Biskupství brněnské

Povzbuzení pro rozvedené

Milí přátelé,

děkuji Vám, že jste přijali pozvání na dnešní setkání. Církev je živý organismus, který svatý Pavel přirovnává k tělu, v němž je Ježíš hlavou a my všichni jsme součástí jeho tajemného těla. Když se zraníme nebo onemocníme, cítí to celé tělo a podporuje tu nemocnou část. Tak je to i v církvi. Ježíše Krista vzýváme jako Božího Beránka, který vzal na sebe naše hříchy. Ačkoli sám byl bez hříchu, nese viny všech. Když se tedy někdo dostane v důsledku lidské slabosti do těžké situace, je to i můj hřích, když někdo trpí, je to i moje bolest.

Chtěl bych se nyní s vámi všemi sjednotit v bolesti ze zklamání, že se vám nepodařilo naplnit touhu vytvořit ve svém manželství pro vás a pro vaše děti domov naplněný láskou, který všem dává zážitek jistoty a pocit bezpečí, a že jste jednoho dne stáli nad troskami svých plánů a představ, jako když někomu shoří dům.

S vámi, kteří jste zůstali opuštění a v péči o děti se snažíte, aby co nejméně trpěly následky rozpadu vašeho manželství.

S vámi, kteří jste zůstali sami a můžete jen občas vidět své děti.

S vámi, kteří jste na troskách prvního manželství vytvořili nový vztah podobný tomu, který jste si přáli již napoprvé, ovšem za cenu, že jste ztratili přístup ke stolu Páně a dalším svátostem. Církev vás ujišťuje, že to neznamená, že jste byli vyloučeni z jejího společenství. Církev vás objímá svými modlitbami a uznává a váží si všeho dobrého, co se snažíte konat pro ty, s kterými žijete, i pro společenství druhých.

Chtěl bych se sjednotit v bolesti s vámi, kteří vydáváte svědectví o nerozlučnosti manželství a věrnosti slibu, který jste dali před Bohem, a nesete tíhu samoty. Ale také s vámi, kteří jste uzavřeli další občanský sňatek, který vám brání přistupovat ke svátostnému stolu a snášíte s bolestí toto odloučení z úcty k Boží vůli, vyjádřené náročným požadavkem nerozlučitelnosti.

Loni jsme končili na tomto setkání odpovědí jedné školačky, že Pán Bůh ze všech nejvíc miluje všechny. On ani jinak nemůže. Někdo si představuje, že z Boží lásky máme jen ten malý kousíček, který na nás vyjde, když se Boží láska podělí počtem všech lidi, ale tak to není. Bůh se každému dává celý. Ze strany Boží tedy není žádné omezení bez ohledu na to, jak my žijeme. Abychom však my byli schopni toto vyzařování Boží lásky přijmout, musíme se mu otevřít. Co této Boží lásce brání, přesněji řečeno, čím my této Boží lásce bráníme, aby se mohla projevit v naší duši jako hojivý balzám? Především tím, že zůstává neodpuštěno, čím se na vás partner nebo další lidé, kteří zavinili rozpad vašeho manželství, na vás provinili. Denně se modlíme v modlitbě Otčenáš: Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme… Je samozřejmě potřeba rozlišovat cit, který neovládáme, a rozhodnutí vůle.
Může to být také neochota uznat svůj díl viny na rozpadu vztahu nebo nedostatečná snaha jej zachránit. Možná i poškození druhé strany při rozvodovém řízení ne zcela pravdivou výpovědí, škodou na cti nebo majetku. Něco lze napravit nebo odčinit, ostatní je možné svěřit Božímu milosrdenství. Každý - i malý - projev dobré vůle nás více otevírá Boží lásce. Ježíšovo pozvání na průčelí katedrály svatých Petra a Pavla: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím,“ platí všem. Svěřme mu nyní všechny svoje bolesti, zklamání i touhy ve společné modlitbě:

Pane Ježíši Kriste,
ty jsi miloval a stále miluješ svoji nevěstu církev dokonalou láskou. Daroval jsi svůj život Božího Syna, aby byla „svatá a neposkvrněná v lásce pod tvým pohledem“.
Prosím tě, Pane, za rozpadlá manželství, za odloučené a rozvedené manžele, za zraněné a rebelující děti - dej jim svůj pokoj. Pomoz jim nést jejich kříž, žít v jednotě s tvým umučením, smrtí a zmrtvýchvstáním; potěš je v čase zkoušek, uzdrav všechny rány jejich srdcí; daruj manželům odvahu, aby odpouštěli v hloubi srdce ve tvém jménu manželskému partnerovi, kterého urazili, a který je zrazen; přiveď je ke smíření.
Buď ve všech přítomných svou láskou, a těm, kteří jsou spojeni svatou smlouvou, uděl milost čerpat z ní sílu, aby byli věrní ve spáse svých rodin.
Milovaný Otče, bohatý na milosrdenství, pro pouto svého Ducha spoj v Ježíši prostřednictvím Panny Marie všechny rodiny, spojené i rozdělené, abychom jednou mohli mít všichni účast na tvojí věčné radosti.
Amen.

L.Csontos: Rozvedení katolíci

S církevním schválením Biskupství brněnského č.j. Ep/454/15 ze dne 17. 4. 2015.
 

Mons. Jiří Mikulášek, 18. dubna 2015

Další texty:

Dne narození
Jan Šlachta: Můžeš
Pohádka na prázdniny – „Jak na to“
Pohádka na prázdniny – „Růžence“
Pohádka na Vánoce – „František“
Měsíc
Růžence
Bílá knížka
Bruno Ferrero: Modlitba štěstí
Nekrásnější den podle Matky Terezy
Do nového roku s Malým princem
Andělská cesta k nesmrtelnosti
Povzbuzení pro rozvedené
Pečuj o své srdce! - zpovědní zrcadlo papeže Františka
Nebojme se plout bez motoru
Čtvrthodinka před Nejsvětější Svátostí
Klec
Most
Duchovní rady jezuity P. Felice Capellia
O čase a smyslu
Amnestie 2013
Novéna odevzdání
Zázrak v Lassingu
Zamilovaný Bůh
Když chodí svatý Mikuláš...
„Toužím po Tobě!“
Svatí Cyril a Metoděj oslovovali nejen rozum, ale i srdce
Dopis Jidášovi
Růst ve svobodě
Tipy pro lepší život v roce 2011
O andělovi bez křídel
Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně, (srv. 1 Kor. 13, 1 - 8)
Chci milosrdenství
Prázdné ruce
Vánoční přání 2008
Personální práce
Náprava zla
Mentalita
Malé zamyšlení o Brně
Vy jste sůl země a světlo světa
Nanebevstoupení Páně
Velikonoční přání
Groteska
Vánoční přání 2007
Advent je dobou usilovného hledání cesty
O Písmu
Putování do Cách
Tatínkovské vyznamenání
Jak poznat Boží vůli
Postní zamyšlení
Víra je budoucnost
Dům Boží rodiny
Vánoční přání 2006
Jsem, praví Bůh, Mistr tří ctností
Předávání víry v rodině
O povolání
Balíček
Každý z nás je Boží nástroj
Hesla pro život
Jít jinou cestou
Přání na cestu adventem
Rybičky
Věrnost slibu
Chvíle modlitby
Největší radost
Panenka
Život je ...
Aby to nebyl hřích
Z novoměstského zpravodaje Kunhuta
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - IV.
Čekáme děťátko
Koho má nejvíc rád?
Následovat Ježíše
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - III.
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - II.
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - I.
Této knihy si važ
Modlitba Svatého Otce Jana Pavla II. za rodinu
Modlitba k Duchu Svatému
Vytesané do kamene
Bůh se o mě postaral
Modlitba z kuchyně
Slova na cestě adventem
Nejen o mokré podlaze
Nad listem Svatého Otce rodinám
Sejdeme se v nebi
Pokoj duše
Umění čekat
Aby mohlo vyrůst něco krásnějšího
Křesťan v postní době
Skutky milosrdenství
Život po porodu
Vánoční pozdrav
Nikdy tě neopustím
Buď vůle tvá
Corcovado
Pokoj Vám!
Úvahy nad listem Svatého otce Jana Pavla II. rodinám
Červená Karkulka
Mt 10,8 v širších souvislostech (a sportovníma očima)
Rozumný a svatý půst
Dopis pro tebe
Vánoce
Pastýř
Ježíš Kristus je král
Vinař
Jsem
Kde se vzalo to dobro?
To nevím
Klukovina
Ve vlaku
Ježíšovo zmrtvýchvstání
Očekávání II.
Postní doba
Slovo lidské a slovo Boží
Vánoční pohádka
Očekávání
Advent
Modlitba
Jablíčka
Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality