Biskupství brněnské

Aktuálně

Ilustrace
13.11.2014 - 30.11.2014
Průvodce adventem 2014

Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos již po čtrnácté vyhledávanou brožuru Průvodce adventem 2014, která může pomoci k užitečnému prožití adventní doby.

Ilustrace
13.11.2014 - 24.11.2014
Advent 2014 na Petrově

Přehled adventních duchovních a kulturních programů v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně ZDE.

Ilustrace
23.11.2014
Slavnost Ježíše Krista Krále na Petrově 2014

V dne slavnosti Ježíše Krista Krále (neděle 23. listopadu 2014) budou v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla slaveny bohoslužby v 7.30 hodin (latinská), v 9.00 a v 10.30 hodin. Bohoslužbě v 9.00 hodin bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
23.11.2014
Líšeňský jarmark pro radost 2014

Třetí ročník Jarmarku pro radost se uskuteční v Salesku v Kotlanově ulici 13 v Brně-Líšni v neděli 23. listopadu 2014 od 9.30 do 12.00 hodin. Skupina mladých rodin nabídkou vlastních výrobků podporuje Nadaci pro radost, jejímž posláním je shánět prostředky na stavbu kostela v sídlišti Líšeň.

Tříkrálová sbírka
Nikodémova noc
Křesťanské Vánoce
Vezmi a čti
Národní eucharistický kongres
Služba veřejnosti - Majetkové narovnání
Ilustrace
23.11.2014
Církev se bude v neděli zvlášť modlit za Ukrajinu

U příležitosti 81. výročí hladomoru na Ukrajině, který připravil o život miliony lidí, bude v neděli 23. listopadu 2014 do modlitby věřících při mších sv. vložena prosba za mír a spravedlnost ve východoevropské zemi.

Ilustrace
24.11.2014
Zemřel P. Ludvík Otradovec SDB

Dne 14. listopadu 2014 zemřel P. Ludvík Otradovec SDB. Za dar jeho života poděkujeme při mši svaté v pondělí 24. listopadu 2014 ve 13.00 hodin v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů v Brně-Žabovřeskách.

Ilustrace
28.11.2014
Adventní duchovní obnova manželů 2014

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá pro manžele ve dnech 28. až 29. listopadu 2014 adventní duchovní obnovu v Duchovním centru Vranov u Brna. Povede ji P. Josef Mendel, SDB.

Ilustrace
29.11.2014
Adventní duchovní obnova pro ženy a dívky

Unie katolických žen v Brně pořádá v sobotu 29. listopadu 2014 od 8.30 hodin adventní duchovní obnovu. Duchovní obnova se koná v kostele sv. Augustina v Brně. TÉMA: Odpuštění jako zdroj duchovní síly

Ilustrace
29.11.2014
Adventní bdění 2014 ve Vranově u Brna

Adventní bdění v chrámu Narození Panny Marie na Vranově u Brna se letos uskuteční v sobotu 29. listopadu 2014 od 21.00 do 23.00 hodin.

Ilustrace
30.11.2014
Přímý přenos rozhlasové bohoslužby s Mons. Jiřím Mikuláškem

Přenosy bohoslužeb patří k nejposlouchanějším pořadům okruhu ČRo 2. Přímý přenos bohoslužby na 1. neděli adventní dne 30. listopadu 2014 v 9.00 hodin bude Český rozhlas vysílat z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně.

Ilustrace
30.11.2014
”Slovenská” adventní neděle

Pontifikální bohoslužbu pro slovenskou komunitu žijící v Brně bude na první neděli adventní 30. listopadu 2014 v 19.00 hodin slavit v kostele sv. Jakuba v Brně biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
1.12.2014 - 19.12.2014
Katedrála na Petrově: Adventní program pro školy 2014

Římskokatolická farnost u katedrály sv. Petra a Pavla připravila pro letošní adventní období nový zábavně vzdělávací program „O světle“ určený žákům prvního stupně základních škol. Program chce přiblížit dětem význam světla v lidském životě, ale i v jeho duchovní rovině.

Ilustrace
1.12.2014
Ceny Celestýna Opitze

Milosrdní bratři pořádají koncert při příležitosti předání Cen Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné, který proběhne v pondělí 1. prosince 2014 ve 20.00 hodin v kostele sv. Šimona a Judy u Nemocnice Na Františku v Praze.

Ilustrace
2.12.2014
O výchově dětí v rodině

V rámci programu SaVIO se koná v Brně Líšni v úterý 2. prosince 2014 od 19.00 hodin přednáška Prof. PhDr. Vladimíra Smékala, CSc. emeritního profesora FSS MU v Brně s názvem O výchově dětí v rodině.

Ilustrace
5.12.2014
Adventní duchovní obnova pro muže

Bratři minorité pořádají ve dnech 5. až 7. prosince 2014 adventní duchovní obnovu pro muže ve věku 17 až 35 let adventní duchovní obnovu. Téma zní: "Jdi a obnov můj dům". Setkání začne v pátek 5. prosince 2014 v 18.00 hodin, zakončení v neděli 7. prosince v 15 hodin.

Ilustrace
7.12.2014
300. výročí kostela v Brankovicích

Při příležitosti 300. výročí posvěcení kostela svatého Mikuláše v Brankovicích bude v neděli 7. prosince 2014 ve 14.00 hodin slavit brněnský biskup Vojtěch Cikrle děkovnou bohoslužbu.

Ilustrace
8.12.2014
Průvod světla 2014

Průvod světla vyjde v pondělí 8. prosince 2014 v 17.20 hodin z Denisových sadů do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně.
Průvod se svícemi, lampiony a loučemi předchází slavnostní bohoslužbě v brněnské katedrále od 17.30 hodin, kterou bude slavit brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
9.12.2014
Strom vzpomínek 2014

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna pořádá v úterý 9. prosince 2014 od 16.00 hodin pietní akci - rozsvícení stromu vzpomínek.

Ilustrace
10.12.2014
V Brně připomenou P. Václava Razika

Letos uplyne třicet let od smrti P. Václava Razika (1921-1984). Vzpomínková bohoslužba bude slavena 10. prosince 2014 v 17.30 hodin v kostele u svatého Tomáše v Brně.

Ilustrace
12.12.2014
Tomáš Halík bude přednášet v Třebíči

Dne 12. prosince 2014 přijede do Třebíče na pozvání místní skupiny Křesťanské akademie Mons. Tomaš Halík. Při této příležitosti přednese dvě přednášky.

Ilustrace
13.12.2014 - 20.12.2014
Betlémské světlo 2014 - 25. ročník

Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se letos uskuteční v sobotu 13. 12. 2014 ve 14.00 hodin v největším vídeňském evangelickém kostele na Lutherplatz 1. Pro Betlémské světlo se vydají brněnští skauti, kteří jej dopraví do České republiky.

Ilustrace
24.12.2014 - 11.1.2015
Vánoce 2014 na Petrově

Program vánočních bohoslužeb a koncertů v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově v příloze.

Ilustrace
5.1.2015
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa stavební technik.

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice stavební technik s pracovištěm v Brně. Podrobnější informace o pracovní náplni a požadavcích na uchazeče jsou obsaženy v příloze.

Ilustrace
23.1.2015
16. fatymský ples

Již 16. fatymský ples se koná v pátek 23. ledna 2015 od 19.30 hodin v sále OÚ Šumná. Více informací plakátek.

Ilustrace
23.8.2015
Ignacianske exercicie (nejen) pro reholnice 2015

Otcové jezuité nabízejí v roce 2015 sedmidenní ignaciánské exercicie v mlčení a s individuálním doprovázením. Exercicie se konají v Kolíně od 23. do 30. srpna 2015.

Jak dále? (po majetkovém narovnání)

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi

Stálá zpovědní služba v Brně

Odběr RSS - Aktuality

Církevní budovy