Biskupství brněnské

Nově přidáno

Ilustrace
5.7.2021
Biskup Cikrle bude letos kázat na Velehradě

Kazatelem na letošní národní pouti ke sv. Cyrilu a Metoději 5. července 2021 v 10.30 hodin na nádvoří před velehradskou bazilikou bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
23.6.2021
P. Pavel Hověz oceněn medailí sv. Cyrila a Metoděje

V neděli 20. června 2021 při slavnostní bohoslužbě v novém kostele bl. Restituty v Brně-Lesné ocenil diecézní biskup Vojtěch Cikrle místního faráře. Pavle Hověze medailí sv. Cyrila a Metoděje.

Ilustrace
6.7.2021
Sv. Cyril a Metoděj již 8 let zdobí Petrov

Trávník lemující cestu na petrovské návrší zdobí od roku 2013 nový památník svatého Cyrila a Metoděje. Ten 6. června 2013 slavnostně odhalil a požehnal brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
5.7.2021
Sv. Cyril a Metoděj v brněnské diecézi

Kromě poutních bohoslužeb na Velehradě a v Mikulčicích budou svatí Cyril a Metoděj připomenuti 5. července 2021 na řadě dalších míst v naší vlasti. Jen v brněnské diecézi je slovanským věrozvěstům zasvěceno 56 kostelů a kaplí.

Ilustrace
5.7.2021
Cyrilometodějské putování do Mikulčic 1991-2021

Slavnostní bohoslužbu v den slavnosti slovanských věrozvěstů a patronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje, bude v pondělí 5. července 2021 v 16.30 hodin v Mikulčicích slavit za účasti českých a moravských biskupů brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
27.6.2021
Svěcení nového oltáře v kostele sv. Augustina v Brně

V neděli 27. června 2021 v 9.00 hodin posvětí brněnský biskup Vojtěch Cikrle nový oltář v kostele sv. Augustina v Brně – Masarykově čtvrti.

Ilustrace
21.6.2021
Varhanní léto 2021 v katedrále na Petrově

Již po páté se letos v Brně na Petrově uskuteční během letních týdnů varhanní festival na největších brněnských varhanách.

Ilustrace
22.6.2021
Charita poděkuje dobrovolníkům DOBROpiknikem

Dne 22. června 2021 pořádá Dobrovolnické centrum Diecézní charity Brno akci s názvem DOBROpiknik, kterým chce Charita poděkovat dobrovolníkům za jejich podporu.

Ilustrace
17.8.2021
Kurz pro dobrovolníky v duchovní službě nemocným

Na letošní podzim chystá Biskupství brněnské další běh kurzu pro dobrovolníky v duchovní službě nemocným.

Ilustrace
19.6.2021
Kněžské a jáhenské svěcení 2021

V sobotu 19. června 2021 v 9.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělí diecézní biskup Vojtěch Cikrle kněžské a jáhenské svěcení.

Ilustrace
28.6.2021
Pro seniory: Pobyt plný pohybu

Spolek Spokojený senior zve aktivní seniory na čtyřdenní pobyt plný pohybu a cvičení uprostřed přírody nedaleko Brna.

Ilustrace
14.6.2021
Mons. Zouhar se rozloučil s Charitou. Nahradí ho Mons. Václav Slouk

Hodonínský farář a děkan Mons. Josef Zouhar byl devatenáct let prezidentem Diecézní charity Brno. Na slavnostní mši, při příležitosti Charitní poutě v Křižanově dne 12. června 2021, se s funkcí v Charitě rozloučil.

Ilustrace
27.6.2021
Sbírka na bohoslovce

V neděli 27. června 2021 se uskuteční ve všech kostelích brněnské diecéze tradiční sbírka na bohoslovce.

Ilustrace
22.6.2021
Sestry v Cestě

Knihkupectví a nakladatelství Cesta v Brně pořádá setkání nad knihou Kamily Hladké - „Sestry“, které se koná dne 22. června 2021 od 17.00 hodin v knihkupectví Cesta (Rašínova 5, Brno).

Ilustrace
20.6.2021
Expozice „Paměť místa“ v Břeclavi

Nová panelová expozice v suterénu kostela sv. Václava v Břeclavi vypráví o historii místních zaniklých sakrálních staveb i o nerealizovaných návrzích ze století dvacátého.

Ilustrace
15.6.2021
Epidemiologická opatření na bohoslužbách od 8. června 2021

Přinášíme vám stručný rozbor mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví účinných od 8. června 2021 ve vztahu k pořádání bohoslužeb účinných od 8. června 2021.

Ilustrace
10.7.2021
Biskup Cikrle poděkuje za kostel v Senetářově

V sobotu 10. července 2021 v 10.00 hodin bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle slavit děkovnou bohoslužbu v kostele sv. Josefa v Senetářově.

Ilustrace
11.6.2021
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2021

Modleme se za africký kontinent, který naléhavě potřebuje mír.
https://www.cirkev.cz

Ilustrace
18.6.2021
Zahrady pod Petrovem slaví první rok a žijí kulturou

Zahrady pod Petrovem slaví své první výročí od znovuotevření veřejnosti 8. června 2020. Tento tichý klenot uprostřed centra Brna se nachází se pod Diecézním muzeem na Petrově 1. Nabízí zázemí pro odpočinek i pořádání kulturních akcí.

Ilustrace
28.6.2021
Modleme se za Mezinárodní eucharistický kongres

Z pověření otce biskupa Mons. Jana Vokála, delegáta pro Eucharistické kongresy při ČBK, přinášíme modlitbu za Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti. Plakátek, který je přiložen je určen k šíření ve farnostech a společenstvích a ke společné modlitbě.

Ilustrace
26.6.2021
Katolická charismatická konference 2021

Jak uvádějí organizátoři, Katolická charismatická konference 2021 se z pochopitelných důvodů ani letos v Brně neuskuteční. Místo ní se bude konat jednodenní program vysílaný TV Noe a prostřednictvím internetu 26. června 2021. Letošní motto zní: „Můj Bůh září do mých temnot“ . (Ž 18,29b)

Ilustrace
14.6.2021
Biskup Cikrle poděkuje zdravotníkům

V pondělí 14. června 2021 v 17.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle předsedat pontifikální bohoslužbě za zdravotníky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Ilustrace
10.6.2021
Biskup Cikrle požehná pro Brno další sochu sv. Barbory

Ve čtvrtek 10. června 2021 v 9.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla požehná brněnský biskup Vojtěch Cikrle sochu sv. Barbory, tentokrát pro ražený tramvajový tunel v rámci stavby I/42 Brno VMO Žabovřeská I etapa II.

Ilustrace
16.6.2021
Pouť za hospice 2021

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče pořádá pouť za hospice, která se bude konat na Velehradě v sobotu 16. června 2021 od 13.00 hodin.

Ilustrace
5.9.2021
Pozvání k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti

Biskupové Čech, Moravy a Slezska zasílají věřícím svůj list s pozvánkou k nadcházejícímu eucharistickému kongresu v Budapešti.

Ilustrace
25.6.2021
Dvě letní výstavy Diecézního muzea v Brně

V roce sv. Josefa, patrona dělníků a řemeslníků, pořádá Diecézní muzeum v Brně dvě výstavy: Půvab a lopota – z dílen uměleckých řemesel na Petrově a expozici z grafik Michaela Floriana.

Ilustrace
14.6.2021
Cvičeni pro seniory

Je čas se znovu nadechnout, tak pojďte s námi ven! Spolek Spokojený senior – KLAS z.s. připravil pro seniory sérii pravidelných cvičení pod širým nebem, a také sérii vycházek v blízkém okolí Brna po celý červen.

Ilustrace
30.6.2021
Výběrové řízení na obsazení místa „finanční účetní“

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „finanční účetní“ s pracovištěm v Brně.

Podrobnější informace o pracovní náplní a požadavcích na uchazeče jsou obsaženy v příloze.

Ilustrace
30.6.2021
Výběrové řízení na obsazení místa „pomocná účetní“

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení místa „pomocná účetní“ s pracovištěm v Brně.
Podrobnější informace o pracovní náplní a požadavcích na uchazeče jsou obsaženy v příloze.

Ilustrace
30.6.2021
Výběrové řízení na obsazení místa „technik stavebních investic“

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „technik stavebních investic“ pro Brněnsko.
Podrobnější informace o pracovní náplní a požadavcích na uchazeče jsou obsaženy v příloze.

Ilustrace
11.8.2021
Letní diecézní setkání mládeže

Diecézní centrum mládeže zve ve dnech 11. až 15. srpna 2021 všechny mladé ve věku od 14 do 20 let na Letní diecézní setkání mládeže v Brně.

Ilustrace
31.7.2021
S milosrdnými bratry ve Vysokých Tatrách

Milosrdní bratři zvou všechny mladé muže, kteří cítí své povolání k hospitalitě, službě nemocným a potřebným, ke společnému pobytu ve Vysokých Tatrách, a to 25. až 29. srpna 2021, kde budou na programu rozličné duchovní aktivity, možnost rozhovorů a samozřejmě turistika v krásné přírodě.

Ilustrace
6.5.2021
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen 2021

Modleme se za pokojné řešení sporu na Ukrajině, jeho oběti a ty, které zasáhla bolest.

Ilustrace
25.5.2021
Motto 1. světového dne prarodičů a seniorů

Mottem prvního světového dne prarodičů a seniorů, který vyhlásil v lednu papež František, je úryvek z Matoušova evangelia: „Já jsem s vámi po všecky dny.“ (Mt 28, 20) Tento světový den se bude slavit vždy čtvrtou neděli v červenci, která letos připadá na 25. července.