Biskupství brněnské

Dlouhodobé akce

Ilustrace
21.5.2016
Pavel Konzbul novým pomocným brněnským biskupem

V sobotu 21. května 2016, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení hlavního chrámu v diecézi - katedrály sv. Petra a Pavla, jmenoval Svatý otec František novým brněnským pomocným biskupem dosavadního faráře u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavla Konzbula (*1965).    Curriculum Vitae EN

Ilustrace
24.12.2016
Advent 2016 na Petrově

Přehled adventních duchovních a kulturních programů v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně ZDE.

Ilustrace
28.11.2016
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k adventu

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k letošnímu adventu se četl ve farnostech brněnské diecéze na první neděli adventní 27. listopadu 2016.

Ilustrace
29.5.2015
Logo Jubilea milosrdenství v češtině

Logo Jubilea milosrdenství v češtině je graficky zpracováno ve Vatikánu a je vázáno autorskými právy. Není možné je upravovat ani měnit.

Ilustrace
26.12.2016
Vánoce 2016 v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla

Vánoční svátky v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově nabízejí k prožití slavnostní bohoslužby i řadu koncertů.

Podrobný program v příloze.

Ilustrace
24.12.2016
Roráty u brněnských minoritů

Na staročeské roráty zvou každý všední den v 6.30 hodin a v sobotu v 8.00 hodin do kostela sv. Janů (Minoritská ulice 1) bratři minorité v Brně.

Ilustrace
15.12.2016
Domácí hospic Tabita hledá sestry

Domácí hospic Tabita, který poskytuje paliativní péči ( specializovanou zdravotní péči pomáhající lidem s vážnou nemocí, kterou ani současná medicína neumí vyléčit a která nemocného ohrožuje na životě), hledá všeobecnou zdravotní sestru i na částečný úvazek.

Ilustrace
14.12.2016
Brněnská diecéze připravuje další ročník Křesťanských Vánoc

Měsíc listopad podmanivou atmosférou dlouhých podzimních večerů připomíná blížící se adventní čas, který předchází a připravuje radostné vánoční období. Jedním z podpůrných projektů adventní a vánoční doby je tradiční projekt Křesťanský advent a Vánoce.

Ilustrace
10.12.2016
Výstava betlémů v Olešnici

Téměř stovku betlémů místních farníků je možné až do 13. prosince 2016 zhlédnout přímo na olešnické faře.

Ilustrace
7.12.2016
Roráty na Petrově

Pro adventní dobu jsou typické roráty – ranní adventní bohoslužby. V katedrále sv. Petra a Pavla budou v adventní době 2016 každou středu ráno od 6.00 hodin - při svíčkách, za zpěvu adventních rorátních písní. Jsou zváni i ti, kteří potom spěchají do školy nebo práce. Po této bohoslužbě si mohou dát rychlou snídani na faře.

Ilustrace
6.12.2016
Roráty u sv. Michala

Rorátní mše svaté v kostele sv. Michala v Brně na Dominikánském náměstí budou v letošním adventu probíhat vždy v úterý v 5.30 hodin. Na rorátech zazní latinské chorální zpěvy v podání Svatomichalské gregoriánské scholy:

Ilustrace
6.12.2016
Křesťanský advent a Vánoce 2016 - brněnská brožurka s nabídkou adventních a vánočních programů

Široké veřejnosti všech věkových kategorií je zdarma k dispozici nejen v kostelech, duchovních střediscích a sborech v Brně a okolí, ale i na turistických informačních centrech, knihovnách, ve školách a ve volnočasových a kulturních zařízeních.

Ilustrace
5.12.2016
Pozvání na roráty

„Roráty“ byly původně votivní mše svaté ke cti Panny Marie o sobotách adventní doby, rozšířené již od doby Karla IV., doprovázené nádhernými liturgickými zpěvy (známá vstupní antifona "Ejhle, Hospodin přijde" pochází z antifonáře prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic z roku 1364).

Ilustrace
3.12.2016
VIR v kněžském semináři

Bohoslovci v olomouckém kněžském semináři, kde je ve školním roce 2016/2017 dvanáct bohoslovců z brněnské diecéze, se během roku účastní také řady akcí a občas můžeme nahlédnou do jejich života i díky krátkým reportážím. O VIRu v kněžském semináři píše bohoslovec Karel Honka, člen VIR teamu:

Ilustrace
28.11.2016
Pozdrav z kněžského semináře

Bohoslovci v olomouckém kněžském semináři, kde je ve školním roce 2016/2017 dvanáct bohoslovců z brněnské diecéze, se během roku účastní také řady akcí a občas můžeme nahlédnou do jejich života i díky krátkým reportážím. Ty nejnovější jdou ZDE.

Ilustrace
27.11.2016
Průvodce adventem 2016 pro Android

Letošní Průvodce adventem, který každoročně připravuje Pastorační středisko brněnské diecéze, je snadno dostupný také všem uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem Android. Aplikaci „Průvodce adventem“ lze do smartphonu či tabletu zdarma stáhnout pomocí služby „Obchod Play“.

Ilustrace
26.11.2016
Co je to advent?

Dne 26. listopadu 2016 večer vstupují katolíci na celém světě do adventu a do nového liturgického roku. Jaký je význam tohoto období? Jaké zvyklosti jsou s ním spojeny?

Ilustrace
25.11.2016
Papežská nadace Církev v nouzi vydala zprávu o náboženské svobodě 2016

V 38 zemích světa dochází k vážnému porušování náboženské svobody. Za poslední dva roky se situace zhoršila ve 14 státech, v sedmi dalších již není další zhoršení možné. Naopak svoboda náboženského vyznání se zlepšila ve třech zemích.

Ilustrace
24.11.2016
Biskup Cikrle ocenil prof. Sehnala a Richarda Nováka

Při příležitosti významného životního jubilea udělil v sobotu 19. listopadu 2016  brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle medaili sv. Cyrila a Metoděje panu prof. PhDr. Jiřímu Sehnalovi, CSc. a panu Richardu Novákovi za jejich celoživotní přínos v umělecké oblasti...

Ilustrace
21.11.2016
V Diecézním muzeu myslí i na děti

Pro období letošního adventu připravilo Diecézní muzeum rozšířenou reprízu loňského úspěšného předvánočního programu pro školy s názvem Advent - připravujeme se na Vánoce.

Ilustrace
4.11.2016
Celostátní setkání mládeže v Olomouci: již se můžete přihlásit

Přihlašování na 6. Celostátní setkání mládeže, které se uskuteční 15. – 20. srpna 2017 v Olomouci, již bylo zahájeno. Přihlášky a další informace naleznete na webu setkání olomouc2017.signaly.cz.

Ilustrace
6.5.2016
Jubilejní rok při 450. výročí narození svaté Marie Magdalény dePazzi

Generální převor Řádu karmelitánů při příležitosti 450. výročí narození svaté Marie Magdalény de'Pazzi, karmelitky, vyhlásil od 2. dubna. 2016 do 25. května 2017 jubilejní rok, a v souvislosti s tím požádal Svatého otce Františka o možnost získávání plnomocných odpustků.

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi

Stálá zpovědní služba v Brně

Duchovní služba v nemocnicích

Puls

Výroční zprávy

Jak dále? (po majetkovém narovnání)

Odběr RSS - Aktuality

Církevní budovy