Biskupství brněnské

Aktuálně

Ilustrace
26.3.2023
Biskup Pavel a bohoslovci v ZOO

V programu víkendového setkání brněnského biskupa Pavla Konzbula se šesti kandidáty kněžství za brněnskou diecézi se netradičně objeví také společná návštěva brněnské zoologické zahrady.

Ilustrace
25.3.2023
Sbormistr Petr Fiala jubilantem

Brněnský hudební skladatel a sbormistr MgA. Petr Fiala oslaví 25. března 2023 své životní jubileum.

Ilustrace
3.3.2023 - 31.3.2023
Postní pátky 2023 v brněnské katedrále

Diecézní katechetické centrum pořádá také letos postní duchovní obnovu. Obnova se uskuteční během pěti postních pátků (od 3. do 31. března) v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. Tématem letošních postních pátků je „Křestní obnova“.

Ilustrace
30.3.2023
Výročí blahoslavené Restituty Kafkové v roce 2023

V letošním roce si připomínáme dvě výročí spojená s brněnskou rodačkou, blahoslavenou řeholní sestrou Marií Restitutou Kafkovou. Ve čtvrtek 30. března 2023 uplyne 80 let od její popravy (30. března 1943) a v červnu to bude 25 let od jejího blahořečení – 21. června 1998 ji ve Vídni prohlásil za blahoslavenou papež Jan Pavel II.

Církevní turistika Zahrady pod Petrovem Diecézní muzeum
Ilustrace
25.3.2023
Jarní škola liturgiky

Dne 25. března 2023 v augustiniánském klášteře v Brně pořádá Liturgie.cz duchovně-formační setkání na téma „Velikonoční triduum“.

Ilustrace
25.3.2023
Diecézní setkání pro rozvedené

Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá diecézní setkání pro rozvedené, které se uskuteční v sobotu 25. března 2023 v Brně.

Ilustrace
25.3.2023
2023: Chodíme spolu – a co dál?

Také v letošním roce pořádá komunita Emmanuel víkend pro ty, kdo spolu chodí. Setkání obsahuje společné chvály, přednášky, adoraci, vzájemné sdílení a mši svatou. Víkend je určen pouze pro páry. Nejbližší termín akce je 25. až 26. března 2023.

Ilustrace
27.3.2023
Biskup Cikrle: Fiat

Nová publikace biskupa Vojtěcha Cikrleho nazvaná „Fiat“ přináší variace na chvíli Zvěstování Páně a další krátké duchovní texty pro povzbuzení v osobní víře, inspiraci k modlitbě a prohloubení vztahu k Panně Marii.

Ilustrace
27.3.2023
Večery Taizé na Petrově 2023

V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově probíhají pravidelně večery Taizé, které nabízejí chvíle ztišení, zpěvů, čtení z Písma svatého. Setkání jsou otevřená všem lidem dobré vůle a národností.

Ilustrace
31.3.2023
Extrémní křížové cesty v České republice

Nejen v sousedním Polsku, kde se iniciativa extrémní křížové cesty v roce 2009 zrodila, ale i v České republice se věřící i letos mohou zapojit a absolvovat desítky kilometrů dlouhé trasy. V článku se také dozvíte, kde se tyto extrémní křížové cesty u nás chystají.

Ilustrace
31.3.2023
Květný pátek 2023 ve Sloupu

Hlavní poutní mši ve Sloupu v Moravském krasu bude celebrovat brněnský biskup Pavel Konzbul v pátek 31. března 2023 v 10.30 hodin.

Ilustrace
1.4.2023
Dívčí olympiáda 2023 v Telnici

Pro děvčata modřického děkanátu z 1 až 9. třídy ZŠ pořádají 1. dubna 2023 v modřickém děkanátu již pátý ročník „Dívčí olympiády“.

Ilustrace
1.4.2023
Den s arcibiskupem Stojanem

Centra pro školy ve spolupráci s Cyrilometodějskou křesťanskou akademií pořádají „Den s A. C. Stojanem“, který se uskuteční v Olomouci v sobotu 1. dubna 2023.

Ilustrace
2.4.2023
Květná neděle 2023 s otci biskupy

Obřadům Květné neděle, která letos připadá na 2. dubna, budou v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově přítomni oba brněnští biskupové. Hlavním celebrantem bude brněnský biskup Pavel Konzbul. Obřady začínají v 10.00 hodin žehnáním ratolestí v Denisových sadech pod Petrovem, odtud následuje průvod do katedrály.

Ilustrace
4.4.2023
Ve Žďáru nad Sázavou znovu odehrají pašije

Po covidové přestávce plánují v letošním roce žďárské farnosti opět uvést pašijovou hru s názvem „Co se stalo s Ježíšem?“

Ilustrace
6.4.2023 - 9.4.2023
Velikonoce 2023 s brněnskými biskupy

Přinášíme přehled bohoslužeb v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně o Velikonocích 2023 s otci biskupy (změny vyhrazeny):

Ilustrace
7.4.2023 - 9.4.2023
Ranní modlitby na velikonoční třídení 2023 v katedrále na Petrově

Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu jsou také letos zváni věřící z Brna a okolí ke společné denní modlitbě církve do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově.

Ilustrace
15.4.2023
Konference Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici

Konference Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici se letos koná 29. dubna 2023.

Ilustrace
22.4.2023
Skautská pouť brněnské diecéze ke sv. Jiří 2023

Od roku 1990 se vždy kolem svátku sv. Jiří, patrona skautingu, konají v brněnské diecézi skautské poutě. Pouť má vždy zdůraznit jeden ze tří principů skautingu – povinnost k Bohu, k druhým i k sobě.

Ilustrace
13.5.2023
Diecézní setkání mládeže s biskupem Pavlem

Diecézní setkání mládeže s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem se bude letos konat v sobotu 13. května v Žarošicích.

Ilustrace
2.6.2023
Vizuální styl Noci kostelů 2023

Představujeme vizuální styl Noci kostelů 2023, který je společný pro všechny zapojené země. Jubilejní 15. ročník Noci kostelů se bude letos konat v pátek 2. června 2023.

Ilustrace
23.6.2023
Festival Kefasfest 2023

Ve dnech 23. až 25. června 2023 se koná další ročník festivalu Kefasfest v areálu bývalého kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích.