Biskupství brněnské

Nově přidáno

Ilustrace
29.6.2017
Biskup Cikrle ocení přes pět set farníků

Kolem slavnosti diecézních patronů svatých Petra a Pavla (29. června) bude ve farnostech brněnské diecéze letos oceněno přes pět set osob.

Ilustrace
2.7.2017
250. výročí posvěcení kostela v Kdousově

Hlavním celebrantem při děkovné bohoslužbě 2. července 2017 v 8.00 hodin při příležitosti 250. výročí posvěcení farního kostela sv. Leonarda v Kdousově bude brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
23.6.2017
Pavel Vlk oceněn titulem „Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji“

Ve středu 14. června 2017 proběhlo již po desáté udělování cen za nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje v roce 2016. Vítězem kategorie „velké stavby“ se stal kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích.

Ilustrace
22.6.2017
Trvalí jáhni: již 50 let služby Bohu i lidem

18. června 1967 vydal papež Pavel VI. list, kterým stanovil pravidla pro obnovu trvalého jáhenství v církvi. V následujícím roce bylo v Kolíně nad Rýnem vysvěceno prvních pět mužů na jáhny.

Ilustrace
29.6.2017
Radujme se z Boží lásky

Přinášíme zamyšlení brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho ke slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla.

Ilustrace
29.6.2017
Slavnost sv. Petra a Pavla 2017 v brněnské katedrále na Petrově

Pontifikální bohoslužbu v brněnské katedrále v den slavnosti sv. Petra a Pavla v Brně ve čtvrtek 29. června 2017 bude v 9.30 hodin celebrovat brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle a bude ji v přímém přenosu přenášet Radio Proglas.

Ilustrace
20.6.2017
Fotogalerie z koncertu Mesiáš

Třebíčský hudební soubor Musica animata, Smyčcový orchestr ZUŠ Třebíč a Ad Hoc Quartet přednesli v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově 18. června 2017 oratorium Mesiáš, a to v rámci oslav 240. výročí založení brněnské diecéze.

Ilustrace
22.6.2017
Varhanní léto na Petrově 2017

Letošní léto přináší do jihomoravské metropole nový varhanní festival „ Varhanní léto na Petrově“, který bude probíhat v letních měsících v katedrále sv. Petra a Pavla.

Ilustrace
19.6.2017
Biskup Vojtěch navštívil kuřimsku věznici

Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle dne 19. června 2017 navštívil věznici v Kuřimi. Více v tiskové zprávě věznice Kuřim v příloze.

Ilustrace
20.6.2017
Zádušní mše za dirigenta Jiřího Bělohlávka

Zádušní mši za zesnulého významného dirigenta Jiřího Bělohlávka se uskuteční v úterý 20. června 2017 v 18.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně (u jezuitů).

Ilustrace
1.7.2017
Bohem na cestách. I díky mobilní aplikaci

Nakladatelství Paulínky vydalo mobilní aplikaci S Bohem na cestách. Ta může doprovázet cestovatele, poutníka nebo turistu a vést jeho srdce k Bohu, aby se nechalo i v čase prázdnin naplňovat Božími dary. K aplikaci existuje také knížečka kapesního formátu.

Ilustrace
19.6.2017
Vysílání Radia Proglas v týdnu od 19. 6. do 25. června 2017

Programové tipy z vysílání Radia Proglas v týdnu od 19. do 25. června 2017 ZDE

Ilustrace
5.7.2017
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje v Mikulčicích 2017

Ve středu 5. července 2017 v 16.30 hodin v den slavnosti slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, bude v Mikulčicích (okr. Hodonín) sloužena slavnostní bohoslužba za přítomnosti českých a moravských biskupů.

Ilustrace
24.6.2017
Speciální hosté na Kefasfestu – „Ze tmy do světla“

V sobotu 24. června 2017 v 11.00 hodin na Kefasfestu vystoupí mladí muži z komunity Cenacolo ze Slovenska. V hodinovém programu „Ze tmy do světla“ uslyšíme svědectví o jejich uzdravení ze závislosti a o jejich novém životě, ke kterému se museli tvrdě probojovat.

Ilustrace
23.6.2017
Bůh moudře řídí budování svého města

Ke slavnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova přinášíme zamyšlení brněnského pomocného biskupa Mons. Pavla Konzbula.

Ilustrace
17.6.2017
Pouť k 25. výročí Diecézní charity Brno

Diecézní charita Brno letos slaví dvacáté páté výročí své znovuobnovené činnosti. Při této příležitosti pořádá 17. června 2017 pouť jako poděkování pracovníkům a dobrovolníkům Diecézní charity Brno z celé jižní Moravy a Vysočiny.

Ilustrace
15.6.2017
Charita se zúčastnila Noci kostelů v Brně

Pracovníci a dobrovolníci Diecézní charity Brno nabízeli u kostela sv. Jakuba během Noci kostelů 2017 návštěvníkům teplé a studené nápoje, pro nejmenší návštěvníky byly na stánku připraveny omalovánky nebo hlavolamy. To když jejich rodiče trpělivě čekali ve frontě na kostelní věž

Ilustrace
23.6.2017
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Brně-Husovicích 2017

Poutní slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova v kostele Nejsvětějšího srdce Páně v Brně-Husovicích se bude konat v pátek 23. června 2017 v 18.00 hodin.

Ilustrace
15.6.2017
Pouť v kapli sv. Antonína v Brně-Lesné

V neděli 11. června 2017 se konala pouť v kapli sv. Antonína v Brně-Lesné. Celebroval P. Filip Jan Rathouský, OFM z Brna-Husovic. Koncelebroval P. Pavel Hověz, farář v Brně-Lesné, přisluhovali trvalý jáhen Jiří Maxa a fr. Justin Stanislav Majvald, OFM. Varhany: Dominik Leplt

Ilustrace
23.6.2017
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova v katedrále na Petrově 2017

Pontifikální bohoslužbu bude v den slavnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova slavit v pátek 23. června 2017 v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
18.6.2017
Slavnost Těla a krve Páně v Brně 2017

Slavnost Těla a krve Páně bude v jihomoravské metropoli slavena v neděli 18. června 2017. V 15.30 hodin bude zahájena pontifikální bohoslužbou v kostele sv. Janů v Minoritské ulici, které bude předsedat brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul.

Ilustrace
15.6.2017
Zvládne člověk všechno sám?

Ke slavnosti Těla a Krve Páně přinášíme zamyšlení žďárského děkana Mons. Jana Daňka.

Ilustrace
15.6.2017
Poutě do Svaté země a do Lurd na počátku 20. století

Diecézní muzeum na Petrově připravilo letos společně s Diecézním archivem v Rajhradě výstavu nazvanou „Poutě do Svaté země a do Lurd na počátku 20. století“.

Ilustrace
1.9.2017
Varhanická škola učí také sborovému zpěvu

Varhanická škola v Brně nabízí také výuku sborového zpěvu, jehož součástí bude nejen radost ze společného díla, ale také individuální růst sboristů v pěvecké technice.

Ilustrace
13.6.2017
Varhanická škola v Brně myslí i na děti

Varhanická škola v Brně nabízí o dnového školního roku přípravné studium pro děti od 5 let. Jde o skupinovou výuku zaměřenou na motorickou přípravu pro hru na nástroj (postavení ruky apod.)

Ilustrace
22.6.2017
Dialog Evropa XXI elektronicky

Zájemci, členové a příznivci Moravskoslezské křesťanské akademie, ale především čtenáře časopisu Dialog Evropa XXI jsou zváni na slavnostní prezentaci elektronické podoby časopisu E-DialogEvropa21, která se uskuteční ve čtvrtek 22. června 2017 v 16.00 hodin v sídle MSKA v ulici Smetanova 14.

Ilustrace
12.6.2017
Noc kostelů 2017: šalina i netradiční programy

Letošní Noc kostelů proběhla na území brněnské diecéze ke spokojenosti všech zúčastněných, pořadatelé z brněnské metropole, ale i z dalších měst i menších míst si pochvalují příjemné počasí, skvělou atmosféru a vysokou účast návštěvníků.

Ilustrace
13.6.2017
Autogramiáda s Vladimírem Smékalem

Nakladatelství CESTA pořádá setkání s prof. PhDr. Vladimírem Smékalem, CSc. spojené s prezentací jeho nové publikace „Psychologie duchovního života“. Akce se koná 13. června 2017 v 17.00 hodin v knihkupectví Cesta

Ilustrace
9.6.2017
Noc kostelů 2017: Věděli jste, že ...

Páteční večer nabídne nejen otevřené chrámy, kaple, modlitebny či seznámení se s křesťanstvím v různých dopravních prostředcích, ale i různé doprovodné aktivity či nástroje ulehčující účast na nabitém programu

Ilustrace
31.7.2017
Do hor s milosrdnými bratry

Také letos pořádají milosrdní bratři pořádají pro zájemce o hospitálský řád sv. Jana z Boha výlet do hor. Program nabízí vysokohorskou turistiku, duchovní rozhovory a další možnosti.

Ilustrace
1.7.2017
45. národní pouť ke sv. Metoději v Ellwangenu

V sobotu 1. července 2017 se koná v Ellwangenu (Jagst) 45. národní pouť ke sv. Metoději. V 10 30 hodin bude slavena poutní bohoslužba v bazilice sv. Víta, následuje průvod a modlitba u pamětní desky sv. Metoděje.

Ilustrace
7.6.2017
Naléhavý úmysl na červen: Za uzdravení ran způsobených válkami a terorismem

Česká pobočka Celosvětové sítě modlitby s papežem představuje téma pro tento měsíc. Modleme se nyní zvláště za uzdravení ran způsobených válkami a terorismem – ať Duch daruje pokoj celému světu a uzdraví rány zasazené válkou a terorismem, ...

Ilustrace
12.7.2017
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „stavební technik“.

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa stavební technik s pracovištěm v Brně.

Podrobnější informace o pracovní náplni a požadavcích na uchazeče jsou obsaženy v příloze.

Ilustrace
23.6.2017 - 25.6.2017
Kefasfest 2017

Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu, mnoho cest, jedno ohnisko, křižovatka setkání. Šestý ročník letního křesťanského hudebního festivalu Kefasfest se bude pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho konat v přírodním areálu kláštera v Dolních Kounicích o víkendu od 23. do 25. června 2017.

Ilustrace
2.7.2017 - 28.7.2017
Výstava velkoformátových fotografií Člověk a Víra – Brno 2017

Výstava velkoformátových fotografií Člověk a Víra – Brno 2017 proběhne v kostele sv. Jakuba v Brně na Jakubském náměstí. Výstava bude otevřena denně od 2. až do 28. července 2017, a to vždy od pondělí do soboty v čase od 9.00 do 19.00 hodin, v neděli od 11.00 do 19.00 hodin.

Ilustrace
29.6.2017
Kurs „Dobrovolník v pastorační péči“

Biskupství brněnské pořádá kurz „Dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví a sociálních službách“. Kurz je určen lidem, kteří budou pomáhat v duchovní péči o staré a nemocné lidi, pomůže ale také všem, kteří se o staré a nemocné již starají a chtějí si takto rozšířit svůj obzor.

Ilustrace
29.5.2017
Na rozcestí

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně spustilo novou službu Na rozcestí pro neúplné rodiny. Pro rozvedené nebo osamělé rodiče nabízí pravidelný Klub sólo rodičů, který se bude konat jednou za 14 dní, na podzim pak proběhne kurz Na rozcestí, který pomůže rodičům zorientovat se v jejich nelehké situaci.

Ilustrace
15.6.2017
Vranov – po stopách poutní tradice

Jako příspěvek k letošnímu výročí 240 let od založení brněnské diecéze připravilo Diecézní muzeum výstavu „Vranov – po stopách poutní tradice“, která se uskuteční od 15. června do 1. října 2017 v kryptě brněnské katedrály sv. Petra a Pavla.

Ilustrace
5.7.2017
Mariapoli - setkání Hnutí fokoláre

Hnutí fokoláre pořádá letošní „dovolenou pro tělo i pro duši“ – MARIAPOLI - ve dnech 5. až 9. července 2017 na Svatém Hostýně. Vstupenkou je ochota ke vzájemné lásce vycházející z evangelia a snaha být jednou velkou rodinou.

Ilustrace
2.9.2017
14. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou 2017

Již 14. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou proběhne pod záštitou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho v sobotu 2. září 2017 od 9.00 do cca 16.00 hodin v duchu letošního jubilejního roku s heslem: "Naše diecéze slaví narozeniny“.

Ilustrace
19.5.2017
Na rozcestí

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně nabízí také služby pro neúplné rodiny s dětmi pod názvem Na rozcestí. Programy jsou cíleny jako komplexní podpora pro rozvedené, ovdovělé či svobodné rodiče a jsou zdarma.

Ilustrace
15.9.2017
Obnova pro manžele „Láska a Pravda“

Komunita Emmanuel pořádá na podzim 2017 v Brně duchovní obnovu pro manžele s názvem „Láska a Pravda“. Jedná se o setkání pro povzbuzení a sdílení zkušenosti lidského a duchovního rozměru manželství, které vede k oživení a prohloubení vzájemného vztahu.

Ilustrace
8.9.2017
Víkend rodin s malými dětmi

Komunita Emmanuel pořádá na podzim 2017 Víkend rodin s malými dětmi. Jedná se o setkání „šité na míru“ rodinám, které mají malé děti (asi do dvanácti let).

Ilustrace
30.6.2017
Fotografkám a fotografům: Těšíme se na Vaše snímky!

V roce 2017 slaví brněnská diecéze 240. výročí od svého založení. Jednou z akcí, které Biskupství brněnské v tomto roce uspořádá, je také výstava nazvaná Brněnská diecéze ve fotografiích, do které jako autor může do 30. června 2017 přispět každý amatérský či profesionální fotograf či fotografka.

Ilustrace
26.5.2017
Vydejte se na cestu s církevní turistikou

S nadcházející poutní sezónou jsou stránky www.cirkevnituristika.cz nově dostupné pro uživatele všech mobilních zařízení a nabízejí rychlé vyhledávání podle zvolených kategorií.

Ilustrace
1.6.2017 - 31.10.2017
Hra Poklady brněnské diecéze

Při příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze připravuje Diecézní katechetické centrum poznávací hru Poklady brněnské diecéze. Hra je určena jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez rozdílu věku. Bude probíhat od 1. června do 31. října 2017.

Ilustrace
24.6.2017
Kněžské a jáhenské svěcení 2017

V sobotu 24. června 2017 v 9.00 hodin přijme při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení jáhen brněnské diecéze. Současně přijmou jáhenské svěcení bohoslovci a kandidáti stálého diakonátu.

Ilustrace
11.2.2017
V únoru můžeme zvláště pamatovat na posvátnost lidského života

Zveřejňujeme urgentní úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc únor 2017; tématem je tentokrát posvátnost života.

Ilustrace
10.5.2017
Apoštolát modlitby s papežem Františkem na květen 2017

Nová kněžská povolání. To je naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen 2017. Dnes o tom informoval národní koordinátor této iniciativy, jezuita Pavel Ambros.

Ilustrace
30.8.2017
Kurz Samuel 2017

Křesťanský kurz Samuel je určen mladým lidem, kteří upřímně a opravdově hledají své místo v životě, a pomáhá jim rozpoznat svou cestu a učinit rozhodnutí.

Ilustrace
29.6.2017
Nad Petrovem vzlétne 240 balónků

Ve čtvrtek 29. června 2017 v pravé „petrovské“ poledne v 11.00 hodin vzlétne z Petrova k nebi 240 nafukovacích balónků jako symbolické poděkování Bohu. Brněnské biskupství si tak v den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla připomene 240. výročí svého založení (5. prosince 1777).

Ilustrace
5.4.2017
Naléhavý úmysl na duben: Modlitba za oběti neštěstí a pronásledování

Naléhavým úmyslem Apoštolátu modlitby papeže Františka pro tento měsíc je modlitba za oběti neštěstí a pronásledování. Pamatujme zvláště na neštěstí lidí po přívalových deštích v kolumbijském městě Mocoa, oběti válečného násilí v Kongu a modleme se za obyvatele Venezuely a Paraguaye...

Ilustrace
1.4.2017
Pozvánka otce biskupa Vojtěcha na Celostátní setkání mládeže v Olomouci 2017

Milé sestry, milí bratři, milá děvčata a chlapci, milí mladí přátelé, před několika měsíci, v mimořádném Svatém roce milosrdenství, jsem s mnohými z vás prožil Světové dny mládeže s papežem Františkem v Krakově.

Ilustrace
16.3.2017
Úmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby pro rok 2017

Úmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby pro rok 2017 jsou ZDE

Brožurka s modlitbami ZDE

Ilustrace
31.3.2017
Již známe úmysl apoštolátu modlitby na březen 2017

Papež František vyhlásil v neděli urgentní úmysl apoštolátu modlitby na březen 2017: Doba postní jako čas milosti k obrácení. Čeští koordinátoři připomínají, že můžeme zvláště pamatovat na Petrova nástupce a jeho spolupracovníky z římské kurie, kteří konají svá duchovní cvičení, i na nás za všechny, aby také naše postní úsilí přineslo bohaté plody.

Ilustrace
17.3.2017
Pozvání sester hedviček do Břežan

Sestry sv. Hedviky, které sídli v Břežanech u Znojma, pořádají v roce 2017 řadu duchovních akcí, na které zvou širokou veřejnost.

Ilustrace
30.4.2017
Pobytové aktivity pro seniory

Organizace Spokojený senior – KLAS, z.s., pořádá i v letošním roce pobyty pro seniory a prarodiče s vnoučaty.

Ilustrace
30.6.2017
Organizační informace pro autory fotografií připravované výstavy

Organizační informace pro autory fotografií připravované výstavy Brněnská diecéze ve fotografiích – výstava k 240. výročí založení brněnské diecéze
 

Ilustrace
30.6.2017
Slovo otce biskupa Vojtěcha k připravované výstavě brněnská diecéze ve fotografiích

Milé sestry, milí bratři, moji milí diecézané,
v roce 2017 oslaví naše brněnská diecéze 240. výročí od svého založení. Diecéze není jen území, tvoří ji především lidé, kteří v ní žijí, pracují, modlí se, prožívají své radosti i bolesti. ...

Ilustrace
12.1.2017
Přehled významných akcí v roce 2017

Jubilejní 240. výročí založení brněnské diecéze (5. prosince 1777) bude v roce 2017 připomínáno řadou akcí a aktivit. Patří k nim také tři pontifikální děkovné bohoslužby.

Ilustrace
13.1.2017
Modlitba za brněnskou diecézi

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny
  dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
  i předcházející generace
  naší diecéze.

...

Ilustrace
13.1.2017
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k založení diecéze

Milí přátelé,

brněnská diecéze slaví 240. výročí svého založení. To je velká věc v životě místní církve.

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi

Stálá zpovědní služba v Brně

Duchovní služba v nemocnicích

Puls

Výroční zprávy

Jak dále? (po majetkovém narovnání)

Odběr RSS - Aktuality