Biskupství brněnské

Publikace

Nabídka publikací vydaných Biskupstvím brněnským

Pastýřské listy 2

Vojtěch Cikrle

Přehled pastýřských listů, homilií a tematických textů z let 2010 - 2014 zachycuje uplynulých pět let služby brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho.

cca 129,- Kč

Někdo tě má rád

Jiří Mikulášek

Krátká zamyšlení, příběhy a homilie, které doplňuje výběr textů z předchozích publikací, mapuje období let 1999 až 2014. Generální vikář brněnské diecéze při jejich psaní čerpal ze své bohaté pastorační zkušenosti.

149,- Kč

Madona z Veveří - Jak promlouvá symbolika obrazu

Marek Hlávka

Bohatou symboliku obrazu Madony z Veveří, autorsky připisovaného Mistru  vyšebrodského oltáře, barvitě zpracoval P. Marek Hlávka. O kapli Nanebevzetí  Panny Marie na Veveří připojila historické ohlédnuti Milena Flodrová

cca 125,- Kč

Služebník radosti

Jiří Mikulášek

"Služebník radosti - pohledy do života dominikánského kněze Tomáše Týna" je titul dotvářející trilogii publikací věnovaných kněžím - rodákům z brněnské diecéze, kteří jsou v současné době kandidáty na blahořečení.

51,- Kč

Vejdi do radosti

Jiří Mikulášek

Pohledy do života kněze - mučedníka Václava Drboly, jedné z obětí tzv. babického procesu z 50. let minulého století.

51,- Kč

Kostel - živé místo k setkávání

Vojtěch Cikrle; Libor Teplý/fotografie

Krátké duchovní texty biskupa Vojtěcha Cikrleho provázejí brněnskými kostely v uměleckých fotografiích Libora Teplého.

272,- Kč

Pastýřské listy (1990-2009)

Vojtěch Cikrle

Přehled pastýřských listů, dopisů, homilií a tematických textů z let 1990-2009 bilancuje dvacet let Vojtěcha Cikrleho ve službě brněnského biskupa.

126 Kč

Brněnská diecéze (1777-2007) - Historie a vzpomínky

Kolektiv autorů

Více než 300 autorů s pěti sty příběhy se podílelo na vzniku publikace, která vychází k 230. výročí založení brněnské diecéze (5.12.1777).
„Brněnská diecéze (1777-2007) - Historie a vzpomínky“, to je název publikace, která vznikala v uplynulých dvou letech z podnětu otce biskupa Vojtěcha Cikrleho. Kniha o 340 stranách s několika sty fotografiemi z rodinných alb ale i od profesionálních fotografů je kronikou velké diecézní rodiny. Vzpomínky na osoby, události či setkání vytvářejí plastickou mozaiku osudů jednotlivců i společenství, kteří žili a žijí na území diecéze, jejíž 230. výročí založení si letos připomínáme.

337 str., 570Kč)

Panna Maria Svatotomská, ochránkyně Brna

Ludvík Kolek

Historie obrazu Panny Marie svatotomské, uznávané ochránkyni jihomoravské metropole, se začíná odvíjet již v době Karla IV. Ludvík Kolek, nositel Řádu sv. Cyrila a Metoděje, stručně zpracovává dějiny obrazu na pozadí historických událostí města Brna.

8 stran, 26 Kč

Biskupství brněnské

Kolektiv autorů

Výpravná publikace z Jubilejního roku 2000 odkrývá dějiny brněnské diecéze na pozadí života jejich pastýřů. Brněnští biskupové jsou přiblíženi také svými portréty a osobními znaky. Nechybí ani podrobná historie katedrály sv. Petra a Pavla, statistické údaje o brněnské diecézi a řada dalších faktů a krátkých duchovních textů.

133 str., 628 Kč

Petrov vypráví

Milena Flodrová, Aleš Svoboda

Vyprávění přední brněnské historičky Mileny Flodrové doplněné o poznatky znalce podzemních zákoutí jihomoravské metropole Aleše Svobody mapuje historii dominanty města a sídla brněnských biskupů – Petrova.

35 str., 142 Kč

Heraldická procházka Petrovem

Jiří Hanáček

Areál Národní kulturní památky Petrov zachycený očima heraldika. Také kamenné znaky, erby a náhrobky specifickým způsobem ilustrují dějiny tohoto významného místa.

36 str., 163Kč

Den Brna

Kolektiv autorů

Památný den konce švédského obléhání Brna – 15. srpen roku 1645 – se vepsal nejen do historie jihomoravské metropole, ale ovlivnil také další průběh třicetileté války. Autoři připomínají podíl jezuitského kněze P. Martina Středy na této významné události, který svou silnou vírou, neutuchající nadějí a modlitbami k Panně Marii Svatotomské povzbuzoval hrstku brněnských obránců. Text v českém, anglickém a německém jazyce.

52 str., 106 Kč

Procházka po Petrově

Aleš Filip

Přehledné shrnutí dosavadních poznatků o umělecké historii brněnského Petrova se věnuje nejen katedrále sv. Petra a Pavla, ale také domům, kteří ji obestupují a připomínají řadu osobností s nimi spojených.

32 str., 167 Kč

Sejdeme se v nebi

Jiří Mikulášek

Vyprávění o životě mladého kněze Jana Buly, jedné z obětí tzv. babického procesu z 50. let minulého století.

51 Kč

Stradivárky

Vojtěch Cikrle

Krátké myšlenky k povzbuzení na cestě života s Bohem. Vybrané z kázání, přednášek a publikovaných textů brněnského biskupa.

99 Kč

Brněnský alumnát – výchova a vzdělávání duchovenstva v Brně 1807-1950

Jindřich Charouz

Výchova a vzdělávání katolického duchovenstva v Brně tvoří poměrně neznámou kapitolu v dějinách nejen města Brna. Autor publikace se kromě otázky lidské a profesní formace snaží v průběhu let mapovat také souvislosti církevních požadavků i zásahů vnější moci na obecné rovině i na konkrétním příkladu brněnského Biskupského alumnátu a Diecézního teologického učiliště.

Kniha doplněná obrazovou přílohou, statistikou brněnských bohoslovců a dalšími přehledy, má 95 stran a je možné si ji objednat na Biskupství brněnském.

363 Kč

Všechny publikace je možné zakoupit přímo na Biskupství brněnském nebo objednat na adrese:
Biskupství brněnské, Petrov 8, 601 43 Brno, tel. 543 235 030, e-mail: brno@biskupstvi.cz