Biskupství brněnské

Dlouhodobé akce

Ilustrace
29.5.2015
Logo Jubilea milosrdenství v češtině

Logo Jubilea milosrdenství v češtině je graficky zpracováno ve Vatikánu a je vázáno autorskými právy. Není možné je upravovat ani měnit.

Ilustrace
8.10.2015
Stálá rada ČBK k modlitbám za synodu a NEKu 2015

Přinášíme prosbu Stálé rady ČBK o modlitby za probíhající synodu o rodině a pozvánku biskupů k účasti na Národním eucharistickém kongresu (NEK 2015) v Brně, který bude vrcholit již na konci příštího týdne.

Ilustrace
29.9.2015
Žehnání památníku sv. Zdislavy se zúčastnily tisíce lidí

V neděli 27. září 2015 požehnal brněnský biskup Vojtěch Cikrle nový památník svaté Zdislavy v Křižanově. Ve své promluvě mimo jiné uvedl:

Ilustrace
29.9.2015
Přihlašování na Světový den mládeže v Krakově spuštěno

Přihlásit se na Světový den mládeže (SDM) do Krakova je možné od 28. září 2015 na českých webových stránkách setkání https://krakov2016.signaly.cz/.

Ilustrace
24.9.2015
Výstava Ars Moriendi v kapucínské hrobce

Od 1. srpna 2015 mohou zájemci v kapucínské hrobce v Brně vidět nedávno objevené barokní fresky. Jde o část výstavy „Ars Moriendi – loretánské krypty. Z historie pohřbívání v kapucínských konventech“, která zavede do poloviny 17. století.

Ilustrace
24.9.2015
Charita ČR spustila registrační databázi nabízené pomoci pro migranty

Uprchlíci z válkou zmítaných zemí míří do Evropy, přicházejí vyčerpaní a doslova s holýma rukama. Mnohým z našich spoluobčanů není jejich osud lhostejný a rádi by ke zlepšení neradostného údělu migrantů něčím přispěli. ...

Ilustrace
24.9.2015
Diecézní muzeum nabízí Okno do nebe

Diecézní muzeum Brno začátkem školního roku 2015/2016 přidalo ke své stávající nabídce sedmi školních programů nový výtvarně-vzdělávací program s názvem Okno do nebe, který je určený především žákům prvního stupně základních škol.

Ilustrace
22.9.2015
Morava - Čechy? Tentokrát 2:2

V pondělí 21. září 2015 se odehrál další již tradiční fotbalový zápas kněží z Moravy proti duchovním z Čech, který se tentokrát uskutečnil v Brně-Bosonohách. Na slavnostní výkop byl pozván brněnský biskup Vojtěch Cikrle, na kterého "dohlížel" kardinál Francesco Coccopalmerio z Říma. ...

Ilustrace
18.9.2015
SMEČ: Rozumět internetovým dětem

Salesiáni v Brně-Žabovřeskách pořádají mediálně-vzdělávací program „SMEČ III - Rozumět internetovým dětem", který je určen skupinám rodičů a vychovatelů, ale je otevřený všem zájemcům..

Ilustrace
17.9.2015
Zamyšlení Mons, Jana Mráze nad aktuální otázkou migrace

Motto: Tváří v tvář tragédii desítek tisíc uprchlíků, kteří utíkají před smrtí v důsledku války či hladu a jsou na cestě k naději života, nás evangelium volá a žádá, abychom byli „bližními“ těch nejmenších a opuštěných a dali jim konkrétní naději. Nejenom slovy…

Ilustrace
15.9.2015
Aktivity DCHB pro uprchlíky

Řešením sociálních otázek pověřuje církev Charitu, v brněnské diecézi Biskupství brněnské zřídilo Diecézní charitu Brno. Ta kromě dalších svých činností již 15 let působí v oblasti začleňování cizinců v nouzi tedy i uprchlíků, žadatelů o azyl a následné držitelů mezinárodní ochrany, do naší společnosti.

Ilustrace
11.9.2015
Prohlášení předsedy a místopředsedy ČBK k situaci migrantů

Přinášíme prohlášení předsedy a místopředsedy ČBK k aktuálnímu postupu a prioritám v oblasti pomoci v rámci současné migrantské vlny.

Ilustrace
10.9.2015
Pozvání na poutě k Panně Marii Vranovské 2015

Přehled mariánských podzimních poutí ve Vranově u Brna nabízí příloha. Organizátoři současně upozorňují na aktuální dopravní omezení:

Ilustrace
10.9.2015
Vyjádření k novým papežským dokumentům ohledně manželského procesu

Vyjádření k novým papežským dokumentům ohledně manželského procesu připravil Mons. JU.D. Mgr. Karel Orlita, soudní vikář Diecézního církevního soudu a kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.

Ilustrace
10.9.2015
Papežova encyklika Laudato si oslovuje širokou veřejnost

V obchodě pražského nakladatelství Paulínky proběhla ve středu 9. září 2015 prezentace českého vydání encykliky papeže Františka Laudato si´. Tento dokument je již k dispozici i širokému spektru tuzemských zájemců.

Ilustrace
26.8.2015
Hymnus Jubilea milosrdenství

Hymnus jubilea milosrdenství, který v srpnu zveřejnila Papežská rada pro novou evangelizaci, je inspirovaný písněmi z Taizé. Věřícím má umožnit proniknout hlouběji do tématu Božího milosrdenství.

Ilustrace
26.8.2015
Hlavní událost jubilea může proběhnout na den migrantů

Křesťané nemají upadat do lhostejnosti tváří v tvář dramatu lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy. Píše to Papežská rada pro migranty a lidi mimo domov u příležitosti zveřejnění tématu příštího Světového dne migrantů. Ten se bude připomínat 17. ledna 2016 a bude úzce propojen s Jubileem milosrdenství.

Ilustrace
3.8.2015
Jubileum milosrdenství: Kalendář událostí s papežem

Přinášíme kalendář významných události s papežem Františkem, které se uskuteční během Jubilea milosrdenství.

Ilustrace
3.8.2015
Misionáři milosrdenství

Na Popeleční středu v roce 2016 vyšle papež do celého světa tzv. Misionáře milosrdenství. Čím se budou vyznačovat?

Ilustrace
3.8.2015
Prezentace Mimořádného jubilea milosrdenství

Svatý rok má udržovat živou touhu po umění zachytit tolik znamení něhy, již Bůh nabízí celému světu a především trpícím, osamoceným a opuštěným nebo těm, kdo nemají naději v odpuštění a necítí se být milovaní Otcem, prohlásil během vyhlášení Mimořádného jubilea milosrdenství papež František.

Ilustrace
10.7.2015
Kurzy biblické hebrejštiny

Moravsko-slezská křesťanská akademie pořádá v akademickém roce 2015/2016 Kurz biblické hebrejštiny. Kurz bude probíhat od října 2015 do května 2016 ve Smetanově ulici v Brně. Kurz je určen pro začátečníky a jeho náplní je seznámení s hebrejským písmem, s pravidly četby hebrejského textu a základy hebrejského jazyka.

Ilustrace
20.5.2015
Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství

8. prosince 2015 začne z podnětu papeže Františka Mimořádný rok milosrdenství. Připravil k tomu speciální modlitbu, kterou zveřejňujeme v českém překladu.

Ilustrace
15.4.2015
Papež František oznámil slavení Svatého roku milosrdenství

Papež František oznámil (v pátek 13. března 2015) slavení nového mimořádného Svatého roku. Jubileum milosrdenství bude zahájeno otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015, zakončeno bude 20. listopadu 2016.

Ilustrace
5.4.2015
Poutní kalendář na rok 2015 ve Křtinách u Brna

Jedno z nejvýznamnějších poutních míst brněnské diecéze, Křtiny u Brna se Santiniho chrámem Jména Panny Marie, si v roce 2010 připomnělo 800 let od zjevení Panny Marie Křtinské. Podle tradice se roku 1210 zjevila Panna Maria Křtinská v blízké Bukovince na rozkvetlém kaštanu.