Biskupství brněnské

Dlouhodobé akce

Ilustrace
12.4.2020
Křest: Zamyšlení brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho

Oslovili jsme české a moravské biskupy, aby nám poslali krátká zamyšlení nad významem svátostí. Jako první vám přinášíme katechezi brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho o svátosti křtu, a to v souvislosti s blížící se oslavou velikonočních svátků.

Ilustrace
26.3.2020 - 26.4.2020
Papež František: Jak se zpovídat během nákazy koronaviru?

Jak se zpovídat během nákazy koronaviru? Papež František doporučuje „zpověď touhy".

https://www.youtube.com/watch?v=6FtA_Y2dSFM

Ilustrace
9.4.2020
Modlitba klepe na dveře, půst vyprošuje, milosrdenství dostává

Text z kázání svatého Petra Chryzologa, biskupa

Ilustrace
3.4.2020
Křížová cesta v době pandemie koronaviru

Kříž je znakem spásy. Kříž je naše síla. Ke kříži se utíkáme, protože je naším vysvobozením. Kde jsi v tom všem, Pane? Kde jsi v tom všem, co nyní prožíváme? Kráčíš s námi a před námi. Dávno jsi tu cestu prošel.

Ilustrace
2.4.2020
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska

Mnozí se v současnosti dotazují, jak je to v této době šíření koronaviru se svátostí smíření. Přinášíme inspiraci textu ze Slovenska, který se dá aplikovat i na českou situaci.

Ilustrace
30.3.2020 - 19.4.2020
Duchovní krizová pomoc po telefonu

ČBK reaguje na tuto mimořádnou situaci a nabízí věřícím duchovní pomoc na telefonu po celé České republice. Na kněze, kteří se dali k dispozici na výzvu svých biskupů a jsou ochotni vykonávat tuto službu, se mohou obrátit všichni, kteří v době pandemie potřebují podporu nebo povzbuzení.

Ilustrace
29.3.2020
K „duchovnímu přijímání“

Slavíme-li eucharistii, přijímáme-li tělo a krev Páně, nepřijímáme něco, nýbrž Někoho – přichází k nám sám Pán, Ježíš Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý. On je živý.

Ilustrace
29.3.2020
Fotogalerie ze mše při příležitosti 780 let poutního místa Vranov u Brna

Ve středu 25. března 2020 předsedal brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul bohoslužbě na jednom z nejvýznamnějších poutních míst brněnské diecéze – v mariánském chrámu ve Vranově u Brna při příležitosti 780. výročí jeho založení.

Ilustrace
25.3.2020
Koronavirus: řeholnice v prvních liniích

Armáda řeholnic reaguje na pandemii koronaviru a pomáhá nemocným i přes to, že mnohdy ohrožuje své vlastní životy.

Ilustrace
25.3.2020 - 25.4.2020
Mše svatá v Hodině milosrdenství ve Slavkovicích

Bratři pallotini ve Slavkovicích budou od 25. března 2020 každý den v "Hodině milosrdenství " (15.00 – 16.00 hod) sloužit v kostele Božího milosrdenství ve Slavkovicích bohoslužbu za Boží milosrdenství pro Českou republiku.

Ilustrace
25.3.2020 - 25.4.2020
Modlitba k Matce Boží Svatotomské v době pandemie

Modlitba před obrazem Panny Marie Svatotomské, palladiem města Brna, umístěném na tzv. stříbrném oltáři v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně:

Ilustrace
24.3.2020
Diecézní charita Brno zůstává nablízku potřebným. Potřebuje naši podporu.

Diecézní charita Brno bojuje s epidemií koronaviru. Denně pomáhá více než třem tisícům uživatelů, klientů a pacientů ve dvou krajích, mnohdy v malých obcích a na těžko dostupných samotách.

Ilustrace
23.3.2020
Diecézní charita Brno posiluje služby pro lidi bez domova

Diecézní charita Brno si uvědomuje, že k nejohroženějším skupinám koronavirem, patří i lidé bez domova.

Ilustrace
23.3.2020
Online duchovní život v době koronaviru

Spolek Člověk a Víra nově umožňuje věřícím, aby se v současné době restrikcí z důvodu rizika nákazy koronavirem zapojili na dálku ke společným modlitbám růžence, křížovým cestám, koncertům chval.

Ilustrace
23.3.2020 - 1.4.2020
Jsme doma

Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo na svých webových stránkách dětem, rodinám i jednotlivcům pro období „koronavirových prázdnin“ některé inspirace, odkazy a materiály.

Ilustrace
20.3.2020
Biskup Cikrle: Nechme se inspirovat světci

Milí přátelé, tento rok si v naší diecézi zvlášť připomínáme tři světce, jejichž životy jsou s ní spojeny.

Ilustrace
19.3.2020
Duchovní a psychoterapeutická pomoc na telefonu

Arcibiskupství olomoucké a Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého společně nabízejí duchovní a psychoterapeutickou pomoc na telefonu – všem, kdo v čase epidemie potřebují podporu nebo povzbuzení.

Ilustrace
18.3.2020
Charita pomáhá zvládnout situaci s koronavirem

Zhruba o 150 tisíc potřebných po celé republice se ročně stará 8 tisíc zaměstnanců Charity.

Ilustrace
18.3.2020
V bergamské diecézi zemřelo již deset kněží

Zástupci italských médií se loučí s obětí koronaviru z řady kněží. Mons. Vincenzo Rini, někdejší ředitel zpravodajské agentury Italské biskupské konference (SIR), zemřel v Cremoně ve věku 75 let, v důsledku plicního selhání.

Ilustrace
18.3.2020
Sdělení předsedy rady ČBK pro duchovní službu ve zdravotnictví při nutné návštěvě nemocného

Návštěvy nemocničních kaplanů, jáhnů, kněží či biskupů u nemocných ve zdravotnických zařízeních mohou být v době, kterou prožíváme, komplikované. Mohou dokonce vyžadovat ze strany navštěvujících určitou právní argumentaci.

Ilustrace
18.3.2020
Výzva ředitele Diecézní charity Brno

Výzva ředitele Diecézní charity Brno In. Mgr. Oldřicha Haičmana:

Ilustrace
17.3.2020
Rok 2020: Výročí sv. Jana Sarkandera

V letošním roce si připomínáme hned dvě velká jubilea sv. Jana Sarkandera: 17. března uplyne 400 let od jeho mučednické smrti, počátkem května 160 let od blahořečení a 21. května to bude dvacet pět let od jeho svatořečení v Olomouci.

Ilustrace
17.3.2020
Výzva Diecézní charity Brno

Hledáme dobrovolníky (věkové omezení z důvodu bezpečnosti: 18-60 let), který se aktivně zapojí do pomoci při mimořádné události spojené s COVID-19.

Ilustrace
12.3.2020
Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Přinášíme aktuální rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19.

Ilustrace
12.3.2020 - 12.4.2020
Přehled on-line vysílaných bohoslužeb

Portál Mše svaté on-line přináší na jednom místě přehled katolických mší svatých, které můžeme sledovat, či alespoň poslouchat prostřednictvím internetového vysílání.

Ilustrace
26.2.2020
Postní almužna 2020

K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Takto získaný finanční obnos pak pomůže lidem v nouzi v daném místě.

Ilustrace
13.2.2020
Teologické večery – přednášky a diskuse

Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí nový cyklus přednášek a diskuzí, který bude probíhat od 13. února od 17 hodin v prostorách Biskupství brněnského Petrov 2.

Ilustrace
1.2.2020
Bratři minorité nabízejí pobožnost prvních sobot v měsíci

Od letošního roku nabízejí bratři minorité v Brně účast na pobožnostech prvních sobot v měsíci.

Ilustrace
19.1.2020
Nešpory na Petrově zase v roce 2020

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně zve opět po Novém roce na slavnostní zpívané nedělní nešpory. Ty nejbližší se budou konat 19. 1., 16.2., 15.3., 19.4., 17.5., a 21.6. 2020 vždy v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově

Ilustrace
8.1.2020
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc leden 2020

Modleme se za mír ve světě, v rodinách a v lidských srdcích. Plamen dialogu a sebeovládání ať zahání každý stín nevraživosti.

Ilustrace
4.1.2020
Devět prvních sobot u sv. Michala v Brně

Prvních devět sobot v roce 2020 budou v kostele sv. Michala v Brně slaveny smírné modlitby k Panně Marii. Vždy v 18.00 hodin zahájí setkání modlitba růžence a v 18.30 hodin následuje mše. První setkání se koná 4. ledna 2020 s brněnským pomocným biskupem Pavlem Konzbulem.

Ilustrace
27.9.2019
Přednáškový cyklus MSKA v Bílovicích

Regionální pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie v Bílovicích nad Svitavou pořádá cyklus přednášek o řeholních řádech, přičemž jejich zakladatele, spiritualitu, historický vývoj i současnost představí příslušníci těchto řádů.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality