Biskupství brněnské

Dopis Jidášovi

Píši Ti teprve po určitém váhání, protože se obávám, že mohu své okolí snadno uvést v omyl. Patrně dostáváš každý rok v čase Svatého týdne celý koš zlých dopisů. Ani evangelia se s Tebou zrovna nemazlí. Jan Tě nazývá zlodějem a Ježíš dokonce říká, že by bylo pro Tebe lépe, kdyby ses vůbec nenarodil. Píši Ti dnes jednoduše proto, že jsem Tvou záhadu nedokázal rozluštit. A mimo to se trvale přistihuji, že Kristu kladu stejnou otázku, jako apoštolové, po té, co on, aniž by jmenoval, oznámil, že jeden z nich ho zradí: „Jsem to snad já, Pane?“

Kdo vlastně jsi, Jidáši? Ty, který jsi jako ostatní apoštolé všechno opustil, abys následoval Ježíše? Myslíš snad, že by Tě Ježíš vyvolil a jako vyslance radostné zvěsti nechával u sebe, kdyby Tě považoval za nepolepšitelného zlosyna? Kdybys byl tak chtivý peněz, jak bys mohl vydržet tři roky v tak chudobné společnosti se svým Mistrem, který neměl kam by hlavu složil? Jak by mohl Ježíš při Poslední večeři dokázat umývat Ti nohy svýma rukama, které za několik hodin kvůli Tvé nevěrnosti mají být probodnuty hřeby? Proč jsi ho tak uboze zradil? Nepotřeboval jsi přece prodávat přítele za hrst mincí, mohl sis je nadále obstarávat ze společné pokladny Dvanácti. Řekni mi, dostal ses snad neodvratně do soukolí mechanismu spásy, když jsi uslyšel: „Co chceš udělat, udělej rychle!“?. Řekni mi, Jidáši, jsi opravdu ztracený?

Celý problém zla, předurčení a svobody soudu a spásy je Tvým životem a Tvou smrtí do největší hloubky zjitřen. Nestal ses obětí své osamělosti? Tys neměl šanci jako Petr, který po svém trojím zapření zachytil Ježíšův pohled, aby se mohl hořce vyplakat. Nezaslechl jsi hlas kohouta a nikdo Ti nepomohl k pláči. Byl jsi sám a „byla noc“(Jn 13,30), a navíc „vstoupil do tebe satan“(Jn 13,27) a Tys nedokázal tomuto strašnému průvodci uniknout. Potřeboval jsi mnohem méně času vzepřít se satanovi než se odvrátit od Ježíše. Zlo bylo pro Tebe mnohem rychleji nesnesitelné než dobro. Proč jen jsi, ubohý Jidáši, ve své mrazivé samotě nenechal zaznít poslední slovo, kterým se na Tebe Ježíš obrátil, to důvěryplné slovo prvního dne, to srdceryvné slovo, to slovo, které by mohlo rozptýlit temnotu tvého zoufalství: „Můj příteli“ (Mt 26,50). Slyšíš ještě to slovo: „Můj příteli“?

Chtěl ses odtrhnout od svého vlastního života a oběsil ses na stromě. Nevěděl jsi, že tím, že padneš do Božích rukou, staneš se kořistí jeho nekonečné lásky? Neboť tentýž, který prohlásil: Neztratil jsem nikoho z těch, které jsi mi svěřil, „kromě syna záhuby“, svolával přece z výšky kříže odpuštění svého Otce na všechny lidi. Touto poslední modlitbou uzavřel Ježíš proces každého zločince(provinilce) a odňal tuto záležitost naší lidské spravedlnosti. Od té doby platí pouze Boží milosrdenství. Církev sice předává nezkráceně článek víry o pekle, ale nikdy nepřipustila, aby byl někdo prohlášen za zavrženého. Proto také nevím, Jidáši, kde Tě můj dopis zastihne, proto ho posílám poste restante.

Roger kardinál Etchegaray (přeložil Jiří Mikulášek)

Další texty:

Dne narození
Jan Šlachta: Můžeš
Pohádka na prázdniny – „Jak na to“
Pohádka na prázdniny – „Růžence“
Pohádka na Vánoce – „František“
Měsíc
Růžence
Bílá knížka
Bruno Ferrero: Modlitba štěstí
Nekrásnější den podle Matky Terezy
Do nového roku s Malým princem
Andělská cesta k nesmrtelnosti
Povzbuzení pro rozvedené
Pečuj o své srdce! - zpovědní zrcadlo papeže Františka
Nebojme se plout bez motoru
Čtvrthodinka před Nejsvětější Svátostí
Klec
Most
Duchovní rady jezuity P. Felice Capellia
O čase a smyslu
Amnestie 2013
Novéna odevzdání
Zázrak v Lassingu
Zamilovaný Bůh
Když chodí svatý Mikuláš...
„Toužím po Tobě!“
Svatí Cyril a Metoděj oslovovali nejen rozum, ale i srdce
Dopis Jidášovi
Růst ve svobodě
Tipy pro lepší život v roce 2011
O andělovi bez křídel
Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně, (srv. 1 Kor. 13, 1 - 8)
Chci milosrdenství
Prázdné ruce
Vánoční přání 2008
Personální práce
Náprava zla
Mentalita
Malé zamyšlení o Brně
Vy jste sůl země a světlo světa
Nanebevstoupení Páně
Velikonoční přání
Groteska
Vánoční přání 2007
Advent je dobou usilovného hledání cesty
O Písmu
Putování do Cách
Tatínkovské vyznamenání
Jak poznat Boží vůli
Postní zamyšlení
Víra je budoucnost
Dům Boží rodiny
Vánoční přání 2006
Jsem, praví Bůh, Mistr tří ctností
Předávání víry v rodině
O povolání
Balíček
Každý z nás je Boží nástroj
Hesla pro život
Jít jinou cestou
Přání na cestu adventem
Rybičky
Věrnost slibu
Chvíle modlitby
Největší radost
Panenka
Život je ...
Aby to nebyl hřích
Z novoměstského zpravodaje Kunhuta
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - IV.
Čekáme děťátko
Koho má nejvíc rád?
Následovat Ježíše
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - III.
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - II.
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - I.
Této knihy si važ
Modlitba Svatého Otce Jana Pavla II. za rodinu
Modlitba k Duchu Svatému
Vytesané do kamene
Bůh se o mě postaral
Modlitba z kuchyně
Slova na cestě adventem
Nejen o mokré podlaze
Nad listem Svatého Otce rodinám
Sejdeme se v nebi
Pokoj duše
Umění čekat
Aby mohlo vyrůst něco krásnějšího
Křesťan v postní době
Skutky milosrdenství
Život po porodu
Vánoční pozdrav
Nikdy tě neopustím
Buď vůle tvá
Corcovado
Pokoj Vám!
Úvahy nad listem Svatého otce Jana Pavla II. rodinám
Červená Karkulka
Mt 10,8 v širších souvislostech (a sportovníma očima)
Rozumný a svatý půst
Dopis pro tebe
Vánoce
Pastýř
Ježíš Kristus je král
Vinař
Jsem
Kde se vzalo to dobro?
To nevím
Klukovina
Ve vlaku
Ježíšovo zmrtvýchvstání
Očekávání II.
Postní doba
Slovo lidské a slovo Boží
Vánoční pohádka
Očekávání
Advent
Modlitba
Jablíčka
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality