Biskupství brněnské

Rok víry

Ilustrace
25.11.2013
Apoštolské vyznání víry s obrázky pro děti

Biskupství brněnské vydává brožurku Věřím v Boha s podtitulem Apoštolské vyznání víry s obrázky pro děti. Brožurka vychází v závěru Roku víry, je však aktuální stále. Jejím cílem je pomoci dětem snáze se naučit text apoštolského vyznání víry a porozumět mu....

Ilustrace
24.11.2013
Ukončení Roku víry v brněnské diecézi

Při příležitosti ukončení Roku víry bude v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně slavit v neděli v den slavnosti Ježíše Krista Krále (24. listopadu 2013) v 9.00 hodin bohoslužbu generální vikář brněnské diecéze Mons.Jiří Mikulášek.

Ilustrace
26.11.2013
Papež František uzavřel Rok víry

Kristus ať je středem života, on prosvětlí i naše temné chvíle. S těmito myšlenkami uzavřel papež František Rok víry. Během mše svaté, kterou slavil v neděli 24. listopadu 2013 na svatopetrském náměstí společně s 1200 kněžími a 60 tisíci věřícími, předal také svůj nový dokument o evangelizaci Evangelii gaudium.

Ilustrace
17.11.2013
Koncert k zakončení Roku víry

Koncert k zakončení Roku víry zazníá v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově v neděli 17. listopadu 2013 v 17.00 hodin.

Ilustrace
24.11.2013
Přímluvy k zakončení Roku víry

V neděli 24. listopadu 2013 v 900 hodin bude generální vikář bnrěnské diecéze Mons.Jiří Mikulášek slavit v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně bohoslužbu k zakončení Roku víry, který vyhlásil Svatý otec Benedikt XVI.

Ilustrace
8.10.2013
Informace o Národní pouti do Svaté Země

V listopadu 2013 proběhne Národní pouť do Svaté Země. Stále je ještě možné využít nabídky některé z cestovních kanceláří, a zúčastnit se tak této jedinečné události v Roce víry. Vše podstatné zájemci naleznou na speciálních webových stránkách.

Ilustrace
2.9.2013
Kardinál Vlk: Duchovní obnova na téma ´Rok víry´

Kardinál Miloslav Vlk bude ve dnech 2. až 7. září 2013 vést duchovní cvičení ve Vranově u Brna na téma Rok víry.

Ilustrace
2.6.2013
V neděli 2. června 2013 proběhne eucharistická adorace ve všech kostelech světa

Eucharistická adorace, se bude konat v bazilice sv. Petra v neděli 2. června od 17 do 18 hodin. Církev zažije ve svých dějinách obdobnou událost vůbec poprvé: katedrály z celého světa se v onu hodinu synchronizují s římským časem, aby prožily společenství v eucharistické adoraci se Svatým otcem.

Ilustrace
4.2.2013
Malý průvodce postní dobou v Roce víry

Diecézní katechetické centrum Biskupství brněnského připravilo pro postní dobu 2013 brožurku Malý průvodce postní dobou v Roce víry.

Ilustrace
6.12.2012
Ustanoven poutní výbor pro národní pouť do Izraele

V pondělí 3. prosince 2012 byl Českou biskupskou konferencí (ČBK) ustanoven poutní výbor pro národní pouť do Izraele-Svaté Země. ČBK na svém 91. plenárním zasedání rozhodla o uskutečnění této cesty do Svaté Země na zakončení Roku víry.

Ilustrace
4.12.2012
Úterní studentské večery

V rámci Roku víry začínají od prosince 2012 každé úterý v 18.50 hodin tzv. úterní studentské večery v kostele sv. Maří Magdalény v Brně.

Ilustrace
26.11.2012
Nabídka programů poutního domu Velehrad v Římě k Roku víry

Nabídka poutních programů a cest v Římě

Ilustrace
10.11.2012
Plnomocné odpustky v Roce víry v brněnské diecézi

V návaznosti na Dekret Apoštolské penitenciárie o odpustcích během Roku víry ustanovuje brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle následující posvátná místa, na kterých lze kdykoliv během Roku víry, za podmínek daných dekretem, získat plnomocné odpustky

Ilustrace
26.10.2012
Powerpointová prezentace dokumentu Porta fidei

P. Marcel Puvák z ostravsko-opavské diecéze připravil powerpointovou prezentaci dokumentu Porta fidei a dal ji k dispozici dalším zájemcům.

Ilustrace
12.10.2012
TV Noe a její reflexe Roku víry

V souvislosti se zahájením Roku víry připravuje TV Noe několik zajímavých pořadů.

Ilustrace
11.10.2012
Rok víry a jeho projevy ve světě

Od 11. října 2012 do 24. listopadu 2013 slaví katolická církev „Rok víry“. Po Roce sv. Pavla a Roce kněží se jedná o třetí iniciativu tohoto druhu v pontifikátu papeže Benedikta XVI. Rok víry  zahájí papež slavnostní mší svatou ve čtvrtek 11. října v 10.00 hodin na Svatopetrském náměstí

Ilustrace
11.10.2012
Plnomocné odpustky v Roce víry

Apoštolská penitenciárie ohlásila podmínky k získání plnomocných odpustků vyhlášených papežem Benediktem XVI. u příležitosti Roku víry. Od 11. října letošního roku do 24. listopadu 2013 je mohou získat věřící, kteří splní obvyklé podmínky.

Ilustrace
11.10.2012
Rok víry a my

Dne 11. října 2012 zahájí Svatý otec slavením mše svaté na Svatopetrském náměstí Rok víry, který bude trvat do slavnosti Krista Krále příštího roku, do 24. listopadu 2013. Přinášíme úvahu karmelitána P. Vojtěcha Kodeta o tom, co konkrétního následující rok přináší a co od nás očekává.

Ilustrace
11.10.2012
Nikodémova noc - pastorační projekt nejen pro Rok víry

Pastorační projekt „Nikodémova noc“, který iniciují otcové pallotini, je jednou z možností, jak se aktivně zapojit do prožívání Roku víry, který Svatý otec Benedikt XVI. zahájí 11. října 2012. Zveřejňujeme dopis otců pallotinů ze Slavkovic, kterým představují nově vznikající iniciativu Nikodémova noc

Ilustrace
15.9.2012
Videoposelství Benedikta XVI. jako součást Roku víry

Ač do oficiálního zahájení Roku víry, který vyhlásil Benedikt XVI., zbývá ještě měsíc, jedna z evangelizačních iniciativ již začala. Na velkých náměstích italských měst budou v následujících měsících zaznívat katecheze Svatého otce o jednotlivých přikázáních Desatera.

Ilustrace
5.8.2012
Kalendář hlavních událostí Roku víry

Do zahájení Roku víry, vyhlášeného Benediktem XVI. v říjnu minulého roku, zbývá necelých sedmdesát dní. Svatý stolec zveřejnil oficiální kalendář všech aktivit, které budou doprovázet tuto papežovu pastýřskou iniciativu.

Ilustrace
12.10.2012
Zahájení Roku víry v brněnské diecézi

Svatý otec Benedikt XVI. 16. října 2011 oznámil, že při příležitosti 50. výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu vyhlásí Rok víry. V brněnské diecézi Rok víry zahájí biskup Vojtěch pontifikální bohoslužbou v pátek 12. října 2012 v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla.

Ilustrace
20.4.2012
Český překlad nóty k Roku víry

Nóta s pastoračními pokyny pro Rok víry, kterou Kongregace pro nauku víry zveřejnila v sobotu 7. ledna 2012, byla přeložena do češtiny. Dokument přináší řadu návrhů, jak Rok víry prožít.

Jak dále? (po majetkovém narovnání)

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi

Stálá zpovědní služba v Brně

Odběr RSS - Aktuality

Církevní budovy