Biskupství brněnské

Aktuálně

Ilustrace
24.9.2017
PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

V neděli 24. září 2017 zazní při bohoslužbách ve farnostech brněnské diecéze výzva diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.

Ilustrace
1.6.2017 - 31.10.2017
Hra Poklady brněnské diecéze

Při příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze připravuje Diecézní katechetické centrum poznávací hru Poklady brněnské diecéze. Hra je určena jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez rozdílu věku. Bude probíhat od 1. června do 31. října 2017.

Ilustrace
17.9.2017 - 1.10.2017
Brněnští biskupové a Fatima

Ve dnech 12. a 13. září 2017 se brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle zúčastní národní pouti z České republiky do Fatimy. Putování se účastní dalších patnáct českých a moravských biskupů a 1500 poutníků.

Ilustrace
21.9.2017
Den Charity 2017

Den Charity slaví Charita již od roku 2004. Smyslem této celostátní akce je seznámit veřejnost s posláním, činností a nabídkou služeb a poděkovat za projevenou přízeň.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecézeNikodémova nocPoklady brněnské diecézeModlitební úmysly papeže FrantiškaUbytování - Fara sv. Rozálie, Horní VěstoniceUbytování - Penzion sv. Anny, PasohlávkyPortál Církevní turistika
Ilustrace
22.9.2017
Pauláni se na Vranov vrátili před 25 lety

Děkovnou bohoslužbu při příležitosti 25. výročí obnoveného působení Řádu menších bratří sv. Františka z Pauly (paulánů) ve Vranově u Brně bude slavit brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle v pátek 22. září 2017 v 18.00 hodin ve zdejším mariánském chrámu.

Ilustrace
22.9.2017
Zemřel Mons. František Hrůza

V neděli 17. září 2017 zemřel v Blízkově Mons. František Hrůza. Za jeho život a službu poděkujeme při slavení mše v pátek 22. září 2017 ve 14.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Měříně.

Ilustrace
23.9.2017
Zemřel Mons. Josef Šik

Dne 15. září 2017, v den památky Panny Marie Bolestné, zemřel Mons. Josef Šik, výpomocný duchovní u kostela sv. Tomáše v Brně. Rozloučíme se s ním v sobotu 23. září 2017 v 10.00 hodin v kostele sv. Tomáše v Brně.

Ilustrace
24.9.2017
Jeden kapucínský den

V neděli 24. září 2017 v 18.30 hodin proběhne v Kapucínské hrobce v Brně (Kapucínské nám. 5) vernisáž fotografií Adély Mackové.

Ilustrace
25.9.2017
Když kněží obléknou dres

V pondělí 25. září 2017 se odehraje další již tradiční fotbalový zápas kněží z Moravy proti duchovním z Čech, který se tentokrát uskuteční v brněnské diecézi, konkrétně ve farnosti Pyšel na místním fotbalovém hřišti, a to od 15.00 hodin.

Ilustrace
26.9.2017
Kurz Tajemství partnerských vztahů

Od 26. září 2017 bude zahájen kurz Tajemství partnerských vztahů pro mladé lidi ve věku od 18 do 26 let (pro zadané i nezadané).

Ilustrace
27.9.2017
Vězení s klíčem uvnitř

Farnost Moutnice pořádá ve středu 27. září 2017 v 18.00 hodin v kostele sv. Jiljí přednášku Kateřiny Lachmanové „Vězení s klíčem uvnitř“.

Ilustrace
28.9.2017
Diecézní charita Brno: Podpořte lékařskou péči v Kurdistánu

Podle oznámení ředitele Diecézní charity Brno, Oldřicha Haičmana, po loňských zkušenostech s lékařskými misemi pro uprchlíky v Řecku se brněnská Charita rozhodla podpořit lékařské středisko v samotném iráckém Kurdistánu.

Ilustrace
28.9.2017
Poutní slavnost sv. Václava 2017 v Brně-Obřanech

Ve čtvrtek 28. září 2017 od 9.00 hodin bude v Brně-Obřanech zahájena Svatováclavská pouť.

Ilustrace
29.9.2017
Pouť pro prvokomunikanty 2017

Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle zve do Brna na Petrov všechny děti z brněnské diecéze, které ve školním roce 2016/17 poprvé přistoupily ke svatému přijímání, tedy všechny „prvokomunikanty“.

Ilustrace
1.10.2017
Při svém setkání na Velehradě se nemocniční kaplani budou věnovat tématu motivace

Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým pořádá ve dnech 1. – 4. října 2017 na Velehradě XIII. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů...

Ilustrace
3.10.2017
Biskup Cikrle zahájí akademický rok 2017/2018

Slavnostní bohoslužba pro studenty brněnských vysokých škol v rámci zahájení nového akademického roku 2017/2018 bude v úterý 3. října 2017 v 19.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Předsedat jí bude brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
4.10.2017 - 7.10.2017
Sympozium v jubilejním Roce Fatimy

Českomoravská Fatima v Koclířově přijímá přihlášky kněží i laiků k účasti na teologicko-pastorálním sympoziu o Fatimě. Bude zahájeno ve středu 4. října 2017 v Hradci Králové v Novém Adalbertinu pontifikální mší svatou v 18.30 hodin v katedrále Svatého Ducha na Velkém náměstí.

Ilustrace
4.10.2017
Slavnost svatého Františka 2017 u kapucínů

Ve středu 4. října 2017, v den svátku svatého Františka z Assissi, bude mši v Brně u kapucínů v 17.00 hodin celebrovat P. Augustin Gazda, OSB, převor rajhradského kláštera. Liturgii hudebně doprovodí Moravský cherubínský sbor – Proglas.

Ilustrace
5.10.2017
Kurz Alfa opět zahajuje

Podzimní kurz Alfa bude zahájen 5. října 2017 v 19.00 hodin při brněnském kostele u jezuitů.

Ilustrace
5.10.2017
P. Josef Toufar a čihošťský zázrak

Moravsko-slezská křesťanská akademie, regionální pobočka Bílovice nad Svitavou, pořádá ve čtvrtek 5. října 2017 od 18.30 hodin přednášku doc. ThDr. Tomáše Petráčka, Th.D. et Ph.D. s názvem „P. Josef Toufar a čihošťský zázrak“.

Ilustrace
8.10.2017
Slavnostní koncert k postě sv. Václava

V rámci 8. ročníku Hudebního festivalu Zdeňka Pololáníka proběhne v neděli 8. října 2017 v 17.00 hodin v kostele sv. Václava v Tišnově slavnostní koncert k postě sv. Václava.

Ilustrace
12.10.2017
Semináře Emoce v našich životech a jak na ně

Cílem semináře Centra pro rodinu a sociální péči v Brně s názvem Emoce v našich životech a jak na ně je nabídnout rodičům způsoby, pomocí kterých si mohou uvědomovat vlastní prožívání a rozumět svým emocím.

Ilustrace
13.10.2017
Jiří Grygar v Brně: Pohledy do nebe

Popularizátor astronomie a vztahu vědy a víry RNDr. Jiří Grygar bude v pátek 13. října 2017 od 15.00 hodin přednášet v Brně v rámci kurzu Spirituální dimenze člověka, který pořádá Akademie třetího věku spolu s Biskupstvím brněnským.

Ilustrace
14.10.2017
Ekumenická pouť jižní Moravou 2017

Ekumenická pouť jižní Moravou se bude konat v sobotu 14. října 2017.

Ilustrace
20.10.2017
Kurz světových náboženství

Moravsko-slezská křesťanská akademie, regionální pobočka Bílovice nad Svitavou, pořádá v akademickém roce 2017/2018 ve farním sále v Bílovicích nad Svitavou (Tyršova 413) „Kurz světových náboženství“.

Ilustrace
20.10.2017
Duchovní obnova pro rozvedené

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno pořádá Duchovní obnovu pro rozvedené, která se koná ve dnech 20. až 22. října 2017 na faře v Heřmanově u Křižanova.

Ilustrace
21.10.2017
Krása člověka ve všech jeho podobách

Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích pořádá již tradiční X. ročník Konference pro zdravotníky pracující nejen v sociálních službách na téma: „Krása člověka ve všech jeho podobách“.

Ilustrace
21.10.2017
Den pro seniory 2017

Dne 21. října 2017 od 10.00 do 15.30 hodin pořádá organizace Spokojený senior - KLAS z.s. „Den pro seniory".

Ilustrace
22.10.2017
Papežská misijní díla – oslavy Misijní neděle 22. 10. 2017

V neděli 22. října 2017 se uskuteční v rámci Misijní neděle v České republice sbírka na misie.

Ilustrace
25.10.2017
Základní dopolední Kurz efektivního rodičovství s hlídáním dětí

V Kurzu efektivního rodičovství se účastníci naučí krok za krokem zvládat klasické a stále se opakující krizové situace, do kterých se při výchově dětí dostávají. Program vychází z principů individuální psychologie.

Ilustrace
27.10.2017
Začít znovu aneb Jak dál po rozchodu a rozvodu

Centrum pro rodinu a sociální péči Vás srdečně zve na nový kurz Začít znovu, který bude zahájen v pátek 27. října 2017 v 18.00 hodin ve Společenském sále CRSP v Biskupské ulici č. 7 v Brně.

Ilustrace
29.10.2017
V Brně – Lesné připomenou Marii Restitutu

V neděli 29. října 2017, v den 75. výročí odsouzení k trestu smrti (roku 1942) patronky Duchovního centra a patronky zdravotníků, blahoslavené sestry Marie Restituty Kafkové, oslaví farnost Brno-Lesná tyto události pestrým programem.

Ilustrace
4.11.2017
Výcvik lektorů kurzu Příprava snoubenců

Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá Výcvik pro nové lektory kurzu Příprava snoubenců. Kurz je koncipován do čtyř celodenních praktických zážitkových výcviků, bude zahájen v sobotu 4. listopadu 2017 od 9.00 do 18.00 hodin v Klubovém sálem CRSP v Biskupské ulici č. 7 v Brně a vedou jej manželé Milana a Miroslav Vykydalovi.

Ilustrace
10.11.2017
Víkend matka a dcera - Díky Bohu že jsi

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno pořádá harmonický víkend pro matky a dcery, který proběhne 10. až 12. listopadu 2017 v Hotelu Stará škola ve Sloupu, kde je zajištěno ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a plnou penzí včetně pitného režimu.

Ilustrace
25.11.2017
Brněnský alumnát a jeho 210 let stará historie

Dne 25. listopadu 2017 pořádá Moravsko-slezská křesťanská akademie již 9. Moravsko-slezské akademické dny, jejichž letošním tématem je „Brněnský alumnát a jeho 210 let stará historie“.

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi

Stálá zpovědní služba v Brně

Duchovní služba v nemocnicích

Puls

Výroční zprávy

Jak dále? (po majetkovém narovnání)

Odběr RSS - Aktuality