Biskupství brněnské

Aktuálně

Ilustrace
28.5.2022
18. pouť do Císařské jeskyně 2022

V sobotu 28. května 2022 se po několikaleté odmlce koná 18. pouť do Císařské jeskyně zvané Moravské Lurdy.

Bohoslužby v podzemním království krápníků budou slaveny ve 14.00 a v 17.00 hodin.

Ilustrace
28.5.2022
Pouť křesťanských médií 2022

Pouť médií v rukou křesťanů se letos uskuteční v sobotu 28. května při příležitosti 56. Světového dne modliteb za sdělovací prostředky. Bohoslužba v 11.00 hodin bude slavena v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Brně

Ilustrace
4.6.2022
Setkání dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnictví a sociálních službách

Zveme všechny dobrovolníky působící v nemocnicích a sociálních zařízeních na „Setkání dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnictví a sociálních službách“, které se bude konat 4. června 2022 v 9.00 hodin v Brně na Petrově 2

Ilustrace
5.6.2022
Slavnost Seslání Ducha Svatého v katedrále na Petrově 2022

V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělí biskup Vojtěch Cikrle v neděli 5. června 2022 v 10.30 hodin při bohoslužbě slavnosti Seslání Ducha Svatého svátost křesťanské dospělosti.

PULS - sbírka na pomoc Ukrajině
Noc kostelů 2022
Ilustrace
6.6.2022
Katolická charismatická konference 2022 se blíží

Ve dnech 6. až 10. července 2022 proběhne v Brně další ročník Katolické charismatické konference. Přihlašování bylo spuštěno 28. dubna 2022

Ilustrace
10.6.2022
V červnu se uskuteční IV. kongres o Božím milosrdenství

Ve dnech 10. až 12. června 2022 se bude konat u kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích a v Novém Městě na Moravě IV. kongres o Božím milosrdenství.

Ilustrace
11.6.2022
A když nastal večer

Ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě se dne 11. června 2022 od 18.00 hodin v areálu nad kostelem uskuteční setkání, které v rámci IV. kongresu o Božím milosrdenství povedou handicapovaní.

Ilustrace
11.6.2022
Charitní pouť do Mikulova

Setkání s biskupem Vojtěchem Cikrlem se koná v roce 30. výročí založení Diecézní charity Brno a jsou na něj zváni především zaměstnanci DCHB, jejich rodinní příslušníci, dobrovolníci, spolupracovníci a příznivci.

Ilustrace
12.6.2022
Instalace relikviáře sv. otce Pia

V neděli 12. června 2022 od 16.00 hodin bude v kostele u kapucínů v Brně slavnostně instalován relikviář sv. otce Pia z Pietrelciny.

Ilustrace
15.6.2022
Spokojený senior - KLAS zve na dvoudenní pouť

Dvoudenní putování si pro seniory (nejen) z brněnské diecéze připravila organizace Spokojený senior - KLAS. Pouť se uskuteční v termínu 15. až 16. června 2022, více informací je v příloze.

Ilustrace
18.6.2022
Kněžské a jáhenské svěcení 2022

V sobotu 18. června 2022 při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9.00 hodin udělí biskup Vojtěch Cikrle kněžské a jáhenské svěcení.

Ilustrace
23.7.2022
Pouť do Taizé 2022

Pouť do Taizé se bude konat ve dnech 23.7. až 1.8. 2022.

Ilustrace
31.8.2022
Kurz Samuel 2022

Tým pastorace povolání v brněnské diecézi připravil další ročník kurzu Samuel. Jedná se o jednoletý intenzivní kurz, který může napomoci k rozlišení a volbě povolání.