Biskupství brněnské

Aktuálně

Ilustrace
24.9.2017
PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

V neděli 24. září 2017 zazní při bohoslužbách ve farnostech brněnské diecéze výzva diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.

Ilustrace
1.6.2017 - 31.10.2017
Hra Poklady brněnské diecéze

Při příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze připravuje Diecézní katechetické centrum poznávací hru Poklady brněnské diecéze. Hra je určena jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez rozdílu věku. Bude probíhat od 1. června do 31. října 2017.

Ilustrace
17.9.2017 - 1.10.2017
Brněnští biskupové a Fatima

Ve dnech 12. a 13. září 2017 se brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle zúčastní národní pouti z České republiky do Fatimy. Putování se účastní dalších patnáct českých a moravských biskupů a 1500 poutníků.

Ilustrace
19.9.2017
Duševní hygiena pro křesťana

Knihovna Biskupství brněnského pořádá další z cyklu přednášek, tentokrát s názvem Duševní hygiena pro křesťana, kterou přednese Mgr. Libor Šimek. Akce se koná dne 19. září 2017 od 16.30 hodin.

PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecézeNikodémova nocPoklady brněnské diecézeModlitební úmysly papeže FrantiškaUbytování - Fara sv. Rozálie, Horní VěstoniceUbytování - Penzion sv. Anny, PasohlávkyPortál Církevní turistika
Ilustrace
20.9.2017
Den církevních škol 2017

Biskupství brněnské ve spolupráci s církevními školami brněnské diecéze a za podpory nadačního fondu Credo pořádají 20. září 2017 od 15.00 hodin v Brně na Moravském náměstí „Den církevních škol“ – veletrh ukázek ze života a činnosti zúčastněných škol.

Ilustrace
20.9.2017
Přístavba a rekonstrukce Katolického gymnázia Třebíč

Brněnskému biskupství se podařilo v létě 2017 získat dotaci na přístavbu a rekonstrukci Katolického gymnázia Třebíč ve výši téměř 80 mil. Kč. Tyto finanční prostředky jsou poskytnuty z programu IROP (Integrovaný regionální operační program) financovaného z EU.

Ilustrace
20.9.2017
Fotogalerie z fatimského putování

Ve dnech 12. a 13. září 2017 se brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle zúčastní národní pouti z České republiky do Fatimy a pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul předsedal bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v neděli 17. září 2017, po níž bylo možné uctít sochu Panny Marie Fatimské.

Ilustrace
22.9.2017
Pauláni se na Vranov vrátili před 25 lety

Děkovnou bohoslužbu při příležitosti 25. výročí obnoveného působení Řádu menších bratří sv. Františka z Pauly (paulánů) ve Vranově u Brně bude slavit brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle v pátek 22. září 2017 v 18.00 hodin ve zdejším mariánském chrámu.

Ilustrace
22.9.2017
Zemřel Mons. František Hrůza

V neděli 17. září 2017 zemřel v Blízkově Mons. František Hrůza. Za jeho život a službu poděkujeme při slavení mše v pátek 22. září 2017 ve 14.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Měříně.

Ilustrace
23.9.2017
Zemřel Mons. Josef Šik

Dne 15. září 2017, v den památky Panny Marie Bolestné, zemřel Mons. Josef Šik, výpomocný duchovní u kostela sv. Tomáše v Brně. Rozloučíme se s ním v sobotu 23. září 2017 v 10.00 hodin v kostele sv. Tomáše v Brně.

Ilustrace
24.9.2017
Jeden kapucínský den

V neděli 24. září 2017 v 18.30 hodin proběhne v Kapucínské hrobce v Brně (Kapucínské nám. 5) vernisáž fotografií Adély Mackové.

Ilustrace
25.9.2017
Když kněží obléknou dres

V pondělí 25. září 2017 se odehraje další již tradiční fotbalový zápas kněží z Moravy proti duchovním z Čech, který se tentokrát uskuteční v brněnské diecézi, konkrétně ve farnosti Pyšel na místním fotbalovém hřišti, a to od 15.00 hodin.

Ilustrace
26.9.2017
Kurz Tajemství partnerských vztahů

Od 26. září 2017 bude zahájen kurz Tajemství partnerských vztahů pro mladé lidi ve věku od 18 do 26 let (pro zadané i nezadané).

Ilustrace
27.9.2017
Vězení s klíčem uvnitř

Farnost Moutnice pořádá ve středu 27. září 2017 v 18.00 hodin v kostele sv. Jiljí přednášku Kateřiny Lachmanové „Vězení s klíčem uvnitř“.

Ilustrace
28.9.2017
Diecézní charita Brno: Podpořte lékařskou péči v Kurdistánu

Podle oznámení ředitele Diecézní charity Brno, Oldřicha Haičmana, po loňských zkušenostech s lékařskými misemi pro uprchlíky v Řecku se brněnská Charita rozhodla podpořit lékařské středisko v samotném iráckém Kurdistánu.

Ilustrace
29.9.2017
Pouť pro prvokomunikanty 2017

Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle zve do Brna na Petrov všechny děti z brněnské diecéze, které ve školním roce 2016/17 poprvé přistoupily ke svatému přijímání, tedy všechny „prvokomunikanty“.

Ilustrace
1.10.2017
Při svém setkání na Velehradě se nemocniční kaplani budou věnovat tématu motivace

Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým pořádá ve dnech 1. – 4. října 2017 na Velehradě XIII. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů...

Ilustrace
3.10.2017
Biskup Cikrle zahájí akademický rok 2017/2018

Slavnostní bohoslužba pro studenty brněnských vysokých škol v rámci zahájení nového akademického roku 2017/2018 bude v úterý 3. října 2017 v 19.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Předsedat jí bude brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
4.10.2017 - 7.10.2017
Sympozium v jubilejním Roce Fatimy

Českomoravská Fatima v Koclířově přijímá přihlášky kněží i laiků k účasti na teologicko-pastorálním sympoziu o Fatimě. Bude zahájeno ve středu 4. října 2017 v Hradci Králové v Novém Adalbertinu pontifikální mší svatou v 18.30 hodin v katedrále Svatého Ducha na Velkém náměstí.

Ilustrace
4.10.2017
Slavnost svatého Františka 2017 u kapucínů

Ve středu 4. října 2017, v den svátku svatého Františka z Assissi, bude mši v Brně u kapucínů v 17.00 hodin celebrovat P. Augustin Gazda, OSB, převor rajhradského kláštera. Liturgii hudebně doprovodí Moravský cherubínský sbor – Proglas.

Ilustrace
5.10.2017
Kurz Alfa opět zahajuje

Podzimní kurz Alfa bude zahájen 5. října 2017 v 19.00 hodin při brněnském kostele u jezuitů.

Ilustrace
5.10.2017
P. Josef Toufar a čihošťský zázrak

Moravsko-slezská křesťanská akademie, regionální pobočka Bílovice nad Svitavou, pořádá ve čtvrtek 5. října 2017 od 18.30 hodin přednášku doc. ThDr. Tomáše Petráčka, Th.D. et Ph.D. s názvem „P. Josef Toufar a čihošťský zázrak“.

Ilustrace
12.10.2017
Semináře Emoce v našich životech a jak na ně

Cílem semináře Centra pro rodinu a sociální péči v Brně s názvem Emoce v našich životech a jak na ně je nabídnout rodičům způsoby, pomocí kterých si mohou uvědomovat vlastní prožívání a rozumět svým emocím.

Ilustrace
13.10.2017
Jiří Grygar v Brně: Pohledy do nebe

Popularizátor astronomie a vztahu vědy a víry RNDr. Jiří Grygar bude v pátek 13. října 2017 od 15.00 hodin přednášet v Brně v rámci kurzu Spirituální dimenze člověka, který pořádá Akademie třetího věku spolu s Biskupstvím brněnským.

Ilustrace
14.10.2017
Ekumenická pouť jižní Moravou 2017

Ekumenická pouť jižní Moravou se bude konat v sobotu 14. října 2017.

Ilustrace
20.10.2017
Kurz světových náboženství

Moravsko-slezská křesťanská akademie, regionální pobočka Bílovice nad Svitavou, pořádá v akademickém roce 2017/2018 ve farním sále v Bílovicích nad Svitavou (Tyršova 413) „Kurz světových náboženství“.

Ilustrace
20.10.2017
Duchovní obnova pro rozvedené

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno pořádá Duchovní obnovu pro rozvedené, která se koná ve dnech 20. až 22. října 2017 na faře v Heřmanově u Křižanova.

Ilustrace
21.10.2017
Krása člověka ve všech jeho podobách

Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích pořádá již tradiční X. ročník Konference pro zdravotníky pracující nejen v sociálních službách na téma: „Krása člověka ve všech jeho podobách“.

Ilustrace
21.10.2017
Den pro seniory 2017

Dne 21. října 2017 od 10.00 do 15.30 hodin pořádá organizace Spokojený senior - KLAS z.s. „Den pro seniory".

Ilustrace
22.10.2017
Papežská misijní díla – oslavy Misijní neděle 22. 10. 2017

V neděli 22. října 2017 se uskuteční v rámci Misijní neděle v České republice sbírka na misie.

Ilustrace
25.10.2017
Základní dopolední Kurz efektivního rodičovství s hlídáním dětí

V Kurzu efektivního rodičovství se účastníci naučí krok za krokem zvládat klasické a stále se opakující krizové situace, do kterých se při výchově dětí dostávají. Program vychází z principů individuální psychologie.

Ilustrace
27.10.2017
Začít znovu aneb Jak dál po rozchodu a rozvodu

Centrum pro rodinu a sociální péči Vás srdečně zve na nový kurz Začít znovu, který bude zahájen v pátek 27. října 2017 v 18.00 hodin ve Společenském sále CRSP v Biskupské ulici č. 7 v Brně.

Ilustrace
29.10.2017
V Brně – Lesné připomenou Marii Restitutu

V neděli 29. října 2017, v den 75. výročí odsouzení k trestu smrti (roku 1942) patronky Duchovního centra a patronky zdravotníků, blahoslavené sestry Marie Restituty Kafkové, oslaví farnost Brno-Lesná tyto události pestrým programem.

Ilustrace
4.11.2017
Výcvik lektorů kurzu Příprava snoubenců

Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá Výcvik pro nové lektory kurzu Příprava snoubenců. Kurz je koncipován do čtyř celodenních praktických zážitkových výcviků, bude zahájen v sobotu 4. listopadu 2017 od 9.00 do 18.00 hodin v Klubovém sálem CRSP v Biskupské ulici č. 7 v Brně a vedou jej manželé Milana a Miroslav Vykydalovi.

Ilustrace
10.11.2017
Víkend matka a dcera - Díky Bohu že jsi

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno pořádá harmonický víkend pro matky a dcery, který proběhne 10. až 12. listopadu 2017 v Hotelu Stará škola ve Sloupu, kde je zajištěno ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a plnou penzí včetně pitného režimu.

Ilustrace
25.11.2017
Brněnský alumnát a jeho 210 let stará historie

Dne 25. listopadu 2017 pořádá Moravsko-slezská křesťanská akademie již 9. Moravsko-slezské akademické dny, jejichž letošním tématem je „Brněnský alumnát a jeho 210 let stará historie“.

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi

Stálá zpovědní služba v Brně

Duchovní služba v nemocnicích

Puls

Výroční zprávy

Jak dále? (po majetkovém narovnání)

Odběr RSS - Aktuality