Biskupství brněnské

Aktuálně

Ilustrace
31.12.2021
Edikt ohledně zahájení kanonizačního řízení P. Martina Středy, SJ

Edikt brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho Ohledně zahájení kanonizačního řízení P. Martina Středy, SJ.

Ilustrace
18.12.2021
Betlémské světlo 2021

Od roku 1990 přinášejí skauti světlo z Betléma do našich domácností, aby nám symbolicky popřáli pokojné a požehnané Vánoce. Letošní zhoršená pandemická situace však pozměnila tradiční průběh této akce.

Ilustrace
16.12.2021
Advent 2021 na Petrově

Přehled adventních duchovních a kulturních programů v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně ZDE.

Ilustrace
20.12.2021
Brožura Křesťanský advent a Vánoce 2021

Internetový projekt „Křesťanský advent a Vánoce“ (www.krestanskevanoce.cz) doplňuje tematická brožura, která bude zdarma k dispozici široké veřejnosti.

Křesťanské vánoce
Diecézní charita BrnoModlitební úmysly papeže FrantiškaPULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecézeStálá zpovědní služba v BrněNikodémova nocCentrum pro rodinu a sociální péči
Ilustrace
10.12.2021
Všeobecný úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2021

Modleme se za katechety, kteří jsou povoláni zvěstovat slovo Boží, aby ho dosvědčovali s odvahou a tvořivostí, v síle Ducha Svatého.

Ilustrace
12.12.2021
Rekonstrukce největšího brněnského kostela v Brně pokračuje

Kostel sv. Jakuba většího s více než devadesátimetrovou kostelní věží patří mezi gotické perly Brna. Interiér kostela byl opravován v letech 2015-2016. Nadále jsou ve špatném stavu střecha, krovy, válkou poničená impozantní okna a kamenné prvky.

Ilustrace
16.12.2021
Křesťanský advent a Vánoce 2021

Projekt „Křesťanský advent a Vánoce“ chce také letos přiblížit co nejširší veřejnosti duchovní poselství křesťanského adventu a Vánoc. Nabízí možnosti v online prostoru, ale také zve na tematické programy, které nabízejí během adventu a vánoční doby křesťanské farnosti a sbory.

Ilustrace
24.12.2021 - 1.1.2022
Vánoce 2021 s brněnskými biskupy

V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově budou mít brněnští biskupové v dnech 24. a 25. prosince bohoslužby takto:

Ilustrace
31.12.2021
Výzva biskupa k zahájení kanonizačního řízení P. Martina Středy, SJ

Milé sestry a bratři,

Kongregace pro kauzy svatých v Římě udělila souhlas k zahájení kanonizačního řízení otce Martina Středy, kněze a řeholníka Tovaryšstva Ježíšova.

Ilustrace
31.12.2021
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2021

Modleme se, abychom po vzoru Marie stavěli úděl živých lidí nad ideologie a jednali rychle ve prospěch těch, kteří trpí.

Ilustrace
9.1.2022
Kalendář papežských liturgií na Vánoce

Vatikánské tiskové středisko oznámilo kalendář obřadů, kterým bude František předsedat až do 9. ledna.
Program  zde