Biskupství brněnské

Nově přidáno

Ilustrace
26.11.2022
Aplikace Průvodce adventem 2022

Průvodce adventem je nyní možné využít také ve formě aplikace pro Android, iPad a iPhone. Aplikace je dostupná zdarma na Google PlayAppStore.

Ilustrace
24.12.2022
Půlnoční mše v České televizi v přímém přenosu z Brna

Přímý přenos půlnoční bohoslužby 24. prosince nabídne letos Česká televize z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově.

Ilustrace
31.12.2022
Silvestr 2022 na Petrově

Také v letošní poslední kalendářní den bude možné v katedrále sv. Petra a Pavla prožít bohoslužbu s poděkováním za uplynulý rok.

Ilustrace
25.12.2022 - 9.1.2023
Vánoční program 2022 v katedrále na Petrově

Přinášíme podrobný přehled adventních a vánočních duchovních i kulturních programů v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.
Program akcí ZDE

Ilustrace
25.12.2022
Rybova Vánoční mše zazní opět na Petrově

Posluchače, kteří si oblíbili Rybovu Českou mši vánoční "Hej, mistře" a umocňuje jejich slavnostní prožívání svátků narození našeho Spasitele, potěší skutečnost, že v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla si ji mohou poslechnout také letos o Vánocích.

Ilustrace
5.12.2022
Advent 2022 na Petrově

Přehled adventních duchovních a kulturních programů v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně ZDE.

 

Ilustrace
28.11.2022 - 19.12.2022
Roráty 2022 na Petrově

Roráty připomínají očekávání spásy, uvedení do Boží blízkosti a ujištění o Boží věrnosti.

Ilustrace
27.11.2022
Dokument „Biblické zdroje synodality“

Biblická podskupina Komise pro spiritualitu přináší dokument „Biblické zdroje synodality“.

Ilustrace
26.11.2022
Dokument Spiritualita synodality

Komise pro spiritualitu přináší dokument "Spiritualita synodality", který představuje několik základních aspektů a podkladů pro hlubší poznání a rozvoj spirituality synodality a synodálního procesu.

Ilustrace
22.12.2022
Pošli drobné chorvatské kuny do Afriky

Zbývá vám pár drobných kun z dovolené v Chorvatsku? Nechce se vám s nimi chodit do banky nebo na chorvatskou poštu, abyste je vyměnili? Darujte je misionářkám misijní rodiny Donum Dei, které vedou restauraci L´Eau Vive v Brně na Petrově.

Ilustrace
24.11.2022
Ohlédnutí za listopadovým diecézním synodálním setkáním

V sobotu 19. listopadu 2022 se v prostorách Biskupského gymnázia v Brně konalo diecézní synodální setkání, kterého se účastnilo přes 120 moderátorů farních skupin z brněnské diecéze, i dalších osob aktivně zapojených do synodální cesty.

Ilustrace
6.12.2022
6. prosinec - svátek svatého Mikuláše

Svatý Mikuláš žil již před 1 700 lety v Řecku a v Turecku. Zde se jako mladý stal biskupem v Myře. Jeho život byl poznamenán pronásledováním křesťanů na počátku 4. století.

Ilustrace
27.11.2022
Pozvání na roráty

„Roráty“ byly původně votivní mše svaté ke cti Panny Marie o sobotách adventní doby, rozšířené již od doby Karla IV., doprovázené nádhernými liturgickými zpěvy. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry).

Ilustrace
24.11.2022
Kauza blahořečení kněží-mučedníků R.D. Jana Buly a R.D. Václava Drboly postupuje k dalšímu jednání

Dle informací Mons. Karla Orlity, administrátora beatifikačního procesu, zasedala 15. listopadu 2022 v Římě historická komise, která po prostudování spisu služebníků Božích Václava Drboly a Jana Buly, kněží brněnské diecéze, rozhodla kladně.

Ilustrace
20.11.2022
Znojemská Divotvůrkyně slaví 300 let

Při příležitosti 300. výročí od schválení veřejné úcty k Milostnému obrazu byly zdejší farností pořízeny tři nové zvony, které 15. října 2022 požehnal brněnský biskup Pavel Konzbul. Poprvé se nové zvony rozezní o slavnosti Ježíše Krista Krále 20. listopadu 2022 po mši svaté celebrované v 10.30 hodin kardinálem Dominikem Dukou.

Ilustrace
10.12.2022
Svatoambrožská mše v Lančově nejen pro včelaře

V sobotu 10. prosince 2022 v 11.00 hodin jsou nejen všichni včelaři a včelařky zváni na Svatoambrožskou mši do kostela sv. Máří Magdalény v Lančově.

Ilustrace
19.11.2022
Zemřel bývalý provinciál minoritů P. Hyacint Skupieň

Dne 10. listopadu 2022 ve věku 90 let zemřel bývalý provinciál minoritů P. Hyacint Vladislav Skupieň, OFMConv.

Ilustrace
28.11.2022
Večer Taizé na Petrově

V pondělí 28. listopadu 2022 od 19.00 do 20.00 hodin se v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla uskuteční další večer Taizé.

Ilustrace
20.11.2022
Českou republiku opět spojí vzpomínka na oběti nehod

Bohoslužby, pietní akt a koncert připomenou napříč republikou jako každoročně oběti dopravních nehod. Na třetí listopadovou neděli totiž připadá jejich světový den.

Ilustrace
8.12.2022
Panna Maria - světlo ohlašující příchod Ježíše Krista

Pontifikální bohoslužbu v den slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu bude ve čtvrtek 8. prosince 2022 v 17.30 hodin slavit v katedrále sv. Petra a Pavla biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
24.11.2022
Pastýřský list biskupa Pavla o povolání

V den slavnosti Ježíše Krista Krále 20. listopadu 2022 se při bohoslužbách ve farnostech brněnské diecéze četl „Pastýřský list biskupa Pavla o povolání“ .

Ilustrace
11.12.2022
Betlémské světlo 2022

Plamének zapálený z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa. Do České republiky ho od roku 1990 z Rakouska dovážejí brněnští skauti.

Ilustrace
20.11.2022
245. výročí založení Biskupství brněnského

V neděli 4. prosince 2022 v 10.30 hodin bude v katedrále sv. Petra a Pavla slavena děkovná bohoslužba při příležitosti 245. výročí založení Biskupství brněnského. Již 20. listopadu 2022 v 18.00 hodin zazní na Petrově k výročí založení biskupství slavnostní koncert.

Ilustrace
27.11.2022
Biskup Konzbul oslaví první neděli adventní se Slováky

První neděli advetní 27. listopadu 2022 v 19.00 bude brněnský biskup Pavel Konzbul slavit bohoslužbu v brněnském kostele Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů) pro slovenskou komunitu žijící a působící v jihomoravské metropoli.

Ilustrace
24.11.2022
Advent a Vánoce 2022 již na webu

Čas adventu, který začne poslední listopadovou neděli, nám dává možnost zamýšlet se nad podstatou smyslu života, položit si otázku, jaké hodnoty jsou ty pravé a důležité a naopak které se řadí k těm pomíjivým a postradatelným.

Ilustrace
11.11.2022
Knihovna biskupství nabízí rozsáhlý fond v angličtině

Knihovna Biskupství brněnského zařadila do svého knižního fondu další část nejnovějších anglických křesťanských knih. Jedná se tak o jedinečnou a cennou sbírku teologické literatury, čítající přes devět tisíc svazků.

Ilustrace
11.11.2022
Setkej se s Ježíšem v noci

Setkat se s Ježíšem v noci umožňuje „Nikodémova noc“. Ta odkazuje na novozákonní příběh farizeje Nikodéma, člena židovské rady, který přišel za Ježíšem tajně v noci. Nikodémova noc je další způsob jak hledat a nacházet cestu k Ježíši v dnešním uspěchaném světě.

Ilustrace
30.11.2022
Výběrové řízení na pracovníka údržby

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa pracovník údržby.

Ilustrace
28.11.2022
Mše pro pracovníky Diecézní charity Brno

Každoroční mši pro pracovníky a dobrovolníky Diecézní charity Brno bude brněnský biskup Pavel Konzbul letos slavit v pondělí 28. listopadu 2022 v 16.00 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně.

Ilustrace
11.1.2023
Blahoslavená Restituta Kafková bude mít v Brně sochu

Jihomoravskou metropoli, rodiště řeholní sestry Marie Restituty Kafkové, ozdobí v Brně-Husovicích její socha, na kterou statutární město Brno vyhlašuje výtvarnou soutěž.

Ilustrace
1.11.2022
Svatí vás chtějí vidět!

Na svátek Všech svatých 2022 připravilo Diecézní muzeum v Brně drobnou výstavu současného křesťanského umění nazvanou „Společenství svatých Pavla Hřebíčka aneb Svatí vás chtějí vidět!“, která představuje desítku vybraných světců z autorské dílny kovolitce Pavla Hřebíčka.

Ilustrace
19.11.2022
Diecézní synodální setkání

V sobotu 19. listopadu 2022 se bude v Brně konat Diecézní synodální setkání koordinátorů farních skupinek a těch, kdo jsou aktivně zapojeni do synodálního procesu v brněnské diecézi.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality