Biskupství brněnské

Středisko pro liturgickou hudbu

Středisko pro liturgickou hudbu (SLH) bylo zřízeno Biskupstvím brněnským 1.října 1995. SLH vede diecézní referent pro liturgickou hudbu a je lokálně i personálně propojeno s jednotou Musica sacra (jMS).

Středisko pro liturgickou hudbu má na starosti:

 • Záležitosti varhaníků, chrámových sborů a ostatních hudebníků v oboru liturgické hudby. V této oblasti nejvíce spolupracuje s jMS.
 • Hudbu při liturgii a hudbu v kostelích mimo liturgii, zvl. poradenství a povolování koncertů a jiných kulturních pořadů v kostelích.
 • Péči o varhany resp. jiné nástroje na kůrech, notový materiál a zvony.
 • Spolupráci s dalšími fyzickými i právnickými osobami v oblasti liturgické a náboženské hudby.

K dispozici jsou tyto dokumenty:

 1. Péče o varhany
 2. Zvony
 3. Koncerty
 4. Ostatní

Kontakt:

 • Adresa: Petrov 5, 602 00 Brno
 • Telefon: 533 033 348
 • E-mail: slh@biskupstvi.cz
 • Návštěvní doba: středa, 9:15 - 12:00, 13:00 - 16:00 (jiné dny po předchozí domluvě)
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality