Biskupství brněnské

Ochrana nezletilých v církvi

„Bolest obětí a jejich rodin je také naší bolestí, a proto je třeba, abychom znovu zdůraznili své odhodlání zabezpečit ochranu mladistvých i dospělých osob v situaci ohrožení.“

Papež František

Více informací na samostatném webu www.ochrananezletilych.cz

KONTAKTNÍ OSOBA V BRNĚNSKÉ DIECÉZI
Mons. Mgr. Pavel Kafka
generální vikář

Poštovní adresa: Petrov 8, 601 43 Brno
Telefon: +420 533 033 302
E-mail: kafka@biskupstvi.cz

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality