Biskupství brněnské

Aktuálně

Ilustrace
31.5.2015
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „technik stavebních investic“

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „technik stavebních investic“ pro děkanství tišnovské.

Ilustrace
26.5.2015 - 27.5.2015
Asociaci pomáhající lidem s autismem podpoří koncerty na Petrově

Dva univerzitní sbory z USA zazpívají ve dvou dnech v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně. Spoluúčinkovat budou také Brněnský filharmonický sbor Beseda Brněnská pod vedením Petra Kolaře a Dómský komorní sbor Brno pod vedením Dagmar Kolařové.

Ilustrace
27.5.2015
Jáhenské svěcení v brněnské diecézi 2015

V sobotu 20. června 2015 v 9.00 hodin přijmou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho jáhenské svěcení čtyři bohoslovci brněnské diecéze, absolventi Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci:

Ilustrace
28.5.2015
P. Pospíšil: Husovská dilemata

KNIHOVNA BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO pořádá ve čtvrtek 28. května 2015 od 17.00 hodin přednášku katolického teologa prof. Ctirada Václava Pospíšila, Th.D.a představení jeho knihy Husovská dilemata.

Noc kostelů 2014
Nikodémova noc
Noc kostelů
Církevní turistika
Národní eucharistický kongres
Ilustrace
29.5.2015
Noc kostelů v duchu „večera Babických událostí“

Noc kostelů 29. května 2015 v duchu "večera Babických událostí" připravuje farnost v Brně Lesné.

Ilustrace
29.5.2015
Noc kostelů 2015 v brněnské diecézi

Letošní 7. ročník Noci kostelů již příští pátek (29. května 2015) otevře brány kostelů, modliteben, sborů a duchovních center nejširší veřejnosti u nás i v dalších evropských zemích. Pro rok 2015 bylo zvoleno motto podle biblického úryvku žalmu 139: „Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.“

Ilustrace
30.5.2015
Kurz k sociálnímu učení církve

Moravsko-slezská křesťanská akademie pořádá Kurz sociálního učení církve, který se uskuteční v sobotu 30. května  v budově Fakulty sociálních studií MU v Brně. Kurz je určen pro širokou veřejnost, pracovníky v sociální sféře, charitě, politiky, studenty a akademické pracovníky.

Ilustrace
30.5.2015
V Brně uctí památku obětí

V letošním roce si obyvatelé jihomoravské metropole připomínají nejen 70. výročí ukončení druhé světové války, ale 30. května uplyne rovněž sedmdesát let od násilného vyhnání německy mluvícího obyvatelstva z Brna. Vedení města se rozhodlo důstojně uctít památku všech obětí a vyhlásilo rok 2015 Rokem smíření.

Ilustrace
30.5.2015
Dvacet let salesiánského kostela v Brně

Dvacet let už brněnské čtvrti Žabovřesky dominuje kostel Panny Marie Pomocnice, který byl posvěcen brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem 27. května 1995. Oslavy tohoto jubilea jsou spojené s výročím 200 let od narození sv. Jana Boska, zakladatele salesiánů, kteří na tomto místě působí ...

Ilustrace
31.5.2015
Seniorům: poutně-poznávací cesty na Krétu a do Athén

Diecézní centrum pro seniory Biskupství královéhradeckého pořádá seniory a další zájemce na poutně-poznávací zájezd na Krétu a do Athén – po stopách apoštola Pavla a krás Středomoří za účasti biskupa Mons. Josefa Kajneka.

Ilustrace
31.5.2015
Žehnání dopravních prostředků v Obřanech

Žehnání dopravních prostředků v Brně - Obřanech je naplánováno na 31. května 2015. V 15.00 hodin bude ve farním kostele sloužena bohoslužba za účastníky dopravního provozu, za původce a oběti dopravních nehod.
Následně budou na farním dvůoře požehnány dopravní prostředky na přímluvu sv. Kryštofa.

Ilustrace
1.6.2015
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení na CMGaSOŠPg Brno

Slavnostní bohoslužba s předáváním maturitních vysvědčení studentům Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné škole pedagogické v Brně Lerchově ulici proběhne v pondělí 1. června 2015 v kostele sv. Augustina v Brně. Mši v 16.30 hodin bude předsedat Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze.

Ilustrace
3.6.2015
Brněnský varhanní festival představí novinku Zdeňka Pololáníka

Letošní ročník Brněnského varhanního festivalu, který je naplánován na červnové dny, představí v premiéře 3. června 2015 v 19.30 hodin v kostele u jezuitů Concertino pro klavír a varhany letošního jubilanta Zdeňka Pololáníka.

Ilustrace
5.6.2015
VII. noční čtení žalmů u sv. Augustina

Sedmé noční čtení žalmů v chrámu sv. Augustina v Brně proběhne v pátek 5. června 2015. Akce bude zahájena mší svatou v 18 .00 hodin, ukončení ve 22.00 hodin.

Ilustrace
6.6.2015
Národní eucharistický kongres 2015

Česká biskupská konference se rozhodla v roce 2015 uspořádat první Národní eucharistický kongres (NEK) od vzniku samostatné České republiky. Jednotlivé farnosti a diecéze se na něj budou připravovat šest měsíců, od začátku roku až do červnové Slavnosti Těla a Krve Páně - hlavního dne pro farnosti.

Ilustrace
6.6.2015
Diecézní pouť do Slavonic v rámci diecézního slavení NEK

V sobotu 6. června 2015 proběhne diecézní pouť do Slavonic. Bohoslužba v místním kostele Božího Těla, které bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle, začne v 10.30 hodin. Po skončení mše svaté následuje eucharistický průvod do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Slavonicích, kde bude závěrečné požehnání.

Ilustrace
10.6.2015
Na rozhraní epoch

Na rozhraní epoch - Sakrální prostor v pojetí sochaře Ondřeje Schweigla (1735-1812) je název nové výstavy Diecéznímo muzea v Brně, jejíž vernisáž je plánována na středu 10. června 2015.

Ilustrace
13.6.2015
13. celostátní misijní pouť

13. celostátní misijní pouť a 10. misijní den dětí se budou konat 13. června 2015 ve Vranově nad Dyjí. Pontifikální mši bude v 10.00 hodin slavit brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
14.6.2015
Jubilejní X. cyklopouť z Přímětic do Jeníkova

Jubilejní X. cyklopouť z Přímětic do Jeníkova u Duchcova k Panně Marii – Matce Důvěry startuje v neděli 14. června 2015 v 15.00 hodin od fary v Příměticích.

Ilustrace
20.6.2015
Ukončení kurzu pro chrámové varhaníky

V sobotu 20. června 2015 v 16.00 hodin proběhne v kostele Proměnění Páně v Třebíči - Jejkově slavnostní ukončení tříletého kurzu pro chrámové varhaníky, který letos absolvuje více než čtyřicet účastníků. Zpívaným nešporám předsedá P. Dr. Karel Cikrle.

Ilustrace
21.6.2015
Koncert duchovní hudby na Vranově u Brna

Mariánskou poutní svatyni na Vranově u Brna rozezní 21. června 2015 od 18.00 hodin koncert duchovní hudby z děl předních klasíků.

Ilustrace
21.6.2015
Sbírka na podporu bohoslovců brněnské diecéze

V neděli 21. června 2015 proběhne ve farnostech brněnské diecéze sbírka na podporu bohoslovců.

Ilustrace
26.6.2015
Kefasfest 2015

Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu, mnoho cest, jedno ohnisko, křižovatka setkání. Čtvrtý ročník letního křesťanského hudebního festivalu Kefasfest se bude pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho konat v přírodním areálu kláštera v Dolních Kounicích o víkendu od 26. do 28. června 2015.

Ilustrace
27.6.2015
Kněžské svěcení 2015 v Brně

V sobotu 27. června 2015 v 9.00 hodin přijmou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení tito jáhni:

Ilustrace
17.7.2015
II. sympozium kanonického práva v brněnské diecézi

Ve dnech 20. až 23. září 2015 proběhne ve Vranově u Brna II. sympozium kanonického práva, nad kterým převzal záštitu brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Sympozium organizuje Akademie kanonického práva a je určeno především pro pracovníky církevních institucí,...

Ilustrace
25.7.2015
Pobyt pro rodiny s adolescenty

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá řadu aktivit pro rodiče s dětmi.

Ilustrace
1.8.2015
Pobyt pro prarodiče se staršími vnoučaty (od 10 let)

Spolek Spokojený senior pořádá ve dnech 1. až 8. srpna 2015 "Týden pro prarodiče s vnoučaty s hrdiny Starého zákona".

Ilustrace
8.8.2015
Manželská abeceda pro kažého

Rodinné centrum Blansko pořádá také letos dovolenou rodin - Manželská abeceda pro každého. Místo konání: Jedovnice  v termínu od 8. do 14. srpna 2015. Týdenní pobyt je určený pro všechny manželské páry, včetně seniorů, věk a počet dětí není rozhodující.

Ilustrace
23.8.2015
Ignacianske exercicie (nejen) pro reholnice 2015

Otcové jezuité nabízejí v roce 2015 sedmidenní ignaciánské exercicie v mlčení a s individuálním doprovázením. Exercicie se konají v Kolíně od 23. do 30. srpna 2015.

Ilustrace
27.9.2015
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy

Při příležitosti 20. výročí svatořečení svaté Zdislavy, křižanovské rodačky se na náměstí připravuje realizace pomníku svaté Zdislavy, který má 27. září 2015 ve 14.00 hodin požehnat brněnský biskup Vojtěch Cikrle.