Biskupství brněnské

Dlouhodobé akce

Ilustrace
26.5.2022 - 31.5.2022
Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Svatý otec František dnes v poledne (26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně) jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.

Ilustrace
26.5.2022 - 31.5.2022
Biskup Cikrle ke jmenování svého nástupce

V souvislosti se jmenováním nového brněnského biskupa Pavla Konzbula, kterého dnes oznámil Vatikán, dosavadní biskup Vojtěch Cikrle uvedl: „Mám radost, že se mým nástupcem na brněnském biskupském stolci stal právě otec biskup Pavel a přeji mu, aby ho neopouštěl jeho typický humor ani v situacích, které budou vypadat neřešitelně.

Ilustrace
26.5.2022 - 31.5.2022
Priority biskupa Konzbula: Povolání, vztahy, modlitba

Jaké byly bezprostřední dojmy nového diecézního biskupa Pavla Konzbula po jeho jmenování?

Ilustrace
26.5.2022 - 28.5.2022
Apoštolská posloupnost Mons. Pavla Konzbula

Za pozornost stojí apoštolská posloupnost, která se u biskupa Vojtěcha Cikrleho, a tím také následně u biskupa Pavla Konzbula, dohledala k roku 1541. Dál už nebyl dostatek archivních pramenů

Ilustrace
20.5.2022
Výstupy ze synodálního procesu v brněnské diecézi

Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul, diecézní koordinátor pro synodální konzultaci XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody, představil souhrn výstupů za brněnskou diecézi dne 7. května 2022 v katedrále na Petrově

Ilustrace
30.3.2022
Diecézní muzeum nabízí vstupy zdarma pro uprchlíky z Ukrajiny

Diecézní muzeum v Brně a farnost u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně nově nabízí pro uprchlíky z válkou sužované Ukrajiny vstup do stálé expozice Diecézního muzea a výstup na věže katedrály zdarma.

Ilustrace
26.5.2022
Biskup Pavel Konzbul navštívil Věznici Kuřim

Při mši svaté v kapli svatého Dismase udělil třem vězňům svátost křtu a sedmi udělil svátost biřmování.

Ilustrace
22.5.2022
Slovo biskupa Vojtěcha Cikrleho k Noci kostelů 2022

„Cílem Noci kostelů není překonávat rekordy v návštěvnosti. Usilujeme o to, aby byly připravované programy hodnotné a aby si návštěvníci domů neodnášeli jen vzpomínku na nádheru umělecké výzdoby kostelů….“

Ilustrace
19.5.2022
Noc kostelů na YouTube

Krátký videospot na YouTube je pozvánkou na Noc kostelů, která se bude konat v pátek 10. června 2022.
Na základě grafické předlohy Very Rieder videospot zpracovala Petra Dolíhalová, doprovodný audiospot byl vyroben ve studiu Radia Proglas, fotografie pocházejí z archivu Noci kostelů.

Ilustrace
6.4.2022
Katolická charismatická konference 2022

Ve dnech 6. až 10. července 2022 proběhne v Brně další ročník Katolické charismatické konference.

Ilustrace
27.3.2022
Synoda, dopis kněžím: Ať je církev pohostinným domovem

Generální sekretář biskupské synody a prefekt Kongregace pro klérus píší všem kněžím světa a vyzývají je, aby neohroženě pokračovali na cestě naslouchání Božímu lidu, zakořeněni ve Slově a překonávali riziko sebereference, nehybnosti a intelektualismu.

Ilustrace
12.2.2022
Pozdrav apoštolského nuncia v Německu Nikoly Eteroviće delegátům Synodální cesty v Německu

Přinášíme vám pozdrav apoštolského nuncia v Německu a bývalého generálního sekretáře Biskupské synody, arcibiskupa Nikoly Eteroviće, delegátům Synodální cesty v Německu.

Ilustrace
16.1.2022
Petrov: Slavnostní zpívané nedělní nešpory

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně pořádá od roku 2017, kdy se slavilo 240. výročí založení Biskupství brněnského, slavnostní zpívané nedělní nešpory.

Ilustrace
1.1.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby papeže Františka pro rok 2022

Zveřejňujeme úmysly Svatého otce pro každý měsíc roku 2022 svěřené Celosvětové síti modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby)

Ilustrace
15.10.2021
Synoda 2021 - 2023 krok za krokem

Co je to synodální proces? Týká se mě osobně? Jak bude tento proces probíhat a jak bude realizován? Jaký bude mít dopad? Odpovědi naleznete v článku a infoletáčku, který připravila Česká biskupská konference.

Ilustrace
10.10.2021
Modlitba za průběh synody

Modleme se za průběh synody o synodalitě, kterou papež František zahájí ve dnech 9. a 10. října tohoto roku v Římě.