Biskupství brněnské

NADPISH1

Ilustrace
6.6.2015
Diecézní pouť do Slavonic se blíží

V rámci slavení Národního eucharistického kongresu v brněnské diecézi se v sobotu 6. června 2015 koná pouť do poutního kostela Božího Těla ve Slavonicích. Pontifikální bohoslužba, které bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle, bude slavena v 10.30 hodin. ...

Ilustrace
5.5.2015
Charita vyhlašuje sbírku pro Nepál

Humanitární sbírka pro oběti masivního víkendového zemětřesení byla vyhlášena Charitou ČR.

Ilustrace
31.5.2015
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „technik stavebních investic“

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „technik stavebních investic“ pro děkanství tišnovské.

Ilustrace
4.5.2015
Duchovní obnova s P.Elliasem Vellou ve Žďáru n/S

Duchovní obnova s P. Elliasem Vellou ve Žďáru nad Sázavou na téma Boží otcovství proběhne ve dnech 4. až 6. května 2015.


Nikodémova noc
Noc kostelů
Církevní turistika
Národní eucharistický kongres
Ilustrace
7.5.2015
Slavnost výročí posvěcení kapucínského kostela v Brně

Ve čtvrtek 7. května 2015 v 17.00 hodin oslaví bratři kapucíni výročí posvěcení kostela Nalezení svatého Kříže v Brně na Kapucínském náměstí. Jako kazatel přijal pozvání jáhen Martin Opatrný, mši svatou hudebně doprovodí sbor Cappella Polyphonica Salesiana.

Ilustrace
8.5.2015
Tři dny křesťanské spirituality s Mons. Alešem Opatrným v Brně

Ve dnech 8. až 10. května 2015 pořádá Pastorační středisko brněnské diecéze a Karmelitánské nakladatelství oblíbenou akci Tři dny křesťanské spirituality. Setkání je určeno pro nejširší veřejnost, která chce poznat a žít křesťanský život v plnosti.

Ilustrace
8.5.2015
Pouť ke cti Sv. Peregrina

Farnosti Ořechov a Společenství svatého Peregrina pořádají dne 8. května 2015 Pouť ke cti Sv. Peregrina.

Ilustrace
8.5.2015
XIII. pěší pouť z Kobylí do Žarošic

XIII. pěší pouť z Kobylí do Žarošic se uskuteční v pátek 8. května 2015. Zahájení v 8.00 hodin v kostele svatého Jiří v Kobylí.

Ilustrace
8.5.2015
ČBK k připomínce 70 let od konce II. světové války

8. května 2015 si připomeneme 70 let od konce II. světové války; toto výročí chce vzpomenout a za 70 let míru chce poděkovat i katolická církev v ČR. ...

Ilustrace
9.5.2015
Duchovní obnova pro manžele 2015

Kongregace sester sv. Hedviky v Břežanech u Znojma pořádá 9. května 2015 duchovní obnovu pro manžele s obnovou manželského slibu. Setkání vede P. Tomáš Strogan. Paralelně je zajištěn také program pro děti, který má na starosti P. Pavel Krejčí SDB.

Ilustrace
9.5.2015
Duchovní obnova pro manžele v Břežanech u Znojma

Duchovní obnova pro manžele, kterou vede P. Tomáš Strogan, se koná v Břežanech u Znojma v sobotu 9. května 2015.

Ilustrace
12.5.2015
Nové instalace v Diecézním muzeu v Brně

Expozice Diecézního muzea v Brně, která svou netradiční instalací oslovuje každoročně na tři tisíce návštěvníků, bude obohacena o dva ojedinělé exponáty. Od 12. května 2015 si zájemci mohou prohlédnout sochu Madony z Klentnice a věhlasnou olejomalbu Veraikonu Gabriela Corneliuse von Maxe.

Ilustrace
13.5.2015
XI. pěší pouť z Prahy do Jeníkova

FATYM Vranov nad Dyjí a poutní bratrstvo pořádají ve dnech 13. až 17. května 2015 již XI. pěší pouť z Prahy do Jeníkova.

Ilustrace
13.5.2015
Synoda o rodině

Moravsko-slezská křesťanská akademie v Brně pořádá ve středu 13. května 2015 v 17.30 hodin v aule Biskupského gymnázia v Brně diskusní setkání na téma „Synoda o rodině a postavení křesťanské rodiny v sekularizované společnosti“.

Ilustrace
14.5.2015
IV. jarní republikové setkání nemocničních kaplanů Rajhrad 2015

Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR a Oblastní charita Rajhrad pořádají ve čtvrtek 14. května 2015 v prostorách Chráněného bydlení sv. Luisy v Rajhradě u Brna IV. jarní republikové setkání nemocničních kaplanů.

Ilustrace
15.5.2015
Svatodušní duchovní obnova na Vranově u Brna

Ve dnech 15. až 17. května 2015 se koná v Duchovním centru na Vranově u Brna Svatodušní duchovní obnova, kterou vede jáhen Mgr.Jan Špilar.

Ilustrace
16.5.2015
15. pouť do Císařské jeskyně 2015

V sobotu 16. května 2015 se koná již po patnácté pouť do Císařské jeskyně zvané Moravské Lurdy. Dětská bohoslužba v podzemním království krápníků začíná ve 14.30 hodin, hlavní poutní bohoslužba začíná v 17.30 hodin.

Ilustrace
16.5.2015
Brněnská muzejní noc 2015 v Diecézním muzeu

V sobotu 16. května 2015 se v jihomoravské metropoli koná již jedenáctý ročník Brněnské muzejní noci, akce, která pravidelně láká desítky tisíc návštěvníků. K této jedinečné akci se pravidelně připojuje také Diecézní muzeum v Brně.

Ilustrace
17.5.2015
Zelená hora: putování ke svatému Janu Nepomuckému

Poutní program na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou ke cti sv. Jana Nepomuckého ve dnech 15. až 17. května 2015 nabízí bohatý duchovní i kulturní program. Hlavním celebrantem mše v neděli 17. května 2015 v 10.30 hodin bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
23.5.2015
S úctou k životu. Setkání lékařů a poradců PPR

V sobotu 23. května 2015 se od 8.30 hodin v prostorách Centra naděje a pomoci (CENAP) v Brně uskuteční setkání gynekologů, lékařů a zdravotníků dalších profesí a poradců přirozeného plánování rodičovství (PPR) nazvané „S úctou k životu“.

Ilustrace
23.5.2015
Sborování 2015

V sobotu 23. května 2015 pořádá jednota Musica sacra pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho nesoutěžní přehlídku chrámových sborů z brněnské diecéze. Setkání se uskuteční v kostele sv. Václava v Hustopečích u Brna.

Ilustrace
30.5.2015
Kurz k sociálnímu učení církve

Moravsko-slezská křesťanská akademie pořádá Kurz sociálního učení církve, který se uskuteční v sobotu 30. května  v budově Fakulty sociálních studií MU v Brně. Kurz je určen pro širokou veřejnost, pracovníky v sociální sféře, charitě, politiky, studenty a akademické pracovníky.

Ilustrace
6.6.2015
Národní eucharistický kongres 2015

Česká biskupská konference se rozhodla v roce 2015 uspořádat první Národní eucharistický kongres (NEK) od vzniku samostatné České republiky. Jednotlivé farnosti a diecéze se na něj budou připravovat šest měsíců, od začátku roku až do červnové Slavnosti Těla a Krve Páně - hlavního dne pro farnosti.

Ilustrace
6.6.2015
Diecézní pouť do Slavonic v rámci diecézního slavení NEK

V sobotu 6. června 2015 proběhne diecézní pouť do Slavonic. Bohoslužba v místním kostele Božího Těla, které bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle, začne v 10.30 hodin. Po skončení mše svaté následuje eucharistický průvod do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Slavonicích, kde bude závěrečné požehnání.

Ilustrace
10.6.2015
Na rozhraní epoch

Na rozhraní epoch - Sakrální prostor v pojetí sochaře Ondřeje Schweigla (1735-1812) je název nové výstavy Diecéznímo muzea v Brně, jejíž vernisáž je plánována na středu 10. června 2015.

Ilustrace
14.6.2015
Jubilejní X. cyklopouť z Přímětic do Jeníkova

Jubilejní X. cyklopouť z Přímětic do Jeníkova u Duchcova k Panně Marii – Matce Důvěry startuje v neděli 14. června 2015 v 15.00 hodin od fary v Příměticích.

Ilustrace
21.6.2015
Koncert duchovní hudby na Vranově u Brna

Mariánskou poutní svatyni na Vranově u Brna rozezní 21. června 2015 od 18.00 hodin koncert duchovní hudby z děl předních klasíků.

Ilustrace
17.7.2015
II. sympozium kanonického práva v brněnské diecézi

Ve dnech 20. až 23. září 2015 proběhne ve Vranově u Brna II. sympozium kanonického práva, nad kterým převzal záštitu brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Sympozium organizuje Akademie kanonického práva a je určeno především pro pracovníky církevních institucí,...

Ilustrace
25.7.2015
Pobyt pro prarodiče s mladšími vnoučaty

Spolek Spokojený senior pořádá ve dnech 25.7. až 1. 8. 2015 pobyt pro prarodiče s mladšími vnoučaty (do 10 let)
nazvaný „Letem světem s Machem a Šebestovou“.

Ilustrace
1.8.2015
Pobyt pro prarodiče se staršími vnoučaty (od 10 let)

Spolek Spokojený senior pořádá ve dnech 1. až 8. srpna 2015 "Týden pro prarodiče s vnoučaty s hrdiny Starého zákona".

Ilustrace
23.8.2015
Ignacianske exercicie (nejen) pro reholnice 2015

Otcové jezuité nabízejí v roce 2015 sedmidenní ignaciánské exercicie v mlčení a s individuálním doprovázením. Exercicie se konají v Kolíně od 23. do 30. srpna 2015.

Ilustrace
27.9.2015
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy

Při příležitosti 20. výročí svatořečení svaté Zdislavy, křižanovské rodačky se na náměstí připravuje realizace pomníku svaté Zdislavy, který má 27. září 2015 ve 14.00 hodin požehnat brněnský biskup Vojtěch Cikrle.