Biskupství brněnské

Nově přidáno

Ilustrace
22.9.2021 - 23.9.2021
Výroční oslava památky sv. Pia z Pietrelciny

Servi della Sofferenza pořádají ve dnech 22. - 23. září 2021 setkání při příležitosti výroční oslavy památky sv. Pia z Pietrelciny.

Ilustrace
21.9.2021
Kardinál Schönborn: Svatá Ludmila měla vliv na celé naše dějiny

U příležitosti 1100. výročí umučení sv. Ludmily se v sobotu 18. září konala na Tetíně národní poutní mše svatá. Mši celebroval papežský legát, vídeňský arcibiskup a metropolita, kardinál Christoph Schönborn.

Ilustrace
24.9.2021
Pohřeb biskupa Petra Esterky

Po vyřízení administrativních záležitostí byly v pátek večer 17. září 2021 převezeny do České republiky ostatky emeritního brněnského pomocného biskupa Mons. ThDr. Petra Esterky, který zemřel po dlouhé nemoci v Kalifornii (USA) dne 10. srpna 2021.

Ilustrace
18.9.2021 - 19.9.2021
Aktualizovaný program svatoludmilských oslav

Přinášíme podrobný program oslav 1 100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily.

Program ZDE

Ilustrace
26.9.2021
Modlitba za nového biskupa

Milé sestry, milí bratři, jak už víte, pro dosažení 75 let věku jsem zaslal papeži Františkovi svou abdikaci a prosím vás, abyste jeho rozhodování o budoucnosti brněnského biskupského stolce provázeli svými modlitbami.

Ilustrace
20.9.2021
Přednáška a autogramiáda knihy Wakan tanka

Nakladatelství Cesta pořádá 20. září 2021 v 19.00 hodin v kostele sv. Tomáše v Brně přednášku P. Marka Váchy nazvanou podle jeho poslední knihy „Wakan tanka“.

Ilustrace
23.10.2021
Chodíme spolu - a co dál?

"Chodíme spolu - a co dál?" je zajímavý víkend pro ty, kdo spolu chodí. Setkání obsahuje společné chvály, přednášky, adoraci, vzájemné sdílení a mši svatou. Víkend je určen pouze pro páry. Nejbližší termín konání akce je 23. až 24. října 2021.

Ilustrace
15.10.2021
Víkend rodin s malými dětmi

Komunita Emmanuel pořádá "Víkend pro rodiny s malými dětmi", který nabízí společné chvály, přednášky, adoraci, vzájemné sdílení, program pro děti, rodinnou hru a mši svatou. Nejbližší termín je 15. až 17. října 2021 ve Fryštáku.

Ilustrace
19.9.2021
Biskup Cikrle oslaví s premonstráty 900 let řádu

Při příležitosti 900 let od založení premonstrátského řádu bude brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle slavit v neděli 19. září 2021 v 10.00 hodin bohoslužbu v Praze na Strahově.

Ilustrace
17.11.2021
Exercicie lectio divina 2021

Od 17. do 25. listopada 2021 se budou konat ve Vranově u Brna exercicie Lectio Divina. Tato duchovní cvičení založená na četbě a meditaci Božího slova se konají v hlubokém mlčení s individuálním doprovázením, tedy každodenním duchovním rozhovorem.

Ilustrace
12.10.2021
Knihovna biskupství slaví 20. výročí založení

Knihovnu Biskupství brněnského založil biskup Vojtěch Cikrle 1. listopadu 2001.

Ilustrace
24.9.2021
Svěcení stálých jáhnů

Pokud nedojde ke změnám v bezpečnostních a hygienických opatřeních, udělí v pátek 24. září 2021 v 17.30 hodin při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně diecézní biskup Vojtěch Cikrle svěcení je stálému jáhenství.

Ilustrace
5.10.2021
Zahájení akademického roku 2021/2022 na Petrově

V úterý 5. října 2021 v 19.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně bude brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul předsedat pontifikální bohoslužbě na zahájení akademického roku 2021/2022 pro pedagogy a studenty brněnských vysokých škol.

Ilustrace
8.10.2021
Duchovní obnova pro rozvedené

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá v termínu 8. až 10. října 2021 Duchovní obnovu pro rozvedené na faře v Heřmanově u Křižanova.

 

Ilustrace
9.10.2021
Synoda naslouchá věřícím. Přípravný dokument pro konzultační fázi synodálního procesu

Generální sekretariát biskupské synody vydal a Vademecum, které mají být vodítkem pro synodu o synodalitě, která bude zahájena 9. - 10. října v Římě

Ilustrace
19.9.2021
Pouť na Lutrštéku

V neděli 19. září 2021 bude poutní den na Lutrštéku u Němčan.

Ilustrace
19.9.2021
Podzimní pouť do Sloupu

V neděli 19. září 2021 proběhne ve Sloupu v Moravském krasu Podzimní pouť ke cti patronky sloupského kostela Panny Marie Bolestné.

Ilustrace
5.9.2021
Zářijové události v katolické církvi

Letošní září je bohaté na církevní události. Za pár dní začne Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti, následovat bude blahořečení polského kardinála Wyszyńského a papež František se z Budapešti, kde zakončí eucharistický kongres, přesune na svou pastorační návštěvu Slovenska.

Ilustrace
2.9.2021
Odborníci o sendvičové generaci

Slyšeli jste už o podcastu o sendvičové generaci? Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně přináší sérii rozhovorů s odborníky o problémech, se kterými se může sendvičová generace setkat. K původním čtyřem se nyní přidaly další.

Ilustrace
1.9.2021
Den modliteb za péči o stvoření 2021

První zářijový den je každoročně, obzvláště pak od vydání papežské encykliky Laudato si´ (24. května 2015), pro křesťany Světovým dnem modliteb za péči o tvorstvo.

Ilustrace
28.9.2021
Výběrové řízení na obsazení místa „vedoucí stavební technik“

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „vedoucí stavební technik“ s pracovištěm v Brně nebo v Jihlavě.

Ilustrace
10.9.2021
Kapucínská hrobka a klášter v audioprůvodci

Město Brno má nového on-line audioprůvodce. Posluchači se v něm dozví nejen o konkrétních historických památkách, ale též o významných lokalitách, městských částech nebo ulicích. Svůj prostor dostala i brněnská Kapucínská hrobka s klášterem.

Ilustrace
9.8.2021
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc srpen 2021

Modleme se za Libanon, aby mezinárodní společenství této zemi pomohlo nastoupit cestu "vzkříšení", a to nejen slovy, ale i konkrétními gesty.

Ilustrace
4.9.2021
Vranovské poutě k Panně Marii

Letošní mariánské poutě na jednom z hlavních poutních míst brněnské diecéze, ve Vranově u Brna, se konají v Roce sv. Josefa. Proto byli jako hlavní celebranti pozvání také mnozí kněží, kteří nesou jméno Josef.

Ilustrace
12.9.2021 - 15.9.2021
Programu cesty papeže na Slovensku se budou moci účastnit jen očkovaní

Slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský oznámil, že podmínkou účasti na setkáních v rámci zářijové návštěvy papeže Františka na Slovensku bude plná proočkovanost.

Ilustrace
12.9.2021 - 15.9.2021
Svatý stolec zveřejnil program apoštolské cesty do Budapešti a na Slovensko

Svatý stolec dnes seznámil s průběhem plánované apoštolské cesty papeže Františka do Budapešti, u příležitosti závěrečné mše svaté v rámci 52. Mezinárodního eucharistického kongresu, a na Slovensko, která se uskuteční ve dnech 12. až 15. září.

Ilustrace
9.8.2021
Rok příprav na 20. výročí kanonizace otce Pia

Ctitelé otce Pia se připravují na 20. výročí jeho kanonizace. Při této příležitosti bylo vyhlášeno jubileum, jehož zahájení se zúčastnil prefekt Kongregace pro svatořečení kardinál Marcello Semeraro. Skončí 16. června příštího roku, kdy uplyne přesně 20 let od chvíle, kdy byl otec Pio započten mezi svaté.

Ilustrace
22.9.2021
Víkendový kurz partnerství 2021-2022

Diecézní centrum života mládeže MAMRE v úzké spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno nabízí víkendový kurz všem, kteří hledají, jak dobře prožívat období známosti a lépe poznat sebe i druhého.

Ilustrace
18.9.2021
Navštivte svatoludmilská místa a pošlete fotku!

Letos si připomínáme 1100 let od smrti sv. Ludmily, první historicky doložené ženy, kněžny, panovnice, světice a babičky v českých dějinách. Ženskou osobnost, která oslovuje i po více než tisíci letech připomenou během léta desítky akcí po celé zemi.

Ilustrace
25.7.2021
Dvě letní výstavy Diecézního muzea v Brně

V roce sv. Josefa, patrona dělníků a řemeslníků, pořádá Diecézní muzeum v Brně dvě výstavy: Půvab a lopota – z dílen uměleckých řemesel na Petrově a expozici z grafik Michaela Floriana.