Biskupství brněnské

Katalog brněnské diecéze

Hledání farností a obcí brněnské diecéze:
Přehled děkanství:
Telefonní seznam
Přehled nedělních bohoslužeb
Brněnské kostely (pdf)
Bohoslužby v brněnských kostelech (pdf) (doc) - aktuální k 26. 2. 2015
Obce a jejich příslušnost k farnostem
Rejstřík patrocinií – zasvěcení kostelů a kaplí
Mapa diecéze
Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze