Biskupství brněnské

Aktuálně

Ilustrace
11.10.2016
Biskup Cikrle zahájí akademický rok 2016/2017

Slavnostní bohoslužba pro studenty brněnských vysokých škol v rámci zahájení nového akademického roku 2016/2017 bude v úterý 11. října 2016 v 19.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Předsedat jí bude brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
28.9.2016
Poutní slavnost sv. Václava 2016 v Brně-Obřanech

Ve středu 28. září 2016 v 9.00 hodin bude v Brně-Obřanech svatováclavská pouť.

Ilustrace
30.9.2016
Duchovní večery pro manžele

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně ve spolupráci s Biskupstvím brněnským zve na Duchovní večery pro manžele – „Jsme jedno a není nám to jedno?“, které se konají v pátek 30. září 2016 od 18.30 do 20.30 hodin v kostele sv. Michala na Dominikánském nám. v Brně.

Ilustrace
30.9.2016
MSKA: kurz hebrejštiny

Moravsko-slezská křesťanská akademie pořádá v akademickém roce 2016/2017 Kurz biblické hebrejštiny pro mírně pokročilé. Kurz bude probíhat od 3. října 2016 do června 2017, vždy v pondělí od 16.30 do 18.00 hodin.

Kefasfest Nikodémova noc Noc kostelů Církevní turistika Rok milosrdenství
Ilustrace
30.9.2016
Tříletý vzdělávací kurz pro chrámové varhaníky

Musica sacra Brno pořádá v Břeclavi pod záštitou brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho Tříletý vzdělávací kurz pro chrámové varhaníky. Závazné přihlášky je třeba zasílat do konce září 2016 na výše uvedené kontakty Musica sacra.

Ilustrace
30.9.2016
Kurz pro chrámové sbormistry

Roční kurz pro chrámové sbormistry, který vede Mag. Art. Ondřej Múčka ve školním roce 2016-2017, bude probíhat jednou měsíčně. První setkání se uskuteční 15. října 2016

Ilustrace
1.10.2016
Papežská misijní díla informují

Paní Jana Zehnalová, diecézní ředitelka PMD pro brněnskou diecézi, informuje: „Po třech letech mají děti opět možnost prožít Misijní kongres PMDD, který se uskuteční 1. října.2016 v Nymburce.

Ilustrace
2.10.2016
Na Velehradě se k modlitbě, vzdělávání i diskuzím sejdou nemocniční kaplani

Duchovní obnova a dvoudenní odborný program na téma „Poslední věci člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie“ budou součástí XII. formačně vzdělávacího setkání nemocničních kaplanů ...

Ilustrace
3.10.2016
Mobilní hospice – domov, místo pro život i umírání

Knihkupectví a nakladatelství CESTA pořádají setkání se zakladatelkami hospicového hnutí v ČR a autogramiádu knihy Jany Sieberové HOSPIC, příběh naplněné naděje (Triton, 2016). Akce se koná v pondělí 3. října 2016 v 16.30 hodin

Ilustrace
4.10.2016
Slavnost svatého Františka v Brně s misionářem milosrdenství

V úterý 4. října 2016 v den slavnosti svatého Františka z Assisi, zakladatele tří řádů, bude v 17:00 hodin v Brně u kapucínů slavit mši svatou P. FELIX JÁN TKÁČ OFMCap.

Ilustrace
4.10.2016
Slavnost sv. Františka v Brně u minoritů

Slavnostní bohoslužbu ke cti sv. Františka z Assisi bude v Brně u minoritů 4. října 2016 v 15.30 hodin slavit Mons. Martin Holík, ředitel Radia Proglas.

Ilustrace
6.10.2016
Setkání rodičů prožívajících ztrátu dítěte

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá Setkání rodičů prožívajících ztrátu dítěte. Setkání se koná ve čtvrtek 6. října 2016 od 17.00 do 19.30 hodin v Poradně CRSP na Josefské 1 v Brně.

Ilustrace
10.10.2016
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „stavební technik - rozpočtář“

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „stavební technik – rozpočtář“. Podrobnější informace o pracovní náplni a požadavcích na uchazeče jsou obsaženy v příloze.

Ilustrace
13.10.2016
Kardinál Burke navštíví Brno

Kardinál Raymond Leo Burke, patron Maltézského řádu a člen několika úřadů Římské kurie, navštíví 13. října 2016 Brno, aby v rámci konference "Nejmenší z nás: Právní ochrana osob před narozením" přednesl příspěvek na téma "Evangelium života a nová evangelizace".

Ilustrace
15.10.2016
Pouť pracujících ve zdravotnictví, sociálních a charitních službách ke Svaté bráně milosrdenství

V sobotu 15. října 2016 se v Brně koná pouť pracujících ve zdravotnictví, sociálních a charitních službách ke Svaté bráně milosrdenství.

Ilustrace
16.10.2016
Biskup Konzbul poprvé navštíví svou diecézi

Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul, který je titulárním biskupem litomyšlským, poprvé navštíví „svou“ diecézi.
V rámci akce „Týden Paměti národa" bude v neděli 16. října 2016 v 10.15 hodin slavit  bohoslužbu v místním kostele Nalezení sv. Kříže.

Ilustrace
17.10.2016 - 19.10.2016
Biskupové moravských a českých diecézí navštíví Brno

V rámci Plenárního zasedání České biskupské konference ve Vranově u Brna ve dnech 17. až 19. října 2016 budou biskupové moravských a českých diecézí slavit společnou bohoslužbu v úterý 18. října 2016 v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.

Ilustrace
22.10.2016
IX. ročník Konference pro zdravotníky

Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích pořádá již tradiční IX. ročník Konference pro zdravotníky pracující nejen v sociálních službách na téma: „Buďme dobří sami k sobě“. Setkání se koná v sobotu 22. října 2016 v přednáškovém sále Domu sv. Antonína.

Ilustrace
25.10.2016
Kurz efektivního rodičovství s hlídáním dětí

Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá Kurz efektivního rodičovství s hlídáním dětí.
V Kurzu efektivního rodičovství se účastníci naučí krok za krokem zvládat klasické a stále se opakující krizové situace, do kterých se při výchově dětí dostávají.

Ilustrace
27.10.2016
X. celostátní katechetický kongres v Třešti

Katechetická sekce ČBK a diecézní katechetická centra zvou všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání, na X. celostátní katechetický kongres, který se bude konat od 27. do 29. října 2016 v Třešti u Jihlavy. Téma kongresu zní: Rodina a její role v náboženské výchově.

Ilustrace
8.11.2016
P. Vella: Radost a naděje křesťana

Ve dnech 8. až 12. listopadu 2016 proběhne v Třebíči už po páté duchovní obnova s P. Eliasem Vellou, tentokrát na téma Radosta naděje křesťana.