Biskupství brněnské

Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - II.

Milí přátelé,

máme za sebou více než šest měsíců roku, který v brněnské diecézi prožíváme jako Rok rodiny. Využívám slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, abychom se opět na chvíli zamysleli nad tím, jak rodiny povzbudit.

Pro každou rodinu je učitelem, tmelem i světlem Boží slovo. Hovoří o tom, že Bůh se vydává nám lidem v našich konkrétních situacích a potřebách. Pozorný čtenář Písma a pozorný posluchač zvěstovaného slova vnímá Boží poselství, které směřuje do jeho každodenního života.

Svatí Cyril a Metoděj byli povolání přinést nám Boží slovo ve srozumitelném jazyku a nabídli nám možnost, abychom v něm Bohu nejen naslouchali, ale také z něho žili. I dnes jsou naše sestry a bratři povoláni ve svých rodinách k životu se slovem Božím a ze slova Božího. Mají mu společně naslouchat, učit se o něm, hovořit s ním, a snažit se přijímat jeho sílu do všech situací svého života, do jeho radostí i bolestí.

Tradičními formami kontaktu s Božím slovem je četba, vyprávění, rozjímání o něm, modlitba nad ním, ale i vzájemné svědectví o životě s ním. Je realitou, že dnešní dospívající děti jsou často schopny přijímat Boží slovo pouze jako zprostředkovanou zkušenost svých rodičů...

Od svatých bratří ze Soluně se můžeme nechat znovu inspirovat jejich velkorysostí při šíření Božího slova v nových podmínkách. Ani my bychom se v rodině a mezi rodinami neměli bát zvěstovat Boží slovo novými formami a možnostmi - a být v tom vynalézaví. Tak třeba v naší době moderních technologií a komunikačních možností je vhodné používat všechny dostupné prostředky k častému styku se slovem Božím. Je možné číst a šířit dál biblická čtení, která jsou rozesílána elektronickou poštou, posílat biblické citáty jako "esemesky" a podobně. Nebojme se hlásit k Bohu i těmito způsoby. Svatý otec Jan Pavel II. věnoval v roce 2002 celý list k 36. světovému dni sdělovacích prostředků internetu a možnosti jeho využití k evangelizaci.

Proč je potřeba, aby nás slovo Boží přímo fyzicky obklopovalo? Protože Boží slovo je vyjádřením Božího pohledu na skutečnost, v níž se nacházíme. Usilujeme-li o to, aby na nás Stvořitelovo slovo tvořivě působilo, povede nás v našem životě s Bohem, a to i v životě společenství, i v manželství a v rodině.

Za to se modlím.

Váš biskup Vojtěch

Další texty:

Dne narození
Jan Šlachta: Můžeš
Pohádka na prázdniny – „Jak na to“
Pohádka na prázdniny – „Růžence“
Pohádka na Vánoce – „František“
Měsíc
Růžence
Bílá knížka
Bruno Ferrero: Modlitba štěstí
Nekrásnější den podle Matky Terezy
Do nového roku s Malým princem
Andělská cesta k nesmrtelnosti
Povzbuzení pro rozvedené
Pečuj o své srdce! - zpovědní zrcadlo papeže Františka
Nebojme se plout bez motoru
Čtvrthodinka před Nejsvětější Svátostí
Klec
Most
Duchovní rady jezuity P. Felice Capellia
O čase a smyslu
Amnestie 2013
Novéna odevzdání
Zázrak v Lassingu
Zamilovaný Bůh
Když chodí svatý Mikuláš...
„Toužím po Tobě!“
Svatí Cyril a Metoděj oslovovali nejen rozum, ale i srdce
Dopis Jidášovi
Růst ve svobodě
Tipy pro lepší život v roce 2011
O andělovi bez křídel
Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně, (srv. 1 Kor. 13, 1 - 8)
Chci milosrdenství
Prázdné ruce
Vánoční přání 2008
Personální práce
Náprava zla
Mentalita
Malé zamyšlení o Brně
Vy jste sůl země a světlo světa
Nanebevstoupení Páně
Velikonoční přání
Groteska
Vánoční přání 2007
Advent je dobou usilovného hledání cesty
O Písmu
Putování do Cách
Tatínkovské vyznamenání
Jak poznat Boží vůli
Postní zamyšlení
Víra je budoucnost
Dům Boží rodiny
Vánoční přání 2006
Jsem, praví Bůh, Mistr tří ctností
Předávání víry v rodině
O povolání
Balíček
Každý z nás je Boží nástroj
Hesla pro život
Jít jinou cestou
Přání na cestu adventem
Rybičky
Věrnost slibu
Chvíle modlitby
Největší radost
Panenka
Život je ...
Aby to nebyl hřích
Z novoměstského zpravodaje Kunhuta
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - IV.
Čekáme děťátko
Koho má nejvíc rád?
Následovat Ježíše
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - III.
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - II.
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - I.
Této knihy si važ
Modlitba Svatého Otce Jana Pavla II. za rodinu
Modlitba k Duchu Svatému
Vytesané do kamene
Bůh se o mě postaral
Modlitba z kuchyně
Slova na cestě adventem
Nejen o mokré podlaze
Nad listem Svatého Otce rodinám
Sejdeme se v nebi
Pokoj duše
Umění čekat
Aby mohlo vyrůst něco krásnějšího
Křesťan v postní době
Skutky milosrdenství
Život po porodu
Vánoční pozdrav
Nikdy tě neopustím
Buď vůle tvá
Corcovado
Pokoj Vám!
Úvahy nad listem Svatého otce Jana Pavla II. rodinám
Červená Karkulka
Mt 10,8 v širších souvislostech (a sportovníma očima)
Rozumný a svatý půst
Dopis pro tebe
Vánoce
Pastýř
Ježíš Kristus je král
Vinař
Jsem
Kde se vzalo to dobro?
To nevím
Klukovina
Ve vlaku
Ježíšovo zmrtvýchvstání
Očekávání II.
Postní doba
Slovo lidské a slovo Boží
Vánoční pohádka
Očekávání
Advent
Modlitba
Jablíčka
Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality