Biskupství brněnské

Nově přidáno

Ilustrace
23.7.2022
Pouť do Taizé 2022

Pouť do Taizé se bude konat ve dnech 23.7. až 1.8. 2022.

Ilustrace
28.5.2022
Pouť křesťanských médií 2022

Pouť médií v rukou křesťanů se letos uskuteční v sobotu 28. května při příležitosti 56. Světového dne modliteb za sdělovací prostředky. Bohoslužba v 11.00 hodin bude slavena v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Brně

Ilustrace
31.8.2022
Kurz Samuel 2022

Tým pastorace povolání v brněnské diecézi připravil další ročník kurzu Samuel. Jedná se o jednoletý intenzivní kurz, který může napomoci k rozlišení a volbě povolání.

Ilustrace
6.6.2022
Katolická charismatická konference 2022 se blíží

Ve dnech 6. až 10. července 2022 proběhne v Brně další ročník Katolické charismatické konference. Přihlašování bylo spuštěno 28. dubna 2022

Ilustrace
22.5.2022
Slovo biskupa Vojtěcha Cikrleho k Noci kostelů 2022

„Cílem Noci kostelů není překonávat rekordy v návštěvnosti. Usilujeme o to, aby byly připravované programy hodnotné a aby si návštěvníci domů neodnášeli jen vzpomínku na nádheru umělecké výzdoby kostelů….“

Ilustrace
21.5.2022
Vzpomínka na babické mučedníky v Lukově

V sobotu 21. května 2022 ve 14.00 hodin bude v Lukově emeritní generální vikář Jiří Mikulášek slavit mši za oběti komunistického režimu.

Ilustrace
21.5.2022
Sedmdesát let od popravy dojde v Rokytnici k odhalení pomníku P. Jana Buly

„Pán Bůh mi vyměřil krátký život. Ale věřím, že nebyl nadarmo,“ napsal 19. května 1952 z jihlavské věznice v jednom z posledních dopisů kněz Jan Bula. V nedožitých dvaatřiceti letech vyhasl druhého dne nad ránem život oblíbeného administrátora rokytnické farnosti.

Ilustrace
19.5.2022
Noc kostelů na YouTube

Krátký videospot na YouTube je pozvánkou na Noc kostelů, která se bude konat v pátek 10. června 2022.
Na základě grafické předlohy Very Rieder videospot zpracovala Petra Dolíhalová, doprovodný audiospot byl vyroben ve studiu Radia Proglas, fotografie pocházejí z archivu Noci kostelů.

Ilustrace
11.6.2022
Charitní pouť do Mikulova

Setkání s biskupem Vojtěchem Cikrlem se koná v roce 30. výročí založení Diecézní charity Brno a jsou na něj zváni především zaměstnanci DCHB, jejich rodinní příslušníci, dobrovolníci, spolupracovníci a příznivci.

Ilustrace
22.5.2022
6. neděle velikonoční - modlitby za pronásledované křesťany

Blíží se 6. neděle velikonoční (22. května), která bude v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany.

Ilustrace
12.6.2022
Instalace relikviáře sv. otce Pia

V neděli 12. června 2022 od 16.00 hodin bude v kostele u kapucínů v Brně slavnostně instalován relikviář sv. otce Pia z Pietrelciny.

Ilustrace
20.5.2022
Výstupy ze synodálního procesu v brněnské diecézi

Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul, diecézní koordinátor pro synodální konzultaci XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody, představil souhrn výstupů za brněnskou diecézi dne 7. května 2022 v katedrále na Petrově

Ilustrace
11.6.2022
A když nastal večer

Ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě se dne 11. června 2022 od 18.00 hodin v areálu nad kostelem uskuteční setkání, které v rámci IV. kongresu o Božím milosrdenství povedou handicapovaní.

Ilustrace
28.5.2022
18. pouť do Císařské jeskyně 2022

V sobotu 28. května 2022 se po několikaleté odmlce koná 18. pouť do Císařské jeskyně zvané Moravské Lurdy.

Bohoslužby v podzemním království krápníků budou slaveny ve 14.00 a v 17.00 hodin.

Ilustrace
22.5.2022
Žehnání dopravních prostředků v Brně-Obřanech

V neděli 22. května 2022 v 16.00 hodin se bude v Brně-Obřanech konat tradiční žehnání dopravních prostředků.

Ilustrace
18.5.2022
Pokec pod Petrovem

Pokec pod Petrovem je akce pro širokou veřejnost v Zahradách pod Petrovem. Na účastníky čekají zajímaví hosté, hudební doprovod, drobné občerstvení a chill zóna.

Ilustrace
13.5.2022
Novým pražským arcibiskupem byl jmenován J. Exc. Jan Graubner

Jeho Svatost papež František o dnešním poledni jmenoval 37. pražským arcibiskupem a 25. českým primasem J. Exc. Mons. Jana Graubnera, doposavadního arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského.

Ilustrace
13.5.2022 - 15.5.2022
Biskup Cikrle: Nového pražského arcibiskupa budu provázet v modlitbách

Co říká na jmenování nového pražského arcibiskupa brněnský biskup Vojtěch Cikrle?

Ilustrace
15.6.2022
Spokojený senior - KLAS zve na dvoudenní pouť

Dvoudenní putování si pro seniory (nejen) z brněnské diecéze připravila organizace Spokojený senior - KLAS. Pouť se uskuteční v termínu 15. až 16. června 2022, více informací je v příloze.

Ilustrace
20.5.2022
Slavnost posvěcení brněnské katedrály 2022

Pontifikální bohoslužbu při příležitosti výročí posvěcení brněnské katedrály sv. Petra a Pavla bude v pátek 20. května 2022 v 17.30 hodin slavit diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Při mši udělí službu lektora sedmi kandidátům stálého jáhenství.

Ilustrace
22.5.2022
Orelská pouť ve Křtinách 2022

Orelská pouť se bude letos konat na významném mariánském poutním místě Křtiny u Brna v neděli 22. května.

Hlavním celebrantem poutní bohoslužby v 10.30 hodin bude brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul.

Ilustrace
10.6.2022
V červnu se uskuteční IV. kongres o Božím milosrdenství

Ve dnech 10. až 12. června 2022 se bude konat u kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích a v Novém Městě na Moravě IV. kongres o Božím milosrdenství.

Ilustrace
2.5.2022
Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc květen 2022

Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.

Ilustrace
4.6.2022
Setkání dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnictví a sociálních službách

Zveme všechny dobrovolníky působící v nemocnicích a sociálních zařízeních na „Setkání dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnictví a sociálních službách“, které se bude konat 4. června 2022 v 9.00 hodin v Brně na Petrově 2