Biskupství brněnské

Nově přidáno

Ilustrace
10.7.2016
Primice u milosrdných bratří v Brně

Milosrdní bratři v Brně zvou na primici svého spolubratra, bratislavského převora, P. Richarda Jombíka, OH, který přijal v sobotu 25. června 2016 z rukou arcibiskupa Stanislava Zvolenského kněžské na Slovensku. Primiční mši svatou bude sloužit v neděli 10. července 2016 v 8.00 hodin v kostele sv. Leopolda v Brně.

Ilustrace
30.6.2016
První homilie biskupa Pavla Konzbula

Ve čtvrtek 3. června 2016 při bohoslužbě na ukončení školního roku pro studenty Biskupského gymnázia v Brně, největší církevní škola v brněnské diecézi, pronesl nový pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul v katedrále sv. Petra a Pavla svou první biskupskou homilli.

Ilustrace
29.6.2016
Homilie biskupa Vojtěcha na biskupském svěcení v Brně

Homilie brněnského diecézního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho při biskupském svěcení pomocného biskupa Mons. Pavla Konzbula Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně, 29. června 2016

Ilustrace
29.6.2016
Budeš svědkem velkých věcí, které dělá Bůh

V den slavnosti sv. Petra a Pavla 29. června 2016 přijal v brněnské katedrále biskupské svěcení Mons. Pavel Konzbul, kterého papež František jmenoval 21. května 2016 pomocným biskupem brněnským a titulárním biskupem litomyšlským.

Ilustrace
29.6.2016
Po Petrovi nastupuje Pavel

V roce 1999 jmenoval papež Jan Pavel II. pomocným biskupem brněnským Mons. Petra Esterku. Po dosažení 75 let biskup Esterka abdikoval a letos byl papežem Františkem jmenován pomocným brněnským biskupem Pavel Konzbul, shodou okolností rovněž nositel jména jednoho z diecézních patronů.

Ilustrace
28.6.2016
Křížek z Mikulčic má i Benedikt XVI.

Letošní pontifikální bohoslužbě zde bude v úterý 5. července 2016 v 16.30 hodin za účasti českých a moravských biskupů předsedat českobudějovický diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil.

Ilustrace
29.6.2016
Čím je specifický obřad biskupského svěcení?

V krátké době proběhne v České republice již druhé biskupské svěcení. Po plzeňském diecézním biskupovi Mons. Tomáši Holubovi přijme v Brně svěcení nově jmenovaný pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul.

Ilustrace
29.6.2016
Rajhradskou berlu si může prohlédnout veřejnost

Nová výstava v Památníku písemnictví na Moravě nese název Knihy doby Karla IV. Od 29. června do 6. července 2016 si může veřejnost prohlédnout originály vzácných rukopisů ze sbírky Benediktinského opatství Rajhrad ze 14. století.

Ilustrace
16.7.2016
Kněžská pouť v Kostelním Vydří 2016

Tradiční pouť kněží (nejen) brněnské diecéze se uskuteční v sobotu 16. července 2016 v 10.00 hodin v Kostelním Vydří. Hlavním celebrantem bohoslužby, která je letos spojena s poutí k bráně Svatého roku milosrdenství, bude brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
5.7.2016
Za sv. Cyrilem a Metodějem do Lipůvky 2016

V úterý 5. července 2016 bude generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek slavit poutní bohoslužbu u Lipůvky u Lipůvky na Blanensku. Průvod k cyrilometodějskému poutnímu místu v přírodě vyjde od kříže ve 14.00 hodin.

Ilustrace
5.7.2016
Pouť ke sv. Cyrilu a Metoději v Mikulčicích 2016

Slavnostní bohoslužbě v den slavnosti slovanských věrozvěstů a patronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje, bude v úterý 5. července 2016 v 16.30 hodin v Mikulčicích za účasti českých a moravských biskupů předsedat českobudějovický diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil.

Ilustrace
24.9.2016
Výcvik lektorů Kurzu přípravy na manželství

Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá na podzim 2016 Kurz pro lektory příprav na manželství. Výcvik je koncipován do čtyř celodenních praktických zážitkových sobotních výcviků (celkem 32 hodin), úvodní setkání proběhne 24. 9. 2016. Účast je zdarma.

Ilustrace
24.6.2016
Super hanc petram – brněnská katedrála na přelomu 19. a 20. století

Výstava Diecézního muzea v Brně nazvaná „Super hanc petram – brněnská katedrála na přelomu 19. a 20. století“ představí stavebně-historický vývoj zásadního období v dějinách brněnské katedrály na přelomu 19. a 20. století.

Ilustrace
23.6.2016
Fotografie z biřmování na Petrově 2016

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v neděli 15. května 2016 při bohoslužbě slavnosti Seslání Ducha Svatého svátost biřmování téměř stovce biřmovancům z farností v Brně a jeho okolí. Fotografie Víta Kobzy jsou k dispozici na farním úřadě u katedrály sv. Petra a Pavla

Ilustrace
24.6.2016
Kefasfest 2016 obohatí korejští hudební mistři

„Setkání mezi východní a západní hudbou bude vzácným obohacením letošního festivalu. V něco takového jsme ani nedoufali,“ říká Jan Zaplatil, programový ředitel festivalu Kefasfest, jehož pátý ročník proběhne ve dnech 24. až 26. června v areálu bývalého kláštera Rose coeli v Dolních Kounicích.

Ilustrace
2.7.2016
44. národní pouť ke sv. Metoději v Ellwangenu

V sobotu 2. července 2016 se koná v Ellwangenu (Jagst) 44. národní pouť ke sv. Metoději. V 10 30 hodin bude slavena poutní bohoslužba v bazilice sv. Víta, následuje průvod a modlitba u pamětní desky sv. Metoděje.

Ilustrace
19.6.2016
ČT o Nikodémově noci

Z iniciativy otců pallotinů se pastorační aktivita Nikodémova noc rozšířila i do zahraniční. Reportáž přinese tuto neděli ČT.

Ilustrace
27.6.2016
Předpremiéra cyklu Kaple-duše rodů v Brně

Slavnostní předpremiéra nového dokumentárního cyklu České televize o hradních a zámeckých kaplích s názvem Kaple-duše rodů proběhne 27. června 2016 od 16.30 hodin ve velkém sále kina Art v Brně. V televizi bude seriál vysílán od 3. července 2016 vždy v neděli od 9.50 hodin na ČT 2.

Ilustrace
20.6.2016
Kurz Samuel 2016

Křesťanský kurz Samuel je určen mladým lidem, kteří upřímně a opravdově hledají své místo v životě, a pomáhá jim rozpoznat svou cestu a učinit rozhodnutí. Kurz je roční, na začátku zájemci musejí projít přijímacím pohovorem, a pokud jsou přijati, scházívají se jedenkrát za měsíc vždy v neděli od 15 do 19 hodin na různých místech diecéze.

Ilustrace
17.6.2016
Zemřel P. Josef Vítek

Dne 10. června 2016 zemřel P. Josef Vítek. Rozloučíme se s ním při mši svaté v pátek 17. června 2016 ve 13.00 hodin v kostele sv. Jakuba v Brně. Poté budou jeho ostatky uloženy do kněžského hrobu na Ústředním hřbitově v Brně.

Ilustrace
13.6.2016
Noc kostelů zaznamenala v Brně přes sto tisíc návštěvnických vstupů

Půnoční požehnání městu Brnu biskupa Vojtěcha Cikrleho v katedrále sv. Petra a Pavla završilo v Brně na Petrově osmý ročník Noci kostelů, do kterého se letos zapojilo pět evropských zemí.

Ilustrace
27.7.2016
Program cesty papeže Františka do Polska

Během své apoštolské cesty do Polska navštíví papež František ve dnech 27. – 31. července 2016 Krakov, Osvětim a Čenstochovou. Hlavním bodem programu bude Světový den mládeže, na němž se očekává přítomnost až dvou milionů mladých z celého světa.

Ilustrace
17.6.2016
KLAS: Výběrové řízení

Spokojený senior – KLAS, z.s. ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči vypisuje výběrové řízení na obsazení místa „koordinátor aktivit pro seniory.“

Ilustrace
10.6.2016
Noc kostelů 2016 v pěti evropských zemích

Dvě desítky kostelů a modliteben otevřelo v roce 2009 své brány poprvé při Noci kostelů v Brně a v Plzni. Obrovský zájem návštěvníků a velké nadšení pořadatelů inspirovalo stovky dalších, díky nimž dnes, několik dní před osmým ročníkem Noci kostelů, nabízí své programy více než 1400 kostelů a modliteben v celé České republice.

Ilustrace
5.6.2016
Biskup Cikrle bude slavit v Ostravě

Misijní projekt Dny víry, kterým ostravsko-opavská diecéze oslaví dvacet let od svého založení papežem Janem Pavlem II., začíná v neděli 5. června 2016 bohoslužbou pod širým nebem.

Ilustrace
5.6.2016
Jak pracuje Diecézní církevní soud

Jak pracuje Diecézní církevní soud v brněnské diecézi bude jedna z reportáží Křesťanského magazínu vysílaného v neděli 5. června 2016.

Ilustrace
6.6.2016
Kurz celoživotního vzdělávání - Nemocniční kaplan

Teologická fakulta Jihočeské univerzity připravila pro akademický rok 2016/2017 Kurz celoživotního vzdělávání - Nemocniční kaplan.

Ilustrace
5.6.2016
Brožura s programem Noci kostelů v Brně a okolí

V těchto dnech se v Brně a okolí již po osmé dostává k rukám zájemců informační brožura s programem Noci kostelů. Zájemci si mohou předem vybrat z několika stovek programů a naplánovat si, ve kterých kostelech prožijí svoji Noc kostelů.

Ilustrace
11.6.2016
Mimořádná pouť k Božímu milosrdenství

V rámci Svatého roku milosrdenství se u poutního kostela Božího milosrdenství a sv. Faustyny ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě uskuteční v sobotu 11. června 2016 mimořádná pouť k Božímu milosrdenství.

Ilustrace
1.6.2016
Noc kostelů 2016 se blíží

V pátek 10. června 2016 proběhne v brněnské diecézi již po osmé Noc kostelů.

Ilustrace
20.6.2016
Katolická charismatická konference 2016

Katolická charismatická konference 2016 se letos uskuteční ve dnech 6. až 10. července 2016 na výstavišti BVV v Brně. Od dubna je spuštěno on-line přihlašování, které bude ukončeno 20. Června 2016 ve 12.00 hodin.

Ilustrace
27.8.2016
13. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou 2016

Již 13. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou, letos spojená k putováním k Bráně Svatého toku milosrdenství, proběhne pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho v sobotu 27. srpna 2016 od 9.00 do cca 16.00 hodin v duchu motta: "Láska je radost“.

Ilustrace
18.6.2016
Jáhenské svěcení v brněnské diecézi 2016

V sobotu 18. června 2016 v 9.00 hodin přijme v kostele sv. Jana Křtitele v Měříně z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho jáhenské svěcení bohoslovec brněnské diecéze

Ing. Ladislav Bublán (*1982) z farnosti Měřín.

Ilustrace
25.6.2016
Kněžské svěcení v brněnské diecézi 2016

V sobotu 25. června 2016 v 9.00 hodin přijmou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení čtyři jáhni brněnské diecéze:

Ilustrace
21.5.2016
Pavel Konzbul novým pomocným brněnským biskupem

V sobotu 21. května 2016, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení hlavního chrámu v diecézi - katedrály sv. Petra a Pavla, jmenoval Svatý otec František novým brněnským pomocným biskupem dosavadního faráře u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavla Konzbula (*1965).    Curriculum Vitae EN

Ilustrace
11.6.2016
Misionář milosrdenství bude k dispozici v brněnské diecézi

P. Józef Gruba, SAC, který byl papežem Františkem vyslán ve Svatém roce milosrdenství do služby „misionáře milosrdenství“ bude k dïspozici také věřícím z brněnské diecéze.

Ilustrace
6.5.2016
Jubilejní rok při 450. výročí narození svaté Marie Magdalény dePazzi

Generální převor Řádu karmelitánů při příležitosti 450. výročí narození svaté Marie Magdalény de'Pazzi, karmelitky, vyhlásil od 2. dubna. 2016 do 25. května 2017 jubilejní rok, a v souvislosti s tím požádal Svatého otce Františka o možnost získávání plnomocných odpustků.

Ilustrace
31.7.2016
Čas pro Boha

Karmelitáni z Kostelního Vydří pořádají ve dnech 31. července až 4. srpna 2016 pro muže ve věku 18 až 40 let duchovní obnovu nazvanou Čas pro Boha.

Ilustrace
31.7.2016
Do hor s milosrdnými bratry

Také letos pořádají milosrdní bratři pořádají pro zájemce o hospitálský řád sv. Jana z Boha výlet do hor. Program nabízí vysokohorskou turistiku, duchovní rozhovory a další možnosti.

Akce se koná ve dnech 31. srpna až 4. září 2016 v horské chatě ve Vysokých Tatrách

Ilustrace
3.7.2016
Běžecká štafeta do Říma

Běžecká štafeta je pořádána ve dnech 3. až 11. července 2016 při příležitosti konání Světových dnů mládeže v Krakově a při příležitosti uplynutí 1050 let od křtu Polska. Jsou zváni nadšenci sportu, aby povzbudili běžce na trase z Krakova do Říma.

Ilustrace
8.12.2015
Kategoriální poutě ve Svatém roce milosrdenství v brněnské diecézi

Kategoriální poutě ve Svatém roce milosrdenství v brněnské diecézi ke Svatým branám jsou zde.

Ilustrace
7.12.2015
Materiály pro Svatý rok milosrdenství

Veškeré dostupné materiály pro Svatý rok milosrdenství je možno najít na stránkách Tiskového
střediska ČBK
.

Ilustrace
8.12.2015 - 30.12.2015
Zpovědní služba u Svatých bran v brněnské diecézi

Zpovědní služba u  Svatých bran v brněnské diecézi

Ilustrace
8.12.2015 - 20.12.2015
Slovo otce biskupa Vojtěcha k zahájení Svatého roku milosrdenství v brněnské diecézi.

V úterý 8. prosince 2015 bude v Římě zahájen Svatý rok milosrdenství. Papež František v tento den slavnostně otevře Svatou bránu v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu.

Ilustrace
1.9.2015
Papež k jubileu: Chci, aby se lidé setkali s Božím milosrdenstvím

Přáním Papeže Františka spojeným s Mimořádným jubileem milosrdenství, které bude oficiálně zahájeno 8. prosince 2015, je zvláště posílení víry každého věřícího tím, že zakusí blízkost Boha Otce a prožije okamžik pravého setkání s jeho milosrdenstvím.

Ilustrace
26.8.2015
Hlavní událost jubilea může proběhnout na den migrantů

Křesťané nemají upadat do lhostejnosti tváří v tvář dramatu lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy. Píše to Papežská rada pro migranty a lidi mimo domov u příležitosti zveřejnění tématu příštího Světového dne migrantů. Ten se bude připomínat 17. ledna 2016 a bude úzce propojen s Jubileem milosrdenství.

Ilustrace
26.8.2015
Hymnus Jubilea milosrdenství

Hymnus jubilea milosrdenství, který v srpnu zveřejnila Papežská rada pro novou evangelizaci, je inspirovaný písněmi z Taizé. Věřícím má umožnit proniknout hlouběji do tématu Božího milosrdenství.

Ilustrace
29.5.2015
Logo Jubilea milosrdenství v češtině

Logo Jubilea milosrdenství v češtině je graficky zpracováno ve Vatikánu a je vázáno autorskými právy. Není možné je upravovat ani měnit.