Biskupství brněnské

Nově přidáno

Ilustrace
15.12.2019
Slavnostní zpívané adventní nešpory na Petrově

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně zve opět na slavnostní zpívané nedělní nešpory, které se konají v neděli 15. prosince 2019 od 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově.

Ilustrace
2.1.2020
Tříkrálová sbírka 2020 v Brně

Další ročník Tříkrálové sbírky v brněnské diecézi zahájí brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle požehnáním koledníkům při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně ve čtvrtek 2. ledna 2020 ve 14.00 hodin. Sbírku pořádá Charita Česká republika v první polovině ledna 2020.

Ilustrace
5.1.2020
Akce Tříkrálové sbírky 2020 v Brně

Přehled akcí Tříkrálové sbírky 2020 v Brně: Tříkrálový koncert 5. ledna 2020 v 18.00 hodin, Městské divadlo v Brně, v přímém přenosu přenáší ČT1.

Ilustrace
13.12.2019
Přehled adventních a vánočních koncertů 2019

Průběžně doplňovaný seznam adventních a vánočních koncertů v brněnské diecézi

Ilustrace
13.12.2019
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2019

Modleme se za to, abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, které církev před ně klade.

Ilustrace
13.12.2019
Fotogalerie z děkovné mše při příležitosti 80 let působení salesiánů v Brně-Žabovřeskách

Děkovné mši při příležitosti 80 let působení salesiánů v Brně-Žabovřeskách předsedal emeritní pražský pomocný biskup Karel Herbst v neděli 8. prosince 2019.

Ilustrace
13.12.2019
Slavnost světla ve Žďáru nad Sázavou

V pátek 13. prosince 2019 v 18.30 hodin bude v areálu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře zahájena slavnost světla ke cti svaté Lucie. Průvod se svíčkami projde ambity chrámu a v rámci programu vystoupí trumpetisté místní ZUŠ a zazní také adventní koncert.

Ilustrace
18.1.2020
Duchovní setkání pro rozvedené 2020

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá Duchovní setkání pro rozvedené, které se koná v sobotu 18. ledna 2020 od 9.00 do 14.30 hodin v Klubovém sále CRSP na Biskupské 7 v Brně.

Ilustrace
12.12.2019
Petr Piťha: „Stav a perspektivy naší společnosti.

Setkání s Prof. Mons. Petrem Piťhou nad jeho novou knihou "Stav a perspektivy naší společnosti" se koná ve čtvrtek 12. prosince 2019 ve 14.00 hodin v sakristii kostela Sv. Tomáše v Brně.

Ilustrace
31.12.2019
Silvestr 2019 na Petrově

V úterý 31. prosince 2019 budou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně slaveny bohoslužby v 7.30 hodin a 16.00 hodin. Pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin bude předsedat brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
25.12.2019
Rybova Vánoční mše zazní na Petrově i letos

Posluchače, kteří si oblíbili Rybovu Českou mši vánoční "Hej, mistře" a umocňuje jejich slavnostní prožívání svátků narození našeho Spasitele, potěší skutečnost, že v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla si ji mohou poslechnout také letos o Vánocích.

Ilustrace
2.1.2020
Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská oslaví 160 let

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská oslaví v roce 2020 již 160 let svého působení. Je nejstarším a nejdéle kontinuálně fungujícím pěveckým sborem v českých zemích.

Ilustrace
1.1.2020
Nový rok 2020 v katedrále na Petrově

Na Nový rok, ve středu 1. ledna 2020, budou v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově slaveny bohoslužby v 9.00 hodin (pro rodiny s dětmi) a pontifikální mše v 10.30 hodin, které bude předsedat diecézní biskup Vojtěch Cikrle.. V 16.30 hodin zazní v petrovském chrámu Novoroční koncert duchovní hudby.

Ilustrace
24.12.2019 - 1.1.2020
Vánoce 2019 na Petrově

Program vánočních bohoslužeb a koncertů v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově v příloze.

Ilustrace
3.12.2019
Biskupství brněnské i letos na „Brněnských Vánocích“

Podobně jako v předchozích letech se Biskupství brněnské také letos zapojuje do programů tradičních Brněnských Vánoc na náměstí Svobody v centru Brna. Na pódiu na náměstí Svobody se zájemci opět mohou těšit na „Povídání o životě svatých“, jejichž odkaz si v adventu připomínáme:

Ilustrace
3.12.2019
Advent 2019 v Diecézním muzeu

V období letošního adventu mohou návštěvníci Diecézního muzea zhlédnout nejen stálou expozici s názvem Vita Christi – Život Kristův, v níž je umístěn také jeden z nejvýznamnějších gotických deskových obrazů u nás – Madona z Veveří, ale také nově otevřenou Galerii Diecézního muzea s prodejní výstavou soudobého křesťanského umění.

Ilustrace
2.12.2019
Apoštolát modlitby na prosinec je za budoucnost těch nejmladších

Prosincový všeobecný úmysl nás vybízí k modlitbám za to, aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají. Národním úmyslem je, ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.

Ilustrace
2.12.2019
Václav Malý: Být majákem svobody

Přednáška pražského pomocného biskupa Václava Malého s názvem „Být majákem svobody“ se uskuteční 4. prosince 2019 v 15.00 hodin na Pedagogické fakultě MU.

Ilustrace
2.12.2019
Signály.cz se mění a potřebují pomoc

Signály.cz ve spolupráci se Sekcí pro mládež ČBK podporují mladé v online prostoru, vytváří formační online magazín a křesťanská videa. Na svém webu nabízí prostor pro sdílení a dialog.

Ilustrace
15.12.2019
Betlémské světlo 2019 po třicáté prvé

V neděli 15. prosince 2019 v 9.00 hodin při mši v katedrále sv. Petra a Pavla předají skauti světlo z Betléma do rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. Po skončení bohoslužby si světélko v lucernách či na hořící svíci mohou první zájemci odnést domů.

Ilustrace
15.1.2020
Výběrové řízeni na místo pracovníka údržby

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení místa pracovníka údržby s pracovištěm v Brně.

Ilustrace
15.12.2019
Výběrové řízeni na místo pracovníka úklidu

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení místa pracovník úklidu s pracovištěm v Brně.

Ilustrace
1.12.2019
Průvodce adventem 2019 pro Android

Letošní Průvodce adventem, který každoročně připravuje Pastorační středisko brněnské diecéze, je již nyní snadno dostupný také všem uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem Android. Aplikaci „Průvodce adventem“ lze do smartphonu či tabletu zdarma stáhnout pomocí služby Google Play.

Ilustrace
1.12.2019
Roráty 2019 u brněnských minoritů

Na staročeské roráty zvou každý všední den v 6.30 hodin a v sobotu v 8.00 hodin do kostela sv. Janů (Minoritská ulice 1) bratři minorité v Brně.

Ilustrace
7.12.2019
Roráty 2019 u Madony z Veveří

Mše svaté se zpěvy rorátů bude možné prožít v kapli Matky Boží na Veveří ve dnech 7. , 14. , 12. a 21. prosince 2019 vždy v 7.00 hodin. Účastníkům se doporučuje vzít si s sebou kancionál a lampičku, v kapli není elektřina.

Ilustrace
1.12.2019
Přichází čas rorátů

„Roráty“ byly původně votivní mše svaté ke cti Panny Marie o sobotách adventní doby, rozšířené již od doby Karla IV., doprovázené nádhernými liturgickými zpěvy (známá vstupní antifona "Ejhle, Hospodin přijde" pochází z antifonáře prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic z roku 1364).

Ilustrace
15.12.2019
100 let kardinála Špidlíka

V neděli 15. prosince 2019 v 15.00 hodin bude v kostele sv. Jakuba st. v Boskovicích slavena mše při příležitosti 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka, místního rodáka. Celebrovat bude brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul.

Ilustrace
30.11.2019 - 23.12.2019
Advent 2019 na Petrově: roráty i koncerty

Přehled adventních duchovních programů i koncertů v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně nabízí také letos duchovní i kulturní nabídku:

Ilustrace
9.1.2020
Duchovní obnova s tvorbou ikon

Duchovní obnovu s tvorbou pořádají sestry těšitelky v Rajhradě u Brna  ve dnech 9. až 12. ledna 2020.

Ilustrace
1.12.2019
Průvodce Adventem 2019

Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos již po devatenácté vyhledávanou brožuru Průvodce adventem 2019, která může pomoci k užitečnému prožití adventní doby.

Ilustrace
5.11.2019
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na listopad 2019

Modleme se za oběti násilí z řad křesťanů Etiopské pravoslavné církve Tewahedo.
 

Ilustrace
11.10.2019
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc říjen 2019

Modleme se za biskupskou synodu o Amazonii, aby byla prožita v bratrském společenství a poddajnosti Duchu Svatému, který ukazuje cesty, jak dosvědčovat evangelium.

Ilustrace
7.10.2019
Apoštolát modlitby na říjen je za misijní jaro církve

Říjnový všeobecný úmysl nás vybízí k modlitbám za to, aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií. Národním úmyslem je, aby svatost kněží, tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčila světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.

Ilustrace
27.9.2019
Přednáškový cyklus MSKA v Bílovicích

Regionální pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie v Bílovicích nad Svitavou pořádá cyklus přednášek o řeholních řádech, přičemž jejich zakladatele, spiritualitu, historický vývoj i současnost představí příslušníci těchto řádů.

Ilustrace
2.9.2019
Apoštolát modlitby na září je za ochranu moří a oceánů

Zářijový všeobecný úmysl nás vybízí k modlitbám za politiky, vědce a ekonomy, aby pracovali pro ochranu moří a oceánů. Národním úmyslem je, ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání.

Ilustrace
26.8.2019
Apoštolát modlitby na srpen je za rodiny jako bohatství

Srpnový evangelizační úmysl nás vybízí k modlitbám za rodiny, aby se zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více „školami“ skutečného lidského zrání. Národním úmyslem je, ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách.

Ilustrace
3.7.2019
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červenec 2019

Červencový všeobecný úmysl vybízí k modlitbám za všechny, kdo spravují soudnictví, aby jednali poctivě a aby nespravedlnost, přestože ve světě i vítězí, neměla poslední slovo. Národním úmyslem je, ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro tělo i pro duši a ať všude objevují radost z Boží blízkosti.

Ilustrace
13.6.2019
Jubilejní odpustky v brněnské Loretě

Apoštolská penitenciárie vyhověla žádosti provinciála Řádu menších bratří minoritů v České republice a v jubilejním roce brněnské Loretánské kaple dovolila získání plnomocných odpustků za obvyklých podmínek ...

Ilustrace
4.6.2019
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2019

Červnový evangelizační úmysl nás vybízí k modlitbám za kněze a jejich životní styl, aby svým skromným a pokorným životem aktivně projevovali porozumění a podporu těm nejchudším.

Ilustrace
13.5.2019
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen 2019

Abychom se na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje vzájemně uznávali a ctili jako děti stejného Otce, navzdory kulturním, náboženským nebo etnickým rozdílům.

Ilustrace
2.5.2019
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na květen

Květnový evangelizační úmysl nás vybízí k modlitbám za církev v Africe, aby se stala kvasem jednoty mezi národy a znamením pro celý tento světadíl.

Ilustrace
3.4.2019
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben 2019

Představujeme aktuální modlitební záměr celosvětové sítě duchovního propojení s papežem Františkem pro tento měsíc. Prosme, abychom přispívali k růstu kultury milosrdenství: nehleděli na druhého lhostejně a neodvraceli svůj pohled, když spatříme utrpení.

Ilustrace
6.3.2019
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na březen

Představujeme aktuální modlitební záměr celosvětové sítě duchovního propojení s papežem Františkem pro tento měsíc. Prosme, abychom prožívali přípravu na Velikonoce s vědomím, že naše připodobnění Kristu (srv. Řím 8,29) je nedocenitelným darem Božího milosrdenství.

Ilustrace
8.2.2019
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na únor

Představujeme aktuální modlitební záměr celosvětové sítě duchovního propojení s papežem Františkem pro tento měsíc. Prosme za dar pokoje, o jehož přijetí a rozvíjení má každý usilovat, a pamatujme prosím na humanitární krizi v Jemenu, ochranu života již od početí a na Dálný Východ.

Ilustrace
11.1.2019
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na leden 2019

Představujeme aktuální modlitební záměr celosvětové sítě duchovního propojení s papežem Františkem pro tento měsíc: Pamatujme prosím na nejmladší misionáře, aby se stali statečnými pro Krista a svědčili o evangeliu v rodině, ve škole i místech zábavy.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality