Biskupství brněnské

Nově přidáno

Ilustrace
27.1.2020
Brněnský rodák kardinál Czerny přijede na Velehrad

Hlavním celebrantem kazatelem letošní pouti na Velehradě bude kardinál Michael Czerny. Oznámil to český primas Dominik Duka. Rodák z Československa v současnosti působí v Úřadu pro lidský integrální rozvoj, který se zabývá migranty a uprchlíky

Ilustrace
11.2.2020
Manželství v síti

V rámci Národního týdne manželství se koná přednáška trvalého jáhna Mgr. Jana Špilara, a to v úterý 11. února 2020 od 17.00 do 18.30 hodin v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně, Biskupská 7. Vstupné je dobrovolné.

Ilustrace
28.1.2020
Zemřel P. Josef Lacko

Dne 22. ledna 2020 zemřel P. Josef Lacko. Rozloučíme se s ním v úterý 28. ledna 2020 ve 12.00 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brně - Židenicích.
Pohřben pak bude na Ústředním hřbitově v Brně.

Ilustrace
23.1.2020
Čeští biskupové popřáli kardinálu Schönbornovi k 75. narozeninám

Rakouský kardinál Christoph Schönborn oslavil 22. ledna 2020 životní jubileum - 75 let. Na biskupa byl vysvěcen 29. srpna 1991 a jeho spolusvětitelem byl také brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
19.2.2020
Malý průvodce postní dobou 2020

Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo jako každoročně brožurku Malý průvodce postní dobou. Sešitek nabízí pro každý všední den citát z Bible a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka. K jednotlivým nedělím pak připravilo několik děkanů brněnské diecéze rozjímání.

Ilustrace
18.2.2020
Duchovní obnova s P. Eliasem Vellou

Bratři minorité pořádají duchovní obnovu s otcem Eliasem Vellou, která se koná ve dnech 18. až 20. února 2020 v kostele svatých Janů v Brně.

Ilustrace
10.2.2020
Výběrové řízení na pracovníka údržby a vrátného

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa pracovník údržby, vrátný.

Ilustrace
26.1.2020
Ve Šlapanicích vzpomenou na malomocné

Před dvaašedesáti lety byl poprvé vyhlášen Světový den malomocných. Slaví se vždy poslední neděli v lednu.

Ilustrace
17.3.2020
Rok 2020: Výročí sv. Jana Sarkandera

V letošním roce si připomínáme hned dvě velká jubilea sv. Jana Sarkandera: 17. března uplyne 400 let od jeho mučednické smrti, počátkem května 160 let od blahořečení a 21. května to bude dvacet pět let od jeho svatořečení v Olomouci.

Ilustrace
17.1.2020
„Na počátku“ je Neziskovkou roku

Dne 14. ledna 2020 na galavečeru v Praze v Malostranské besedě převzala ředitelka „Na počátku“ Ing. Eva Vondráková spolu s Marianou Ambrožovou první cenu v soutěži Neziskovka roku, v kategorii střední organizace.

Ilustrace
19.1.2020 - 21.1.2020
Týden modliteb za jednotu křesťanů 2020 v Brně

Bohoslužbu za jednotu křesťanů bude rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2020 v neděli 19. ledna 2020 v 9.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně celebrovat R.D. ThLic. Tomáš Koumal, farář katedrály.
V úterý 21. 1. 2020 v 19.00 hodin proběhne v kostele sv. Jakuba v Brně ekumenická bohoslužba slova.

Ilustrace
17.1.2020
Nový provinciál salesiánů je z Třebíče

V pátek 10. ledna 2020 hlavní představený Angel Fernandez Artime se svou radou a na základě průzkumu mezi českými salesiány jmenoval provinciálem pro období 2020 – 2026 salesiána P. Martina Hobzu.

Ilustrace
17.1.2020
Poděkování otce biskupa Vojtěcha za Tříkrálovou sbírku 2020

Milé sestry, milí bratři, milé děti,

na začátku ledna proběhl v celé republice již 20. ročník Tříkrálové sbírky. Chtěl bych všem koledníkům, dobrovolníkům, spolupracovníkům a podporovatelům charitního díla poděkovat.

Ilustrace
1.2.2020
2020: Chodíme spolu – a co dál?

Pro ty, kteří spolu chodí a o manželství uvažují pořádá komunita Emmanuel v Brně víkendová setkání s názvem "CHODÍME SPOLU - a co dál?"

Ilustrace
29.2.2020
Osamělý rodič

Tří víkendy určené pro osamělé rodič - pro rozvedené, ovdovělé a samoživitele - pořádá komunita Emmanuel také v roce 2020. Nejbližší termíny: 29.2.-1.3.2020, 4.-5.4.2020, 25.-26.4.2020.

Ilustrace
21.1.2020
Večery pro dva v roce 2020

Komunita Emmanuel pořádá „Večery pro dva“ - otevřená setkání pro páry, zaměřená na podporu a rozvoj vztahu. Každé setkání se zabývá jedním z témat spjatých s partnerským životem a poskytuje prostor k rozhovoru.

Ilustrace
28.2.2020
Výběrové řízení na místa ředitelů církevních škol

Biskupství brněnské jako zřizovatel vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst ředitelů těchto školských právnických osob:

Ilustrace
28.2.2020
Postní pátky v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně

Diecézní katechetické centrum nabízí v brněnské katedrále duchovní program na postní pátky, který bude letos spojen
s biblickými postavami. Duchovní obnova začíná vždy mší svatou v 17:30 hodin , po ní následuje v 18:15 hodin tematická promluva a adorace.

Ilustrace
8.1.2020
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc leden 2020

Modleme se za mír ve světě, v rodinách a v lidských srdcích. Plamen dialogu a sebeovládání ať zahání každý stín nevraživosti.

Ilustrace
6.1.2020
Malé ohlédnutí za rokem 2019

Malá bilance Biskupství brněnského za rok 2019:

Ilustrace
6.1.2020
Úmysly modliteb s papežem pro rok 2020

Předkládáme úmysly papeže Františka pro rok 2020 svěřené Celosvětové síti modlitby s papežem v rámci tzv. Apoštolátu modlitby. Na co se budeme v příštím roce zaměřovat?

Ilustrace
4.1.2020
Devět prvních sobot u sv. Michala v Brně

Prvních devět sobot v roce 2020 budou v kostele sv. Michala v Brně slaveny smírné modlitby k Panně Marii. Vždy v 18.00 hodin zahájí setkání modlitba růžence a v 18.30 hodin následuje mše. První setkání se koná 4. ledna 2020 s brněnským pomocným biskupem Pavlem Konzbulem.

Ilustrace
19.1.2020
Nešpory na Petrově zase v roce 2020

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně zve opět po Novém roce na slavnostní zpívané nedělní nešpory. Ty nejbližší se budou konat 19. 1., 16.2., 15.3., 19.4., 17.5., a 21.6. 2020 vždy v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově

Ilustrace
30.1.2020
Výběrové řízení na referenta lesní správy

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení místa referenta lesní správy.

Ilustrace
2.1.2020
Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská oslaví 160 let

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská oslaví v roce 2020 již 160 let svého působení. Je nejstarším a nejdéle kontinuálně fungujícím pěveckým sborem v českých zemích.

Ilustrace
27.9.2019
Přednáškový cyklus MSKA v Bílovicích

Regionální pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie v Bílovicích nad Svitavou pořádá cyklus přednášek o řeholních řádech, přičemž jejich zakladatele, spiritualitu, historický vývoj i současnost představí příslušníci těchto řádů.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality