Biskupství brněnské

Nově přidáno

Ilustrace
12.4.2020
Křest: Zamyšlení brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho

Oslovili jsme české a moravské biskupy, aby nám poslali krátká zamyšlení nad významem svátostí. Jako první vám přinášíme katechezi brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho o svátosti křtu, a to v souvislosti s blížící se oslavou velikonočních svátků.

Ilustrace
26.3.2020 - 26.4.2020
Papež František: Jak se zpovídat během nákazy koronaviru?

Jak se zpovídat během nákazy koronaviru? Papež František doporučuje „zpověď touhy".

https://www.youtube.com/watch?v=6FtA_Y2dSFM

Ilustrace
29.3.2020
Fotogalerie ze mše při příležitosti 780 let poutního místa Vranov u Brna

Ve středu 25. března 2020 předsedal brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul bohoslužbě na jednom z nejvýznamnějších poutních míst brněnské diecéze – v mariánském chrámu ve Vranově u Brna při příležitosti 780. výročí jeho založení.

Ilustrace
29.3.2020
Sbírka na pomoc italským zdravotníkům

Milosrdní bratři v Brně vyhlásili sbírku na pomoc jejich řádovým nemocnicím v Itálii. Na severu, ale i v Římě jich řád provozuje několik a všechny jsou dnes v první linii boje s nákazou COVID-19.

Ilustrace
25.3.2020 - 25.4.2020
Modlitba k Matce Boží Svatotomské v době pandemie

Modlitba před obrazem Panny Marie Svatotomské, palladiem města Brna, umístěném na tzv. stříbrném oltáři v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně:

Ilustrace
25.3.2020 - 25.4.2020
Mše svatá v Hodině milosrdenství ve Slavkovicích

Bratři pallotini ve Slavkovicích budou od 25. března 2020 každý den v "Hodině milosrdenství " (15.00 – 16.00 hod) sloužit v kostele Božího milosrdenství ve Slavkovicích bohoslužbu za Boží milosrdenství pro Českou republiku.

Ilustrace
3.4.2020
Křížová cesta v době pandemie koronaviru

Kříž je znakem spásy. Kříž je naše síla. Ke kříži se utíkáme, protože je naším vysvobozením. Kde jsi v tom všem, Pane? Kde jsi v tom všem, co nyní prožíváme? Kráčíš s námi a před námi. Dávno jsi tu cestu prošel.

Ilustrace
25.3.2020
Koronavirus: řeholnice v prvních liniích

Armáda řeholnic reaguje na pandemii koronaviru a pomáhá nemocným i přes to, že mnohdy ohrožuje své vlastní životy.

Ilustrace
25.3.2020
Společná modlitba Otče náš

Papež František vyzval všechny křesťany, aby se tuto středu 25. března v pravé poledne společně pomodlili modlitbu Otče náš.

Ilustrace
24.3.2020
Diecézní charita Brno zůstává nablízku potřebným. Potřebuje naši podporu.

Diecézní charita Brno bojuje s epidemií koronaviru. Denně pomáhá více než třem tisícům uživatelů, klientů a pacientů ve dvou krajích, mnohdy v malých obcích a na těžko dostupných samotách.

Ilustrace
7.4.2020
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka pro dny koronavirové pandemie

Buďme nablízku nemocným a rodinám trpícím koronavirovou pandemií a modleme se za pastýře, kteří za této krize mají provázet Boží lid

Ilustrace
23.3.2020 - 1.4.2020
Jsme doma

Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo na svých webových stránkách dětem, rodinám i jednotlivcům pro období „koronavirových prázdnin“ některé inspirace, odkazy a materiály.

Ilustrace
25.3.2020
Slavnost Zvěstování Páně – 780 let poutního místa Vranov u Brna

Ve středu 25. března 2020 v 18.00 hodin bude Televize Noe a Radio Proglas přenášet mši z jednoho z nejvýznamnějších poutních míst brněnské diecéze – z mariánského chrámu ve Vranově u Brna. Bohoslužbě bude předsedat brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul.

Ilustrace
23.3.2020
Online duchovní život v době koronaviru

Spolek Člověk a Víra nově umožňuje věřícím, aby se v současné době restrikcí z důvodu rizika nákazy koronavirem zapojili na dálku ke společným modlitbám růžence, křížovým cestám, koncertům chval.

Ilustrace
23.3.2020
Diecézní charita Brno posiluje služby pro lidi bez domova

Diecézní charita Brno si uvědomuje, že k nejohroženějším skupinám koronavirem, patří i lidé bez domova.

Ilustrace
22.3.2020
Přenosy nedělních bohoslužeb ze ždárské baziliky

Přenosy nedělních bohoslužeb z baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše ve Žďáru nad Sázavou budou přenášeny na farním kanále Youtube vždy v neděli v 9.00 hodin na kanále YouTube.

Ilustrace
20.3.2020
Biskup Cikrle: Nechme se inspirovat světci

Milí přátelé, tento rok si v naší diecézi zvlášť připomínáme tři světce, jejichž životy jsou s ní spojeny.

Ilustrace
30.3.2020 - 19.4.2020
Duchovní krizová pomoc po telefonu

ČBK reaguje na tuto mimořádnou situaci a nabízí věřícím duchovní pomoc na telefonu po celé České republice. Na kněze, kteří se dali k dispozici na výzvu svých biskupů a jsou ochotni vykonávat tuto službu, se mohou obrátit všichni, kteří v době pandemie potřebují podporu nebo povzbuzení.

Ilustrace
19.3.2020
Duchovní a psychoterapeutická pomoc na telefonu

Arcibiskupství olomoucké a Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého společně nabízejí duchovní a psychoterapeutickou pomoc na telefonu – všem, kdo v čase epidemie potřebují podporu nebo povzbuzení.

Ilustrace
2.4.2020
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska

Mnozí se v současnosti dotazují, jak je to v této době šíření koronaviru se svátostí smíření. Přinášíme inspiraci textu ze Slovenska, který se dá aplikovat i na českou situaci.

Ilustrace
18.3.2020
Výzva ředitele Diecézní charity Brno

Výzva ředitele Diecézní charity Brno In. Mgr. Oldřicha Haičmana:

Ilustrace
18.3.2020
Sdělení předsedy rady ČBK pro duchovní službu ve zdravotnictví při nutné návštěvě nemocného

Návštěvy nemocničních kaplanů, jáhnů, kněží či biskupů u nemocných ve zdravotnických zařízeních mohou být v době, kterou prožíváme, komplikované. Mohou dokonce vyžadovat ze strany navštěvujících určitou právní argumentaci.

Ilustrace
18.3.2020
V bergamské diecézi zemřelo již deset kněží

Zástupci italských médií se loučí s obětí koronaviru z řady kněží. Mons. Vincenzo Rini, někdejší ředitel zpravodajské agentury Italské biskupské konference (SIR), zemřel v Cremoně ve věku 75 let, v důsledku plicního selhání.

Ilustrace
18.3.2020
Charita pomáhá zvládnout situaci s koronavirem

Zhruba o 150 tisíc potřebných po celé republice se ročně stará 8 tisíc zaměstnanců Charity.

Ilustrace
17.3.2020
Radio Proglas: Přenos bohoslužby každý den, pohádky i katecheze pro děti

Redakce Proglasu v reakci na zavedení nouzového stavu kvůli nákaze koronavirem rozšířila nabídku přenosů bohoslužeb, které posluchači ve vysílání zachytí každý den - od pondělí do soboty vždy od 18.00 hodin, v neděli v 9.00 a v 19.30 hodin.

Ilustrace
9.4.2020
Modlitba klepe na dveře, půst vyprošuje, milosrdenství dostává

Text z kázání svatého Petra Chryzologa, biskupa

Ilustrace
17.3.2020
Výzva Diecézní charity Brno

Hledáme dobrovolníky (věkové omezení z důvodu bezpečnosti: 18-60 let), který se aktivně zapojí do pomoci při mimořádné události spojené s COVID-19.

Ilustrace
17.3.2020 - 26.3.2020
Novéna pro zastavení epidemie koronaviru

V souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 vyhlásil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro brněnskou diecézi na úterý 17. března „vědomý a citelný celodenní půst“. Zároveň je to den, kdy se můžeme začít modlit novénu k Panně Marii a zástupu světců, aby nám i lidem celého světa pomohli. Závěrečný den pak vychází na slavnost Zvěstování Páně.

Ilustrace
29.3.2020
K „duchovnímu přijímání“

Slavíme-li eucharistii, přijímáme-li tělo a krev Páně, nepřijímáme něco, nýbrž Někoho – přichází k nám sám Pán, Ježíš Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý. On je živý.

Ilustrace
12.3.2020 - 12.4.2020
Přehled on-line vysílaných bohoslužeb

Portál Mše svaté on-line přináší na jednom místě přehled katolických mší svatých, které můžeme sledovat, či alespoň poslouchat prostřednictvím internetového vysílání.

Ilustrace
12.3.2020
Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Přinášíme aktuální rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19.

Ilustrace
19.3.2020
Upozornění

V souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob a následné výzvě České biskupské konference upozorňujeme, že konání akcí zveřejněných na webu Biskupství brněnského je třeba si ověřit přímo u pořadatelů. Děkujeme za pochopení.

Ilustrace
31.3.2020
Výběrové řízení na obsazení místa „technik stavebních investic“

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „technik stavebních investic“ pro děkanství rosické a moravskokrumlovské.

Ilustrace
5.4.2020
Výběrové řízení na obsazení místa „finanční účetní“

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „finanční účetní“.

Podrobnější informace o pracovní náplní a požadavcích na uchazeče jsou obsaženy v příloze.

Ilustrace
26.2.2020
Postní almužna 2020

K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Takto získaný finanční obnos pak pomůže lidem v nouzi v daném místě.

Ilustrace
13.2.2020
Teologické večery – přednášky a diskuse

Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí nový cyklus přednášek a diskuzí, který bude probíhat od 13. února od 17 hodin v prostorách Biskupství brněnského Petrov 2.

Ilustrace
1.2.2020
Bratři minorité nabízejí pobožnost prvních sobot v měsíci

Od letošního roku nabízejí bratři minorité v Brně účast na pobožnostech prvních sobot v měsíci.

Ilustrace
17.3.2020
Rok 2020: Výročí sv. Jana Sarkandera

V letošním roce si připomínáme hned dvě velká jubilea sv. Jana Sarkandera: 17. března uplyne 400 let od jeho mučednické smrti, počátkem května 160 let od blahořečení a 21. května to bude dvacet pět let od jeho svatořečení v Olomouci.

Ilustrace
29.2.2020
Osamělý rodič

Tří víkendy určené pro osamělé rodič - pro rozvedené, ovdovělé a samoživitele - pořádá komunita Emmanuel také v roce 2020. Nejbližší termíny: 29.2.-1.3.2020, 4.-5.4.2020, 25.-26.4.2020.

Ilustrace
8.1.2020
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc leden 2020

Modleme se za mír ve světě, v rodinách a v lidských srdcích. Plamen dialogu a sebeovládání ať zahání každý stín nevraživosti.

Ilustrace
4.1.2020
Devět prvních sobot u sv. Michala v Brně

Prvních devět sobot v roce 2020 budou v kostele sv. Michala v Brně slaveny smírné modlitby k Panně Marii. Vždy v 18.00 hodin zahájí setkání modlitba růžence a v 18.30 hodin následuje mše. První setkání se koná 4. ledna 2020 s brněnským pomocným biskupem Pavlem Konzbulem.

Ilustrace
19.1.2020
Nešpory na Petrově zase v roce 2020

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně zve opět po Novém roce na slavnostní zpívané nedělní nešpory. Ty nejbližší se budou konat 19. 1., 16.2., 15.3., 19.4., 17.5., a 21.6. 2020 vždy v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově

Ilustrace
27.9.2019
Přednáškový cyklus MSKA v Bílovicích

Regionální pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie v Bílovicích nad Svitavou pořádá cyklus přednášek o řeholních řádech, přičemž jejich zakladatele, spiritualitu, historický vývoj i současnost představí příslušníci těchto řádů.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality