Biskupství brněnské

Nově přidáno

Ilustrace
14.6.2020
Milosrdní bratři hledají staniční sestru na nové oddělení LDN

Převor konventu milosrdných bratří v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce staniční sestry nově budovaného pracoviště Léčebny pro dlouhodobě nemocné (LDN), provozovaného řádem milosrdných bratří.

Ilustrace
4.6.2020 - 10.6.2020
S řeholníky ve Vysokých Tatrách

Milosrdní bratři srdečně zvou všechny mladé muže, kteří cítí povolání k hospitalitě, službě nemocným a potřebným a k řeholnímu životu ke společnému pobytu ve Vysokých Tatách, kde na programu bude rozličný duchovní program, možnost rozhovorů, ale především turistika v krásné přírodě.

Ilustrace
4.6.2020 - 10.6.2020
Prodej roušek s nápisem PUSU! vynesl Charitě 100 528 korun

Celý květen kupovali Jihomoravané roušky s nápisem PUSU! Pomyslnou májovou pusou přispěli Diecézní charitě Brno částkou 100 528 korun v boji proti šíření nového koronaviru mezi nejohroženějšími.

Ilustrace
30.6.2020
Cyrilometodějské gymnázium vyhlašuje výběrové řízení

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa učitele angličtiny na celý úvazek s nástupem od 1. 9. 2020. Své životopisy zasílejte do 30. 6. 2020 na email: office@cmgp.cz.

Ilustrace
8.6.2020
Od 8. června jsou povolené bohoslužby pro 500 osob

Na základě nařízení Vlády ČR budou od 8. června platit nová opatření, na základě kterých se budou moci konat akce do 500 osob, vždy však se zachováním daných hygienických pravidel.

Ilustrace
3.6.2020 - 10.6.2020
Moravská zemská knihovna: Akce K

Likvidace řeholních řádů a kongregací byla součástí mocenského plánu na minimalizaci politického, kulturního i ekonomického vlivu katolíků v poúnorovém státě. Akce K, která začala v noci ze 13. na 14. dubna 1950, patří k nejviditelnějším momentům realizace tohoto plánu.

Ilustrace
4.6.2020
Noc kostelů 2020 se blíží

Pátek 12. června 2020, kdy se bude konat letošní Noc kostelů, se blíží. Česká republika je jedinou zemí, kde tato akce letos proběhne, například zakládající Rakousko ji přesunulo na příští rok.

Ilustrace
2.6.2020 - 7.6.2020
Martin David jmenován biskupem – apoštolským administrátorem

Martin David jmenován biskupem – apoštolským administrátorem sede plena et ad nutum Sanctae Sedis ostravsko-opavské diecéze

Ilustrace
1.6.2020 - 10.6.2020
Hospic sv. Alžběty v Brně potřebuje pomoc

Hospic sv. Alžběty si je vědom, že pro obyvatele Brna a okolí chybí v potřebném rozsahu Pobytová odlehčovací služba, která by umožnila osobám, pečujícím o své blízké, si alespoň na určitou dobu psychicky i fyzicky odpočinout a vyřídit si potřebné osobní záležitosti.

Ilustrace
28.5.2020 - 31.5.2020
Už jsem viděl téct ledacos, ale bronz ještě ne

„Se zvědavostí jsme se vypravili do Veverských Knínic do místní Umělecké slévárny, abychom natočili několik záběrů pro brněnskou Noc kostelů, kterou bude živě vysílat TV Noe v pátek 12. června 2020 od 20.30 hodin,“ prozrazuje biskupský vikář pro pastoraci P. Roman Kubín.

Ilustrace
31.5.2020
Koncert pro Charitu: Na vlně pomoci proti bezmoci

V neděli 31. května 2020 se ve 20.00 hodin uskuteční Koncert pro Charitu: Na vlně pomoci proti bezmoci, který z kostela sv. Šimona a Judy bude živě přenášet TV Noe.

Ilustrace
7.6.2020
Modlitba arcibiskupa Graubnera ke znovuotevření kostelů

V situaci, kdy se postupně otevírají kostely uzavřené v rámci prevence před šířením nemoci covid-19, sepsal arcibiskup Jan Graubner speciální modlitbu. Věřící se ji budou společně modlit po bohoslužbách o slavnosti Nejsvětější Trojice 7. června 2020, k soukromé modlitbě ji ovšem může využít kdokoli.

Ilustrace
26.5.2020 - 30.5.2020
P. Leo Zerhau: Služba nemocným je náročná, ale krásná

Přinášíme vám rozhovor s nemocničním kaplanem a knězem brněnské diecéze Leo Zerhauem, který stál u zrodu prvních mezicírkevních dohod o duchovní péči ve zdravotnictví i zakládání asociací nemocničních kaplanů.

Ilustrace
26.5.2020 - 31.5.2020
Poselství Svatého otce Františka k 54. světovému dni sdělovacích prostředků

Na poslední neděli před Letnicemi si připomínáme Světový den sdělovacích prostředků, letos připadá na 24. května. Přinášíme vám k tomuto dni poselství papeže Františka.

Ilustrace
30.5.2020
„Sedm dní s Marií“ a farní vranovské putování

„Jak už jistě víte, k 780. výročí poutního místa Vranov u Brna byla zhotovena nová putovní soška Panny Marie Vranovské. Poprvé byla spatřena v den zázračného uzdravení, díky přenosu mše sv. Tv Noe a rádia Proglas, 25. března 2020 z vranovského chrámu.

Ilustrace
25.5.2020 - 31.5.2020
Putování na Vranov

Putování na Vranov – s vděčností a prosbou v srdci je nová iniciativa bratří paulánů, kteří spravují významné poutní místo Vranov u Brna.

Ilustrace
22.5.2020 - 30.5.2020
Chcete psát pro KT?

Katolický týdeník hledá spolupracovníka nebo spolupracovnici pravidelného týdenního zpravodajství z brněnské diecéze, který se orientuje v životě místní církve. Nabídky s ukázkami vaší práce (články do farních listů či jiných médií) zasílejte na e-mail sekretariat@katyd.cz.

Ilustrace
27.7.2020
Být sama sebou také v roce 2020

Také letos v brněnském Centru naděje a pomoci bude pořádán o prázdninách kurz pro dospívající dívky ve věku 12 až 18 let pod názvem "Být sama sebou". Jedná se o týdenní kurz, probíhající vždy ve všední dny v časovém rozmezí 9:00 až 13:30, tentokrát v termínu 27. až 31. července 2020.

Ilustrace
22.5.2020 - 27.5.2020
Čtvrtstoletí od svatořečení sv. Jana Sarkandera

V těchto dnech si připomínáme 25 let od svatořečení českého světce, římskokatolického kněze a patrona ochrany zpovědního tajemství, Jana Sarkandera, který působil v 17. století v neklidné době českého stavovského povstání a následných válečných událostí (1618-1620) jako farář na Moravě.

Ilustrace
15.6.2020
Výběrové řízení na obsazení místa „vrátný“

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „vrátný“.

Podrobnější informace o pracovní náplní a požadavcích na uchazeče jsou obsaženy v příloze.

Ilustrace
15.6.2020
Výběrové řízení na obsazení místa „pracovník údržby“

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „pracovník údržby“.

Podrobnější informace o pracovní náplní a požadavcích na uchazeče jsou obsaženy v příloze.

Ilustrace
15.6.2020
Výběrové řízení na obsazení místa „samostatná účetní“

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „samostatná účetní“.

Podrobnější informace o pracovní náplní a požadavcích na uchazeče jsou obsaženy v příloze.

Ilustrace
24.5.2020 - 31.5.2020
Do kostela se šesti R

Do kostela se šesti R aneb grafické zpracování hygienických zásad v aktuální situaci.

Ilustrace
12.6.2020
Noc kostelů 2020 - virtuální

Noc kostelů 2020 bude mít nový, virtuální prvek propojení. Televize Noe bude živě přenášet dění ze všech osmi diecézi České republiky. Pomocí televizních kamer a přenosové techniky nás jednotliví moderátoři seznámí s tím, co je v daném místě zajímavé.

Ilustrace
19.5.2020 - 31.5.2020
Komunita Emmanuel: Modlitba SOS

Někdy se v našem životě, v životě naší rodiny nebo v okolí objeví těžkost, se kterou potřebujeme pomoci. Stojíme pod křížem, nebo jej sami neseme. Nedokážeme se modlit...

Ilustrace
11.5.2020 - 18.5.2020
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen 2020

Modleme se společně k Pánu, aby svému království daroval dobré pracovníky se srdcem i rukama ochotnýma k jeho lásce.

Ilustrace
5.6.2020 - 30.6.2020
Křížová soutěž po okolí Velké Bíteše

Na letošní květen a červen, kdy není možné se ve větším počtu setkávat, připravila farnost Velká Bíteš „křížovou soutěž“. „Během výletu na kole okolím Velké Bíteše zajisté potkáváte spoustu polích křížků. Můžete se u něho vždy zastavit, krátce se pomodlit a položit k němu luční kvítí.

Ilustrace
12.5.2020
Noc kostelů 2020 bude jiná

Z důvodu koronavirové pandemie bylo rozhodnuto o posunutí termínu konání: v České republice se letošní ročník uskuteční v pátek 12. 6. 2020. V sousedním Rakousku, kde tato akce vznikla, se Noc kostelů letos konat nebude.

Ilustrace
3.4.2020 - 20.4.2020
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben 2020

Modleme se za nemocné, za trpící lidi.

Ilustrace
1.2.2020
Bratři minorité nabízejí pobožnost prvních sobot v měsíci

Od letošního roku nabízejí bratři minorité v Brně účast na pobožnostech prvních sobot v měsíci.

Ilustrace
8.1.2020
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc leden 2020

Modleme se za mír ve světě, v rodinách a v lidských srdcích. Plamen dialogu a sebeovládání ať zahání každý stín nevraživosti.

Ilustrace
4.1.2020
Devět prvních sobot u sv. Michala v Brně

Prvních devět sobot v roce 2020 budou v kostele sv. Michala v Brně slaveny smírné modlitby k Panně Marii. Vždy v 18.00 hodin zahájí setkání modlitba růžence a v 18.30 hodin následuje mše. První setkání se koná 4. ledna 2020 s brněnským pomocným biskupem Pavlem Konzbulem.

Ilustrace
19.1.2020
Nešpory na Petrově zase v roce 2020

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně zve opět po Novém roce na slavnostní zpívané nedělní nešpory. Ty nejbližší se budou konat 19. 1., 16.2., 15.3., 19.4., 17.5., a 21.6. 2020 vždy v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality