Biskupství brněnské

Nad listem Svatého Otce rodinám

Svatý otec se ve svém Listu rodinám snaží ukázat poklad, krásu a plnost pravdy o manželství, rodině a životu, a zve všechny lidi dobré vůle, aby usilovali o totéž: "Volám mocí pravdy Ježíše Krista k člověku dnešní doby, aby pochopil, jakým velkolepým darem je manželství, rodina a život; jak velká nebezpečí představuje to, že se těmito skutečnostmi pohrdá a že se bere jen nepatrný zřetel na ty nejvyšší hodnoty, které jsou základem rodiny a důstojnosti člověka." Kéž by tento hlas pastýře nezůstal osamocený!

Ani v našich zemích dnešní doby nevidím jinou odpověď než tu, která byla křesťanským východiskem ze všech problémů a nepořádků ve světě i v samotné církvi kdykoliv v minulosti: SVATOST. Tedy odpovědět tak, jak odpověděl sv.František se sv.Dominikem, sv.Karel Boromejský, sv.Terezie, sv.Jan Bosko, sv.Martin, sv.Zdislava, sv.Vojtěch a obrovské zástupy kanonizovaných i nekanonizovaných svatých. Dnešní doba je velkou výzvou ke svatosti. K opravdovosti života, věrnosti evangeliu pro každého z nás a především pro ty, kteří žijí v manželství a v rodině. Z celého srdce děkuji vám všem, kteří se o to snažíte i přes všechny těžkosti, kterých je vždycky dost. Děkuji za vaše svědectví lásky a věrnosti, i když musíte denně zápasit se svými chybami i s nedostatky druhých. Děkuji za svědectví přijatých dětí, i když se možná tísníte v malém bytě a musíte si mnohé odříci, abyste vyšli s penězi. Děkuji za svědectví času darovaného jeden druhému a času darovaného Bohu při společné modlitbě. Díky za ochotu k odpouštění, k dávání i přijímání. Díky za vaše svědectví často nenápadného každodenního života i za všechny přijaté kříže. Děkuji za svědectví i vám všem, kteří jako babičky a dědečkové dokážete zpovzdálí sledovat rodiny nejen svých dětí a za ně nabídnout to, co vám možná někdy připadá nicotné, ale co přitom před Bohem má obrovskou moc. A konečně děkuji za svědectví i všem mladým lidem, kteří berou vážně své křesťanství a chtějí prožít své mládí i období známosti opravdu čistě. Vás všechny bych nazval blahoslavenými dnešní doby. Vaše svědectví je výzvou pro ostatní. Vaše svědectví dává tomuto světu naději.

Text brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho.

Další texty:

Dne narození
Jan Šlachta: Můžeš
Pohádka na prázdniny – „Jak na to“
Pohádka na prázdniny – „Růžence“
Pohádka na Vánoce – „František“
Měsíc
Růžence
Bílá knížka
Bruno Ferrero: Modlitba štěstí
Nekrásnější den podle Matky Terezy
Do nového roku s Malým princem
Andělská cesta k nesmrtelnosti
Povzbuzení pro rozvedené
Pečuj o své srdce! - zpovědní zrcadlo papeže Františka
Nebojme se plout bez motoru
Čtvrthodinka před Nejsvětější Svátostí
Klec
Most
Duchovní rady jezuity P. Felice Capellia
O čase a smyslu
Amnestie 2013
Novéna odevzdání
Zázrak v Lassingu
Zamilovaný Bůh
Když chodí svatý Mikuláš...
„Toužím po Tobě!“
Svatí Cyril a Metoděj oslovovali nejen rozum, ale i srdce
Dopis Jidášovi
Růst ve svobodě
Tipy pro lepší život v roce 2011
O andělovi bez křídel
Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně, (srv. 1 Kor. 13, 1 - 8)
Chci milosrdenství
Prázdné ruce
Vánoční přání 2008
Personální práce
Náprava zla
Mentalita
Malé zamyšlení o Brně
Vy jste sůl země a světlo světa
Nanebevstoupení Páně
Velikonoční přání
Groteska
Vánoční přání 2007
Advent je dobou usilovného hledání cesty
O Písmu
Putování do Cách
Tatínkovské vyznamenání
Jak poznat Boží vůli
Postní zamyšlení
Víra je budoucnost
Dům Boží rodiny
Vánoční přání 2006
Jsem, praví Bůh, Mistr tří ctností
Předávání víry v rodině
O povolání
Balíček
Každý z nás je Boží nástroj
Hesla pro život
Jít jinou cestou
Přání na cestu adventem
Rybičky
Věrnost slibu
Chvíle modlitby
Největší radost
Panenka
Život je ...
Aby to nebyl hřích
Z novoměstského zpravodaje Kunhuta
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - IV.
Čekáme děťátko
Koho má nejvíc rád?
Následovat Ježíše
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - III.
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - II.
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - I.
Této knihy si važ
Modlitba Svatého Otce Jana Pavla II. za rodinu
Modlitba k Duchu Svatému
Vytesané do kamene
Bůh se o mě postaral
Modlitba z kuchyně
Slova na cestě adventem
Nejen o mokré podlaze
Nad listem Svatého Otce rodinám
Sejdeme se v nebi
Pokoj duše
Umění čekat
Aby mohlo vyrůst něco krásnějšího
Křesťan v postní době
Skutky milosrdenství
Život po porodu
Vánoční pozdrav
Nikdy tě neopustím
Buď vůle tvá
Corcovado
Pokoj Vám!
Úvahy nad listem Svatého otce Jana Pavla II. rodinám
Červená Karkulka
Mt 10,8 v širších souvislostech (a sportovníma očima)
Rozumný a svatý půst
Dopis pro tebe
Vánoce
Pastýř
Ježíš Kristus je král
Vinař
Jsem
Kde se vzalo to dobro?
To nevím
Klukovina
Ve vlaku
Ježíšovo zmrtvýchvstání
Očekávání II.
Postní doba
Slovo lidské a slovo Boží
Vánoční pohádka
Očekávání
Advent
Modlitba
Jablíčka
Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality