Biskupství brněnské

Středisko pro liturgickou hudbu

Středisko pro liturgickou hudbu (SLH) bylo zřízeno Biskupstvím brněnským 1.října 1995. SLH vede diecézní referent pro liturgickou hudbu a je lokálně i personálně propojeno s jednotou Musica sacra (jMS).

Středisko pro liturgickou hudbu má na starosti:

 • Záležitosti varhaníků, chrámových sborů a ostatních hudebníků v oboru liturgické hudby. V této oblasti nejvíce spolupracuje s jMS.
 • Hudbu při liturgii a hudbu v kostelích mimo liturgii, zvl. poradenství a povolování koncertů a jiných kulturních pořadů v kostelích.
 • Péči o varhany resp. jiné nástroje na kůrech, notový materiál a zvony.
 • Spolupráci s dalšími fyzickými i právnickými osobami v oblasti liturgické a náboženské hudby.

K dispozici jsou tyto dokumenty:

 1. Péče o varhany
 2. Zvony
  • Péče o zvony - Diecézní normy
  • Péče o zvony - Dokument Komise pro kulturu ČBK
   V záležitosti zvonů se obracejte na:
   I. po zvukové stránce: Mgr. Petr Janda, tel.: 547 217 272
   II. po technické stránce: Mgr. Ing. Pavel Kilian, tel.: 547 227 728
 3. Koncerty
 4. Ostatní

Kontakt:

Adresa: Smetanova 14, 602 00 Brno
Telefon: 549 251 008
E-mail: slh@biskupstvi.cz
Návštěvní doba:
  pondělí 9:15 - 12:00
  středa   9:15 - 12:00, 13:00 - 16:00
  pátek   9:15 - 12:00

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality