Biskupství brněnské

Kontakty

Adresa

Biskupství brněnské
Petrov 269/8, 601 43 Brno

tel: 533 033 111
fax: 543 237 042 (Petrov 8)
e-mail: brno@biskupstvi.cz
web: www.biskupstvi.cz

IČ: 00445142, DIČ: CZ00445142

Biskupství brněnské je zapsáno v Rejstříku církevních právnických osob Ministerstva kultury ČR pod číslem 8/1-06/1994 v souladu s § 20 Zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech.

 

Diecézní biskup brněnský

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
e-mail: biskup@biskupstvi.cz

Sekretář diecézního biskupa: R. D. Mgr. Jaroslav Čupr
e-mail: cupr@biskupstvi.cz

Sekretářka a tisková mluvčí: Ing. Martina Jandlová
e-mail: jandlova@biskupstvi.cz

 

Generální vikář

Mons. Mgr. Jiří Mikulášek
e-mail: mikulasek@biskupstvi.cz

 

Úřad kurie

Generální vikář

Mons. Mgr. Jiří Mikulášek
e-mail: mikulasek@biskupstvi.cz

Odbor kancléře

Kancléř diecézní kurie: Ing. Jiří Doffek, Ph.D.
tel: 533 033 204
e-mail: kancler.brno@biskupstvi.cz, doffek@biskupstvi.cz

Notáři kurie: R. D. Mgr. Jaroslav Čupr, Ing. Martina Jandlová

Knihovna Biskupství brněnského

Vedoucí: Bc. Lenka Klašková
Kamenná 36, 639 00 Brno
tel: 543 331 406
web: knihovna.biskupstvi.cz
e-mail: knihovna.brno@biskupstvi.cz
dokumenty: ceník služeb

Diecézní archiv

Vedoucí: PhDr. Marie Plevová, Ph.D.
Odbojářů 803, 664 61 Rajhrad
tel: 530 506 873
web: www.biskupstvi.cz/-diecezni-archiv
e-mail: archiv@biskupstvi.cz
dokumenty: směrnice o službách, ceník služeb

Oddělení výpočetní techniky

RNDr. Josef Gerbrich
tel. 533 033 226
e-mail: gerbrich@biskupstvi.cz

Petr Kompas
tel. 533 033 225
e-mail: kompas@biskupstvi.cz

Mgr. Alena Sirotková
tel. 533 033 269
e-mail: sirotkova@biskupstvi.cz

Ekonomický odbor

Vedoucí, ekonom brněnské diecéze: Ing. Petr Zelenka
tel: 533 033 236
e-mail: ekonom.brno@biskupstvi.cz, zelenka@biskupstvi.cz

Právní odbor

Vedoucí právního odboru: JUDr. František Severin
tel: 533 033 230
e-mail: pravni.brno@biskupstvi.cz, severin@biskupstvi.cz

Správa majetku

Vedoucí správy majetku: Bc. et Bc. Jana Pokorná
tel: 533 033 232, 533 033 332
e-mail: restituce@biskupstvi.cz, pokorna@biskupstvi.cz

Stavební oddělení

Vedoucí stavebního oddělení: Ing. Aleš Taufar
tel: 533 033 237
web: http://stavebni.biskupstvi.cz
e-mail: stavebni@biskupstvi.cz, taufar@biskupstvi.cz

Provozně - technický odbor

Vedoucí provozně - technického odboru: jáhen Mgr. Josef Múčka
tel: 533 033 258
e-mail: provoz.brno@biskupstvi.cz, mucka@biskupstvi.cz

Středisko pro liturgickou hudbu

Smetanova 14, 602 00 Brno
tel: 549 251 008
web: http://www.biskupstvi.cz/slh
e-mail: slh@biskupstvi.cz, hudba@biskupstvi.cz

 

Pastorační orgány

Pastorační středisko brněnské diecéze

Ředitel: R. D. Mgr. Roman Kubín
Petrov 6, 602 00 Brno
tel: 533 033 299
web: pastorace.biskupstvi.cz
e-mail: kubin@biskupstvi.cz

Diecézní katechetické centrum

Vedoucí: R. D. Tomáš Koumal
Petrov 5, 602 00 Brno
tel: 533 033 307, 533 033 227
web: kc.biskupstvi.cz
e-mail: kc.brno@biskupstvi.cz

Diecézní centrum mládeže

Vedoucí: R. D. Mgr. Roman Kubín
Petrov 5, 602 00 Brno
tel: 533 033 229, 533 033 239, 533 033 259
web: dcm.biskupstvi.cz
e-mail: dcm.brno@biskupstvi.cz

Diecézní centrum života mládeže Mamre

Vedoucí: R. D. Jiří Jeniš
Osová Bítýška 1, 594 53 Osová Bítýška
tel: 777 632 595 (mobil)
web: www.brno.signaly.cz/mamre
e-mail: mamre@seznam.cz

Centrum pro rodinu a sociální péči

Josefská 1, 602 00 Brno
tel: 542 217 464
web: www.crsp.cz
e-mail: info@crsp.cz

Manželská a rodinná poradna Bethesda

Starobrněnská 7, 602 00 Brno
tel: 542 214 547, 542 212 430
e-mail: bethesda@volny.cz

 

Úsek církevního školství

Referent pro oblast církevního školství brněnské diecéze: R. D. Mgr. Roman Kubín
tel: 533 033 296
web: www.biskupstvi.cz/cirkevni-skoly
e-mail: kubin@biskupstvi.cz

 

Úsek kultury a památek

Moderátor pro řízení a koordinaci kulturní a duchovní činnosti v areálu Petrov v Brně a konzervátorských činností v brněnské diecézi: R. D. ThLic. Petr Šikula

Diecézní muzeum | Diecézní konzervátorské centrum

Diecézní muzeum

Mgr. Martin Motyčka
Petrov 1, 602 00 Brno
tel: 731 404 000 (mobil)
e-mail: muzeum@biskupstvi.cz

Informační centrum Petrov

tel: 731 404 000 (mobil)
web: www.petrovinfo.cz
e-mail: petrov@petrovinfo.cz

Diecézní konzervátorské centrum

Vedoucí: PhDr. Ľudmila Dufková
tel: 533 033 248
e-mail: dkc.brno@biskupstvi.cz
dokumenty: ceník služeb