Biskupství brněnské

Aktuálně

Ilustrace
18.1.2018
Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2018

Ve dnech 18. – 25. ledna 2018 se budou křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. Mottem týdne budou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle (Ex 15,6). Texty je možné použít při ekumenických bohoslužbách, vlastní liturgii, studiu Bible nebo v soukromé modlitbě.

Ilustrace
18.1.2018
Církevní a klášterní turistika na veletrhu Regiontour 2018

Expozice Církevní a klášterní turistiky bude na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2018 v Brně opět prezentovat poutní místa, kostely, kláštery a další církevní památky či zajímavosti církevní turistiky v České republice.

Ilustrace
19.1.2018
Ples mládeže 2018

Diecézní centrum mládeže pořádá 19. ledna 2018 tradiční Ples mládeže v sále Milosrdných bratří ve Vídeňské ulici v Brně. Zahájení je bohoslužbou v 19.00 hodin v kostele sv. Leopolda, ples začíná ve 20.00 hodin.

Ilustrace
20.1.2018
Duchovní obnova se sestrou Veronikou Barátovou

Duchovní obnovu se sestrou Veronikou Barátovou se bude konat v Brně dne 20. ledna 2018 od 9.00 hodin v kině Scala na Moravském náměstí.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecézeKřesťanské VánoceNikodémova nocModlitební úmysly papeže FrantiškaDiecézní muzeum v BrněCentrum pro rodinu a sociální péčiKnihovna Biskupství brněnskéhoRozcestník webů DCM Brno (Signály)Diecézní charita BrnoPortál Církevní turistikaMusica Sacra, Středisko pro liturgickou hudbu
Ilustrace
21.1.2018
Kája Mařík na Lesné

Římskokatolická farnost Brno-Lesná připravilo na neděli 21. ledna 2018 od 16.00 do 18.00 hodin promítání příběhů Káji Maříka.

Ilustrace
21.1.2018
Bohoslužba na Petrově v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2018

Bohoslužbu v rámci Týdne za jednotu křesťanů bude v neděli 21. ledna 2018 v 9.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně celebrovat dómský farář R.D. Tomáš Koumal.

Ilustrace
21.1.2018
Velkomeziříčský chrám sv. Mikuláše knižně

Setkání nad knihou „Chrám sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí – historie sedmi staletí“ , která vyšla k 700. výročí o první zmínce velkomeziříčského kostela, proběhne 21. ledna 2018 v 15.00 hodin v kostele sv. Mikuláše.

Ilustrace
23.1.2018
Vzpomínkový večer na Mons. Karla Černého

V úterý 23. ledna 2018 v 17.00 hodin pořádají bratři kapucíni v Brně Vzpomínkový večer na Mons. Karla Černého.
Mons. Karel Černý byl duchovním správcem našeho kostela Nalezení svatého Kříže v letech 1950–1961 a ředitelem Sekulárního františkánského řádu.

Ilustrace
23.1.2018
Ekumenická bohoslužba 2018

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2018 se v úterý 23. ledna 2018 od 19.00 hodin v kostele sv. Jakuba v Brně uskuteční ekumenická bohoslužba slova.

Ilustrace
24.1.2018
Marek Štěpán: Ars Sacra

Římskokatolická farnost Brno-Lesná pořádá přednášku Ing. arch. Marka Štěpána „ Ars Sacra III. -  zobrazování věcí nehmotných“, která se koná ve středu 24. ledna 2018 v 18.45 hodin.

Ilustrace
28.1.2018
Nestříhat!

Muzikál o Samsonovi, originálně nazvaný „Nestříhat!“ se v podání Spojených farností odehraje ve sportovní hale TJ Sokol Vranovice v neděli 28. ledna 2018 v 17.00 hodin.

Ilustrace
6.2.2018
Exercicie 2018 s P. Vellou: „Jak se modlit za uzdravení”

Exercicie s P. Eliasem Vellou: „Jak se modlit za uzdravení” proběhnou ve Vranově u Brna ve dnech 6. až 10. února 2018. Jsou určeny pro ty, kteří se věnují nebo chtějí věnovat službě přímluvné modlitby. Podrobné informace a přihlášky v přílohách.

Ilustrace
9.2.2018
Manželské večery

Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá pro manžele kurz Manželské večery. Kurz se skládá z osmi setkání, na každém je připravena večeře pro dva, praktická promluva a diskuse v páru na dané téma.

Ilustrace
13.2.2018
Manželství bez mýtů

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá v rámci Národního týdne manželství přednášku „Manželství bez mýtů“. Přednáška se koná v úterý 13. února 2018 od 17.30 do 19.00 hodin v Klubovém sále CRSP na Biskupské 7 v Brně.

Ilustrace
16.2.2018
Postní duchovní obnova pro manžele

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá postní duchovní obnovu pro manžele bez rozdílu věku a délky manželství, která proběhne 16. až 17. února 2018 v Duchovním centru Vranov u Brna, kde je zajištěno ubytování s plnou penzí.

Ilustrace
17.3.2018
Konference Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici XV.

Konference Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici se již po patnácté koná v sobotu 17. března 2018 v sále Milosrdných bratří (Vídeňská 7, Brno).

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality