Biskupství brněnské

Aktuálně

Ilustrace
20.4.2015 - 26.4.2015
Týden modliteb 2015 za duchovní povolání

Týden, který předchází neděli Dobrého Pastýře (20. – 26. dubna 2015), je u nás již tradičně Týdnem modliteb za duchovní povolání.

Ilustrace
21.4.2015
Násilí v islámu, jeho součást nebo desinterpretace.

V rámci programu SaVIO (salesiánské vzdělávací informační okruhy) se uskuteční v úterý 21. dubna 2015 v 19.00 hodin v Salesku (Brno-Líšeň, Salesko - sportovní sál, Kotlanova 13) přednáška nazvaná Násilí v islámu, jeho součást nebo desinterpretace.

Ilustrace
22.4.2015
Konference o obnově historických či církevních staveb

Dne 22. dubna 2015 proběhne od 10.30 hodin v pavilonu A, v sále Rotunda brněnského výstaviště konference Obnova historických a církevních staveb 2015. Zahájí tak tuto část veletrhu IBF.

Ilustrace
22.4.2015
Benefiční koncert pro seniory

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny a Brno Gospel Choir pořádá ve středu 22. dubna 2015 od 19.00 hodin v kostele Svaté Rodiny (Brno, Grohova ulice) benefiční koncert duchovní hudby ve prospěch domovů pro seniory ...


Nikodémova noc
Noc kostelů
Církevní turistika
Národní eucharistický kongres
Ilustrace
22.4.2015
Loutky nikdy nespí

Památník písemnictví na Moravě nabízí od 23. dubna do 4. října 2015 výstavu Loutky nikdy nespí. Výstava se svým bohatým doprovodným programem zaměřuje především na dětské návštěvníky, poučení a zábavu zde najdou jistě ale i dospělí.

Ilustrace
25.4.2015
Skautská pouť 2015

Od roku 1990 se vždy kolem svátku sv. Jiří, patrona skautingu, konají v brněnské diecézi skautské poutě. Pouť má vždy zdůraznit jeden ze tří principů skautingu: povinnost k Bohu, k druhým i k sobě. V naší vlasti se pro duchovní princip zažil název "Nejvyšší Pravda a Láska"...

Ilustrace
29.4.2015
Mariapoli 2015

V těchto dnech začíná beatifikační proces zakladatelky Hnutí fokolare, Chiary Lubichové. Chcete poznat, čím zaujala mnoho lidí z celého světa? Chcete prožít společnou dovolenou pro tělo i pro duši? Pak přijeďte na Mariapoli 2015.

Ilustrace
30.4.2015
Exercicie s P. Eliasem Vellou

Exercicie s P. Eliasem Vellou na téma –Rodina v Ježíšově světle se konají na Hoře Matky Boží v Králíkách ve dnech 30. 4.-3. 5. 2015.

Ilustrace
30.4.2015
Víkend pro mladé muže, které zaujala paulánská spiritualita

Víkend pro mladé muže, které zaujala paulánská spiritualita, proběhne v klášteře ve Vranově u Brna od 30. dubna do 3. května 2015.

Ilustrace
30.4.2015
Poutně poznávací zájezd do Itálie nejen pro seniory

Královéhradecké diecézní centrum pro seniory pořádá ve dnech 22. - 30. června 2015 poutně-poznávací zájezd do Itálie. Program zájezdu nabídne návštěvu věčného města Řím, okouzlující Neapole, města Pozzuoli (biblického místa Puteoli), kde se zastavil apoštol Pavel, ...

Ilustrace
1.5.2015
VIII. pěší pouť mužů z Vranova nad Dyjí do Jevišovic

Již VIII. pěší pouť mužů z Vranova nad Dyjí do Jevišovic ke svatému Josefovi – patronovi mužů se koná v pátek 1. května 2015. Sraz účastníků je v 9.00 hodin u kostela ve Vranově nad Dyjí.

Ilustrace
1.5.2015
150. výročí obnovení poutního kostela Panny Marie Montserratské

Zahájení poutní sezóny s připomínkou a oslavou 150. výročí obnovení poutního kostela Panny Marie Montserratské u Cizkrajova proběhne v pátek 1. května 2015.

Ilustrace
1.5.2015
101. výročí narození sestry Restituty

Římskokatolická farnost Brno-Lesná pořádá oslavy 101. výročí narození patronky místního duchovního centra - blahosavené řeholní sestry Restituty Kafkové. Dne 1. května 2015 v 11.00 bude v duchovním centru v Brně - Lesné slavena česko-německá bohoslužba...

Ilustrace
1.5.2015
Pouť mužů s dětmi do Senetářova 2015

Děkanátní Pouť mužů s dětmi do Senetářova ke svatému Josefu - patronovi mužů se koná v pátek 1. května 2015.
Sraz účastníků je v 15.00 hodin na náměstí v Jedovniccíh.

Ilustrace
2.5.2015
410 let milosrdných bratří ve Valticích

Milosrdní bratři slaví 410. výročí příchodu milosrdných bratří do Valtic a založení prvního konventu severně od Alp. Oslava proběhne v sobotu 2. května 2015 ve Valticích.

Ilustrace
5.5.2015
Poslední český král

V rámci programu SaVIO (salesiánské vzdělávací informační okruhy) se uskuteční v úterý 5 .května 2015 v 19.00 hodin v Salesku vyprávění o životní cestě posledního českého panovníka Karla I. Poslední český král.

Ilustrace
8.5.2015
Tři dny křesťanské spirituality s Mons. Alešem Opatrným v Brně

Ve dnech 8. až 10. května 2015 pořádá Pastorační středisko brněnské diecéze a Karmelitánské nakladatelství oblíbenou akci Tři dny křesťanské spirituality. Setkání je určeno pro nejširší veřejnost, která chce poznat a žít křesťanský život v plnosti.

Ilustrace
9.5.2015
Duchovní obnova pro manžele 2015

Kongregace sester sv. Hedviky v Břežanech u Znojma pořádá 9. května 2015 duchovní obnovu pro manžele s obnovou manželského slibu. Setkání vede P. Tomáš Strogan. Paralelně je zajištěn také program pro děti, který má na starosti P. Pavel Krejčí SDB.

Ilustrace
14.5.2015
IV. jarní republikové setkání nemocničních kaplanů Rajhrad 2015

Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR a Oblastní charita Rajhrad pořádají ve čtvrtek 14. května 2015 v prostorách Chráněného bydlení sv. Luisy v Rajhradě u Brna IV. jarní republikové setkání nemocničních kaplanů.

Ilustrace
23.5.2015
S úctou k životu. Setkání lékařů a poradců PPR

V sobotu 23. května 2015 se od 8.30 hodin v prostorách Centra naděje a pomoci (CENAP) v Brně uskuteční setkání gynekologů, lékařů a zdravotníků dalších profesí a poradců přirozeného plánování rodičovství (PPR) nazvané „S úctou k životu“.

Ilustrace
6.6.2015
Národní eucharistický kongres 2015

Česká biskupská konference se rozhodla v roce 2015 uspořádat první Národní eucharistický kongres (NEK) od vzniku samostatné České republiky. Jednotlivé farnosti a diecéze se na něj budou připravovat šest měsíců, od začátku roku až do červnové Slavnosti Těla a Krve Páně - hlavního dne pro farnosti.

Ilustrace
6.6.2015
Diecézní pouť do Slavonic v rámci diecézního slavení NEK

V sobotu 6. června 2015 proběhne diecézní pouť do Slavonic. Bohoslužba v místním kostele Božího Těla, které bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle, začne v 10.30 hodin. Po skončení mše svaté následuje eucharistický průvod do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Slavonicích, kde bude závěrečné požehnání.

Ilustrace
14.6.2015
Jubilejní X. cyklopouť z Přímětic do Jeníkova

Jubilejní X. cyklopouť z Přímětic do Jeníkova u Duchcova k Panně Marii – Matce Důvěry startuje v neděli 14. června 2015 v 15.00 hodin od fary v Příměticích.

Ilustrace
25.7.2015
Pobyt pro prarodiče s mladšími vnoučaty

Spolek Spokojený senior pořádá ve dnech 25.7. až 1. 8. 2015 pobyt pro prarodiče s mladšími vnoučaty (do 10 let)
nazvaný „Letem světem s Machem a Šebestovou“.

Ilustrace
1.8.2015
Pobyt pro prarodiče se staršími vnoučaty (od 10 let)

Spolek Spokojený senior pořádá ve dnech 1. až 8. srpna 2015 "Týden pro prarodiče s vnoučaty s hrdiny Starého zákona".

Ilustrace
23.8.2015
Ignacianske exercicie (nejen) pro reholnice 2015

Otcové jezuité nabízejí v roce 2015 sedmidenní ignaciánské exercicie v mlčení a s individuálním doprovázením. Exercicie se konají v Kolíně od 23. do 30. srpna 2015.

Ilustrace
27.9.2015
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy

Při příležitosti 20. výročí svatořečení svaté Zdislavy, křižanovské rodačky se na náměstí připravuje realizace pomníku svaté Zdislavy, který má 27. září 2015 ve 14.00 hodin požehnat brněnský biskup Vojtěch Cikrle.