Biskupství brněnské

Poselství Svatého otce

Papež František

Dokument Ke stažení ve formátu
Poselství Svatého otce Františka k 8. světovému dni chudých  17. 11. 2024 PDF
Poselství Svatého otce Františka ke 110. světovému dni migrantů a uprchlíků  29. 9. 2024 PDF
Poselství Svatého otce Františka ke 4. světovému dni prarodičů a seniorů  28. 7. 2024 PDF
Poselství k 1. světovému dni dětí 25. - 26. 5. 2024 PDF
Poselství k 58. světovému dni sděl. prostředků 12. 5. 2024 PDF
Poselství k 61. světovému dni modliteb za povolání 21. 4. 2024 PDF
Poselství papeže Františka k 57. světovému dni míru 1.1. 2024 PDF
Poselství papeže Františka ke 32 světovému dni nemocných 11.2. 2024 PDF
Poselství papeže Františka k postní době 2024 PDF
Poselství papeže Františka k 38. Světovým dnům mládeže 2023 PDF
Poselství papeže Františka k Světovému dni prarodičů a seniorů 2023 PDF
Poselství papeže Františka k Světovému dni chudých 2023 PDF
Poselství papeže Františka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření 2023 PDF
Poselství papeže Františka ke 109. Světovému dni migrantů a uprchlíků 2023 PDF
Poselství papeže Františka k postní době 2023 PDF
Poselství papeže Františka ke Světovému dni nemocných 2023 PDF
Poselství papeže Františka k postní době 2022 PDF
Poselství papeže Františka ke Světovému dni nemocných 2022 PDF
Poselství papeže Františka k Světovému dni sdělovacích prostředků 2022 PDF
Poselství papeže Františka ke Světovému dni míru 2022 PDF
Poselství papeže Františka ke Světovému dni mládeže 2021 PDF
Poselství papeže Františka ke Světovému dni migrantů a uprchlíků 2021 PDF
Poselství papeže Františka ke Světovému dni prarodičů a seniorů 2021 PDF
Poselství papeže Františka k mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků 2021 PDF
Poselství Svatého otce ke světovému dni modliteb za povolání 2021 PDF
Poselství papeže Františka k postní době 2021 PDF
Poselství papeže Františka ke Světovému dni nemocných 2021 PDF
Poselství papeže Františka ke Světovému dni míru 2021 PDF
Poselství Svatého otce Františka k  Světovému dni chudých 2020 PDF
Poselství Svatého otce Františka k oslavám 6. světového dne modliteb za péči o stvoření PDF
Poselství papeže Františka k mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků 2020 PDF
Poselství papeže Františka k postní době 2020 PDF
Poselství papeže Františka ke Světovému dni nemocných 2020 PDF
Poselství papeže Františka ke Světovému dni míru 2020 PDF
Poselství Svatého otce k 53. mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků PDF
Poselství Svatého otce k 56. světovému dni modliteb za povolání PDF
Poselství papeže Františka k postní době 2019 PDF
Poselství papeže Františka ke Světovému dni míru 2019 PDF
Poselství Svatého otce Františka k  Světovému dni chudých 2018 PDF
List papeže Františka k 55. Světovému dni modliteb za povolání PDF
Poselství papeže Františka ke Světovému dni mládeže 2018 PDF
Poselství papeže Františka k postní době 2018 PDF
Poselství papeže Františka ke Světovému dni nemocných 2018 PDF
Poselství papeže Františka ke Světovému dni migrantů a uprchlíků 2018 PDF
Poselství papeže Františka ke Světovému dni míru 2018 PDF
Poselství Svatého otce Františka k 1. Světovému dni chudých 2017 PDF
Poselství papeže Františka ke Světovému dni mládeže 2017 PDF
Poselství papeže Františka ke světovému dni modliteb za sdělovací prostředky 2017 PDF
Poselství papeže Františka k postní době 2017 PDF
Poselství papeže Františka k 54. světovému dni modliteb za duchovní povolání PDF
Poselství papeže Františka ke Světovému dni nemocných 2017 PDF
Apoštolský list Svatého otce Františka k závěru mimořádného Svatého roku milosrdenství PDF
Poselství papeže Františka k 50. Světovému dni míru 2017 PDF
Poselství papeže Františka ke Světovému dni migrantů a uprchlíků 2017 PDF
Poselství papeže Františka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření 2016 PDF
Poselství papeže Františka k 53. světovému dni modliteb za duchovní povolání PDF
Poselství papeže Františka k postní době 2016 PDF
Poselství papeže Františka ke Světovému dni míru 1. 1. 2016 DOC
Poselství papeže Františka ke Světovému dni nemocných 2016 PDF
Bula papeže Františka Misericordiae vultus DOC
Poselství papeže Františka k 52. světovému dni modliteb za duchovní povolání 26.4.2015 PDF
Poselství papeže Františka ke XLIX. světovému dni sdělovacích prostředků 17.5.2015 PDF
Poselství papeže Františka ke Světovému dni mládeže 2015 PDF
Poselství papeže Františka k postní době 2015 DOC
Poselství papeže Františka ke Světovému dni migrantů 18. 1. 2015 PDF
Poselství papeže Františka ke Světovému dni nemocných 11. 2. 2015 DOC
Poselství papeže Františka ke Světovému dni míru 1.1. 2015 DOC
Poselství Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov ke Světovému dni cestovního ruchu 27. 9. 2014 „Cestovní ruch a rozvoj místního společenství DOC
Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni misií 2014 DOC
Poselství papeže Františka k 48. světovému dni sdělovacích prostředků 1.6.2014 DOC
Poselství papeže Františka k 51. světovému dni modliteb za duchovní povolání 11.5.2014 PDF
Projev papeže Františka předaný při setkání s českými biskupy 14.2.2014 DOC
Poselství papeže Františka ke Světovému dni mládeže 12.4.2014 PDF
Poselství papeže Františka k postní době 2014 PDF
Poselství papeže Františka ke Světovému dni nemocných 11.2. 2014 DOC
Dopis papeže Františka všem rodinám 2.2. 2014 DOC
Poselství papeže Františka ke dni migrantů 19.1. 2014 DOC
Poselství papeže Františka ke Světovému dni míru 1.1. 2014 DOC
Homilie papeže Františka při inauguraci PDF
Homilie papeže Františka druhý den pontifikátu 14.3.2013 PDF

Papež Benedikt xvi.

Dokument Ke stažení ve formátu
Poselství papeže Benedikta XVI. k 47. Světovému dni sdělovacích prostředků 12. 5. 2013 RTF
Poselství papeže Benedikta XVI. k 50. Světovému dni modliteb za duchovní povolání 2013 RTF
Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2013 RTF
Poselství papeže Benedikta XVI. ke Světovému dni nemocných 11. 2. 2013 RTF
Poselství papeže Benedikta XVI. k 99. světovému dni migrantů a uprchlíků 13. 1. 2013 RTF
Poselství papeže Benedikta XVI. ke Světovému dni míru 2013 RTF
Poselství papeže Benedikta XVI. k XXV. světovému dni mládeže 2013 PDF
Apoštolský list Benedikta XVI. o charitativní službě PDF
Záverečné poselství biskupské synody o evangelizaci 7. ‒ 28. 10. 2012 RTF
Poselství Benedikta XVI. ke 49. dni modliteb za duchovní povolání 29. 4. 2012 PDF
Nóta s pastoračními doporučeními ke slavení Roku víry PDF
Apoštolský list papeže Benedikta XVI. Porta fidei PDF
Poselstvi papeže Benedikta XVI. k XXVII světovému dni mládeže 1. 4. 2012 PDF  DOC
Poselství papeže Benedikta XVI. k XLVI. světovému dni sdělovacích prostředků 20. 5. 2012 PDF  
Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2012 PDF  DOC
Poselství papeže Benedikta XVI. ke Světovému dni nemocných 11. 2. 2012 PDF
Poselství papeže Benedikta XVI. k oslavě Světového dne míru 1. ledna 2012 DOC
Poselství papeže Benedikta XVI. ke Světovému dni migrantů a uprchlíků 15. 1. 2012 PDF  
Poselství papeže Benedikta XVI. k XLVIII. světovému dni modliteb za povolání 15. 5. 2011 RTF  
Poselství papeže Benedikta XVI. k XLV. světovému dni sdělovacích prostředků 5. 6. 2011 PDF  
Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 28. 2. 2011 PDF   DOC
Poselství papeže Benedikta XVI. k XIX. světovému dni nemocných 11. 2. 2011 DOC
Poselství papeže Benedikta XVI. k oslavě Světového dne míru 1. 1. 2011 PDF
Poselství papeže Benedikta XVI. k XCVII. světovému dni migrantů a uprchlíků 16.1.2011 PDF   RTF
List papeže Benedikta XVI. seminaristům PDF   DOC
Poselství papeže Benedikta XVI. k LXXXIV. světovému dni misií 24.10.2010 PDF
Poselství papeže Benedikta XVI. k XLIV. světovému dni sdělovacích prostředků 16. května 2010 PDF
Poselství papeže Benedikta XVI. k XXV. světovému dni mládeže 28.3.2010 PDF
Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2010 PDF
Poselství papeže Benedikta XVI. ke Světovému dni míru 2010 PDF
Poselství papeže Benedikta XVI. k XCVI světovému dni migrantů a uprchlíků 17. 1. 2010 PDF
Poselství papeže Benedikta XVI. k XLIII. světovému dni sdělovacích prostředků 24. května 2009 PDF   RTF
Poselství Benedikta XVI. k XXIII. světovému dni mládeže 5. 4. 2009 PDF
Poselství papeže Benedikta XVI. ke Světovému dni nemocných 2009 PDF
Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2009 PDF
Poselství papeže Benedikta XVI. ke Světovému dni míru 2009 DOC
Poselství papeže Benedikta XVI. k XVI. Světovému dni nemocných 11. února 2008 RTF
Poselství papeže Benedikta XVI. k XLII. světovému dni sdělovacích prostředků 4. května 2008 PDF
Poselství papeže Benedikta XVI. k XLVI. světovému dni modliteb za povolání 13. 4. 2008 PDF
Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2008 PDF
Poselství papeže Benedikta XVI. k oslavě světového dne míru 1. 1. 2008 PDF
Poselství Benedikta XVI. ke XXII. světovému dni mládeže 1. 4. 2007 RTF   PDF
Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2007 DOC
Poselství papeže Benedikta XVI. k oslavě Světového dne míru 1. ledna 2007 RTF
Poselství papeže Benedikta XVI. k XLIII. světovému dni modliteb za povolání 7. května 2006 RTF   PDF
Poselství Benedikta XVI. k XXI. světovému dni mládeže 9. 4. 2006 PDF
Poselství papeže Benedikta XVI. 40. Světovému dni sdělovacích prostředků RTF   PDF
Poselství papeže Benedikta XVI. k XCII světovému dni migrantů a uprchlíků 15. 1. 2006 PDF
Poselství papeže Benedikta XVI. k oslavě Světového dne míru 1. ledna 2006 PDF

Papež Jan Pavel II.

Dokument Ke stažení ve formátu
Poselství papeže Jana Pavla II. k postní době 2005 PDF
Poselství papeže Jana Pavla II. ke Světovému dni nemocných 2005 PDF
Poselství papeže Jana Pavla II. ke Světovému dni míru 2005 PDF
Poselství papeže Jana Pavla II. ke Světovému dni sdělovacích prostředků 2004 PDF
Poselství papeže Jana Pavla II. ke Světovému dni mládeže 2004 PDF
Poselství papeže Jana Pavla II. k postní době 2004 PDF
Poselství papeže Jana Pavla II. ke Světovému dni nemocných 2004 PDF
Poselství papeže Jana Pavla II. ke Světovému dni míru 2004 PDF
Poselství papeže Jana Pavla II. ke Světovému dni sdělovacích prostředků 2003 PDF
Poselství papeže Jana Pavla II. ke Světovému dni mládeže 2003 PDF
Poselství papeže Jana Pavla II. k postní době 2003 PDF
Poselství papeže Jana Pavla II. ke Světovému dni nemocných 2003 PDF
Poselství papeže Jana Pavla II. ke Světovému dni míru 2003 PDF
Poselství papeže Jana Pavla II. ke Světovému dni sdělovacích prostředků 2002 PDF
Poselství papeže Jana Pavla II. k postní době 2002 PDF
Poselství papeže Jana Pavla II. ke Světovému dni nemocných 2002 PDF
Poselství papeže Jana Pavla II. ke Světovému dni míru 2002 PDF
Poselství papeže Jana Pavla II. ke Světovému dni sdělovacích prostředků 2001 PDF
Poselství papeže Jana Pavla II. ke Světovému dni mládeže 2001 PDF
Poselství papeže Jana Pavla II. k postní době 2001 PDF
Poselství papeže Jana Pavla II. ke Světovému dni nemocných 2001 PDF
Poselství papeže Jana Pavla II. ke Světovému dni míru 2001 PDF

Více na cirkev.cz.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality