Biskupství brněnské

Jak dále ? (po majetkovém narovnání státu a církve)

Není spor o Madonu z Veveří zbytečný?

Ilustrace
17.2.2016

V souvislosti se včerejším stanoviskem Národní galerie v Praze týkajícího se vydání obrazu Madony z Veveří přinášíme vyjádření právního zástupce Římskokatolického farního úřadu Veverská Bítýška JUDr. Františka Severina:

Národní galerie ve svém požadavku, aby vlastník obrazu Madony z Veveří předložil „zákonný souhlas příslušného krajského úřadu, Odboru památkové péče, s přemístěním obrazu ze sbírek Národní galerie v Praze“ vychází z chybného subjektivního výkladu ust. § 18 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších změn a doplňků.  Uvedený paragraf říká „Movitou věc, která je kulturní památkou, lze z veřejně přístupného místa trvale přemístit jen s předchozím souhlasem krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní památkové péče.

Podle předchozího výkladového stanoviska ministerstva kultury České republiky (viz např. "Příručka vlastníka kulturní památky - Kulturní památky a péče o ně", kterou zpracovalo a na svých stránkách distribuuje ministerstvo kultury ČR: http://www.mkcr.cz/.../prirucka-vlastnika-kulturni-pamatky-kulturni-pamatky-a-pece-o-ne-2273/, konkrétně stěžejní pasáž 7 Přemísťování kulturních památek, není tento požadavek důvodný, pokud kulturní památka bude i po transferu umístěna v místě veřejně přístupném. Dále rovněž i podle písemného stanoviska Národního památkového ústavu (přípis č.j. NPÚ-371/8588/2016 ze dne 02.02.2016) a Krajského úřadu pro Jihomoravský kraj (usnesení č.j. JMK 12078/2016 ze dne 25.01.2016) bylo související řízení o udělení souhlasu ve znění požadovaném Národní galerií v Praze odmítnuto právě s odkazem na skutečnost, že tento souhlas se vydává pouze v případě, kdy se jedná o trvalé přemístění kulturní památky z veřejně přístupného místa. Pokud se bude kulturní památka i nadále po přemístění nacházet v místě veřejně přístupném (jako je tomu v tomto konkrétním případě umístěním v Diecézním muzeu v Brně), pak se souhlas nevydává.

Vlastník obrazu Madony z Veveří - farnost Veverská Bítýška v této souvislosti proto vítá i dnešní stanovisko památkové inspekce ministerstva kultury, které usvědčuje Národní galerii v Praze z chybného výkladu obecně závazného právního předpisu a tedy i z fakticky neuskutečnitelného požadavku předložení nesmyslného dokumentu.


Související články:
http://www.biskupstvi.cz/jak-dale-madona-z-veveri-dovolani-narodni-galerie
http://www.biskupstvi.cz/jak-dale-madonu-z-veveri-predstavi-diecezni-muzeum
http://www.biskupstvi.cz/jak-dale-madona-z-veveri

 

 

Další aktuality:

Generální sekretář ČBK k odblokování majetku (31.5.2016 | )
Tomáš Holub k aktuálnímu politickému dění kolem círk. restitucí (25.5.2016 | )
Ad Hustopečská freska Smrt Panny Marie (29.4.2016 | )
Madona z Veveří se vrátila na Moravu (7.3.2016 | )
Třicet milionů na dům pro služby Centra pro rodinu a sociální péči (26.2.2016 | )
MŠ „Jabula“ bude sloužit dětem díky finanční náhradě za nevydaný církevní majetek (25.2.2016 | )
Obraz Madony z Veveří uvidí veřejnost v Brně již v březnu (24.2.2016 | )
Madona z Veveří - co ještě dělat? (22.2.2016 | )
Mgr. Martin Motyčka aktuálně ke kauze obrazu Madona z Veveří (19.2.2016 | )
JUDr. František Severin aktuálně ke kauze obrazu Madona z Veveří (19.2.2016 | )
Návštěvníci Diecézního muzea se těší na nový exponát (17.2.2016 | )
Není spor o Madonu z Veveří zbytečný? (17.2.2016 | )
Madona z Veveří - dovolání Národní galerie (8.2.2016 | )
Hustopečská freska „Smrt Panny Marie“ patří církvi (5.2.2016 | )
Ekonomické rady farností (29.1.2016 | )
Madonu z Veveří představí Diecézní muzeum (22.1.2016 | )
Spor o hustopečskou fresku (12.1.2016 | )
Bílkovy korouhve představí muzeum veřejnosti. (24.9.2015 | )
Soud dnes řešil kauzu obrazu Madony z Veveří (7.8.2015 | )
Tisková konference na Zelené hoře (23.3.2015 | )
Obraz Madona z Veveří (16.2.2015 | )
Kostel na Zelené hoře se vrací církvi (28.8.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Církvi se vrátí poutní areál na Zelené hoře (25.6.2014 | )
ČBK a SMO: restituce se netýkají legálně nabytého obec. majetku (27.5.2014 | ČBK a SMO)
F. Mikeš: Sliby chyby (11.4.2014 | František Mikeš)
Církevní majetek v českých zemích (1.4.2014 | )
Ke zprávě o poklesu zisku Lesů ČR (21.2.2014 | Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., generální sekretář České biskupské konference)
Katolická církev pokročila v projektu společného investování (7.2.2014 | František Jemelka)
Co jiného než kostely? (24.1.2014 | František Jemelka)
Bilance výzev za brněnskou diecézi (10.1.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Madona z Veveří (9.1.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Smysluplnost navrácení lesních pozemků a porostů církvím z pohledu snížení dominantního postavení státu na trhu v oblasti lesního hospodářství (6.12.2013 | Petr Janoušek)
Biskupství podalo dalších 33 výzev (20.11.2013 | Martina Jandlová)
Biskupství brněnské žádá o restituční majetky (14.11.2013 | Martina Jandlová)
Problematika majetkového vyrovnání s církvemi (27.9.2013 | Ing. Pavla Andělová)
Seznam podaných výzev (6.8.2013 | Martina Jandlová)
Biskupství podalo výzvu o vydání poutního kostela na Zelené hoře (27.6.2013 | Martina Jandlová)
Ústavní soud posoudil návrh na zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi (10.6.2013 | František Severin)
P. Josef Koláček: Kolik? (4.6.2013 | P. Josef Koláček, SI 16.8.2012)
Restituce, restituce... (15.5.2013 | kardinál Miloslav Vlk)
Restituční pracoviště shromažďuje podklady (9.5.2013 | Jana Pokorná)
Archiváři pátrají ve spisech (6.5.2013 | Marie Plevová)
Také Diecézní konzervátorské centrum čeká mravenčí práce (3.5.2013 | Ľudmila Dufková)
Prohlášení českých a moravských biskupů (24.4.2013 | Čeští a moravští biskupové)
Kde najít informace o restitucích a majetkovém narovnání? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Kdo je zodpovědný za další nakládání s majetkem církve? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Jaký je majetek brněnské diecéze? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Pastýřský list biskupů k majetkovému narovnání (4.3.2013 | Čeští a moravští biskupové)
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality