Biskupství brněnské

Aktuálně

Ilustrace
20.6.2021
Expozice „Paměť místa“ v Břeclavi

Nová panelová expozice v suterénu kostela sv. Václava v Břeclavi vypráví o historii místních zaniklých sakrálních staveb i o nerealizovaných návrzích ze století dvacátého.

Ilustrace
22.6.2021
Sestry v Cestě

Knihkupectví a nakladatelství Cesta v Brně pořádá setkání nad knihou Kamily Hladké - „Sestry“, které se koná dne 22. června 2021 od 17.00 hodin v knihkupectví Cesta (Rašínova 5, Brno).

Ilustrace
22.6.2021
Charita poděkuje dobrovolníkům DOBROpiknikem

Dne 22. června 2021 pořádá Dobrovolnické centrum Diecézní charity Brno akci s názvem DOBROpiknik, kterým chce Charita poděkovat dobrovolníkům za jejich podporu.

Ilustrace
25.6.2021
Dvě letní výstavy Diecézního muzea v Brně

V roce sv. Josefa, patrona dělníků a řemeslníků, pořádá Diecézní muzeum v Brně dvě výstavy: Půvab a lopota – z dílen uměleckých řemesel na Petrově a expozici z grafik Michaela Floriana.

Zahrady pod Petrovem Církevní turistika Nikodémova noc
PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Ilustrace
26.6.2021
Katolická charismatická konference 2021

Jak uvádějí organizátoři, Katolická charismatická konference 2021 se z pochopitelných důvodů ani letos v Brně neuskuteční. Místo ní se bude konat jednodenní program vysílaný TV Noe a prostřednictvím internetu 26. června 2021. Letošní motto zní: „Můj Bůh září do mých temnot“ . (Ž 18,29b)

Ilustrace
27.6.2021
Sbírka na bohoslovce

V neděli 27. června 2021 se uskuteční ve všech kostelích brněnské diecéze tradiční sbírka na bohoslovce.

Ilustrace
28.6.2021
Modleme se za Mezinárodní eucharistický kongres

Z pověření otce biskupa Mons. Jana Vokála, delegáta pro Eucharistické kongresy při ČBK, přinášíme modlitbu za Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti. Plakátek, který je přiložen je určen k šíření ve farnostech a společenstvích a ke společné modlitbě.

Ilustrace
28.6.2021
Pro seniory: Pobyt plný pohybu

Spolek Spokojený senior zve aktivní seniory na čtyřdenní pobyt plný pohybu a cvičení uprostřed přírody nedaleko Brna.

Ilustrace
30.6.2021
Výběrové řízení na obsazení místa „technik stavebních investic“

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „technik stavebních investic“ pro Brněnsko.
Podrobnější informace o pracovní náplní a požadavcích na uchazeče jsou obsaženy v příloze.

Ilustrace
30.6.2021
Výběrové řízení na obsazení místa „pomocná účetní“

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení místa „pomocná účetní“ s pracovištěm v Brně.
Podrobnější informace o pracovní náplní a požadavcích na uchazeče jsou obsaženy v příloze.

Ilustrace
30.6.2021
Výběrové řízení na obsazení místa „finanční účetní“

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „finanční účetní“ s pracovištěm v Brně.

Podrobnější informace o pracovní náplní a požadavcích na uchazeče jsou obsaženy v příloze.

Ilustrace
10.7.2021
Biskup Cikrle poděkuje za kostel v Senetářově

V sobotu 10. července 2021 v 10.00 hodin bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle slavit děkovnou bohoslužbu v kostele sv. Josefa v Senetářově.

Ilustrace
31.7.2021
S milosrdnými bratry ve Vysokých Tatrách

Milosrdní bratři zvou všechny mladé muže, kteří cítí své povolání k hospitalitě, službě nemocným a potřebným, ke společnému pobytu ve Vysokých Tatrách, a to 25. až 29. srpna 2021, kde budou na programu rozličné duchovní aktivity, možnost rozhovorů a samozřejmě turistika v krásné přírodě.

Ilustrace
11.8.2021
Letní diecézní setkání mládeže

Diecézní centrum mládeže zve ve dnech 11. až 15. srpna 2021 všechny mladé ve věku od 14 do 20 let na Letní diecézní setkání mládeže v Brně.

Ilustrace
17.8.2021
Kurz pro dobrovolníky v duchovní službě nemocným

Na letošní podzim chystá Biskupství brněnské další běh kurzu pro dobrovolníky v duchovní službě nemocným.

Ilustrace
5.9.2021
Pozvání k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti

Biskupové Čech, Moravy a Slezska zasílají věřícím svůj list s pozvánkou k nadcházejícímu eucharistickému kongresu v Budapešti.