Biskupství brněnské

Dlouhodobé akce

Ilustrace
29.5.2015
Logo Jubilea milosrdenství v češtině

Logo Jubilea milosrdenství v češtině je graficky zpracováno ve Vatikánu a je vázáno autorskými právy. Není možné je upravovat ani měnit.

Ilustrace
2.5.2016
Studium zasvěceného života

Akademie kanonického práva pod patronací Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života ve spolupráci s Konferencí vyšších představených řeholí v ČR organizuje „studium aktuálních témat zasvěceného života“.

Ilustrace
2.5.2016
Studium manželství a rodiny

Akademie kanonického práva ve spolupráci s Papežským institutem Jana Pavla II. pro rodinu v Římě organizuje jednoleté studium v rámci trvalé formace v oblasti pastorace manželství a rodiny. Toto studium je určeno především pro kněze, řeholníky, jáhny, pastorační asistenty a osoby činné v pastoraci rodin.

Ilustrace
12.4.2016
Biskupské gymnázium Brno: Úspěch dějepisného týmu

Ve středu 6. dubna 2016 se v sále Biskupského gymnázia Brno uskutečnilo krajské kolo Dějepisné soutěže gymnázií České a Slovenské republiky.

Ilustrace
7.4.2016
Velký úspěch Biskupského gymnázia v Brně

Biskupské gymnázium v Brně i jeho studenti letos navazují na řadu úspěchů v loňském roce.

Ilustrace
5.4.2016
Noc kostelů 2016 – vizuální styl

Představujeme vizuální styl Noci kostelů 2016, společný pro země zapojené do tohoto projektu, ve kterých se Noc kostelů bude konat v pátek 10. června 2016.

Ilustrace
31.3.2016
Madonu z Veveří za dvanáct dní zhlédlo více než tisíc návštěvníků

Gotický deskový obraz Madony z Veveří se stal hlavním lákadlem Diecézního muzea v Brně. Po dvanácti otevíracích dnech vidělo Madonu z Veveří ve stálé expozici Diecézního muzea Vita Christi už více než tisíc  návštěvníků. Mezi příchozími jsou rovnoměrně zastoupeny všechny věkové kategorie.

Ilustrace
17.3.2016
Materiální sbírka na pomoc uprchlíkům v Řecku

Diecézní charita Brno vyhlašuje materiální sbírku na pomoc uprchlíkům v Řecku, a to od 15. 2. 2016 až do odvolání.
Aktuální seznam potřebných věcí: •zdravotní materiál (obvazy, stahovadla, gázy, aj.) zakoupené po baleních, nikoliv jednotlivě; dětské pleny; sušené kojenecké mléko.

Ilustrace
19.2.2016
Duchovní večery pro manžele

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně ve spolupráci s Biskupstvím brněnským pořádá Duchovní večery pro manžele – „Jsme jedno a není nám to jedno?“  Večery jsou určeny pro všechny manžele, kteří chtějí prohlubovat svůj vztah a posouvat se směrem k vzájemné jednotě.

Ilustrace
12.2.2016
Papež František o původu svatých roků

Generální audience s papežem Františkem připadla tentokrát na Popeleční středu (10. února 2016). František při této příležitosti vysvětlil původ svatých roků, jak jej popisuje Bible.

Ilustrace
29.9.2015
Přihlašování na Světový den mládeže v Krakově spuštěno

Přihlásit se na Světový den mládeže (SDM) do Krakova je možné od 28. září 2015 na českých webových stránkách setkání https://krakov2016.signaly.cz/.

Ilustrace
26.8.2015
Hymnus Jubilea milosrdenství

Hymnus jubilea milosrdenství, který v srpnu zveřejnila Papežská rada pro novou evangelizaci, je inspirovaný písněmi z Taizé. Věřícím má umožnit proniknout hlouběji do tématu Božího milosrdenství.

Ilustrace
26.8.2015
Hlavní událost jubilea může proběhnout na den migrantů

Křesťané nemají upadat do lhostejnosti tváří v tvář dramatu lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy. Píše to Papežská rada pro migranty a lidi mimo domov u příležitosti zveřejnění tématu příštího Světového dne migrantů. Ten se bude připomínat 17. ledna 2016 a bude úzce propojen s Jubileem milosrdenství.

Ilustrace
20.5.2015
Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství

8. prosince 2015 začne z podnětu papeže Františka Mimořádný rok milosrdenství. Připravil k tomu speciální modlitbu, kterou zveřejňujeme v českém překladu.