Biskupství brněnské

Aktuálně

Ilustrace
24.9.2021
Pohřeb biskupa Petra Esterky

Po vyřízení administrativních záležitostí byly v pátek večer 17. září 2021 převezeny do České republiky ostatky emeritního brněnského pomocného biskupa Mons. ThDr. Petra Esterky, který zemřel po dlouhé nemoci v Kalifornii (USA) dne 10. srpna 2021.

Ilustrace
20.9.2021
Přednáška a autogramiáda knihy Wakan tanka

Nakladatelství Cesta pořádá 20. září 2021 v 19.00 hodin v kostele sv. Tomáše v Brně přednášku P. Marka Váchy nazvanou podle jeho poslední knihy „Wakan tanka“.

Ilustrace
21.9.2021
Kardinál Schönborn: Svatá Ludmila měla vliv na celé naše dějiny

U příležitosti 1100. výročí umučení sv. Ludmily se v sobotu 18. září konala na Tetíně národní poutní mše svatá. Mši celebroval papežský legát, vídeňský arcibiskup a metropolita, kardinál Christoph Schönborn.

Ilustrace
22.9.2021
Víkendový kurz partnerství 2021-2022

Diecézní centrum života mládeže MAMRE v úzké spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno nabízí víkendový kurz všem, kteří hledají, jak dobře prožívat období známosti a lépe poznat sebe i druhého.

Zahrady pod Petrovem Církevní turistika Nikodémova noc
PULS - pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou na jihovýchodě Moravy
Ilustrace
22.9.2021 - 23.9.2021
Výroční oslava památky sv. Pia z Pietrelciny

Servi della Sofferenza pořádají ve dnech 22. - 23. září 2021 setkání při příležitosti výroční oslavy památky sv. Pia z Pietrelciny.

Ilustrace
24.9.2021
Svěcení stálých jáhnů

Pokud nedojde ke změnám v bezpečnostních a hygienických opatřeních, udělí v pátek 24. září 2021 v 17.30 hodin při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně diecézní biskup Vojtěch Cikrle svěcení je stálému jáhenství.

Ilustrace
26.9.2021
Modlitba za nového biskupa

Milé sestry, milí bratři, jak už víte, pro dosažení 75 let věku jsem zaslal papeži Františkovi svou abdikaci a prosím vás, abyste jeho rozhodování o budoucnosti brněnského biskupského stolce provázeli svými modlitbami.

Ilustrace
28.9.2021
Výběrové řízení na obsazení místa „vedoucí stavební technik“

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „vedoucí stavební technik“ s pracovištěm v Brně nebo v Jihlavě.

Ilustrace
5.10.2021
Zahájení akademického roku 2021/2022 na Petrově

V úterý 5. října 2021 v 19.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně bude brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul předsedat pontifikální bohoslužbě na zahájení akademického roku 2021/2022 pro pedagogy a studenty brněnských vysokých škol.

Ilustrace
8.10.2021
Duchovní obnova pro rozvedené

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá v termínu 8. až 10. října 2021 Duchovní obnovu pro rozvedené na faře v Heřmanově u Křižanova.

 

Ilustrace
9.10.2021
Synoda naslouchá věřícím. Přípravný dokument pro konzultační fázi synodálního procesu

Generální sekretariát biskupské synody vydal a Vademecum, které mají být vodítkem pro synodu o synodalitě, která bude zahájena 9. - 10. října v Římě

Ilustrace
12.10.2021
Knihovna biskupství slaví 20. výročí založení

Knihovnu Biskupství brněnského založil biskup Vojtěch Cikrle 1. listopadu 2001.

Ilustrace
15.10.2021
Víkend rodin s malými dětmi

Komunita Emmanuel pořádá "Víkend pro rodiny s malými dětmi", který nabízí společné chvály, přednášky, adoraci, vzájemné sdílení, program pro děti, rodinnou hru a mši svatou. Nejbližší termín je 15. až 17. října 2021 ve Fryštáku.

Ilustrace
23.10.2021
Chodíme spolu - a co dál?

"Chodíme spolu - a co dál?" je zajímavý víkend pro ty, kdo spolu chodí. Setkání obsahuje společné chvály, přednášky, adoraci, vzájemné sdílení a mši svatou. Víkend je určen pouze pro páry. Nejbližší termín konání akce je 23. až 24. října 2021.

Ilustrace
17.11.2021
Exercicie lectio divina 2021

Od 17. do 25. listopada 2021 se budou konat ve Vranově u Brna exercicie Lectio Divina. Tato duchovní cvičení založená na četbě a meditaci Božího slova se konají v hlubokém mlčení s individuálním doprovázením, tedy každodenním duchovním rozhovorem.