Biskupství brněnské

Aktuálně

Ilustrace
29.3.2015
Květná neděle 2015 v brněnské katedrále

Obřadům Květné neděle (29. března 2015) v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
29.3.2015
Modlitba Křížové cesty v Chudčicích

Jako každý rok i letos se na Květnou neděli (29. března 2015) uskuteční modlitba křížové cesty v přírodě - v Chudčicích (farnost Veverská Bítýška). Začátek ve 14.30 hodin bude u prvního zastavení v blízkosti hřbitova v Chudčicích. Modlitbu povede místní farář P. Marek Hlávka.

Ilustrace
29.3.2015
Poselství papeže Františka k Světovému dni mládeže 2015

Mějte odvahu být šťastní. Tato věta se dvakrát opakuje v poselství papeže Františka k letošnímu Světovému dni mládeže, který připadá na Květnou neděli (29. března 2015). Římský biskup v listu vysvětluje, že slovo blahoslavený znamená šťastný, a že přijetí Božího povolání je cestou ke štěstí.

Ilustrace
29.3.2015
Velikonoční festival duchovní hudby 2015

Filharmonie Brno připravila v letošním roce pro milovníky vážné hudby a architektonických skvostů města Brna další - již 24. ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby, který proběhne ve dnech 29. března až 2. dubna 2015. Zájemci se mohou těšit na večery plné hudby v řadě brněnských kostelů, a také na další festivalové akce.

 


Nikodémova noc
Noc kostelů
Církevní turistika
Národní eucharistický kongres
Ilustrace
29.3.2015
Mešní víno z Dolních Bojanovic

Křesťanský magazín 5/15, který bude vysílán 29.března 2015 ve 12.55 hodin na ČT 2 nabídne podle slov dramaturgyně Martiny Burešové následující: "Pozveme vás na faru do Dolních Bojanovic a ukážeme, jak zde vyrábějí mešní víno, ...

Ilustrace
31.3.2015
Setkání teologických knihovníků na Vranově u Brna

Letošní setkání teologických knihovníků se uskuteční pod záštitou Biskupství brněnského ve dnech 13. - 14. května 2015 v Duchovním centru sv. Františka z Pauly na Vranově u Brna.

Ilustrace
1.4.2015
MSKA: Beseda s Erikou Bezdíčkovou

Brněnská pobočka Moravskoslezské křesťanské akademie pořádá 1. dubna 2015 od 19.00 hodin besedu s Erikou Bezdickovou, pamětnicí holocaustu.

Ilustrace
2.4.2015
Velikonoce 2015 v Altöttingu

Mladí z komunity Emmanuel zvou také letos mladé lidi (16 až 30 let) ke společnému prožití Velikonoc v německém Altöttingu, a to ve dnech 2. až 6. dubna 2015.

Ilustrace
2.4.2015
Výstava historických pečetí

Výstava historických pečetí bude ke zhlédnutí od 2. dubna do 28. června 2015 ve velké síni předzámčí SZ Lysice.

Ilustrace
2.4.2015 - 6.4.2015
Velikonoce 2015 v katedrále sv. Petra a Pavla

Velikonočním obřadům v katedrále sv. Petra a Pavla bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
3.4.2015
Velkopáteční bdění na Vranově u Brna 2015

Velkopáteční bdění u kříže v poutním kostele Narození Panny Marie na Vranově u Brna proběhne na Velký pátek 3. dubna 2015 od 21.00 do 23.00 hodin.

Ilustrace
3.4.2015
Velký pátek ve Křtinách - modlitby za oběti na Macoše

Na Velký pátek 3. dubna 2015 bodou na poutním místě Křtiny u Brna Velkopáteční obřady od 16.30 hodin. Tichá adorace u Božího hrobu začíná v 18.30 hodin. Od 20.00 hodin následuje modlitba křížové cesty po místech neštěstí a bolesti.

Ilustrace
3.4.2015 - 6.4.2015
Velikonoce 2015 v Brně

Přehled velikonočních obřadů v brněnských kostelích ZDE

Ilustrace
5.4.2015
Poutní kalendář na rok 2015 ve Křtinách u Brna

Jedno z nejvýznamnějších poutních míst brněnské diecéze, Křtiny u Brna se Santiniho chrámem Jména Panny Marie, si v roce 2010 připomnělo 800 let od zjevení Panny Marie Křtinské. Podle tradice se roku 1210 zjevila Panna Maria Křtinská v blízké Bukovince na rozkvetlém kaštanu.

Ilustrace
5.4.2015
Velikonoční hudba u sv. Augustina 2015

Koncert velikonoční hudby zazní v chrámu sv. Augustina v Brně - Masarykově čtvrti (náměstí Míru) na Zelený čtvrtek 2. dubna 2015 a v neděli Zmrtvýchvstání Páně 5. dubna 2015.

Ilustrace
12.4.2015
Večer žalmů na Křenové

Večer žalmů proběhne v kostele Brno-Křenová dne 12. dubna 2015 od 19.45 hodin.

Ilustrace
12.4.2015
Velikonoční festival duchovní hudby 2015 zazní také v katedrále

V neděli 12. dubna 2015 v 19.00 hodin zaznějí v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově koncert nazvaný Chvalte ho zvukem polnice, který nabídne skladby Antona Brucknera.

Ilustrace
12.4.2015
Rodinná pouť 2015

Rodinná pouť na Vranov u Brna se letos koná 12. dubna 2015.

Ilustrace
17.4.2015
Víkendové pobyty pro rodiče s dětmi 2015

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá řadu aktivit pro rodiče s dětmi.

Ilustrace
18.4.2015
Rozvod a život v církvi - diecézní setkání pro rozvedené 2015

Diecézní setkání pro rozvedené se letos koná dne 18. dubna 2015 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně od 9.00 hodin.

Ilustrace
18.4.2015
Mons. Josef Fiala jubilantem

Dne 18. dubna 2015 v 9.30 hodin poděkuje v klášterní kapli sester sv. Hedviky v Břežanech u Znojma za 65. výročí kněžského svěcení a 90 let života Mons. Josef Fiala. Hlavním celebrantem bude Mons. ThLic. Václav Slouk, kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla.

Ilustrace
19.4.2015
Koncert pro NADĚJI

Pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho zazní v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně dne 19. dubna 2015 benefiční KONCERT pro NADĚJI.

Ilustrace
21.4.2015
Násilí v islámu, jeho součást nebo desinterpretace.

V rámci programu SaVIO (salesiánské vzdělávací informační okruhy) se uskuteční v úterý 21. dubna 2015 v 19.00 hodin v Salesku (Brno-Líšeň, Salesko - sportovní sál, Kotlanova 13) přednáška nazvaná Násilí v islámu, jeho součást nebo desinterpretace.

Ilustrace
22.4.2015
Konference o obnově historických či církevních staveb

Dne 22. dubna 2015 proběhne od 10.30 hodin v pavilonu A, v sále Rotunda brněnského výstaviště konference Obnova historických a církevních staveb 2015. Zahájí tak tuto část veletrhu IBF.

Ilustrace
29.4.2015
Mariapoli 2015

V těchto dnech začíná beatifikační proces zakladatelky Hnutí fokolare, Chiary Lubichové. Chcete poznat, čím zaujala mnoho lidí z celého světa? Chcete prožít společnou dovolenou pro tělo i pro duši? Pak přijeďte na Mariapoli 2015.

Ilustrace
30.4.2015
Exercicie s P. Eliasem Vellou

Exercicie s P. Eliasem Vellou na téma –Rodina v Ježíšově světle se konají na Hoře Matky Boží v Králíkách ve dnech 30. 4.-3. 5. 2015.

Ilustrace
8.5.2015
Tři dny křesťanské spirituality s Mons. Alešem Opatrným v Brně

Ve dnech 8. až 10. května 2015 pořádá Pastorační středisko brněnské diecéze a Karmelitánské nakladatelství oblíbenou akci Tři dny křesťanské spirituality. Pozvání letos přijal Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., teolog a autor duchovní literatury...

Ilustrace
9.5.2015
Duchovní obnova pro manžele 2015

Kongregace sester sv. Hedviky v Břežanech u Znojma pořádá 9. května 2015 duchovní obnovu pro manžele s obnovou manželského slibu. Setkání vede P. Tomáš Strogan. Paralelně je zajištěn také program pro děti, který má na starosti P. Pavel Krejčí SDB.

Ilustrace
14.5.2015
IV. jarní republikové setkání nemocničních kaplanů Rajhrad 2015

Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR a Oblastní charita Rajhrad pořádají ve čtvrtek 14. května 2015 v prostorách Chráněného bydlení sv. Luisy v Rajhradě u Brna IV. jarní republikové setkání nemocničních kaplanů.

Ilustrace
6.6.2015
Národní eucharistický kongres 2015

Česká biskupská konference se rozhodla v roce 2015 uspořádat první Národní eucharistický kongres (NEK) od vzniku samostatné České republiky. Jednotlivé farnosti a diecéze se na něj budou připravovat šest měsíců, od začátku roku až do červnové Slavnosti Těla a Krve Páně - hlavního dne pro farnosti.

Ilustrace
6.6.2015
Diecézní pouť do Slavonic v rámci diecézního slavení NEK

V sobotu 6. června 2015 proběhne diecézní pouť do Slavonic. Bohoslužba v místním kostele Božího Těla, které bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle, začne v 10.30 hodin. Po skončení mše svaté následuje eucharistický průvod do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Slavonicích, kde bude závěrečné požehnání.

Ilustrace
25.7.2015
Pobyt pro prarodiče s mladšími vnoučaty

Spolek Spokojený senior pořádá ve dnech 25.7. až 1. 8. 2015 pobyt pro prarodiče s mladšími vnoučaty (do 10 let)
nazvaný „Letem světem s Machem a Šebestovou“.

Ilustrace
1.8.2015
Pobyt pro prarodiče se staršími vnoučaty (od 10 let)

Spolek Spokojený senior pořádá ve dnech 1. až 8. srpna 2015 "Týden pro prarodiče s vnoučaty s hrdiny Starého zákona".

Ilustrace
23.8.2015
Ignacianske exercicie (nejen) pro reholnice 2015

Otcové jezuité nabízejí v roce 2015 sedmidenní ignaciánské exercicie v mlčení a s individuálním doprovázením. Exercicie se konají v Kolíně od 23. do 30. srpna 2015.