Biskupství brněnské

Dlouhodobé akce

Ilustrace
21.5.2016
Pavel Konzbul novým pomocným brněnským biskupem

V sobotu 21. května 2016, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení hlavního chrámu v diecézi - katedrály sv. Petra a Pavla, jmenoval Svatý otec František novým brněnským pomocným biskupem dosavadního faráře u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavla Konzbula (*1965).    Curriculum Vitae EN

Ilustrace
29.6.2016
Budeš svědkem velkých věcí, které dělá Bůh

V den slavnosti sv. Petra a Pavla 29. června 2016 přijal v brněnské katedrále biskupské svěcení Mons. Pavel Konzbul, kterého papež František jmenoval 21. května 2016 pomocným biskupem brněnským a titulárním biskupem litomyšlským.

Ilustrace
29.6.2016
Homilie biskupa Vojtěcha na biskupském svěcení v Brně

Homilie brněnského diecézního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho při biskupském svěcení pomocného biskupa Mons. Pavla Konzbula Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně, 29. června 2016

Ilustrace
29.5.2015
Logo Jubilea milosrdenství v češtině

Logo Jubilea milosrdenství v češtině je graficky zpracováno ve Vatikánu a je vázáno autorskými právy. Není možné je upravovat ani měnit.

Ilustrace
19.7.2016
Fotogalerie z kněžské pouti v Kostelním Vydří 2016

Tradiční pouť kněží (nejen) brněnské diecéze se uskutečnila v sobotu 16. července 2016 v 10.00 hodin v Kostelním Vydří. Hlavním celebrantem bohoslužby, která byla letos spojena s poutí k bráně Svatého roku milosrdenství, byl brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
12.7.2016
Návštěva pastoračních pracovníků vídeňské arcidiecéze v Brně

V úterý 28. června zavítala na návštěvu jihomoravské metropole a brněnského biskupství delegace pracovníků v oblasti pastorace z vídeňské arcidiecéze. Pastorační péče u našich jižních sousedů je koncipována mnohostranně...

Ilustrace
12.7.2016
Ukončení školního roku na církevních školách

Na církevních školách brněnské diecéze se žáci a studenti se svými vyučujícími rozloučili s právě uplynulým školním rokem. Již začátkem června byla absolventům slavnostně předána maturitní vysvědčení.

Ilustrace
24.6.2016
Super hanc petram – brněnská katedrála na přelomu 19. a 20. století

Výstava Diecézního muzea v Brně nazvaná „Super hanc petram – brněnská katedrála na přelomu 19. a 20. století“ představí stavebně-historický vývoj zásadního období v dějinách brněnské katedrály na přelomu 19. a 20. století.

Ilustrace
20.6.2016
Kurz Samuel 2016

Křesťanský kurz Samuel je určen mladým lidem, kteří upřímně a opravdově hledají své místo v životě, a pomáhá jim rozpoznat svou cestu a učinit rozhodnutí. Kurz je roční, na začátku zájemci musejí projít přijímacím pohovorem, a pokud jsou přijati, scházívají se jedenkrát za měsíc vždy v neděli od 15 do 19 hodin na různých místech diecéze.

Ilustrace
6.6.2016
Kurz celoživotního vzdělávání - Nemocniční kaplan

Teologická fakulta Jihočeské univerzity připravila pro akademický rok 2016/2017 Kurz celoživotního vzdělávání - Nemocniční kaplan.

Ilustrace
6.5.2016
Jubilejní rok při 450. výročí narození svaté Marie Magdalény dePazzi

Generální převor Řádu karmelitánů při příležitosti 450. výročí narození svaté Marie Magdalény de'Pazzi, karmelitky, vyhlásil od 2. dubna. 2016 do 25. května 2017 jubilejní rok, a v souvislosti s tím požádal Svatého otce Františka o možnost získávání plnomocných odpustků.

Ilustrace
26.8.2015
Hymnus Jubilea milosrdenství

Hymnus jubilea milosrdenství, který v srpnu zveřejnila Papežská rada pro novou evangelizaci, je inspirovaný písněmi z Taizé. Věřícím má umožnit proniknout hlouběji do tématu Božího milosrdenství.

Ilustrace
26.8.2015
Hlavní událost jubilea může proběhnout na den migrantů

Křesťané nemají upadat do lhostejnosti tváří v tvář dramatu lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy. Píše to Papežská rada pro migranty a lidi mimo domov u příležitosti zveřejnění tématu příštího Světového dne migrantů. Ten se bude připomínat 17. ledna 2016 a bude úzce propojen s Jubileem milosrdenství.