Biskupství brněnské

Formuláře

Pastorace (svátosti) Ke stažení ve formátu
Křest
Potvrzení o křtu RTF CZ
RTF LAT,EN
PDF CZ
PDF LAT,EN
v.01, 04.10.2012
v.01, 06.10.2012
Oznámení o přijetí do katechumenátu RTF PDF v.01, 04.11.2015
Udělení svátosti křtu osobě starší 14 let
- žádost o rozhodnutí diecézního biskupa
RTF PDF v.01, 04.11.2015
Opis matriky pokřtěných RTF PDF  
Biřmování
Přihláška k svátosti biřmování RTF PDF 04
Biřmovací lístek RTF PDF 05
Manželství
Potvrzení o církevním sňatku RTF CZ
RTF LAT,EN
PDF CZ
PDF LAT,EN
v.01, 04.10.2012
v.01, 04.10.2012
Opis matriky oddaných RTF PDF  
Zápis žádosti o církevní sňatek RTF PDF v.02, 10.02.2014
Doplněk k zápisu žádosti o církevní sňatek u rozvedených RTF PDF v.01, 06.10.2012
Žádost Biskupství brněnskému o zplatnění manželství v základu (sanatio in radice) RTF PDF 08
Žádost Biskupství brněnskému o dispenz od překážky v rozdílnosti náboženství (disparitas cultus) nebo o dovolení smíšeného manželství (mixta religio). RTF PDF v.01, 06.10.2012
Žádost Biskupství brněnskému o dispenz od překážky sňatku (nízký věk, pokrevní a zákonné příbuzenství, švagrovství, veřejná počestnost) RTF PDF v.01, 06.10.2012
Žádost Biskupství brněnskému o dovolení asistovat manželství RTF PDF v.01, 06.10.2012
Žádost Biskupství brněnskému o dovolení k přijímání svátostí RTF PDF 12
Žádost Biskupství brněnskému o prohlášení neplatnosti manželství z důvodu vady formy (propter defectum formae) RTF PDF v.01, 06.10.2012
Žádost Biskupství brněnskému o dispenz od kanonické formy (pouze pro případ současné žádosti o dispens od překážky v rozdílnosti náboženství nebo dovolení smíšeného manželství) RTF PDF v.01, 06.10.2012
Ostatní
Přihláška do kněžského semináře RTF PDF 33/5, 06.05.2019
Žádost o přijetí mezi aspiranty trvalého jáhenství DOC    3.04.2013
Žádost Biskupství brněnskému o udělení kanonické mise pro vyučování římskokatolickému náboženství RTF PDF 21/3, 02.06.2010
Žádost Biskupství brněnskému o přijetí do římskokatolické církve (conversio)
Instrukce
pro přijetí do plného společenství církve
RTF
RTF
PDF
PDF
07.10.2014
Vyčlenění z církve
Instrukce ohledně postupu v případech žádostí o vystoupení z církve
DOC
  -
PDF
PDF
34/2 16.06.2014
Žádost Biskupství brněnskému o pověření k podávání svatého přijímání laikem. Ritus k církevnímu pověření osob, které jsou rozhodnutím biskupa pověřeny podávat sv. přijímání. RTF PDF 14/2, 29.09.2003
Diecézní církevní soud
Aktuální verze formulářů Diecézního církevního soudu naleznete na jeho WWW stránkách
http://cirkevnisoud.biskupstvi.cz
Správa farnosti Ke stažení ve formátu
Hlášení o úkonech duchovní správy za rok 2018 RTF PDF 28/7
11.1.2019
Předávací protokol RTF PDF v.03
9.6.2015
Zpráva o kanonické vizitaci
(„Vizitační protokol“)
PDF
k vyplnění a tisku
PDF
k tisku
01/8
15.11.2018
Metodický pokyn pro slučování farností
v brněnské diecézi
RTF PDF

 

Pastorační projekty  
Žádost o finanční podporu pastoračního projektu RTF PDF  2014/10
Vyúčtování pastoračního projektu RTF PDF  26.10.2018
Výuka náboženství a katecheze dětí Ke stažení ve formátu
Žádost o kanonickou misi DOC PDF  
Přihlášky do náboženství DOC PDF  
Evidence výuky náboženství nebo systematické katecheze dětí (třídní kniha)
- listy + obal
DOC
DOC
PDF
PDF
 
Ekonomika Ke stažení ve formátu
Pachtovní smlouva DOC    25.1.2016

Bezúplatné příjmy (dary, dědictví)

  - Informace
  - Příklad darovací smlouvy pro fyzické osoby
  - Příklad darovací smlouvy pro právnické osoby
  - Příklad darovací smlouvy mezi ŘK farnostmiPDF
DOC
DOC
DOC
   1.1.2014
Základní informace ke mzdové agendě   PDF 14.1.2015
Dohoda o provedení práce pro katechety DOT PDF  

Rozvrh dovolené 2019
Čerpání dovolené - rozhodnutí generálního vikáře 2018

Dovolenka

XLS
PDF

PDF (2x)

 -
 -

JPG

 
Lékařská prohlídka - žádost
    Závodní lékař
DOC
doc
PDF  
Osobní dotazník k uzavíraným dohodám o provedení práce DOC  12/2012
Metodika oceňování a účtování hmotného majetku   PDF  
Metodika účtování kostelních sbírek vyhlášených diecézním biskupem   PDF  
Arch docházky XLS PDF  
Evidence a inventarizace majetku a závazků 
 - směrnice - včetně všech tiskopisů RTF PDF  
- kniha závazků RTF                  
- kniha pohledávek RTF    
- vyřazovací protokol RTF    
- inventární karta pro sledování odpisů XLS    
Jmenování člena ekonomické rady farnosti RTF PDF  
Slib člena ekonomické rady farnosti RTF PDF  

Stravenky

 Pokyn pro poskytování příspěvku na stravování   PDF  
Stravenková karta - soupis stravovacích zařízení XLSX    
Forma stravenky a srážky ze mzdy DOC    
Stavby, opravy Ke stažení ve formátu
Žádost Biskupství brněnskému
o schválení záměru na novostavbu kaple / kostela
RTF PDF 19/2
10.6.2003
Žádost Biskupství brněnskému
o schválení záměru na úpravu liturgického prostoru
RTF PDF 20/2
Žádost o posouzení stavu varhan RTF PDF 29/4
11.4.2011
Schéma smlouvy na varhanářské práce RTF PDF 30
Hudba Ke stažení ve formátu
Koncert v kostele RTF PDF 24/4
11.3.2010
Smlouva o předání hudebnin
a jiných hudebních materiálů do muzejní péče
RTF PDF 25
Ostatní Ke stažení ve formátu
Žádost o účast zástupce Biskupství brněnského v roce ...
na liturgických akcích děkanství
RTF PDF 02
Žádost Biskupství brněnskému o o dovolení ke zřízení kaple RTF PDF 27
Žádost Biskupství brněnskému o udělení svátosti biřmovávní;
o svěcení kostela / kaple / oltáře;
o žehnání kaple / kříže / zvonu / domu; o účast na pouti / ...
RTF PDF 03
Konsignace intencí při binaci, trinaci a kvadrinaci
a při mších na společný úmysl
RTF PDF 31
Žádost o přijetí za člena SMC
(Sodalitas pro mutua s. Missae celebratione)
RTF PDF 26

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality