Biskupství brněnské

Jak dále ? (po majetkovém narovnání státu a církve)

Madona z Veveří

Ilustrace
9.1.2014

V rámci majetkového narovnání mezi církvemi a státem brněnské biskupství (zastupující na základě plných mocí další církevní právnické osoby na území diecéze) předpokládá do konce zákonné lhůty podání cca 750 výzev týkajících se movitého a nemovitého majetku.

Mezi nemovitým majetkem má významné postavení poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, o který biskupství požádalo dne 27. června 2013 (více http://www.biskupstvi.cz/jak-dale-vyzva-o-vydani-zelene-hory), mezi movitým majetkem dominuje Madona z Veveří, obraz autorsky připisovaný Mistru Vyšebrodského oltáře z druhé poloviny 14. století. Originál tohoto obrazu byl až do roku 1938 umístěn v kostelíku na Veveří. Tento kostelík plnil ve středověku funkci farního kostela pro osadu u hradu Veveří, ale také pro ostatní osady v okolí. Dnes se farní kostel nachází ve Veverské Bítýšce, ale až do dnešních dnů je kaple na Veveří pojítkem a duchovním centrem jednotlivých obcí v okolí.

Vznik kaple U Matky Boží známé také jako kostelík Nanebevzetí Panny Marie se předpokládá v dobách okolo roku 1200, kdy v bezprostředním okolí stával zeměpanský dvorec a okolo kaple se rozkládala také středověká vesnice. Okolní osada utrpěla za husitských válek velké škody a následně zanikla.
(Více o historii kaple:http://www.nasefarnosti.cz)

Dne 20. prosince 2013 předala Římskokatolická farnost Veverská Bítýška výzvu Národní galerii v Praze k vydání obrazu Madony z Veveří, který je v současné době jedním ze stěžejních exponátů expozice středověkého umění v Klášteře sv. Anežky České.

Římskokatolická farnost Veverská Bítýškase opakovaně snažila vyřešit tuto záležitost smírně s tím, že nemáme v úmyslu zpochybnit umístění obrazu v rámci expozic Národní galerie v Praze, pouze nám jde o vyjasnění vlastnických vztahů.

Pro úplnost lze uvést, že z listinných důkazů ze třicátých let dvacátého století (např. stanovisko Moravskoslezské finanční prokuratury z 20.února 1933 a z 1. dubna 1933) opakovaně vyplývá deklarace nespornosti vlastnického práva pro farnost Veverská Bítýška. A naopak - ani přes opakovanou výzvu nebyl schopen stát, resp. Národní galerie v Praze, prokázat nabytí vlastnického práva lege artis.

Zachoval se dopis ze dne 20. února 1933, v němž Biskupská konzistoř Brněnská píše Moravskoslezské finanční prokuratuře v Brně, že v Lidových listech č. 40 z roku 1933 ze dne 17.2.1933 bylo zveřejněno, že „obraz jest majetkem ředitelství státních lesů a statků.“ Proti tomu se biskupská konzistoř odvolává, protože „nesporným vlastníkem tohoto obrazu i celého vnitřního inventáře této kaple je římskokatolický farní chrám ve Veverské Bítýšce“ a konzistoř prokuraturu žádá o uznání vlastnických práv farního chrámu. „Obraz je integrální součástí hlavního oltáře (…) Celý inventář je od pradávna zapsán v seznamech kostelních inventářů“. Následným dopisem z 2. března 1933 Správa státních lesů statků v Rosicích adresuje Moravskoslezské finanční prokuratuře v Brně dopis, v němž se potvrzuje, že velkostatek skutečně nikdy nevedl seznam inventárních věcí nacházejících se v kapli Matky Boží, nýbrž že inventář byl vždy veden farním úřadem ve Veverské Bítýšce.

Na podzim roku 1936 byl tento obraz vystaven na výstavě moravského gotického malířství a sochařství v zemském muzeu v Brně. Poté byl předán Státní sbírce starého umění k restaurování, a v souvislosti s následujícími politickými událostmi se ocitl v držení ředitelství státních lesů a statků Rosice, ministerstva zemědělství a lesního hospodářství a posléze v roce 1958 byl předán Národní galerii v Praze, kde je dosud.

Závěrem je nutné zdůraznit, že obraz Madony z Veveří není pouze významnou uměleckou památkou, ale pro věřící je především významným symbolem víry, symbolem, k němuž se desítky generací věřících nejen z Brněnska za uplynulá staletí modlily a obracely s důvěrou o pomoc a útěchu.


 

 

Další aktuality:

Generální sekretář ČBK k odblokování majetku (31.5.2016 | )
Tomáš Holub k aktuálnímu politickému dění kolem círk. restitucí (25.5.2016 | )
Ad Hustopečská freska Smrt Panny Marie (29.4.2016 | )
Madona z Veveří se vrátila na Moravu (7.3.2016 | )
Třicet milionů na dům pro služby Centra pro rodinu a sociální péči (26.2.2016 | )
MŠ „Jabula“ bude sloužit dětem díky finanční náhradě za nevydaný církevní majetek (25.2.2016 | )
Obraz Madony z Veveří uvidí veřejnost v Brně již v březnu (24.2.2016 | )
Madona z Veveří - co ještě dělat? (22.2.2016 | )
Mgr. Martin Motyčka aktuálně ke kauze obrazu Madona z Veveří (19.2.2016 | )
JUDr. František Severin aktuálně ke kauze obrazu Madona z Veveří (19.2.2016 | )
Návštěvníci Diecézního muzea se těší na nový exponát (17.2.2016 | )
Není spor o Madonu z Veveří zbytečný? (17.2.2016 | )
Madona z Veveří - dovolání Národní galerie (8.2.2016 | )
Hustopečská freska „Smrt Panny Marie“ patří církvi (5.2.2016 | )
Ekonomické rady farností (29.1.2016 | )
Madonu z Veveří představí Diecézní muzeum (22.1.2016 | )
Spor o hustopečskou fresku (12.1.2016 | )
Bílkovy korouhve představí muzeum veřejnosti. (24.9.2015 | )
Soud dnes řešil kauzu obrazu Madony z Veveří (7.8.2015 | )
Tisková konference na Zelené hoře (23.3.2015 | )
Obraz Madona z Veveří (16.2.2015 | )
Kostel na Zelené hoře se vrací církvi (28.8.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Církvi se vrátí poutní areál na Zelené hoře (25.6.2014 | )
ČBK a SMO: restituce se netýkají legálně nabytého obec. majetku (27.5.2014 | ČBK a SMO)
F. Mikeš: Sliby chyby (11.4.2014 | František Mikeš)
Církevní majetek v českých zemích (1.4.2014 | )
Ke zprávě o poklesu zisku Lesů ČR (21.2.2014 | Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., generální sekretář České biskupské konference)
Katolická církev pokročila v projektu společného investování (7.2.2014 | František Jemelka)
Co jiného než kostely? (24.1.2014 | František Jemelka)
Bilance výzev za brněnskou diecézi (10.1.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Madona z Veveří (9.1.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Smysluplnost navrácení lesních pozemků a porostů církvím z pohledu snížení dominantního postavení státu na trhu v oblasti lesního hospodářství (6.12.2013 | Petr Janoušek)
Biskupství podalo dalších 33 výzev (20.11.2013 | Martina Jandlová)
Biskupství brněnské žádá o restituční majetky (14.11.2013 | Martina Jandlová)
Problematika majetkového vyrovnání s církvemi (27.9.2013 | Ing. Pavla Andělová)
Seznam podaných výzev (6.8.2013 | Martina Jandlová)
Biskupství podalo výzvu o vydání poutního kostela na Zelené hoře (27.6.2013 | Martina Jandlová)
Ústavní soud posoudil návrh na zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi (10.6.2013 | František Severin)
P. Josef Koláček: Kolik? (4.6.2013 | P. Josef Koláček, SI 16.8.2012)
Restituce, restituce... (15.5.2013 | kardinál Miloslav Vlk)
Restituční pracoviště shromažďuje podklady (9.5.2013 | Jana Pokorná)
Archiváři pátrají ve spisech (6.5.2013 | Marie Plevová)
Také Diecézní konzervátorské centrum čeká mravenčí práce (3.5.2013 | Ľudmila Dufková)
Prohlášení českých a moravských biskupů (24.4.2013 | Čeští a moravští biskupové)
Kde najít informace o restitucích a majetkovém narovnání? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Kdo je zodpovědný za další nakládání s majetkem církve? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Jaký je majetek brněnské diecéze? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Pastýřský list biskupů k majetkovému narovnání (4.3.2013 | Čeští a moravští biskupové)
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality