Biskupství brněnské

Nově přidáno

Ilustrace
21.9.2017
Den Charity 2017

Den Charity slaví Charita již od roku 2004. Smyslem této celostátní akce je seznámit veřejnost s posláním, činností a nabídkou služeb a poděkovat za projevenou přízeň.

Ilustrace
28.9.2017
Poutní slavnost sv. Václava 2017 v Brně-Obřanech

Ve čtvrtek 28. září 2017 od 9.00 hodin bude v Brně-Obřanech zahájena Svatováclavská pouť.

Ilustrace
8.10.2017
Slavnostní koncert k postě sv. Václava

V rámci 8. ročníku Hudebního festivalu Zdeňka Pololáníka proběhne v neděli 8. října 2017 v 17.00 hodin v kostele sv. Václava v Tišnově slavnostní koncert k postě sv. Václava.

Ilustrace
20.9.2017
Fotogalerie z fatimského putování

Ve dnech 12. a 13. září 2017 se brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle zúčastní národní pouti z České republiky do Fatimy a pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul předsedal bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v neděli 17. září 2017, po níž bylo možné uctít sochu Panny Marie Fatimské.

Ilustrace
20.9.2017
Přístavba a rekonstrukce Katolického gymnázia Třebíč

Brněnskému biskupství se podařilo v létě 2017 získat dotaci na přístavbu a rekonstrukci Katolického gymnázia Třebíč ve výši téměř 80 mil. Kč. Tyto finanční prostředky budou poskytnuty z programu IROP (Integrovaný regionální operační program).

Ilustrace
27.9.2017
Vězení s klíčem uvnitř

Farnost Moutnice pořádá ve středu 27. září 2017 v 18.00 hodin v kostele sv. Jiljí přednášku Kateřiny Lachmanové „Vězení s klíčem uvnitř“.

Ilustrace
18.9.2017
Varhanická škola: poslední volná místa

Základní umělecká škola varhanická Brno nabízí poslední volná místa: přípravná hudební výchova pro děti od 5 let, sborový zpěv pro žáky od 7 do 18 let.

Ilustrace
4.10.2017
Slavnost svatého Františka 2017 u kapucínů

Ve středu 4. října 2017, v den svátku svatého Františka z Assissi, bude mši v Brně u kapucínů v 17.00 hodin celebrovat P. Augustin Gazda, OSB, převor rajhradského kláštera. Liturgii hudebně doprovodí Moravský cherubínský sbor – Proglas.

Ilustrace
24.9.2017
Jeden kapucínský den

V neděli 24. září 2017 v 18.30 hodin proběhne v Kapucínské hrobce v Brně (Kapucínské nám. 5) vernisáž fotografií Adély Mackové.

Ilustrace
23.9.2017
Zemřel Mons. Josef Šik

Dne 15. září 2017, v den památky Panny Marie Bolestné, zemřel Mons. Josef Šik, výpomocný duchovní u kostela sv. Tomáše v Brně. Rozloučíme se s ním v sobotu 23. září 2017 v 10.00 hodin v kostele sv. Tomáše v Brně.

Ilustrace
22.9.2017
Zemřel Mons. František Hrůza

V neděli 17. září 2017 zemřel v Blízkově Mons. František Hrůza. Za jeho život a službu poděkujeme při slavení mše v pátek 22. září 2017 ve 14.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Měříně.

Ilustrace
28.9.2017
Diecézní charita Brno: Podpořte lékařskou péči v Kurdistánu

Podle oznámení ředitele Diecézní charity Brno, Oldřicha Haičmana, po loňských zkušenostech s lékařskými misemi pro uprchlíky v Řecku se brněnská Charita rozhodla podpořit lékařské středisko v samotném iráckém Kurdistánu.

Ilustrace
25.9.2017
Když kněží obléknou dres

V pondělí 25. září 2017 se odehraje další již tradiční fotbalový zápas kněží z Moravy proti duchovním z Čech, který se tentokrát uskuteční v brněnské diecézi, konkrétně ve farnosti Pyšel na místním fotbalovém hřišti, a to od 15.00 hodin.

Ilustrace
18.9.2017
Vysílání Radia Proglas v týdnu od 18. do 24. 9. 2017

Programové tipy Radia Proglas v týdnu od 18. 9. do 24. 9. 2017 jsou ZDE

Ilustrace
18.9.2017
„A tenhle znáte, otče…?“.

Diecézní muzeum připravilo na září 2017 výstavu kreslených vtipů s křesťanskou tématikou s názvem „A tenhle znáte, otče…?“

Ilustrace
25.11.2017
Brněnský alumnát a jeho 210 let stará historie

Dne 25. listopadu 2017 pořádá Moravsko-slezská křesťanská akademie již 9. Moravsko-slezské akademické dny, jejichž letošním tématem je „Brněnský alumnát a jeho 210 let stará historie“.

Ilustrace
12.9.2017
Škola hledá školníka

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa pracovník údržby (školník).

Ilustrace
20.10.2017
Duchovní obnova pro rozvedené

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno pořádá Duchovní obnovu pro rozvedené, která se koná ve dnech 20. až 22. října 2017 na faře v Heřmanově u Křižanova.

Ilustrace
22.10.2017
Papežská misijní díla – oslavy Misijní neděle 22. 10. 2017

V neděli 22. října 2017 se uskuteční v rámci Misijní neděle v České republice sbírka na misie.

Ilustrace
26.9.2017
Kurz Tajemství partnerských vztahů

Od 26. září 2017 bude zahájen kurz Tajemství partnerských vztahů pro mladé lidi ve věku od 18 do 26 let (pro zadané i nezadané).

Ilustrace
21.10.2017
Den pro seniory 2017

Dne 21. října 2017 od 10.00 do 15.30 hodin pořádá organizace Spokojený senior - KLAS z.s. „Den pro seniory".

Ilustrace
4.10.2017 - 7.10.2017
Sympozium v jubilejním Roce Fatimy

Českomoravská Fatima v Koclířově přijímá přihlášky kněží i laiků k účasti na teologicko-pastorálním sympoziu o Fatimě. Bude zahájeno ve středu 4. října 2017 v Hradci Králové v Novém Adalbertinu pontifikální mší svatou v 18.30 hodin v katedrále Svatého Ducha na Velkém náměstí.

Ilustrace
24.9.2017
PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

V neděli 24. září 2017 zazní při bohoslužbách ve farnostech brněnské diecéze výzva diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.

Ilustrace
5.10.2017
P. Josef Toufar a čihošťský zázrak

Moravsko-slezská křesťanská akademie, regionální pobočka Bílovice nad Svitavou, pořádá ve čtvrtek 5. října 2017 od 18.30 hodin přednášku doc. ThDr. Tomáše Petráčka, Th.D. et Ph.D. s názvem „P. Josef Toufar a čihošťský zázrak“.

Ilustrace
29.10.2017
V Brně – Lesné připomenou Marii Restitutu

V neděli 29. října 2017, v den 75. výročí odsouzení k trestu smrti (roku 1942) patronky Duchovního centra a patronky zdravotníků, blahoslavené sestry Marie Restituty Kafkové, oslaví farnost Brno-Lesná tyto události pestrým programem.

Ilustrace
20.10.2017
Kurz světových náboženství

Moravsko-slezská křesťanská akademie, regionální pobočka Bílovice nad Svitavou, pořádá v akademickém roce 2017/2018 ve farním sále v Bílovicích nad Svitavou (Tyršova 413) „Kurz světových náboženství“.

Ilustrace
12.10.2017
Semináře Emoce v našich životech a jak na ně

Cílem semináře Centra pro rodinu a sociální péči v Brně s názvem Emoce v našich životech a jak na ně je nabídnout rodičům způsoby, pomocí kterých si mohou uvědomovat vlastní prožívání a rozumět svým emocím.

Ilustrace
25.10.2017
Základní dopolední Kurz efektivního rodičovství s hlídáním dětí

V Kurzu efektivního rodičovství se účastníci naučí krok za krokem zvládat klasické a stále se opakující krizové situace, do kterých se při výchově dětí dostávají. Program vychází z principů individuální psychologie.

Ilustrace
8.9.2017
Úmysl apoštolátu modlitby na září 2017

V rámci naléhavého úmyslu Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc září 2017 se můžeme zvláště modlit za všechny strádající v důsledku povodní v Jižní Asii a ve Spojených státech. Též máme pamatovat na význam otevřených farností.

Ilustrace
3.10.2017
Biskup Cikrle zahájí akademický rok 2017/2018

Slavnostní bohoslužba pro studenty brněnských vysokých škol v rámci zahájení nového akademického roku 2017/2018 bude v úterý 3. října 2017 v 19.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Předsedat jí bude brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
10.9.2017
Mons. Václav Slouk slaví životní jubileum

Prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla, brněnský děkan a farář u kostela sv. Jakuba v Brně Mons. ThLic. Václav Slouk oslaví v těchto dnech šedesáté narozeniny. Při této příležitosti ho brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle ocenil medailí sv. Jana Sarkandra.

Ilustrace
21.10.2017
Krása člověka ve všech jeho podobách

Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích pořádá již tradiční X. ročník Konference pro zdravotníky pracující nejen v sociálních službách na téma: „Krása člověka ve všech jeho podobách“.

Ilustrace
4.9.2017
Výzva: Modleme se za oběti hurikánu Harvey

Výzvu k modlitbě za oběti hurikánu Harvey zveřejnila na svých stránkách arcidiecéze Galveston-Houston. Jménem kardinála Dominika Duky se k ní připojila i česká katolická církev, která také vyzývá k modlitbám a přímluvám za oběti této přírodní katastrofy.

Ilustrace
5.10.2017
Kurz Alfa opět zahajuje

Podzimní kurz Alfa bude zahájen 5. října 2017 v 19.00 hodin při brněnském kostele u jezuitů.

Ilustrace
2.9.2017
Brněnská diecéze ve fotografiích

K letošnímu 240. výročí založení brněnské diecéze připravilo Diecézní muzeum výstavu s názvem Brněnská diecéze ve fotografiích. Na výstavě se představí 38 převážně amatérských fotografů se svými snímky...

Ilustrace
17.9.2017 - 1.10.2017
Brněnští biskupové a Fatima

Ve dnech 12. a 13. září 2017 se brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle zúčastní národní pouti z České republiky do Fatimy. Putování se účastní dalších patnáct českých a moravských biskupů a 1500 poutníků.

Ilustrace
29.8.2017
Virtuální prohlídka katedrály sv. Petra a Pavla

Hlavní chrám brněnské diecéze, katedrálu sv. Petra a Pavla na Petrově, je možné si prohlédnout také virtuálně.

Ilustrace
22.9.2017
Pauláni se na Vranov vrátili před 25 lety

Děkovnou bohoslužbu při příležitosti 25. výročí obnoveného působení Řádu menších bratří sv. Františka z Pauly (paulánů) ve Vranově u Brně bude slavit brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle v pátek 22. září 2017 v 18.00 hodin ve zdejším mariánském chrámu.

Ilustrace
29.9.2017
Pouť pro prvokomunikanty 2017

Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle zve do Brna na Petrov všechny děti z brněnské diecéze, které ve školním roce 2016/17 poprvé přistoupily ke svatému přijímání, tedy všechny „prvokomunikanty“.

Ilustrace
4.11.2017
Výcvik lektorů kurzu Příprava snoubenců

Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá Výcvik pro nové lektory kurzu Příprava snoubenců. Kurz je koncipován do čtyř celodenních praktických zážitkových výcviků, bude zahájen v sobotu 4. listopadu 2017 od 9.00 do 18.00 hodin v Klubovém sálem CRSP v Biskupské ulici č. 7 v Brně a vedou jej manželé Milana a Miroslav Vykydalovi.

Ilustrace
27.10.2017
Začít znovu aneb Jak dál po rozchodu a rozvodu

Centrum pro rodinu a sociální péči Vás srdečně zve na nový kurz Začít znovu, který bude zahájen v pátek 27. října 2017 v 18.00 hodin ve Společenském sále CRSP v Biskupské ulici č. 7 v Brně.

Ilustrace
10.11.2017
Víkend matka a dcera - Díky Bohu že jsi

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno pořádá harmonický víkend pro matky a dcery, který proběhne 10. až 12. listopadu 2017 v Hotelu Stará škola ve Sloupu, kde je zajištěno ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a plnou penzí včetně pitného režimu.

Ilustrace
23.8.2017
Epidemie infekční žloutenky v Brně - upozornění KHS pro veřejnost

Epidemie infekční žloutenky v Jihomoravském kraji nadále přetrvává, i když v menší intenzitě, než jak tomu bylo v letním období loňského roku. V minulých týdnech přibývaly1-2 případy.

Ilustrace
13.10.2017
Jiří Grygar v Brně: Pohledy do nebe

Popularizátor astronomie a vztahu vědy a víry RNDr. Jiří Grygar bude v pátek 13. října 2017 od 15.00 hodin přednášet v Brně v rámci kurzu Spirituální dimenze člověka, který pořádá Akademie třetího věku spolu s Biskupstvím brněnským.

Ilustrace
1.10.2017
Při svém setkání na Velehradě se nemocniční kaplani budou věnovat tématu motivace

Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým pořádá ve dnech 1. – 4. října 2017 na Velehradě XIII. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů...

Ilustrace
14.10.2017
Ekumenická pouť jižní Moravou 2017

Ekumenická pouť jižní Moravou se bude konat v sobotu 14. října 2017.

Ilustrace
4.7.2017
Naléhavý úmysl papeže Františka na měsíc červenec

Projevme solidaritu s rodinami v jihoamerické Venezuele a s jejich zemřelými, kteří byli zavražděni během pouličních manifestací – modleme se za ukončení násilí a hledání pokojného a demokratického řešení současné krize.

Ilustrace
22.6.2017
Varhanní léto na Petrově 2017

Letošní léto přináší do jihomoravské metropole nový varhanní festival „ Varhanní léto na Petrově“, který bude probíhat v letních měsících v katedrále sv. Petra a Pavla.

Ilustrace
15.6.2017
Poutě do Svaté země a do Lurd na počátku 20. století

Diecézní muzeum na Petrově připravilo letos společně s Diecézním archivem v Rajhradě výstavu nazvanou „Poutě do Svaté země a do Lurd na počátku 20. století“.

Ilustrace
7.6.2017
Naléhavý úmysl na červen: Za uzdravení ran způsobených válkami a terorismem

Česká pobočka Celosvětové sítě modlitby s papežem představuje téma pro tento měsíc. Modleme se nyní zvláště za uzdravení ran způsobených válkami a terorismem – ať Duch daruje pokoj celému světu a uzdraví rány zasazené válkou a terorismem, ...

Ilustrace
15.6.2017
Vranov – po stopách poutní tradice

Jako příspěvek k letošnímu výročí 240 let od založení brněnské diecéze připravilo Diecézní muzeum výstavu „Vranov – po stopách poutní tradice“, která se uskuteční od 15. června do 1. října 2017 v kryptě brněnské katedrály sv. Petra a Pavla.

Ilustrace
1.6.2017 - 31.10.2017
Hra Poklady brněnské diecéze

Při příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze připravuje Diecézní katechetické centrum poznávací hru Poklady brněnské diecéze. Hra je určena jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez rozdílu věku. Bude probíhat od 1. června do 31. října 2017.

Ilustrace
11.2.2017
V únoru můžeme zvláště pamatovat na posvátnost lidského života

Zveřejňujeme urgentní úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc únor 2017; tématem je tentokrát posvátnost života.

Ilustrace
10.5.2017
Apoštolát modlitby s papežem Františkem na květen 2017

Nová kněžská povolání. To je naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen 2017. Dnes o tom informoval národní koordinátor této iniciativy, jezuita Pavel Ambros.

Ilustrace
5.4.2017
Naléhavý úmysl na duben: Modlitba za oběti neštěstí a pronásledování

Naléhavým úmyslem Apoštolátu modlitby papeže Františka pro tento měsíc je modlitba za oběti neštěstí a pronásledování. Pamatujme zvláště na neštěstí lidí po přívalových deštích v kolumbijském městě Mocoa, oběti válečného násilí v Kongu a modleme se za obyvatele Venezuely a Paraguaye...

Ilustrace
16.3.2017
Úmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby pro rok 2017

Úmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby pro rok 2017 jsou ZDE

Brožurka s modlitbami ZDE

Ilustrace
31.3.2017
Již známe úmysl apoštolátu modlitby na březen 2017

Papež František vyhlásil v neděli urgentní úmysl apoštolátu modlitby na březen 2017: Doba postní jako čas milosti k obrácení. Čeští koordinátoři připomínají, že můžeme zvláště pamatovat na Petrova nástupce a jeho spolupracovníky z římské kurie, kteří konají svá duchovní cvičení, i na nás za všechny, aby také naše postní úsilí přineslo bohaté plody.

Ilustrace
17.3.2017
Pozvání sester hedviček do Břežan

Sestry sv. Hedviky, které sídli v Břežanech u Znojma, pořádají v roce 2017 řadu duchovních akcí, na které zvou širokou veřejnost.

Ilustrace
30.4.2017
Pobytové aktivity pro seniory

Organizace Spokojený senior – KLAS, z.s., pořádá i v letošním roce pobyty pro seniory a prarodiče s vnoučaty.

Ilustrace
12.1.2017
Přehled významných akcí v roce 2017

Jubilejní 240. výročí založení brněnské diecéze (5. prosince 1777) bude v roce 2017 připomínáno řadou akcí a aktivit. Patří k nim také tři pontifikální děkovné bohoslužby.

Ilustrace
13.1.2017
Modlitba za brněnskou diecézi

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny
  dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
  i předcházející generace
  naší diecéze.

...

Ilustrace
13.1.2017
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k založení diecéze

Milí přátelé,

brněnská diecéze slaví 240. výročí svého založení. To je velká věc v životě místní církve.

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi

Stálá zpovědní služba v Brně

Duchovní služba v nemocnicích

Puls

Výroční zprávy

Jak dále? (po majetkovém narovnání)

Odběr RSS - Aktuality