Biskupství brněnské

Nanebevstoupení Páně

Občas slýchám při setkáních: Nebyl-nebyla jsem dostatečně připravený-připravená na manželství. Nevěděl jsem, co mě čeká...
Od kněží prožívajících těžkosti podobně: Nebyl jsem na to připravený. Nevím, jak to mám řešit. O tomto jsem neslyšel během celého studia...
Nemám nic proti dobré přípravě. Naopak.

V obou případech si ale nedokážu představit přípravu na ten který stav, jež by zahrnovala všechno, co se může stát. Být dokonale připravený na své životní povolání je z tohoto hlediska nemožné.
Přesto jsem také slyšel lidi žijící v manželství děkovat za to, že v přípravě do života dostali od rodičů i kněží vše, co potřebovali. A slyšel jsem takto mluvit i kněze.
Tito lidé cítili, že přes všechny možné nedostatky a omezení, je výchova, kterou prošli, přivedla k Bohu, jako majáku v rozbouřených vodách života.

Proč takto začínám? Možná, že zmiňované postoje mají svou paralelu u apoštolů, od kterých odchází jejich Mistr, jak znovu prožíváme v bohoslužebných textech dnešní slavnosti.
Bůh, který v osobě Ježíše Krista vstupuje do konkrétních lidských dějin svým narozením a především svým křtem, vystupuje ke svému i našemu Otci. Je to událost současně historická i přesažná, jak říká Katechismu katolické církve. Ježíšovo oslavené lidství vstupuje nezvratně do Božské slávy symbolizované oblakem a nebem. Končí doba, kdy se důvěrně potkává s učedníky, jí s nimi a učí je o království.

A co se děje předtím?
Apoštolové mají za sebou tříletou univerzitu v jeho blízkosti a dnes jim končí čtyřicetidenní postgraduál, v němž měli možnost uvidět zvláště velikonoční události pohledem, kterým mohou pochopit, co se vlastně dělo a děje. Jsou vyzváni, aby čekali na Ducha Svatého, kterým mají být pokřtěni, aby mohli naplnit své poslání. Takto je to psáno ve Skutcích apoštolů. Takto to dobře známe. Ale Matouš vidí tuto událost loučení Ježíše s apoštoly z trochu jiného úhlu a nás zaráží a překvapuje, když slyšíme: „ Uviděli ho a klaněli se mu, někteří (a je možné překládat i „všichni“) však měli pochybnosti.“
Jaké pochybnosti?
O Ježíšově vzkříšení? To evidentně ne.
O čem tedy mohli pochybovat?
Souviselo to spíše s posláním, které přišel uskutečnit jejich Pán a které mělo být svěřeno jim. Tedy péče o Boží království.

My bychom mu na jejich místě asi také řekli: „Jak teď můžeš odejít, vždyť právě všechno začíná! Bez tebe to dál nepůjde, my na to nemáme, nejsme připraveni na takový úkol, stanou se z nás sirotci...“
Ale Ježíš, jako by ignoroval jejich pochybnosti, je pověřuje posláním: „Jděte tedy a získávejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého....“
Víme o tom, že my jsme ti učedníci, kteří byli získáni a uvěřili?
Přijímáme na sebe také starost o Boží království?
Jestli ano, potom i pro nás platí jeho zaslíbení: Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.

Co z toho vyplývá?
Rozlučme se s myšlenkou, že na všechno v životě budeme připraveni, že nás nic nepřekvapí. Naopak. Posilněme v sobě jistotu, že pokud přijmeme poslání být svědky Božího království v rodinách i všude tam, kde žijeme, že On bude s námi.
Ať tato jistota majáku nad rozbouřenými vodami, jistota pevného bodu, kterým lze pohnout zeměkoulí, proměňuje – stejně jako kdysi u apoštolů – naše nejistoty v radostnou důvěru.

slova brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho (2008)

Další texty:

Dne narození
Jan Šlachta: Můžeš
Pohádka na prázdniny – „Jak na to“
Pohádka na prázdniny – „Růžence“
Pohádka na Vánoce – „František“
Měsíc
Růžence
Bílá knížka
Bruno Ferrero: Modlitba štěstí
Nekrásnější den podle Matky Terezy
Do nového roku s Malým princem
Andělská cesta k nesmrtelnosti
Povzbuzení pro rozvedené
Pečuj o své srdce! - zpovědní zrcadlo papeže Františka
Nebojme se plout bez motoru
Čtvrthodinka před Nejsvětější Svátostí
Klec
Most
Duchovní rady jezuity P. Felice Capellia
O čase a smyslu
Amnestie 2013
Novéna odevzdání
Zázrak v Lassingu
Zamilovaný Bůh
Když chodí svatý Mikuláš...
„Toužím po Tobě!“
Svatí Cyril a Metoděj oslovovali nejen rozum, ale i srdce
Dopis Jidášovi
Růst ve svobodě
Tipy pro lepší život v roce 2011
O andělovi bez křídel
Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně, (srv. 1 Kor. 13, 1 - 8)
Chci milosrdenství
Prázdné ruce
Vánoční přání 2008
Personální práce
Náprava zla
Mentalita
Malé zamyšlení o Brně
Vy jste sůl země a světlo světa
Nanebevstoupení Páně
Velikonoční přání
Groteska
Vánoční přání 2007
Advent je dobou usilovného hledání cesty
O Písmu
Putování do Cách
Tatínkovské vyznamenání
Jak poznat Boží vůli
Postní zamyšlení
Víra je budoucnost
Dům Boží rodiny
Vánoční přání 2006
Jsem, praví Bůh, Mistr tří ctností
Předávání víry v rodině
O povolání
Balíček
Každý z nás je Boží nástroj
Hesla pro život
Jít jinou cestou
Přání na cestu adventem
Rybičky
Věrnost slibu
Chvíle modlitby
Největší radost
Panenka
Život je ...
Aby to nebyl hřích
Z novoměstského zpravodaje Kunhuta
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - IV.
Čekáme děťátko
Koho má nejvíc rád?
Následovat Ježíše
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - III.
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - II.
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - I.
Této knihy si važ
Modlitba Svatého Otce Jana Pavla II. za rodinu
Modlitba k Duchu Svatému
Vytesané do kamene
Bůh se o mě postaral
Modlitba z kuchyně
Slova na cestě adventem
Nejen o mokré podlaze
Nad listem Svatého Otce rodinám
Sejdeme se v nebi
Pokoj duše
Umění čekat
Aby mohlo vyrůst něco krásnějšího
Křesťan v postní době
Skutky milosrdenství
Život po porodu
Vánoční pozdrav
Nikdy tě neopustím
Buď vůle tvá
Corcovado
Pokoj Vám!
Úvahy nad listem Svatého otce Jana Pavla II. rodinám
Červená Karkulka
Mt 10,8 v širších souvislostech (a sportovníma očima)
Rozumný a svatý půst
Dopis pro tebe
Vánoce
Pastýř
Ježíš Kristus je král
Vinař
Jsem
Kde se vzalo to dobro?
To nevím
Klukovina
Ve vlaku
Ježíšovo zmrtvýchvstání
Očekávání II.
Postní doba
Slovo lidské a slovo Boží
Vánoční pohádka
Očekávání
Advent
Modlitba
Jablíčka
Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality