Biskupství brněnské

Aktuálně

Ilustrace
26.2.2020
Postní almužna 2020

K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Takto získaný finanční obnos pak pomůže lidem v nouzi v daném místě.

Ilustrace
26.2.2020
Popeleční středa 2020

Popeleční středou (letos 26. února) vstupuje katolická církev na celém světě do postní doby. Bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně bude v 17.30 hodin předsedat brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
28.2.2020
Postní pátky v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně

Diecézní katechetické centrum nabízí v brněnské katedrále duchovní program na postní pátky, který bude letos spojen
s biblickými postavami. Duchovní obnova začíná vždy mší svatou v 17:30 hodin , po ní následuje v 18:15 hodin tematická promluva a adorace.

Ilustrace
28.2.2020
Výběrové řízení na místa ředitelů církevních škol

Biskupství brněnské jako zřizovatel vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst ředitelů těchto školských právnických osob:

Diecézní charita BrnoNikodémova nocNoc kostelů 2020PULS - fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecézeKnihovna Biskupství brněnskéhoDiecézní muzeum v BrněDiecézní archív Biskupství brněnskéhoCentrum pro rodinu a sociální péčiPortál Církevní turistikaModlitební úmysly papeže FrantiškaDCM Brno, DCŽM Mamre, Ministranti brněnské diecéze, Sdružení Petrov
Ilustrace
28.2.2020
Milosrdní bratři hledají pro LDN staniční sestru

Převor Konventu Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce staniční sestry nově budovaného pracoviště Léčebny pro dlouhodobě nemocné (LDN), provozovaného řádem milosrdných bratří v Brně.

Ilustrace
29.2.2020
Osamělý rodič

Tří víkendy určené pro osamělé rodič - pro rozvedené, ovdovělé a samoživitele - pořádá komunita Emmanuel také v roce 2020. Nejbližší termíny: 29.2.-1.3.2020, 4.-5.4.2020, 25.-26.4.2020.

Ilustrace
1.3.2020
Svatba. A co dál?

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně nabízí program „Svatba. A co dál? aneb jak prožívat spokojené manželství“. Program je určen pro snoubence nebo novomanžele.

Ilustrace
13.3.2020
Postní duchovní obnova pro manžele

Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá ve dnech 13. až 14. března 2020 ve Vranově u Brna víkendové setkání pro manžele bez ohledu na délku manželství, kteří chtějí poodstoupit od denních starostí a navázat zase užší vztah mezi sebou a Bohem.

Ilustrace
17.3.2020
Rok 2020: Výročí sv. Jana Sarkandera

V letošním roce si připomínáme hned dvě velká jubilea sv. Jana Sarkandera: 17. března uplyne 400 let od jeho mučednické smrti, počátkem května 160 let od blahořečení a 21. května to bude dvacet pět let od jeho svatořečení v Olomouci.

Ilustrace
3.4.2020
Sloup v Moravském krasu 2020: cíl tisíců poutníků

Sloup v Moravském krasu patří k sedmi nejvýznamnějším poutním místům brněnské diecéze. K Bolestné Matce Boží míří každoročně v pátek před Květnou nedělí tisíce poutníků. Letošní hlavní poutní mši bude celebrovat brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle v pátek 3. dubna 2020 v 10.30 hodin.

Ilustrace
4.4.2020
2020: Co se stalo s Ježíšem?

Také letos - 4. dubna 2020 ve 20.00 hodin - více než 250 žďárských farníků připravuje pašijové drama "Co se stalo s Ježíšem?"

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality