Biskupství brněnské

Dlouhodobé akce

Ilustrace
7.6.2020
Modlitba arcibiskupa Graubnera ke znovuotevření kostelů

V situaci, kdy se postupně otevírají kostely uzavřené v rámci prevence před šířením nemoci covid-19, sepsal arcibiskup Jan Graubner speciální modlitbu. Věřící se ji budou společně modlit po bohoslužbách o slavnosti Nejsvětější Trojice 7. června 2020, k soukromé modlitbě ji ovšem může využít kdokoli.

Ilustrace
5.6.2020 - 30.6.2020
Křížová soutěž po okolí Velké Bíteše

Na letošní květen a červen, kdy není možné se ve větším počtu setkávat, připravila farnost Velká Bíteš „křížovou soutěž“. „Během výletu na kole okolím Velké Bíteše zajisté potkáváte spoustu polích křížků. Můžete se u něho vždy zastavit, krátce se pomodlit a položit k němu luční kvítí.

Ilustrace
2.6.2020 - 7.6.2020
Martin David jmenován biskupem – apoštolským administrátorem

Martin David jmenován biskupem – apoštolským administrátorem sede plena et ad nutum Sanctae Sedis ostravsko-opavské diecéze

Ilustrace
1.6.2020 - 10.6.2020
Hospic sv. Alžběty v Brně potřebuje pomoc

Hospic sv. Alžběty si je vědom, že pro obyvatele Brna a okolí chybí v potřebném rozsahu Pobytová odlehčovací služba, která by umožnila osobám, pečujícím o své blízké, si alespoň na určitou dobu psychicky i fyzicky odpočinout a vyřídit si potřebné osobní záležitosti.

Ilustrace
30.5.2020
„Sedm dní s Marií“ a farní vranovské putování

„Jak už jistě víte, k 780. výročí poutního místa Vranov u Brna byla zhotovena nová putovní soška Panny Marie Vranovské. Poprvé byla spatřena v den zázračného uzdravení, díky přenosu mše sv. Tv Noe a rádia Proglas, 25. března 2020 z vranovského chrámu.

Ilustrace
28.5.2020 - 31.5.2020
Už jsem viděl téct ledacos, ale bronz ještě ne

„Se zvědavostí jsme se vypravili do Veverských Knínic do místní Umělecké slévárny, abychom natočili několik záběrů pro brněnskou Noc kostelů, kterou bude živě vysílat TV Noe v pátek 12. června 2020 od 20.30 hodin,“ prozrazuje biskupský vikář pro pastoraci P. Roman Kubín.

Ilustrace
26.5.2020 - 31.5.2020
Poselství Svatého otce Františka k 54. světovému dni sdělovacích prostředků

Na poslední neděli před Letnicemi si připomínáme Světový den sdělovacích prostředků, letos připadá na 24. května. Přinášíme vám k tomuto dni poselství papeže Františka.

Ilustrace
26.5.2020 - 30.5.2020
P. Leo Zerhau: Služba nemocným je náročná, ale krásná

Přinášíme vám rozhovor s nemocničním kaplanem a knězem brněnské diecéze Leo Zerhauem, který stál u zrodu prvních mezicírkevních dohod o duchovní péči ve zdravotnictví i zakládání asociací nemocničních kaplanů.

Ilustrace
25.5.2020 - 31.5.2020
Putování na Vranov

Putování na Vranov – s vděčností a prosbou v srdci je nová iniciativa bratří paulánů, kteří spravují významné poutní místo Vranov u Brna.

Ilustrace
24.5.2020 - 31.5.2020
Do kostela se šesti R

Do kostela se šesti R aneb grafické zpracování hygienických zásad v aktuální situaci.

Ilustrace
22.5.2020 - 27.5.2020
Čtvrtstoletí od svatořečení sv. Jana Sarkandera

V těchto dnech si připomínáme 25 let od svatořečení českého světce, římskokatolického kněze a patrona ochrany zpovědního tajemství, Jana Sarkandera, který působil v 17. století v neklidné době českého stavovského povstání a následných válečných událostí (1618-1620) jako farář na Moravě.

Ilustrace
22.5.2020 - 30.5.2020
Chcete psát pro KT?

Katolický týdeník hledá spolupracovníka nebo spolupracovnici pravidelného týdenního zpravodajství z brněnské diecéze, který se orientuje v životě místní církve. Nabídky s ukázkami vaší práce (články do farních listů či jiných médií) zasílejte na e-mail sekretariat@katyd.cz.

Ilustrace
19.5.2020 - 31.5.2020
Komunita Emmanuel: Modlitba SOS

Někdy se v našem životě, v životě naší rodiny nebo v okolí objeví těžkost, se kterou potřebujeme pomoci. Stojíme pod křížem, nebo jej sami neseme. Nedokážeme se modlit...

Ilustrace
19.5.2020
Před 100 lety se narodil Jan Pavel II.

Papež Jan Pavel II., který se stal prvním slovanským a po 455 letech prvním neitalským papežem, by dnes oslavil sté narozeniny. Připomeňme si nejvýznamnější události jeho života.

Ilustrace
12.5.2020
Noc kostelů 2020 bude jiná

Z důvodu koronavirové pandemie bylo rozhodnuto o posunutí termínu konání: v České republice se letošní ročník uskuteční v pátek 12. 6. 2020. V sousedním Rakousku, kde tato akce vznikla, se Noc kostelů letos konat nebude.

Ilustrace
3.4.2020 - 20.4.2020
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben 2020

Modleme se za nemocné, za trpící lidi.

Ilustrace
1.2.2020
Bratři minorité nabízejí pobožnost prvních sobot v měsíci

Od letošního roku nabízejí bratři minorité v Brně účast na pobožnostech prvních sobot v měsíci.

Ilustrace
19.1.2020
Nešpory na Petrově zase v roce 2020

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně zve opět po Novém roce na slavnostní zpívané nedělní nešpory. Ty nejbližší se budou konat 19. 1., 16.2., 15.3., 19.4., 17.5., a 21.6. 2020 vždy v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově

Ilustrace
8.1.2020
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc leden 2020

Modleme se za mír ve světě, v rodinách a v lidských srdcích. Plamen dialogu a sebeovládání ať zahání každý stín nevraživosti.

Ilustrace
4.1.2020
Devět prvních sobot u sv. Michala v Brně

Prvních devět sobot v roce 2020 budou v kostele sv. Michala v Brně slaveny smírné modlitby k Panně Marii. Vždy v 18.00 hodin zahájí setkání modlitba růžence a v 18.30 hodin následuje mše. První setkání se koná 4. ledna 2020 s brněnským pomocným biskupem Pavlem Konzbulem.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality