Biskupství brněnské

Publikace

Nabídka publikací vydaných Biskupstvím brněnským

Nebojte se!

Vojtěch Cikrle

Publikace nabízí krátká zamyšlení k postní a velikonoční době. Nejen učedníky v jejich strachu, ale také každého z nás Ježíš Kristus uprostřed bouří života ujišťuje: „To jsem já, nebojte se!“

99,- Kč

Procházka po brněnských kostelích pro nejmenší

Dětská publikace Procházka po brněnských kostelích pro nejmenší navazuje na předchozí publikaci Diecézního muzea „Procházka po Petrově pro nejmenší“. Brožura formou komiksu představuje jedenáct kostelů v centru Brna a přidává též jeden dnes již neexistující z Náměstí Svobody - kostel sv. Mikuláše. Děti, stejně jako v předchozí publikaci, provází po brněnských pamětihodnostech fiktivní postavy ze středověku Petr a Miriam. Bonusem je opět drobná kreativní příloha. Brožura je k dostání v Diecézním muzeu.

Poklady brněnské diecéze

Publikace vznikla z textů, fotografií a „klíčových otázek“ připravených v roce 2017 pro účely poznávací hry Poklady brněnské diecéze. Hra skončila, avšak poklady zůstávají, a tak má tato brožura nadčasovou platnost. Stále je možno objevovat, obdivovat a radovat se z jedinečných „pokladů“, kterými jsou zajímavá místa, osobnosti a pozoruhodnosti. Brožura Poklady brněnské diecéze je k tomu přehlednou inspirací.

90,- Kč

Nám se narodil

Vojtěch Cikrle

Název nové publikace "Nám se narodil" je odvozený z textu nejznámější české koledy "Narodil se Kristus Pán". Autor v ní nabízí krátké úvahy k zamyšlení nad smyslem a podstatou Vánoc.

99,- Kč

Petrovské domy

Vladimír Teťhal

„O katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově bylo napsáno mnoho, o domech velmi málo. Tato drobná knížka nabízí procházku právě kolem petrovských domů,“ říká autor publikace P. Vladimír Teťhal

159,- Kč

Nad modlitbou Páně

Vojtěch Cikrle

Publikace nabízí krátká zamyšlení nad textem nejznámější křesťanské modlitby Otčenáš, kterou je možné v Bibli najít na dvou místech: v Lukášově evangeliu a všeobecně rozšířený text v Matoušově evangeliu, kde tvoří součást Ježíšova kázání na hoře.

79,- Kč

Cesta světla

Vojtěch Cikrle

Ve čtrnácti zastaveních velikonoční pobožnosti Cesta světla, která byla poprvé oficiálně slavena v římských katakombách v roce 1990, můžeme vstoupit do radostných událostí následujících po Ježíšově zmrtvýchvstání.

89,- Kč

Petrov – mozaika malých zastavení a vzpomínek

Vojtěch Cikrle

„Mám rád Brno. A jedna z jeho vyhledávaných dominant se mi v roce 1990 stala domovem,“ říká brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Publikace vydávaná při příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze se mozaikou drobných zastavení a vzpomínek snaží zachytit samo místo a několik příběhů, které se na Petrově v posledním čtvrtstoletí odehrály.

449,- Kč

Ten chrám jsi ty

Vojtěch Cikrle

Ten chrám jsi ty aneb Malý průvodce kostelem nabízí krátké myšlenky k povzbuzení inspirované chrámovým prostorem.

89,- Kč

Panna Maria Vranovská - Madona s tajemstvím

Marek Hlávka

Bohatou symboliku sochy Panny Marie Vranovské z významného poutního místa Vranov u Brna barvitě zpracoval a unikátními informacemi doplnil P. Marek Hlávka.

159,- Kč

P. Jan Bula a P. Václav Drbola

Jan Růžička, Petra Slívová

Obrazová publikace věnovaná kněžím P. Janu Bulovi a P. Václavu Drbolovi je knižní podobou a aktualizací úspěšných panelových výstav, které byly připraveny Biskupstvím brněnským v letech 2010 a 2012.

cena bude stanovena

Biskupství brněnské

Kolektiv autorů

Výpravná publikace vydaná k 240. Výročí založení brněnské diecéze (5. prosince 1777) odkrývá dějiny brněnské diecéze na pozadí života jejich pastýřů. Brněnští biskupové jsou přiblíženi také svými portréty a osobními znaky. Nechybí ani historie katedrály sv. Petra a Pavla, statistické údaje o brněnské diecézi a řada dalších faktů a krátkých duchovních textů.

176 str., 600,- Kč

Pastýřské listy 3

Vojtěch Cikrle

Přehled pastýřských listů, homilií a tematických textů navazuje na předchozí řadu, tentokrát rokem 2015. Publikaci provázejí tematické fotografie Víta Kobzy.

189,- Kč

Kdo to ví, odpoví

Brožura „Kdo to ví, odpoví“ je plná kvízů, díky nimž mohou nejen děti, ale i dospělí prohlubovat své znalosti Bible. Obsahuje více než dvacet tematických okruhů. Může být jak pomůckou pro katechezi, tak i vítaným dárkem. K dispozici je na Biskupství brněnském v Diecézním katechetickém centru.

15,- Kč

Procházka po Petrově pro nejmenší

Diecézní muzeum Brno připravilo průvodce, který vhodným způsobem přibližuje dětem katedrálu sv. Petra a Pavla v Brně a okolní areál historických budov na Petrově. Děti provází historií stavby, její architekturou i výzdobou fiktivní postavy Petra a Miriam. Nejmladší publikum tak lépe pozná samotnou symboliku jednotlivých míst a artefaktů v katedrále na Petrově a v přilehlém areálu. Brožura je k dostání v Diecézním muzeu.

Na cestě za hvězdou

Vojtěch Cikrle

Krátká zamyšlení, duchovní i humorné příběhy doplňuje výběr textů z předchozích publikací. Nový titul brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho doprovázejí jedinečné autorské fotografie

399,- Kč

Pod klíči a mečem

Publikace vydaná v češtině, angličtině a němčině nabízí základní údaje o historii i současnosti brněnské diecéze, založené 5. prosince 1777.

20,- Kč

Sejdeme se v nebi

Jiří Mikulášek

Při příležitosti ukončení diecézní fáze kanonizačního procesu P. Jana Buly a P. Václava Drboly vychází ve čtvrtém upraveném a rozšířeném vydání publikace Sejdeme se v nebi, která vypráví o životě mladého kněze Jana Buly, jedné z obětí tzv. babického procesu z 50. let minulého století.

99,- Kč

Pastýřské listy 2

Vojtěch Cikrle

Přehled pastýřských listů, homilií a tematických textů z let 2010 - 2014 zachycuje uplynulých pět let služby brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho.

129,- Kč

Někdo tě má rád

Jiří Mikulášek

Krátká zamyšlení, příběhy a homilie, které doplňuje výběr textů z předchozích publikací, mapuje období let 1999 až 2014. Generální vikář brněnské diecéze při jejich psaní čerpal ze své bohaté pastorační zkušenosti.

149,- Kč

Madona z Veveří - Jak promlouvá symbolika obrazu

Marek Hlávka

Bohatou symboliku obrazu Madony z Veveří, autorsky připisovaného Mistru  vyšebrodského oltáře, barvitě zpracoval P. Marek Hlávka. O kapli Nanebevzetí  Panny Marie na Veveří připojila historické ohlédnuti Milena Flodrová

cca 125,- Kč

Služebník radosti

Jiří Mikulášek

"Služebník radosti - pohledy do života dominikánského kněze Tomáše Týna" je titul dotvářející trilogii publikací věnovaných kněžím - rodákům z brněnské diecéze, kteří jsou v současné době kandidáty na blahořečení.

51,- Kč

Vejdi do radosti

Jiří Mikulášek

Pohledy do života kněze - mučedníka Václava Drboly, jedné z obětí tzv. babického procesu z 50. let minulého století.

51,- Kč

Kostel - živé místo k setkávání

Vojtěch Cikrle; Libor Teplý/fotografie

Krátké duchovní texty biskupa Vojtěcha Cikrleho provázejí brněnskými kostely v uměleckých fotografiích Libora Teplého.

272,- Kč

Pastýřské listy (1990-2009)

Vojtěch Cikrle

Přehled pastýřských listů, dopisů, homilií a tematických textů z let 1990-2009 bilancuje dvacet let Vojtěcha Cikrleho ve službě brněnského biskupa.

126 Kč

Stradivárky

Vojtěch Cikrle

Krátké myšlenky k povzbuzení na cestě života s Bohem. Vybrané z kázání, přednášek a publikovaných textů brněnského biskupa.

99 Kč

Všechny publikace je možné zakoupit přímo na Biskupství brněnském nebo objednat na adrese:
Biskupství brněnské, Petrov 8, 601 43 Brno, tel. 543 235 030, e-mail: brno@biskupstvi.cz

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality