Biskupství brněnské

Aktuálně

Ilustrace
15.5.2016
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „technik stavebních investic pro děkanství brněnské“

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „technik stavebních investic“ pro děkanství brněnské.

Podrobnější informace o pracovní náplni a požadavcích na uchazeče jsou obsaženy v příloze

Ilustrace
2.5.2016
Studium zasvěceného života

Akademie kanonického práva pod patronací Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života ve spolupráci s Konferencí vyšších představených řeholí v ČR organizuje „studium aktuálních témat zasvěceného života“.

Ilustrace
2.5.2016
Studium manželství a rodiny

Akademie kanonického práva ve spolupráci s Papežským institutem Jana Pavla II. pro rodinu v Římě organizuje jednoleté studium v rámci trvalé formace v oblasti pastorace manželství a rodiny. Toto studium je určeno především pro kněze, řeholníky, jáhny, pastorační asistenty a osoby činné v pastoraci rodin.

Ilustrace
6.5.2016
Víkend Otec a syn

Centrum pro rodinu a sociální péči zve tatínky a jejich syny na zážitkový akční  víkend „Přežít“, který proběhne ve dnech 6. až 8. května 2016 v DCŽM Vesmír v Jedlové v Orlických horách, kde je zajištěno ubytování s plnou penzí. Víkend je určen pro tatínky a jejich syny ve věku 9 až 12 let, kteří zde mohou  společně prožít netradiční sportovní aktivity i duchovní program.

Nikodémova noc Noc kostelů Církevní turistika Rok milosrdenství
Ilustrace
7.5.2016 - 22.5.2016
Poutní program ve Křtinách u Brna v květnu 2016

Křtinský farář Mons. Mgr. Jan Peňáz zveřejňuje program květnových mariánských poutí na jednom z hlavních poutních míst brněnské diecéze Křtinách u Brna.

Ilustrace
7.5.2016
360. výročí posvěcení kapucínského kostela v Brně

V sobotu 7. května 2016 uplyne 360 let od posvěcení kapucínského kostela Nalezení svatého Kříže v Brně. Slavnostní mši svaté v 17.00 hodin bude předsedat P. Leo Zerhau, který je od roku 2002 pověřený vedením pastorační péče v brněnských nemocnicích.

Ilustrace
8.5.2016
Pouť ke cti svatého Peregrina 2016

Farnost Ořechov a Společenství Sv. Peregrina pořádají dne 8. května 2016 Pouť ke cti svatého Peregrina.

Ilustrace
9.5.2016
V. jarní republikové setkání nemocničních kaplanů v Brně

V pondělí 9. května 2016 pořádají Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR a Biskupství brněnské již V. jarní republikové setkání nemocničních kaplanů.

Ilustrace
10.5.2016
P. Konzbul: Jak mluvit s dospívajícími o víře

Knihovna biskupství brněnského pořádá v úterý 10. května 2016 od 17.00 hodin přednášku kanovníka Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla a autora řady publikací R.D. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr. nazvanou Jak mluvit s dospívajícími o víře.

Ilustrace
14.5.2016
Den pro rodinu 2016

V sobotu 14. května 2016 od 13.00 do18.00 hodin se v prostorech Centra pro rodinu a sociální péči v Brně (Biskupská 7) uskuteční Den pro rodinu.

Ilustrace
14.5.2016
Celostátní misijní pouť 2016

Papežská misijní díla v České republice představí svoje aktivity 14. května 2016 na celostátní misijní pouti v Jablonném v Podještědí. Výtěžek z akce pomůže zajistit jídlo, lékařskou péči nebo školní pomůcky pro chudé děti na Filipínách.

Ilustrace
31.5.2016
Sestry cyrilky hledají správce sportovního areálu i školníka

Česká Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje v Brně hledá správce budoucího sportovního areálu i školníka.

Ilustrace
4.6.2016
Kurz přirozeného plánování rodičovství

Centrum pro rodinu a sociální péči uspořádá o dvou sobotách desetihodinový kurz, ve kterém přednášejí lékaři zkušení s používáním symptotermální metody. Kurz je určen pro manžele, snoubence i jiné zájemce a proběhne v prostorách Centra pro rodinu a sociální péči

Ilustrace
4.6.2016
Na Svatém Hostýně se uskuteční pouť lékařů a zdravotníků

Lékařům, zdravotním sestrám, nemocničním kaplanům a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, ale také všem lidem dobré vůle je určena pouť, která se v sobotu 4. června 2016 uskuteční na Svatém Hostýně. Mši svatou od 10.15 hodin bude slavit P. Marek Vácha.

Ilustrace
3.7.2016
Běžecká štafeta do Říma

Běžecká štafeta je pořádána ve dnech 3. až 11. července 2016 při příležitosti konání Světových dnů mládeže v Krakově a při příležitosti uplynutí 1050 let od křtu Polska. Jsou zváni nadšenci sportu, aby povzbudili běžce na trase z Krakova do Říma.

Ilustrace
31.7.2016
Do hor s milosrdnými bratry

Také letos pořádají milosrdní bratři pořádají pro zájemce o hospitálský řád sv. Jana z Boha výlet do hor. Program nabízí vysokohorskou turistiku, duchovní rozhovory a další možnosti.

Akce se koná ve dnech 31. srpna až 4. září 2016 v horské chatě ve Vysokých Tatrách