Biskupství brněnské

NADPISH1

Ilustrace
31.8.2015
Kurz Spirituální dimenze člověka

Vzhledem k velkému zájmu o kurzy Spirituální dimenze člověka a Zdraví je dar, které pořádá Brněnská akademie třetího věku ve spolupráci s Biskupstvím brněnským na podzim 2015, se budou obě akce konat ve větším sále, proto je možné se přihlásit ještě do konce srpna 2015.

Ilustrace
31.8.2015
Výběrové řízení na pozici šéfredaktora Katolického týdeníku

Zveřejňujeme text inzerátu ČBK pro výběrové řízení na pozici šéfredaktora Katolického týdeníku. S nástupem od 1. ledna 2016.

Ilustrace
1.9.2015
Studenti Biskupského gymnázia zahájí školní rok 2015/2016 v katedrále

Nový školní rok zahájí studenti a pedagogové brněnského Biskupského gymnázia v katedrále sv. Petra a Pavla, a to v úterý 1. září 2015 v 8.30 hodin. Letos bude celebrovat děkovnou mši na zahájení nového školního roku generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek.

Ilustrace
1.9.2015
Se studenty cyrilometodějských škol zahájí školní rok 2015/2016 biskup Cikrle

Nový školní rok zahájí studenti a pedagogové CMSpS v Brně Lerchově ulici v kostele sv. Augustina, a to v úterý 1. září 2015 v 9.30 hodin. Bohoslužbě bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Nikodémova noc Církevní turistika Národní eucharistický kongres
Ilustrace
1.9.2015
Papež vyhlašuje Den modliteb za péči o stvoření

Papež František ohlásil nově zavedený Světový den modliteb za péči o stvoření, platný pro celou katolickou církev, jenž se bude slavit každý rok 1. září.

Ilustrace
2.9.2015
Milosrdní bratři zvou na výlet

Milosrdní bratři zvou mladé muže hledající své životní povolání na výlet do Vysokých Tater. Program nabízí duchovní rozhovory a turistiku, akce se koná od 2. do 6. září 2015.

Ilustrace
4.9.2015
Mozartova noc Dolní Kounice 2015

Koncert v jedinečném prostředí areálu Rosa coeli v Dolních Kounicích letos patří W.A. Mozartovi. Jeh skladby zde zazní 4. září 2015 od 20.30 hodin.

Ilustrace
12.9.2015
Kurz přirozeného plánování rodičovství

Hippokrates a Institut pro odpovědné rodičovství pořádají na podzim 2015 v Brně kurz Přirozené plánování rodičovství.

Ilustrace
12.9.2015
12. smírná pouť P. Kubíčka

V sobotu 12. září 2015 se koná 12. smírná pěší pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka, kněze zavražděného 11. září 2004.

Ilustrace
12.9.2015
Žehnání varhan v Netíně

V sobotu 12. září 2015 při bohoslužbě od 14.00 hodin požehná brněnský biskup Vojtěch Cikrle varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Netíně. Po mši tyto varhany rozezní Jaroslav Tůma.

Ilustrace
13.9.2015
Poutní mše na staveništi kaple

Poutní bohoslužba v upravených prostorách staveniště novostavby kaple Panny Marie bolestné s meditativně – relaxačním parkem v Nesvačilce bude slavena v neděli 13. září 2015 v 10.30 hodin.

Ilustrace
14.9.2015
Slavnost Povýšení svatého Kříže

V pondělí 14. září 2014 budou bratři kapucíni v Brně slavit patrocinium kostela Nalezení svatého Kříže. Mši svatou v 17.00 hodin bude celebrovat P. Pacifik Matějka OFMCap. Liturgii hudebně doprovodí soubor Societas Musicalis z hradčanského kapucínského kláštera.

Ilustrace
15.9.2015
Biblický kurz po třinácté: Prorok Jozue a List Jakubův

Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí letos na podzim další, již třináctý ročník Biblického kurzu. Jde o vzdělávání pro všechny vážné zájemce o Bibli, vhodné pro osobní poznání Božího slova i jako materiál pro ty, kdo vedou různá malá společenství a biblické hodiny.

Ilustrace
20.9.2015
Pouť na Lutršték 2015

Tradiční pouť k Panně Marii Bolestné na Lutrštéku u Němčan se letos koná v neděli 20. září 2015. Poutní mše budou slouženy v 8.00 hodin, v 9.00 hodin a v 10.30 hodin.

Ilustrace
23.9.2015
Brněnské Nakladatelství Cesta letos slaví

Brněnské Nakladatelství Cesta letos slaví 25. výročí od svého založení. Slavnostní setkání s jeho autory proběhne 23. září 2015 od 17.00 hodin ve farním sále u svatého Jakuba v Brně (Jakubská 11).

Ilustrace
23.9.2015
Biskupské gymnázium v Brně slaví

Děkovnou bohoslužbu při příležitosti 25. výročí obnovené činnosti Biskupského gymnázia v Brně bude slavit brněnský biskup Vojtěch Cikrle ve středu 23. září 2015 v 9.00 hodin.

Ilustrace
26.9.2015
Kardinál Dominik Duka v Břeclavi

Hlavním celebrantem děkovné bohoslužby připomínající 20. výročí posvěcení kostela sv. Václava v Břeclavi bude dne 26. září 2015 v 10.00 hodin pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Ilustrace
27.9.2015
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy

Při příležitosti 20. výročí svatořečení svaté Zdislavy, křižanovské rodačky se na náměstí připravuje realizace pomníku svaté Zdislavy, který má 27. září 2015 ve 14.00 hodin požehnat brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
9.10.2015
Náhradní babička a Brněnské dny pro seniory

V rámci Brněnských dnů pro seniory se uskuteční cyklus přednášek Privilegia stáří. V Urban centru přednáší 9. 10. 2015 prof. Květoslav Šipr na téma Jak se s věkem měníme a 23. 10. 2015 prof. Vladimír Smékal na téma Také ve stáří má život smysl.

Ilustrace
24.10.2015
Kurz k sociálnímu učení církve

Moravsko-slezská křesťanská akademie pořádá Kurz sociálního učení církve, který se uskuteční v sobotu 24. října a 14. listopadu 2015 od 9.00 do 13.00 hodin v budově Arcibiskupského kněžského semináře, Žerotínovo nám. 2, 771 11 Olomouc.