Biskupství brněnské

Modlitební úmysly papeže

Ilustrace
23.5.2023
Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na květen 2023

„Prosme Pannu Marii modlitbou růžence o dar míru, zvláště pro sužovanou Ukrajinu. Kéž představitelé národů vyslyší touhu lidí, kteří trpí a chtějí mír,“ tak zní naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem Františkem na měsíc květen v roce 2023.

Ilustrace
7.5.2023
Úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na květen 2023

Modleme se, aby církevní hnutí a skupiny znovu denně objevovaly své evangelizační poslání a sloužily potřebám světa svými charismaty. Modleme se také za mladé lidi.

Ilustrace
14.4.2023
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na duben 2023

„Modleme se za otevření srdcí celého mezinárodního společenství, aby se zasadilo o ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou i všech konfliktů, které svět poskvrňují krví,“ tak zní naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem Františkem na měsíc duben v roce 2023.

Ilustrace
3.4.2023
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na duben 2023

Modleme se za větší rozšíření kultury nenásilí tím, že se státy i občané budou stále méně uchylovat ke zbraním.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality