Biskupství brněnské

Aktuálně

Ilustrace
26.3.2017
Příběh Ježíšův u brněnských minoritů

V neděli 26. března 2017 od 17.00 hodin zazní v Brně u minoritů (Minoritská ulice) Příběh Ježíšův, pásmo folk-rockových písní doprovázených slovy z Bible. Organizátoři si přáli zpracovat netradiční pašije z pohledu samotného Ježíše Krista.

Ilustrace
27.3.2017
Studentská mše za nový život

Studentskou mši za nový život bude 27. března 2017 v 19.00 hodin v kostele u jezuitů v Brně slavit pomocný biskup Pavel Konzbul.

Ilustrace
29.3.2017
Média: Můj osud

V rámci diskusní série Žabovřeské rozmlouvání pořádají brněnští salesiáni v Žabovřeskách besedu s ředitelem Radia Proglas Mons. Martinem Holíkem. S P. Zdeňkem Jančaříkem, SDB, budou ve středu 29. března 2017 v 19.00 hodin rozmlouvat v sále pod kostelem o životním příběhu zakladatele populární stanice Proglas.

Ilustrace
30.3.2017
Synoda o mládeži 2018

Na říjen roku 2018 svolal papež František synodu s tématem Mladí lidé, víra a rozlišování povolání. Za tímto účelem byl zveřejněn přípravný dokument, jehož součástí je výzva, aby jednotlivé biskupské konference zaslaly odpovědi na položené otázky. Obrací se nejen na mladé, ale také na rodiče, kněze a vychovatele.

Ilustrace
31.3.2017
Již známe úmysl apoštolátu modlitby na březen 2017

Papež František vyhlásil v neděli urgentní úmysl apoštolátu modlitby na březen 2017: Doba postní jako čas milosti k obrácení. Čeští koordinátoři připomínají, že můžeme zvláště pamatovat na Petrova nástupce a jeho spolupracovníky z římské kurie, kteří konají svá duchovní cvičení, i na nás za všechny, aby také naše postní úsilí přineslo bohaté plody.

Ilustrace
1.4.2017
Konference Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici XIV.

Konference Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici se již po čtrnácté koná v sobotu 1. dubna 2017 v Sále Milosrdných bratří.

Ilustrace
1.4.2017
Rozvod a život v církvi

Centrum pro rodinu a sociální péči ve spolupráci s Biskupstvím brněnským srdečně zve na Diecézní setkání pro rozvedené – Rozvod a život v církvi, které se koná v sobotu 1. dubna 2017 od 9.00 do 16.00 hodin.

Ilustrace
2.4.2017 - 9.4.2017
Týden modliteb za mládež

V týdnu před Květnou nedělí 2. až 9. dubna 2017 proběhne Týden modliteb za mládež, který je vyhlášen našimi otci biskupy. I letos Sekce pro mládež ČBK připravila brožurku k tomuto účelu a mobilní aplikaci pro Android.

Ilustrace
6.4.2017
Květný pátek 2017 ve Sloupu

Program hlavní sloupské pouti začne tradičně v předvečer Květného pátku, tedy 6. dubna 2017. Od 17.15 hodin bude v kostele probíhat modlitba sedmibolestného růžence. Po skončení modlitby bude slavena mše svatá s hlavním celebrantem P. Václavem Hejčem, administrátorem farností Křižanov a Heřmanov.

Ilustrace
8.4.2017
Diecézní setkání mládeže 2017 s otcem biskupem

Již po dvacáté sedmé se setká diecézní biskup Vojtěch Cikrle s mladými lidmi z brněnské diecéze. Diecézní setkání mládeže proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově v sobotu 8. dubna 2017 od 8.30 do 16.00 hodin. Mottem letošního setkání je biblický citát z Lukášova evangelia: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“

Ilustrace
11.4.2017
Co se stalo s Ježíšem?

Pašijová hra římskokatolických farností ve Žďáru nad Sázavou o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista se letos odehraje 11. dubna 2017 od 20.00 hodin v Dětském areálu na sídlišti Libušín.

Ilustrace
20.4.2017
XII. ročník výtvarné soutěže Cestou dvou bratří

Již osmnáct let se konají na Velehradě oslavy státního svátku Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, tzv. Dny lidí dobré vůle. ... Tradiční výtvarná soutěž Cestou dvou bratří je jednou z celé řady doprovodných aktivit této mimořádné události.
 

Ilustrace
21.4.2017
Víkend Otec a syn 2017

Centrum pro rodinu a sociální péči zve tatínky a jejich syny na zážitkový akční víkend „Přežít“. Je připraven pro dvě věkové kategorie, 21.–23. 4. 2017 pro syny od 11 do 14 let a 12.–14. 5. 2017 pro syny od 8 do 11 let, oba proběhnou v DCŽM Vesmír v Deštném v Orlických horách...

Ilustrace
22.4.2017
Lékařská problematika v přípravě na manželství

V brněnské diecézi se snoubenci mohou zúčastnit cyklu lékařských přednášek na téma „Odpovědné rodičovství, manželská sexualita a etika“. Pětihodinový přednáškový kurz se uskutečňuje jednou za čtvrt roku, vždy v sobotu, nejbližší termín 22. dubna 2017.

Ilustrace
23.4.2017
Rodinná pouť na Vranov u Brna 2017

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno ve spolupráci Biskupstvím brněnským a brněnskými církevními školami zve všechny rodiny na Rodinnou pouť na Vranov u Brna. Pouť se koná v neděli 23. dubna 2017, na svátek Božího milosrdenství.

Ilustrace
28.4.2017
Ministrantský den 2017

V sobotu 6. května 2017 se v olomouckém kněžském semináři uskuteční Ministrantský den pro brněnskou diecézi. Zváni jsou ministranti všech věkových kategorií.

Ilustrace
30.4.2017
Pobytové aktivity pro seniory

Organizace Spokojený senior – KLAS, z.s., pořádá i v letošním roce pobyty pro seniory a prarodiče s vnoučaty.

Ilustrace
17.5.2017
Koncert pro kardinála Vlka

Ve středu 17. května 2017 měl kardinál Miloslav Vlk oslavit své osmdesáté páté narozeniny. Plánovaného „Koncertu pro kardinála“ se však pan kardinál Vlk již nedožil. Organizátoři si tak přejí aspoň symbolicky popřát člověku, který bude mít v srdcích mnoha lidí navždy své místo.

Ilustrace
18.6.2017
Oratorium Mesiáš zazní na oslavě diecéze

Třebíčský hudební soubor Musica animata, Smyčcový orchestr ZUŠ Třebíč a Ad Hoc Quartet přednesou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově 18. června 2017 oratorium Mesiáš, a to v rámci oslav 240. výročí založení brněnské diecéze.

Ilustrace
30.6.2017
Slovo otce biskupa Vojtěcha k připravované výstavě brněnská diecéze ve fotografiích

Milé sestry, milí bratři, moji milí diecézané,
v roce 2017 oslaví naše brněnská diecéze 240. výročí od svého založení. Diecéze není jen území, tvoří ji především lidé, kteří v ní žijí, pracují, modlí se, prožívají své radosti i bolesti. ...

Ilustrace
30.6.2017
Organizační informace pro autory fotografií připravované výstavy

Organizační informace pro autory fotografií připravované výstavy Brněnská diecéze ve fotografiích – výstava k 240. výročí založení brněnské diecéze
 

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi

Stálá zpovědní služba v Brně

Duchovní služba v nemocnicích

Puls

Výroční zprávy

Jak dále? (po majetkovém narovnání)

Odběr RSS - Aktuality

Církevní budovy