Biskupství brněnské

Pečuj o své srdce! - zpovědní zrcadlo papeže Františka

Pečuj o své srdce! – tak se nazývá knížečka, kterou nechal papež František rozdat na náměstí sv. Petra ve Vatikánu těm, kdo se v neděli 22. února 2015 zúčastnili pravidelné modlitby Anděl Páně. Jedná se o stručný souhrn Ježíšova poselství a učení, základ-ních bodů víry a tradičních projevů duchovního ži-vota, jako je četba Božího slova a večerní zpytování svědomí.

„Postní doba je poutí obrácení, jejímž středem je srdce,“ řekl papež František. Je proto třeba […] „pečovat o své srdce, aby se nestalo náměstím, na němž může volně pobíhat kdekdo, ale kde zcela chybí Ježíš.“ Proto zde z této brožurky přetiskujeme směrnice pro zpytování svědomí, jež spočívá v tom, že se ptáme sami sebe, čeho zlého jsme se dopustili a co dobrého jsme opomněli ve vztahu k Bohu, k bližním i k sobě samým.

Ve vztahu k Bohu

 •  Obracím se na Boha jedině tehdy, když něco potřebuji?
 •  Účastním se mše svaté o nedělích a zasvěcených svátcích?
 •  Zahajuji a zakončuji každý den modlitbou?
 •  Nepoužívám nepatřičně („nadarmo“) jméno Boží ani jméno Panny Marie a svatých?
 •  Nestyděl jsem se přiznat, že jsem křesťan?
 •  Co dělám pro svůj duchovní růst? Jak to vypadá? Jak často se této oblasti věnuji?
 •  Bouřím se proti Božím plánům a záměrům?
 •  Nesnažím se Boha dotlačit k tomu, aby konal mou vlastní vůli?

Ve vztahu k bližním

 •  Dokážu odpouštět druhým, vžívat se do jejich těžkostí a pomáhat jim?
 •  Nepomlouval jsem? Nekradl jsem? Nezne-užíval jsem ty, kdo jsou slabí a bezbranní?
 •  Nejsem plný nenávisti, hněvu a nespravedl-nosti?
 •  Starám se o chudé a nemocné?
 •  Nestydím se za vzhled nebo chování svých bratří a sester?
 •  Jsem čestný vůči každému člověku, nebo podporuji „kulturu vyčleňování“?
 •  Nepodněcoval jsem někoho ke špatnému jednání?
 •  Držím se manželské a rodinné morálky tak, jak nás tomu učí evangelium?
 •  Jak naplňuji svou zodpovědnost za výchovu vlastních dětí?
 •  Ctím a respektuji své rodiče?
 •  Odmítl jsem přijmout nově počatý život?
 •  Dopustil jsem se zničení daru života (i nena-rozeného)? Nenapomáhal jsem k tomu?
 •  Chráním přírodní prostředí?

Ve vztahu k sobě

 •  Nejsem napůl světákem a napůl věřícím?
 •  Nepřeháním to s jídlem, pitím, kouřením a zábavami?
 •  Nestarám se přehnaně o své tělesné zdraví a o svůj majetek?
 •  Jak využívám čas, který mám k dispozici?
 •  Nejsem líný?
 •  Chci, aby mě všichni obsluhovali?
 •  Vážím si čistoty srdce, myšlenek i jednání a snažím se tuto oblast kultivovat?
 •  Nespřádám odplatu? Neživím v sobě nenávist?
 •  Jsem tichým a pokorným nástrojem pro budování pravého pokoje?
   

Další texty:

Dne narození
Jan Šlachta: Můžeš
Pohádka na prázdniny – „Jak na to“
Pohádka na prázdniny – „Růžence“
Pohádka na Vánoce – „František“
Měsíc
Růžence
Bílá knížka
Bruno Ferrero: Modlitba štěstí
Nekrásnější den podle Matky Terezy
Do nového roku s Malým princem
Andělská cesta k nesmrtelnosti
Povzbuzení pro rozvedené
Pečuj o své srdce! - zpovědní zrcadlo papeže Františka
Nebojme se plout bez motoru
Čtvrthodinka před Nejsvětější Svátostí
Klec
Most
Duchovní rady jezuity P. Felice Capellia
O čase a smyslu
Amnestie 2013
Novéna odevzdání
Zázrak v Lassingu
Zamilovaný Bůh
Když chodí svatý Mikuláš...
„Toužím po Tobě!“
Svatí Cyril a Metoděj oslovovali nejen rozum, ale i srdce
Dopis Jidášovi
Růst ve svobodě
Tipy pro lepší život v roce 2011
O andělovi bez křídel
Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně, (srv. 1 Kor. 13, 1 - 8)
Chci milosrdenství
Prázdné ruce
Vánoční přání 2008
Personální práce
Náprava zla
Mentalita
Malé zamyšlení o Brně
Vy jste sůl země a světlo světa
Nanebevstoupení Páně
Velikonoční přání
Groteska
Vánoční přání 2007
Advent je dobou usilovného hledání cesty
O Písmu
Putování do Cách
Tatínkovské vyznamenání
Jak poznat Boží vůli
Postní zamyšlení
Víra je budoucnost
Dům Boží rodiny
Vánoční přání 2006
Jsem, praví Bůh, Mistr tří ctností
Předávání víry v rodině
O povolání
Balíček
Každý z nás je Boží nástroj
Hesla pro život
Jít jinou cestou
Přání na cestu adventem
Rybičky
Věrnost slibu
Chvíle modlitby
Největší radost
Panenka
Život je ...
Aby to nebyl hřích
Z novoměstského zpravodaje Kunhuta
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - IV.
Čekáme děťátko
Koho má nejvíc rád?
Následovat Ježíše
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - III.
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - II.
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - I.
Této knihy si važ
Modlitba Svatého Otce Jana Pavla II. za rodinu
Modlitba k Duchu Svatému
Vytesané do kamene
Bůh se o mě postaral
Modlitba z kuchyně
Slova na cestě adventem
Nejen o mokré podlaze
Nad listem Svatého Otce rodinám
Sejdeme se v nebi
Pokoj duše
Umění čekat
Aby mohlo vyrůst něco krásnějšího
Křesťan v postní době
Skutky milosrdenství
Život po porodu
Vánoční pozdrav
Nikdy tě neopustím
Buď vůle tvá
Corcovado
Pokoj Vám!
Úvahy nad listem Svatého otce Jana Pavla II. rodinám
Červená Karkulka
Mt 10,8 v širších souvislostech (a sportovníma očima)
Rozumný a svatý půst
Dopis pro tebe
Vánoce
Pastýř
Ježíš Kristus je král
Vinař
Jsem
Kde se vzalo to dobro?
To nevím
Klukovina
Ve vlaku
Ježíšovo zmrtvýchvstání
Očekávání II.
Postní doba
Slovo lidské a slovo Boží
Vánoční pohádka
Očekávání
Advent
Modlitba
Jablíčka
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality