Biskupství brněnské

Jít jinou cestou

Historie Tří králů končí tam, kde odložili koruny, poklonili se Dítěti a odevzdali mu své dary. Ale jak to bylo dál? Museli přece zase vstát, nasadit si koruny a dále hrát své královské role. A co tedy bylo dál?

Víme ještě, že uprostřed noci obdrželi ve snu příkaz aby se více nevraceli k Herodovi do Jeruzaléma, protože usiluje Dítěti o život. Vstali tedy, vzbudili svoje otroky, kteří spali vedle velbloudů, a poručili jim, aby se okamžitě připravili na cestu. Tajně a tiše se vydali do noci. Byla úplná tma. Žádná hvězda nestála na obloze a žádná hvězda je neprovázela.

Nechtěli se ptát kudy by se měli vydat dál nikoho z těch, kdo jim ukázal cestu k jeslím. Cesta k Herodovi byla pro ně uzavřena. Připadal v úvahu jen jeden směr, který umožňoval útěk: pryč od Jeruzaléma. Tím směrem se vydali a vyjeli do tmy. Za nimi běželi přes hory a kameny jejich otroci. Nevypadalo to vůbec královsky. Když nějaký čas prchali nocí, najednou nemohli dál. Před nimi byly skály a propasti, kde bylo možné nebezpečně zabloudit. Sestoupili z velbloudů a radili se mezi sebou, ale nemohli se na ničem shodnout.

Během jejich porady došli i jejich otroci a naslouchali. Jeden z nich řekl:
"Myslím, že vím, kudy vede cesta!" Jeho poznámka však byla přijata špatně.
Jeden z králů řekl: "Od kdy otroci hovoří, aniž by se dovolili? Chceš nám ukázat cestu? Kam bychom došli, kdyby do toho mluvil kdekdo?"
Přesto se otrok odvážil druhého pokusu a odpověděl: "Vaše Veličenstvo ať promine. Vzpomínám si, že jsme před několika hodinami společně klečeli před Dítětem. Tak jsem si myslel, že i teď bychom se mohli vložit do věci společně."

Druhý král drsně odvětil: "Teď už neklečíme před jeslemi. Stojíme venku na studeném větru. Tady platí jiné zákony. Tady jsou králové a otroci, páni a služebníci - každý pěkně na svém místě!" Po takové odpovědi ustoupili tři otroci ustrašeně do pozadí. Třetí král dosud mlčel. Jen se vyděšeně díval před sebe, jakoby něco uviděl. Podíval se na otroky, jako kdyby je viděl a poznával poprvé. Pak se obrátil ke svým spolucestujícím a řekl: "Není to podivné? Necháme si od svých otroků sloužit. Přikrývají nás na noc. Starají se o naše zvířata. Nesou naše zavazadla. Běží za námi a jsou připraveni nasadit pro nás krk. A přesto by nesměli nic říct? V čem to vězí?"

A ještě než mohli ostatní dva králové něco namítnout, zavolal svého otroka k sobě a zeptal se ho: "Znáš tuto krajinu?" Otrok odpověděl: "Byl jsem před mnoha léty jako válečný zajatec vlečen touto krajinou. Rozhlížel jsem se pozorně na všechny strany, protože jsem pomýšlel na útěk. Sice mi to nebylo tehdy nic platné, ale okolí zůstalo zachyceno v mých očích i nohách."

Třetí král k němu vztáhle ruku a řekl přátelsky: "Děkuji ti, žes nám to řekl." Pak řekl svým spolujezdcům: "Můžeme jít dál. Tento muž nás spolehlivě povede." Posadil se na svého velblouda a poručil otrokovi: "Jdi před námi a ukazuj nám cestu. Ach, ano, dej mi své břemeno. Na mém zvířeti je pro ně dost místa, když jsem dal zlato Dítěti."

"Uvážil jsi dobře, co děláš? Postavil jsi svět na hlavu!" Třetí král se však usmál a řekl: "Proč myslíš, že stavím svět na hlavu, když druhého vyslechnu a podělím se o jeho břemeno?" Pak putovali dál, vpředu otrok a za ním králové. A bylo to, jakoby jim na temné cestě svítila hvězda. Našli jinou cestu!

Ze zahraničních pramenů přeložil Jiří Mikulášek.

Další texty:

Dne narození
Jan Šlachta: Můžeš
Pohádka na prázdniny – „Jak na to“
Pohádka na prázdniny – „Růžence“
Pohádka na Vánoce – „František“
Měsíc
Růžence
Bílá knížka
Bruno Ferrero: Modlitba štěstí
Nekrásnější den podle Matky Terezy
Do nového roku s Malým princem
Andělská cesta k nesmrtelnosti
Povzbuzení pro rozvedené
Pečuj o své srdce! - zpovědní zrcadlo papeže Františka
Nebojme se plout bez motoru
Čtvrthodinka před Nejsvětější Svátostí
Klec
Most
Duchovní rady jezuity P. Felice Capellia
O čase a smyslu
Amnestie 2013
Novéna odevzdání
Zázrak v Lassingu
Zamilovaný Bůh
Když chodí svatý Mikuláš...
„Toužím po Tobě!“
Svatí Cyril a Metoděj oslovovali nejen rozum, ale i srdce
Dopis Jidášovi
Růst ve svobodě
Tipy pro lepší život v roce 2011
O andělovi bez křídel
Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně, (srv. 1 Kor. 13, 1 - 8)
Chci milosrdenství
Prázdné ruce
Vánoční přání 2008
Personální práce
Náprava zla
Mentalita
Malé zamyšlení o Brně
Vy jste sůl země a světlo světa
Nanebevstoupení Páně
Velikonoční přání
Groteska
Vánoční přání 2007
Advent je dobou usilovného hledání cesty
O Písmu
Putování do Cách
Tatínkovské vyznamenání
Jak poznat Boží vůli
Postní zamyšlení
Víra je budoucnost
Dům Boží rodiny
Vánoční přání 2006
Jsem, praví Bůh, Mistr tří ctností
Předávání víry v rodině
O povolání
Balíček
Každý z nás je Boží nástroj
Hesla pro život
Jít jinou cestou
Přání na cestu adventem
Rybičky
Věrnost slibu
Chvíle modlitby
Největší radost
Panenka
Život je ...
Aby to nebyl hřích
Z novoměstského zpravodaje Kunhuta
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - IV.
Čekáme děťátko
Koho má nejvíc rád?
Následovat Ježíše
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - III.
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - II.
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - I.
Této knihy si važ
Modlitba Svatého Otce Jana Pavla II. za rodinu
Modlitba k Duchu Svatému
Vytesané do kamene
Bůh se o mě postaral
Modlitba z kuchyně
Slova na cestě adventem
Nejen o mokré podlaze
Nad listem Svatého Otce rodinám
Sejdeme se v nebi
Pokoj duše
Umění čekat
Aby mohlo vyrůst něco krásnějšího
Křesťan v postní době
Skutky milosrdenství
Život po porodu
Vánoční pozdrav
Nikdy tě neopustím
Buď vůle tvá
Corcovado
Pokoj Vám!
Úvahy nad listem Svatého otce Jana Pavla II. rodinám
Červená Karkulka
Mt 10,8 v širších souvislostech (a sportovníma očima)
Rozumný a svatý půst
Dopis pro tebe
Vánoce
Pastýř
Ježíš Kristus je král
Vinař
Jsem
Kde se vzalo to dobro?
To nevím
Klukovina
Ve vlaku
Ježíšovo zmrtvýchvstání
Očekávání II.
Postní doba
Slovo lidské a slovo Boží
Vánoční pohádka
Očekávání
Advent
Modlitba
Jablíčka
Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality