Biskupství brněnské

Nově přidáno

Ilustrace
13.3.2021
Vyšlo již třetí číslo Testimonium martyrii

V těchto dnech se dostává k čtenářům již třetí číslo bulletinu s názvem „Testimonium martyrii“ (Svědectví mučednictví). Pravidelný čtyřměsíčník o služebnících Božích Jana Buly a Václava Drboly přináší další zajímavé informace.

Ilustrace
2.3.2021 - 12.3.2021
Loterie svatého Josefa

Svatý Josef je mimořádnou osobností pro svou úlohu v dějinách spásy. Tento světec a mocný přímluvce žil svůj život jako obyčejný, nenápadný, pokorný, avšak statečný člověk. Proto může být blízký každému z nás.

Ilustrace
2.3.2021
Před osmi lety opustil Benedikt XVI. úřad papeže

28. února uběhlo již osm let ode dne, kdy poslední únorový den roku 2013 opustil úřad papeže Benedikt XVI. Začalo tak období „sede vacante“ - uprázdnění Apoštolského stolce, které trvalo až do zvolení papeže Františka v březnu 2013.

Ilustrace
2.3.2021 - 8.3.2021
Slovo arcibiskupa Graubnera ke zpřísněným opatřením

Využívejme možnosti účastnit se bohoslužeb i ve všední dny, modleme se růženec a prosme o přímluvu naše patrony i kandidáty blahořečení, avšak neobcházejme opatření a nehazardujme s lidskými životy

Ilustrace
1.3.2021 - 7.3.2021
Přímé přenosy bohoslužeb od 1. do 7. března 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.

Ilustrace
1.3.2021 - 7.3.2021
Omezení pro bohoslužby zůstávají nezměněna

V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, tedy je možné naplnit 10% kapacity kostela k sezení. Platí také zákaz hromadného zpěvu s výjimkou sboru nebo zpěváků na odděleném místě.

Ilustrace
24.3.2021
Spokojený senior - KLAS z.s. - Vzdělávání v bezpečí domova

Klas z.s. vyzývá: „Také máte ve svém okolí seniory, kteří jsou nyní doma a chybí jim setkávání?

Ilustrace
5.4.2021
Tvořivé dílny v muzeu pokračují

V Diecézním muzeu pokračují Tvořivé dílny dalším tématem.

Ilustrace
27.2.2021
Čtyřicetidenní postní výzva

Postní doba nabízí různé možnosti, jak prohloubit svůj osobní vztah k Bohu.

Nabízíme „Čtyřicetidenní postní výzvu“, kterou jako inspiraci na každý postní den zaslal znojemský děkan Mons. Jindřich Bartoš.

Ilustrace
28.2.2021
Postní almužna vede k sebezáporu i pomoci potřebným

Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat, jsou každoročně zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky, a tu na konci postu přinesete do kostela.

Ilustrace
20.2.2021
Fotogalerie z děkovné mše k 90. narozeninám prof. Sehnala

Dne 15. února 2021 byla v Brně- Zábrdovicích slavena mše na poděkování za 90 let života prof. Sehnala.
Více ZDE 

Ilustrace
20.2.2021
Jezuita František Pevný oslavil 100 let

P. František Pevný se narodil 16. února 1921 ve Svatém Štěpáně (okr. Zlín), absolvoval arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a v roce 1941 nastoupil do kněžského semináře v Olomouci. Rok poté byl nacisty totálně nasazen v Berlíně. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1947.

Ilustrace
22.2.2021
Církev se bude modlit v postní době za oběti pandemie

Předsedové evropských biskupských konferencí sdružených v Radě evropských biskupských konferencí (CCEE) zvou k modlitbám za oběti pandemie po celou dobu postní, počínaje Popeleční středou. Každá země bude v jeden den postní doby slavit mši svatou, na Českou republiku připadá 17. březen 2021.

Ilustrace
17.2.2021
Slovo otce biskupa Vojtěcha na začátku postní doby

Milé sestry, milí bratři,
žijeme ve zrychlené době, jejíž směr určují do velké míry mediální zprávy, které vytvářejí jakousi virtuální realitu našeho života, ne zcela odpovídající tomu, který většina lidí opravdu prožívá. ...

Ilustrace
22.2.2021
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc únor 2021

Modleme se za obyvatele Myanmaru a tamní odpovědné představitele, aby společně usilovali o službu společnému dobru a národnímu smíření.

Ilustrace
17.2.2021
Malý průvodce postní dobou 2021 pro mobilní zařízení

Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo jako každoročně brožurku Malý průvodce postní dobou. Oblíbený sešitek nabízí pro každý všední den citát z Bible a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka.

Ilustrace
19.2.2021 - 19.3.2021
Postní pátky se svatým Josefem

Od 8. prosince 2020 běží Rok sv. Josefa, který vyhlásil papež František. Proto i letošní postní pátky chceme prožít s touto výjimečnou postavou.

Ilustrace
17.2.2021
Děti napříč ČR se v postní době spojí v modlitbě

Ve videokázání „Spojuje“ z Vlčího doupěte zazněla k dětem výzva, aby se společně modlily na konkrétní úmysl. Cílem je vytvořit modlitební síť, do které děti zachytí rybičky – lidi z okolí, kteří potřebují poznat Pána Ježíše. Odpovědí byla velká vlna zájmu ze strany dětí i celých rodin.

Ilustrace
4.3.2021
Pozvání k zapojení do Noci kostelů 2021

Všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR zveme k připojení do Noci kostelů 2021, která se bude konat 28, května 2021.