Biskupství brněnské

Kontakty

Adresa

Biskupství brněnské
Petrov 269/8, 601 43 Brno

tel: 533 033 111, 533 033 344
e-mail: brno@biskupstvi.cz
web: www.biskupstvi.cz

ID datové schránky: rd4mi3a

IČ: 00445142, DIČ: CZ00445142

Biskupství brněnské je zapsáno v Rejstříku církevních právnických osob Ministerstva kultury ČR pod číslem 8/1-06/1994 v souladu s § 20 Zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech.

Návštěvní hodiny

Pondělí 9.00–12.00 hodin
Středa 9.00–12.00, 13.00–16.00 hodin
Pátek 9.00–12.00 hodin.

Jednání v jiném čase po předchozí domluvě

 

 

 

Diecézní biskup brněnský

Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.
e-mail: konzbul@biskupstvi.cz

Sekretářka: Mgr. Zlata Keprtová
tel: 533 033 298
e-mail: keprtova@biskupstvi.cz

Sekretář: Mgr. Božetěch Hurt, Th.D.
tel: 533 033 334
e-mail: hurt@biskupstvi.cz

Emeritní biskup brněnský, biskupský vikář pro duchovní život kněží a jáhnů

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
e-mail: biskup@biskupstvi.cz

Sekretářka: Ing. Martina Jandlová
tel: 533 033 201
e-mail: jandlova@biskupstvi.cz

 

Úřad kurie

Generální vikář

Mons. Mgr. Pavel Kafka
e-mail: kafka@biskupstvi.cz

Odbor kancléře

Kancléř diecézní kurie: Ing. Jiří Doffek, Ph.D.
tel: 533 033 207
e-mail: kancler@biskupstvi.cz

Sekretářka kancléře: Mgr. Marie Špačková
tel: 533 033 227
e-mail: spackova@biskupstvi.cz

Místokancléř: R. D. ICLic. Mgr. František Nechvátal

Notářka kurie:  Mgr. Zlata Keprtová

Právní oddělení

Vedoucí: JUDr. Milan Dobeš
tel: 533 033 230
e-mail: dobes@biskupstvi.cz

Diecézní archiv

Vedoucí: PhDr. Marie Plevová, Ph.D.
Odbojářů 803, 664 61 Rajhrad
tel: 518 633 494
web: archiv.biskupstvi.cz
e-mail: archiv@biskupstvi.cz
dokumenty: směrnice o službách, ceník služeb

Oddělení výpočetní techniky

RNDr. Josef Gerbrich
tel. 533 033 226
e-mail: gerbrich@biskupstvi.cz

Petr Kompas
tel. 533 033 225
e-mail: kompas@biskupstvi.cz

Mgr. Alena Sirotková
tel. 533 033 269
e-mail: sirotkova@biskupstvi.cz

Mgr. Luděk Štrobl
tel. 533 033 268
e-mail: strobl@biskupstvi.cz

Ekonomický odbor

Vedoucí, ekonom brněnské diecéze: Ing. Petr Zelenka
tel: 533 033 236
e-mail: ekonom@biskupstvi.cz, zelenka@biskupstvi.cz

Správa majetku

Vedoucí správy majetku: Bc. et Bc. Jana Janíková
tel: 533 033 232
e-mail: janikova@biskupstvi.cz

Stavební oddělení

Vedoucí: Ing. Aleš Taufar
tel: 533 033 237
web: http://stavebni.biskupstvi.cz
e-mail: stavebni@biskupstvi.cz,
taufar@biskupstvi.cz

Církevní turistika

Bc. Petra Dolíhalová
tel: 533 033 289
e-mail: dolihalova@biskupstvi.cz

Lesní správa

Vedoucí lesní správy: Ing. Ondřej Musil, 
tel: 533 033 285
e-mail: musil@biskupstvi.cz

Správa budov

Vedoucí: Ing. Otto Schmidt
tel: 533 033 320
e-mail: schmidt@biskupstvi.cz

Ekonomická agenda farností

Vedoucí:Bc. Iva Šmaterová
tel: 533 033 235
e-mail: smaterova@biskupstvi.cz

 

Pastorace a vzdělávání

Pastorační středisko brněnské diecéze

R. D. Mgr. Pavel Šenkyřík
Petrov 6, 602 00 Brno
tel: 533 033 299
web: pastorace.biskupstvi.cz
e-mail: senkyrik@biskupstvi.cz

Diecézní muzeum

Ředitel: Mgr. Martin Motyčka
Petrov 1, 602 00 Brno
tel: 533 033 210
web: dieceznimuzeum.cz
e-mail: muzeum@biskupstvi.cz

Diecézní konzervátorské centrum

Diecézní konzervátorka: PhDr. Lucie Kolářová
tel: 533 033 245
e-mail: dkc@biskupstvi.cz
dokumenty: biskupstvi.cz/dkc

Pomocná konzervátorka: Mgr. Bc. Kristýna Čížková
tel: 533 033 217

Diecézní centrum mládeže

Vedoucí: R. D. Mgr. Pavel Šenkyřík
Petrov 5, 602 00 Brno
tel: 533 033 229, 533 033 239, 533 033 259
web: mladez.biskupstvi.cz/dcm/
e-mail: dcm.brno@biskupstvi.cz

Diecézní centrum života mládeže Mamre

Vedoucí: R. D. Ing. arch. Jiří Jeniš
Osová Bítýška 1, 594 53 Osová Bítýška
tel: 777 632 595 (mobil)
web: mladez.biskupstvi.cz/mamre/
e-mail: mamre@seznam.cz

Knihovna Biskupství brněnského

Vedoucí: Mgr. Lenka Klašková
Kamenná 36, 639 00 Brno
tel: 605 197 131
web: knihovna.biskupstvi.cz
e-mail: knihovna.brno@biskupstvi.cz
dokumenty: ceník služeb

Centrum pro rodinu a sociální péči

Ředitelka: Mgr. Tatiana Jopková
Biskupská 280/7, 602 00 Brno
tel: 542 217 464
web: www.crsp.cz
e-mail: info@crsp.cz

Manželská a rodinná poradna Bethesda

Starobrněnská 7, 602 00 Brno
tel: 731 402 724, 724 837 831
e-mail: mrpbethesda@cssbrno.cz

 

Církevní školství a katecheze

Oddělení církevního školství

Mgr. Marie Pospíšilová, samostatná pastorační asistentka
tel: 533 033 296
e-mail: pospisilova@biskupstvi.cz
Církevní školy

Diecézní katechetické centrum

Vedoucí: R. D. ThLic. Tomáš Koumal
Petrov 5, 602 00 Brno
tel: 533 033 307, 533 033 227
web: kc.biskupstvi.cz
e-mail: kc.brno@biskupstvi.cz

 

Liturgie a kultura

Biskupský delegát pro oblast liturgie a kultury: Mons. Dr. Jan Mráz
tel: 533 033 337
e-mail: liturgie@biskupstvi.cz

Středisko pro liturgickou hudbu

Vedoucí: Mag. art. Ondřej Múčka
 Petrov 5, 602 00 Brno
tel: 533 033 348
web: http://www.biskupstvi.cz/slh
e-mail: slh@biskupstvi.cz, hudba@biskupstvi.cz

 

Ostatní

Ochrana oznamovatelů (Whistleblowing): https://www.biskupstvi.cz/wb

 

 

 

 

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality