v brněnské diecézi

Kromě poutních bohoslužeb na Velehradě a v Mikulčicích budou svatí Cyril a Metoděj připomenuti 5. července 2021 na řadě dalších míst v naší vlasti. Jen v brněnské diecézi je slovanským věrozvěstům zasvěceno 56 kostelů a kaplí.

Ilustrace
5.7.2021
Biskup Cikrle bude letos kázat na Velehradě

Kazatelem na letošní národní pouti ke sv. Cyrilu a Metoději 5. července 2021 v 10.30 hodin na nádvoří před velehradskou bazilikou bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
6.7.2021
Sv. Cyril a Metoděj již 8 let zdobí Petrov

Trávník lemující cestu na petrovské návrší zdobí od roku 2013 nový památník svatého Cyrila a Metoděje. Ten 6. června 2013 slavnostně odhalil a požehnal brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
6.7.2021
Biskup Konzbul bude kázat ve velehradské bazilice

Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul bude kázat ve velehradské bazilice v rámci zasedání České biskupské konference dne 6. července 2021.

Ilustrace
10.7.2021
Biskup Cikrle poděkuje za kostel v Senetářově

V sobotu 10. července 2021 v 10.00 hodin bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle slavit děkovnou bohoslužbu v kostele sv. Josefa v Senetářově.

Ilustrace
25.7.2021
Papež ke dni prarodičů: Střežte kořeny, předávejte víru mladým a pečujte o nejmenší

V neděli 25. července se bude slavit první Světový den prarodičů a starých lidí. Svatý otec pro něj zvolil motto parafrázující Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Já jsem s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20)

Ilustrace
25.7.2021
Odpustky ke Světovému dni prarodičů a starých lidí

U příležitosti prvního Světového dne prarodičů a starých lidí bude možné získat plnomocné odpustky pro sebe a pro duše v očistci. Informuje o tom Apoštolská penitenciárie.

Ilustrace
30.7.2021
Týdenní pobyt pro aktivní seniory

Spolek Spokojený senior – KLAS pořádá tradiční týdenní pobyt pro seniory v prostředí krásných Jeseníků a horského hotelu Neptun.

Ilustrace
31.7.2021
S milosrdnými bratry ve Vysokých Tatrách

Milosrdní bratři zvou všechny mladé muže, kteří cítí své povolání k hospitalitě, službě nemocným a potřebným, ke společnému pobytu ve Vysokých Tatrách, a to 25. až 29. srpna 2021, kde budou na programu rozličné duchovní aktivity, možnost rozhovorů a samozřejmě turistika v krásné přírodě.

Ilustrace
31.7.2021
Christmas Contest: Skladatelská soutěž pro vánoční koncert ve Vatikánu

Pokud jste ve věku od 16-35 let a baví vás hudba, skládáte si písničky, přihlaste se do vatikánské vánoční soutěže!

Ilustrace
11.8.2021
Letní diecézní setkání mládeže

Diecézní centrum mládeže zve ve dnech 11. až 15. srpna 2021 všechny mladé ve věku od 14 do 20 let na Letní diecézní setkání mládeže v Brně.

Ilustrace
17.8.2021
Kurz pro dobrovolníky v duchovní službě nemocným

Na letošní podzim chystá Biskupství brněnské další běh kurzu pro dobrovolníky v duchovní službě nemocným.

Ilustrace
5.9.2021
Pozvání k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti

Biskupové Čech, Moravy a Slezska zasílají věřícím svůj list s pozvánkou k nadcházejícímu eucharistickému kongresu v Budapešti.

Ilustrace
18.9.2021
Navštivte svatoludmilská místa a pošlete fotku!

Letos si připomínáme 1100 let od smrti sv. Ludmily, první historicky doložené ženy, kněžny, panovnice, světice a babičky v českých dějinách. Ženskou osobnost, která oslovuje i po více než tisíci letech připomenou během léta desítky akcí po celé zemi.