Biskupství brněnské

Aktuálně

Ilustrace
8.12.2015 - 20.12.2015
Slovo otce biskupa Vojtěcha k zahájení Svatého roku milosrdenství v brněnské diecézi.

V úterý 8. prosince 2015 bude v Římě zahájen Svatý rok milosrdenství. Papež František v tento den slavnostně otevře Svatou bránu v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu.

Ilustrace
8.12.2015 - 30.12.2015
Zpovědní služba u Svatých bran v brněnské diecézi

Zpovědní služba u  Svatých bran v brněnské diecézi

Ilustrace
13.12.2015
Na Petrově se otevře Svatá brána

Svatá brána do mimořádného Svatého roku milosrdenství vyhlášeného papežem Františkem bude v brněnské diecézi slavnostně otevřena pontifikální bohoslužbou v neděli 13. prosince 2015  v katedrále sv. Petra a Pavla a bude spojena s převzetím Betlémského světla.

Ilustrace
8.1.2016
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „vedoucí ekonomické agendy farností“

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „vedoucí ekonomické agendy farností“.

Podrobnější informace o pracovní náplni a požadavcích na uchazeče jsou obsaženy v příloze.

Nikodémova noc Betlémské světlo Křesťanské Vánoce Rok milosrdenství
Akademie třetího věku
Ilustrace
8.1.2016
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „vedoucí investičního oddělení“

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „vedoucí investičního oddělení“.

Podrobnější informace o pracovní náplni a požadavcích na uchazeče jsou obsaženy v příloze.

Ilustrace
8.1.2016
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa finanční účetní děkanství hodonínského

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „finanční účetní děkanství hodonínského“.

Ilustrace
8.1.2016
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa Finanční účetní děkanství jihlavského

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „finanční účetní děkanství jihlavského“.

Ilustrace
22.11.2015 - 2.1.2016
Adventní a vánoční koncerty v diecézi

Přehled adventních a vánočních koncertů v Brněnské diecézi

Ilustrace
1.12.2015 - 22.12.2015
Roráty s gregoriánským chorálem v Brně u sv. Michala

O letošním adventu mohou zájemci  čtyři úterky zahájit den na rorátech u sv. Michala v Brně. Chorální rorátní zpěvy začínají v 5:30 hodin, na ně pak navazuje mše svatá doprovázená gregoriánským chorálem v podání Svatomichalské gregoriánské scholy.

Ilustrace
2.12.2015
Diecézní setkání animátorů pro seniory

Spokojený senior - KLAS z.s. ve spolupráci s Biskupstvím brněnským pořádá pro seniory brněnské diecéze setkání animátorů farních společenství, které se koná 2. prosince 2015 ve vzdělávacím sále Biskupská 5, Brno.

Ilustrace
5.12.2015
Adventní duchovní obnova pro ženy 2015

Unie katolických žen v Brně pořádá v sobotu 5. prosince 2015 v 8.30 hodin adventní duchovní obnovu v kostele sv. Augustina v Brně.

Ilustrace
5.12.2015
Sestry těšitelky si připomenou 100. výročí založení

V sobotu 5. prosince  2015 v 10.00 hodin bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle slavit v kostele Božského srdce Ježíšova v Rajhradě u Brna děkovnou bohoslužbu při příležitosti 100. výročí založení Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova.

Ilustrace
6.12.2015
Zakončení oslav 300 let postavení a posvěcení brankovického kostela

V neděli 6. prosince 2015 zakončí v Římskokatolické farnosti Brankovice oslavy věnované 300. výročí postavení a posvěcení farního kostela sv. Mikuláše.

Ilustrace
8.12.2015
Průvod světla 2015

Průvod světla vyjde v úterý 8. prosince 2015 - letos výjimečně později - v 18.50 hodin z Denisových sadů do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. (Sraz je v Denisových sadech v 18.40)

Ilustrace
8.12.2015
Otevřenými branami do Svatého roku milosrdenství

V úterý 8. prosince 2015 začíná mimořádný Svatý rok milosrdenství, který je na začátku spojen s otvíráním tzv. Svatých bran. Letos a počátkem roku 2016 toho můžete být poprvé účastni na různých místech ve vašich diecézích. V předstihu přinášíme ucelený přehled o těchto událostech napříč celou republikou.

Ilustrace
8.12.2015
ČT nabídne přímý přenos ze zahájení Sv. roku milosrdenství

Česká televize nabídne 8. prosince 2015 přímý přenos z Říma ze zahájení Svatého roku milosrdenství.

Ilustrace
8.12.2015
Adventní bohoslužba pro neslyšící

V úterý 8. prosince 2015 v 16.00 hodin bude P. Leo Zerhau slavit bohoslužbu pro neslyšící.

Ilustrace
11.12.2015
Pierre a Mohamed - Můžeme žít spolu?

V pátek 11. prosince 2015 v 18.00 hodin pořádají bratři kapucíni ve svém brněnském klášteře divadelní představení Pierre a Mohamed.

Ilustrace
13.12.2015 - 20.12.2015
Betlémské světlo 2015

Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se uskuteční v sobotu 12. prosince 2015 v katolickém kostele ve farnosti Neusimmering na náměstí Enkplatz. Pro Betlémské světlo se z Brna vydají skauti, kteří jej dopraví do České republiky.

Ilustrace
13.12.2015
Divadelní představení Víkend s Bohem

Moravsko-Slezská křesťanská akademie pobočka Šlapanice zve na divadelní představení Víkend s Bohem, které se uskuteční 13. prosince 2015 od 17.00 hodin ve Šlapanicích u Brna.

Ilustrace
13.12.2015
Obřad otevření Brány milosrdenství v místních církvích

Přinášíme liturgické texty a jiné materiály k obřadu otevření Brány milosrdenství, které proběhne v českých a moravských kostelích v době začínající nedělí 13. prosince 2015.

Ilustrace
17.12.2015
Setkání rodičů prožívajících ztrátu dítěte

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá Setkání rodičů prožívajících ztrátu dítěte. Setkání se konají 17. prosince 2015 a 28. ledna 2016, vždy od 17.00 do 19.30 hodin v Malém sále na Josefské 1.

Ilustrace
24.12.2015
Vánoce 2015 v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla

Vánoční svátky v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově nabízejí k prožití slavnostní bohoslužby i řadu koncertů.
Podrobný program v příloze.

Ilustrace
28.12.2015
Silvestr a Nový rok 2016 v Osové Bítýšce

Silvestr pro mládež, ve dnech 28. prosince 2015 až 1. ledna 2016, pořádá v DCŽM Mamre v Osové Bítýšce Diecézní centrum mládeže brněnské diecéze. Mladí od třinácti let mohou zažít veselé i duchovně prožité společné chvíle.

Ilustrace
31.12.2015
Milosrdní bratři v Brně hledají údržbáře

Milosrdní bratří hledají zručného údržbáře pro historickou budovu a další součásti areálu konventu v Brně.

Ilustrace
14.1.2016
Ten, kdo k Bohu přichází, řešení s ním nachází

Duchovní obnovy exercičního typu s mottem Ten, kdo k Bohu přichází, řešení s ním nachází jsou plánovány v roce 2016 v Prosiměřicích.

Ilustrace
16.1.2016
Duchovní setkání pro rozvedené

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně zve na Duchovní setkání pro rozvedené, které se koná v sobotu 16. ledna 2016 od 9.00 do 14.00 hodin v novém farním sále na Petrově 9 v Brně. Tématem: „Pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě." bude provázet R.D. Ing. Jan Kotík.

Ilustrace
16.1.2016
Farní ples Moravany a Ořechov

Dne 16. ledna 2015 od 20.00 hodin se koná Farní ples Moravany a Ořechov.

Stránky s informacemi a rezervací vstupenek jsou na farniples.cz