Biskupství brněnské

Půst a Velikonoce

Ilustrace
28.11.2021
Žehnání adventních věnců

Při bohoslužbách na první neděli adventní (letos 28. listopadu 2021) budou v kostelích žehnány adventní věnce. Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul požehaná adventní věnce na Biskupském gymnáziu v Brně v pondělí 30. listopadu při bohoslužbě od 7.55 hodin.

Ilustrace
16.12.2021
Advent 2021 na Petrově

Přehled adventních duchovních a kulturních programů v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně ZDE.

Ilustrace
6.12.2021
Aplikace Průvodce adventem 2021

Aplikace Průvodce adventem 2021 nabízí inspirativní pohledy pro adventní dny. V letošním roce je možné ji stáhnout i v plné verzi pro iOS. Můžete zdarma stáhnout na Google Play nebo App Store.

Ilustrace
28.11.2021
Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu: Prožijme v rodině „synodu“

Pro dobu adventní zasílá věřícím arcibiskup olomoucký Jan Graubner, předseda ČBK, svůj pastýřský list.

Ilustrace
28.11.2021 - 16.12.2021
Pozvání na roráty

„Roráty“ byly původně votivní mše svaté ke cti Panny Marie o sobotách adventní doby, rozšířené již od doby Karla IV., doprovázené nádhernými liturgickými zpěvy (známá vstupní antifona "Ejhle, Hospodin přijde" pochází z antifonáře prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic z roku 1364).

Ilustrace
18.12.2021
Betlémské světlo 2021

Od roku 1990 přinášejí skauti světlo z Betléma do našich domácností, aby nám symbolicky popřáli pokojné a požehnané Vánoce.Více než třicetiletou tradici Betlémského světla nepřeruší ani současná složitá pandemická situace.