Biskupství brněnské

Dlouhodobé akce

Ilustrace
21.5.2016
Pavel Konzbul novým pomocným brněnským biskupem

V sobotu 21. května 2016, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení hlavního chrámu v diecézi - katedrály sv. Petra a Pavla, jmenoval Svatý otec František novým brněnským pomocným biskupem dosavadního faráře u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavla Konzbula (*1965).    Curriculum Vitae EN

Ilustrace
29.5.2015
Logo Jubilea milosrdenství v češtině

Logo Jubilea milosrdenství v češtině je graficky zpracováno ve Vatikánu a je vázáno autorskými právy. Není možné je upravovat ani měnit.

Ilustrace
25.10.2016
Kurz efektivního rodičovství s hlídáním dětí

Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá Kurz efektivního rodičovství s hlídáním dětí.
V Kurzu efektivního rodičovství se účastníci naučí krok za krokem zvládat klasické a stále se opakující krizové situace, do kterých se při výchově dětí dostávají.

Ilustrace
1.10.2016
Papežská misijní díla informují

Paní Jana Zehnalová, diecézní ředitelka PMD pro brněnskou diecézi, informuje: „Po třech letech mají děti opět možnost prožít Misijní kongres PMDD, který se uskuteční 1. října.2016 v Nymburce.

Ilustrace
27.9.2016
Cestovní ruch pro všechny – Světový den cestovního ruchu 2016

Cestovní ruch pro všechny je téma letošního Světového dne cestovního ruchu, který se již od roku 1980 koná vždy 27. září. Papežská rada pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov se k této oslavě každoročně připojuje prostřednictvím Poselství ke Světovému dni cestovního ruchu, které nese stejné téma.

Ilustrace
26.9.2016
Video ze slavnostního otevření síně P. Jana Buly

Dne 10. září 2016 byla v Lukově slavnostně otevřena síň P. Jana Buly. Rekonstrukcí fary v Lukově a dokončení společenského domu P. Jana Buly  zde byl zachráněn historicky významný objekt v obci, který přísluší do kulturního dědictví venkova.

Ilustrace
19.9.2016
Brněnská akademie třetího věku zahajuje nový školní rok

Brněnská akademie třetího věku zahajuje nový školní rok 2016/2017. Přehled přednášek a přihlášky jsou na www.bioetika.cz nebo osobně na Centru pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, 602 00 Brno.

Ilustrace
12.9.2016
Milosrdní bratři: Pondělky milosrdenství

Od 5. září 2016 pořádají milosrdní bratři v Brně „Pondělky milosrdenství“.

Ilustrace
6.5.2016
Jubilejní rok při 450. výročí narození svaté Marie Magdalény dePazzi

Generální převor Řádu karmelitánů při příležitosti 450. výročí narození svaté Marie Magdalény de'Pazzi, karmelitky, vyhlásil od 2. dubna. 2016 do 25. května 2017 jubilejní rok, a v souvislosti s tím požádal Svatého otce Františka o možnost získávání plnomocných odpustků.

Ilustrace
26.8.2015
Hlavní událost jubilea může proběhnout na den migrantů

Křesťané nemají upadat do lhostejnosti tváří v tvář dramatu lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy. Píše to Papežská rada pro migranty a lidi mimo domov u příležitosti zveřejnění tématu příštího Světového dne migrantů. Ten se bude připomínat 17. ledna 2016 a bude úzce propojen s Jubileem milosrdenství.