Biskupství brněnské

Nově přidáno

Ilustrace
16.9.2016
Biblický kurz po čtrnácté: Kniha žalmů a Markovo evangelium

Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí letos na podzim další, již čtrnáctý, ročník Biblického kurzu. Jde o vzdělávání pro všechny vážné zájemce o Bibli, vhodné pro osobní poznání Božího slova i jako materiál pro ty, kdo vedou různá malá společenství a biblické hodiny.

Ilustrace
20.7.2016
Poutníci z brněnské diecéze míří do Krakova

Ve středu 20. července 2016 v 9.00 hodin bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle slavit v katedrále na Petrově bohoslužbu, při níž požehná na cestu mladým poutníkům z brněnské diecéze, kteří se potom vydají do Krakova na Světové dny mládeže.

Ilustrace
19.7.2016
Fotogalerie z kněžské pouti v Kostelním Vydří 2016

Tradiční pouť kněží (nejen) brněnské diecéze se uskutečnila v sobotu 16. července 2016 v 10.00 hodin v Kostelním Vydří. Hlavním celebrantem bohoslužby, která byla letos spojena s poutí k bráně Svatého roku milosrdenství, byl brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
10.8.2016
Pouť jáhnů ke sv. Vavřinci

Farnost u kostela sv. v Brně -Řečkovicích pořádá Pouť jáhnů ke sv. Vavřinci ve středu 10. srpna 2016.

Ilustrace
30.9.2016
Duchovní večery pro manžele

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně ve spolupráci s Biskupstvím brněnským zve na Duchovní večery pro manžele – „Jsme jedno a není nám to jedno?“, které se konají v pátek 30. září 2016 od 18.30 do 20.30 hodin v kostele sv. Michala na Dominikánském nám. v Brně.

Ilustrace
23.9.2016
S tátou mě baví svět

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno pořádá zážitkový víkend pro tatínky a jejich děti „S tátou mě baví svět“, který proběhne 23. až 25. září 2016 v Penzionu Kukla v Kuklíku na Vysočině, kde je zajištěno ubytování ve 2-4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a plnou penzí včetně pitného režimu.

Ilustrace
8.9.2016
Setkání rodičů prožívajících ztrátu dítěte

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá Setkání rodičů prožívajících ztrátu dítěte. Setkání se koná ve čtvrtek 8. září 2016 od 17.00 do 19.30 hodin v Poradně CRSP v Biskupské 7 v Brně.

Ilustrace
9.9.2016
Duchovní obnova pro rozvedené

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno pořádá Duchovní obnovu pro rozvedené, která se koná 9. až 11. září 2016 na faře v Brtnici u Jihlavy. Exercitátorem je R. D. Mgr. Jindřich Čoupek, působící v Prosiměřicích. Nabízíme příležitost k načerpání a obnovení sil, naděje a radosti, prostor pro ztišení, sdílení a modlitbu.

Ilustrace
12.7.2016
Ukončení školního roku na církevních školách

Na církevních školách brněnské diecéze se žáci a studenti se svými vyučujícími rozloučili s právě uplynulým školním rokem. Již začátkem června byla absolventům slavnostně předána maturitní vysvědčení.

Ilustrace
2.8.2016
Slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule u kapucínů

V den slavnosti Panny Marie Andělské z Porciunkule v úterý 2. srpna 2016 v 17.00 hodin bude v kostele Nalezení sv. Kříže v Brně sloužit mši P. Gorazd Cetkovský OCarm., představený karmelitánů v České republice.

Ilustrace
12.7.2016
Návštěva pastoračních pracovníků vídeňské arcidiecéze v Brně

V úterý 28. června zavítala na návštěvu jihomoravské metropole a brněnského biskupství delegace pracovníků v oblasti pastorace z vídeňské arcidiecéze. Pastorační péče u našich jižních sousedů je koncipována mnohostranně...

Ilustrace
5.8.2016
Křížová cesta bolesti regionu

Křížovou cestu bolestí regionu požehná generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek v pátek 5. srpna 2016 v 17.00 hodin v Olešnici.

Ilustrace
10.7.2016
Primice u milosrdných bratří v Brně

Milosrdní bratři v Brně zvou na primici svého spolubratra, bratislavského převora, P. Richarda Jombíka, OH, který přijal v sobotu 25. června 2016 z rukou arcibiskupa Stanislava Zvolenského kněžské na Slovensku. Primiční mši svatou bude sloužit v neděli 10. července 2016 v 8.00 hodin v kostele sv. Leopolda v Brně.

Ilustrace
30.6.2016
První homilie biskupa Pavla Konzbula

Ve čtvrtek 3. června 2016 při bohoslužbě na ukončení školního roku pro studenty Biskupského gymnázia v Brně, největší církevní škola v brněnské diecézi, pronesl nový pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul v katedrále sv. Petra a Pavla svou první biskupskou homilli.

Ilustrace
29.6.2016
Homilie biskupa Vojtěcha na biskupském svěcení v Brně

Homilie brněnského diecézního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho při biskupském svěcení pomocného biskupa Mons. Pavla Konzbula Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně, 29. června 2016

Ilustrace
29.6.2016
Budeš svědkem velkých věcí, které dělá Bůh

V den slavnosti sv. Petra a Pavla 29. června 2016 přijal v brněnské katedrále biskupské svěcení Mons. Pavel Konzbul, kterého papež František jmenoval 21. května 2016 pomocným biskupem brněnským a titulárním biskupem litomyšlským.

Ilustrace
29.6.2016
Po Petrovi nastupuje Pavel

V roce 1999 jmenoval papež Jan Pavel II. pomocným biskupem brněnským Mons. Petra Esterku. Po dosažení 75 let biskup Esterka abdikoval a letos byl papežem Františkem jmenován pomocným brněnským biskupem Pavel Konzbul, shodou okolností rovněž nositel jména jednoho z diecézních patronů.

Ilustrace
28.6.2016
Křížek z Mikulčic má i Benedikt XVI.

Letošní pontifikální bohoslužbě zde bude v úterý 5. července 2016 v 16.30 hodin za účasti českých a moravských biskupů předsedat českobudějovický diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil.

Ilustrace
29.6.2016
Čím je specifický obřad biskupského svěcení?

V krátké době proběhne v České republice již druhé biskupské svěcení. Po plzeňském diecézním biskupovi Mons. Tomáši Holubovi přijme v Brně svěcení nově jmenovaný pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul.

Ilustrace
16.7.2016
Kněžská pouť v Kostelním Vydří 2016

Tradiční pouť kněží (nejen) brněnské diecéze se uskuteční v sobotu 16. července 2016 v 10.00 hodin v Kostelním Vydří. Hlavním celebrantem bohoslužby, která je letos spojena s poutí k bráně Svatého roku milosrdenství, bude brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
5.7.2016
Za sv. Cyrilem a Metodějem do Lipůvky 2016

V úterý 5. července 2016 bude generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek slavit poutní bohoslužbu u Lipůvky u Lipůvky na Blanensku. Průvod k cyrilometodějskému poutnímu místu v přírodě vyjde od kříže ve 14.00 hodin.

Ilustrace
5.7.2016
Pouť ke sv. Cyrilu a Metoději v Mikulčicích 2016

Slavnostní bohoslužbě v den slavnosti slovanských věrozvěstů a patronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje, bude v úterý 5. července 2016 v 16.30 hodin v Mikulčicích za účasti českých a moravských biskupů předsedat českobudějovický diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil.

Ilustrace
24.9.2016
Výcvik lektorů Kurzu přípravy na manželství

Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá na podzim 2016 Kurz pro lektory příprav na manželství. Výcvik je koncipován do čtyř celodenních praktických zážitkových sobotních výcviků (celkem 32 hodin), úvodní setkání proběhne 24. 9. 2016. Účast je zdarma.

Ilustrace
24.6.2016
Super hanc petram – brněnská katedrála na přelomu 19. a 20. století

Výstava Diecézního muzea v Brně nazvaná „Super hanc petram – brněnská katedrála na přelomu 19. a 20. století“ představí stavebně-historický vývoj zásadního období v dějinách brněnské katedrály na přelomu 19. a 20. století.

Ilustrace
20.6.2016
Kurz Samuel 2016

Křesťanský kurz Samuel je určen mladým lidem, kteří upřímně a opravdově hledají své místo v životě, a pomáhá jim rozpoznat svou cestu a učinit rozhodnutí. Kurz je roční, na začátku zájemci musejí projít přijímacím pohovorem, a pokud jsou přijati, scházívají se jedenkrát za měsíc vždy v neděli od 15 do 19 hodin na různých místech diecéze.

Ilustrace
27.7.2016
Program cesty papeže Františka do Polska

Během své apoštolské cesty do Polska navštíví papež František ve dnech 27. – 31. července 2016 Krakov, Osvětim a Čenstochovou. Hlavním bodem programu bude Světový den mládeže, na němž se očekává přítomnost až dvou milionů mladých z celého světa.

Ilustrace
6.6.2016
Kurz celoživotního vzdělávání - Nemocniční kaplan

Teologická fakulta Jihočeské univerzity připravila pro akademický rok 2016/2017 Kurz celoživotního vzdělávání - Nemocniční kaplan.

Ilustrace
27.8.2016
13. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou 2016

Již 13. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou, letos spojená k putováním k Bráně Svatého toku milosrdenství, proběhne pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho v sobotu 27. srpna 2016 od 9.00 do cca 16.00 hodin v duchu motta: "Láska je radost“.

Ilustrace
21.5.2016
Pavel Konzbul novým pomocným brněnským biskupem

V sobotu 21. května 2016, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení hlavního chrámu v diecézi - katedrály sv. Petra a Pavla, jmenoval Svatý otec František novým brněnským pomocným biskupem dosavadního faráře u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavla Konzbula (*1965).    Curriculum Vitae EN

Ilustrace
11.6.2016
Misionář milosrdenství bude k dispozici v brněnské diecézi

P. Józef Gruba, SAC, který byl papežem Františkem vyslán ve Svatém roce milosrdenství do služby „misionáře milosrdenství“ bude k dïspozici také věřícím z brněnské diecéze.

Ilustrace
6.5.2016
Jubilejní rok při 450. výročí narození svaté Marie Magdalény dePazzi

Generální převor Řádu karmelitánů při příležitosti 450. výročí narození svaté Marie Magdalény de'Pazzi, karmelitky, vyhlásil od 2. dubna. 2016 do 25. května 2017 jubilejní rok, a v souvislosti s tím požádal Svatého otce Františka o možnost získávání plnomocných odpustků.

Ilustrace
31.7.2016
Čas pro Boha

Karmelitáni z Kostelního Vydří pořádají ve dnech 31. července až 4. srpna 2016 pro muže ve věku 18 až 40 let duchovní obnovu nazvanou Čas pro Boha.

Ilustrace
31.7.2016
Do hor s milosrdnými bratry

Také letos pořádají milosrdní bratři pořádají pro zájemce o hospitálský řád sv. Jana z Boha výlet do hor. Program nabízí vysokohorskou turistiku, duchovní rozhovory a další možnosti.

Akce se koná ve dnech 31. srpna až 4. září 2016 v horské chatě ve Vysokých Tatrách

Ilustrace
8.12.2015
Kategoriální poutě ve Svatém roce milosrdenství v brněnské diecézi

Kategoriální poutě ve Svatém roce milosrdenství v brněnské diecézi ke Svatým branám jsou zde.

Ilustrace
7.12.2015
Materiály pro Svatý rok milosrdenství

Veškeré dostupné materiály pro Svatý rok milosrdenství je možno najít na stránkách Tiskového
střediska ČBK
.

Ilustrace
8.12.2015 - 30.12.2015
Zpovědní služba u Svatých bran v brněnské diecézi

Zpovědní služba u  Svatých bran v brněnské diecézi

Ilustrace
8.12.2015 - 20.12.2015
Slovo otce biskupa Vojtěcha k zahájení Svatého roku milosrdenství v brněnské diecézi.

V úterý 8. prosince 2015 bude v Římě zahájen Svatý rok milosrdenství. Papež František v tento den slavnostně otevře Svatou bránu v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu.

Ilustrace
1.9.2015
Papež k jubileu: Chci, aby se lidé setkali s Božím milosrdenstvím

Přáním Papeže Františka spojeným s Mimořádným jubileem milosrdenství, které bude oficiálně zahájeno 8. prosince 2015, je zvláště posílení víry každého věřícího tím, že zakusí blízkost Boha Otce a prožije okamžik pravého setkání s jeho milosrdenstvím.

Ilustrace
26.8.2015
Hlavní událost jubilea může proběhnout na den migrantů

Křesťané nemají upadat do lhostejnosti tváří v tvář dramatu lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy. Píše to Papežská rada pro migranty a lidi mimo domov u příležitosti zveřejnění tématu příštího Světového dne migrantů. Ten se bude připomínat 17. ledna 2016 a bude úzce propojen s Jubileem milosrdenství.

Ilustrace
26.8.2015
Hymnus Jubilea milosrdenství

Hymnus jubilea milosrdenství, který v srpnu zveřejnila Papežská rada pro novou evangelizaci, je inspirovaný písněmi z Taizé. Věřícím má umožnit proniknout hlouběji do tématu Božího milosrdenství.

Ilustrace
29.5.2015
Logo Jubilea milosrdenství v češtině

Logo Jubilea milosrdenství v češtině je graficky zpracováno ve Vatikánu a je vázáno autorskými právy. Není možné je upravovat ani měnit.