Biskupství brněnské

Nově přidáno

Ilustrace
24.9.2014
Výběrové řízení na projektového manažera / projektového referenta

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „projektový manažer / projektový referent“ pro pracoviště v Brně.

Ilustrace
2.8.2014
*Zemřel P. Leo Kuchař

Včera odpoledne (19. července 2014) zemřel ve Vídni P. Leo Kuchař, kněz řádu eucharistiánů. Narodil se 16. února 1928 v Brně, řeholní sliby složil 8. září 1950 a kněžské svěcení přijal

Ilustrace
14.8.2014 - 17.8.2014
300 výročí pěších poutí do Netína

Jedno z nejvyýznamnějších poutních míst brněnské diecéze si letos připomíná tří sté výročí pěších poutí do Netína.

Ilustrace
18.10.2014
Benefiční koncert pro Nesvačilku

Benefiční koncert pro Nesvačilku je plánován na 18. října 2014 v orlovně v Moutnicích.

Ilustrace
14.7.2014
Náboženství pod mikroskopem

Neobvyklý dokumentární cyklus vzniká v brněnském studiu České televize. Má název Tělo, mysl, společnost a odhaluje dosud neznámé poznatky o náboženském chování člověka. Tvůrci při natáčení úzce spolupracují s odborným týmem Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Ilustrace
14.7.2014
Katolická charismatická konference 2015 také v Brně

V neděli 13. července 2014 skončil v areálu brněnského výstaviště 25. ročník Katolické charismatické konference. Také pro příští rok vybrali organizátoři jako místo konání dalšího ročníku v červenci 2015 jihomoravskou metropoli.

Ilustrace
11.7.2014
Nová aplikace mapuje pomoc české církve ve světě

Nová mapová aplikace na našem webu představuje projekty, v nichž česká katolická církev pomáhá lidem po celém světě. Mapa může sloužit i jako rozcestník k podrobnějším informacím o projektech českých křesťanských organizací.

Ilustrace
17.7.2014
Zemřel P.Ludvík Tichý

Ve čtvrtek 10. července 2014 zemřel R.D. Ludvík Tichý. Rozloučíme se s ním ve čtvrtek 17. července 2014 ve 14 hodin v kostele sv. Jiljí ve Zbraslavi u Brna.

Ilustrace
15.9.2014
Na Velehradě se setkají nemocniční kaplani

Ve dnech 29. září - 2. října 2014 se na Velehradě uskuteční další - již desáté - formačně vzdělávací setkání pastoračních pracovníků ve zdravotnických a sociálních službách. Akce, kterou pořádá Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR, nabídne účastníkům duchovní obnovu a odborný program naplněný přednáškami i diskuzemi.

Ilustrace
10.7.2014
Symbolika obrazu Madony z Veveří

Ke čtenářům se v těchto dnech dostává nová publikace, kterou vydalo brněnské biskupství, nazvaná Madona z Veveří – jak promlouvá symbolika obrazu.

Ilustrace
9.7.2014
Modlitba za padlé české vojáky u milosrdných bratří v Brně

Milosrdní bratři pořádají ve čtvrtek 10. července 2014 modlitby za české vojáky padlé v Afghánistánu. Začátek v 18.00 hodin v kostele sv. Leopolda (Vídeňská ulice)

Ilustrace
27.7.2014
V Komíně vzpomenou na Velkou válku

V kostele sv. Vavřince v Brně - Komíně vzpomenou na oběti Velké války den před stým výročím jejího počátku - při bohoslužbě 27. července 2014 v 10.00 hodin. Po mši bude následovat krátká pobožnost u tabulky vděčnosti padlým vojínům v komínském kostele a u pomníku obětem války u kostela.

Ilustrace
10.7.2014
Na památku padlých vojáků se zítra v poledne rozezní zvony

Předseda ČBK, kardinál Dominik Duka, vyzývá k modlitbám za v Afghánistánu zahynulé české vojáky i zraněného člena patroly. Zítra v poledne se na počest padlých také rozezní zvony. Církev se tak připojí ke dnešnímu doporučení vlády.

Ilustrace
8.7.2014
Cyrilometodějská pouť v Mikulčicích 2014

Slavnostní bohoslužbě v den slavnosti slovanských věrozvěstů a patronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje, předsedal v Mikulčicích v sobotu 5. července 2014 emeritní kardinál Miloslav Vlk.

Ilustrace
8.7.2014
Mikulovský odkaz kardinála Ditrichštejna

Ve čtvrtek 10. července 2014 pořádá Diecézní muzeum v Brně Exkurzi nazvanou Mikulovský odkaz kardinála Ditrichštejna.

Ilustrace
7.7.2014
Velehradská ocenění České biskupské konference

Ke konci dnešního (sobota 5. července 2014) poutního liturgického shromáždění na Velehradě ocenila Česká biskupská konference několik zástupců různých oblastí veřejného života. Představme si jednotlivé držitele Děkovných uznání i Pamětních medailí ČBK podrobněji.

Ilustrace
7.7.2014
1. národní eucharistický kongres v České republice

Pro prohloubení eucharistické úcty v celé zemi schválila ČBK konání Národního eucharistického kongresu (NEK) České republiky v roce 2015.

Ilustrace
16.8.2014 - 17.8.2014
Den Brna 2014

Oslavy Dne Brna na počest úspěšné obrany města Brna proti Švédům letos proběhnou o víkendu 16. až 17. srpna pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho a primátora statutárního města Brna Romana Onderky. Ti také položí v katedrále sv. Petra a Pavla pamětní věnce k uctění památky padlých ...

Ilustrace
2.7.2014
Televize Noe v pozemním digitálním vysílání

Televizi Noe je možné od 1. července 2014 naladit také v pozemním digitálním vysílání v regionální síti 8, která poskytuje signál pro všechna krajská města a jejich okolí. Celkové pokrytí multiplexu 8 poskytne signál pro více než 53% obyvatel ČR.

Ilustrace
4.7.2014
Biskupové míří na Velehrad

Ve dnech 3. a 4. července 2014 bude Velehrad hostit 98. plenární zasedání České biskupské konference. V rámci tohoto pracovního jednání zavítají biskupové českých i moravských diecézí a zástupci řádů také na poutní místo Štípa u Zlína, zúčastní se pátečního programu Dnů lidí dobré Vůle ...

Ilustrace
1.7.2014
Josef Olejník: kněz a umělec ve službě Boží slávě

Sto let uplyne dnes, 1. července 2014, od narození Mons. Josefa Olejníka – kněze, skladatele liturgické hudby, propagátora reforem Druhého vatikánského koncilu a vyhledávaného duchovního vůdce. Na svého učitele z dob studií v olomouckém kněžském semináři během období po Pražském jaru vzpomíná olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Ilustrace
1.7.2014
Biskup Cikrle vysvětil 222 kněží

V sobotu 28. června 2014 přijalo z rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho v katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení 6 novokněží.

Ilustrace
28.7.2014
Zvony připomenou oběti První světové války

Letošní rok si mimo jiné připomínáme sto let od bolestné chvíle, kdy začala První světová válka. Do života milionů lidi přinesla smrt, neštěstí a zranění těla i duší. V mnoha farnostech se již konaly nebo budou konat bohoslužby za válečné oběti.

Ilustrace
9.7.2014
Připomínka 100 let od začátku První světové války ve farnosti Rokytnice nad Rokytnou

Ve středu 9. července 2014 v 7.30 hodin bude ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Rokytnici nad Rokytnou sloužena zádušní mše sv. za oběti světových válek.

Ilustrace
30.8.2014
Zelená hora přivítá v srpnu tisíce poutníků

V sobotu 30. srpna 2014 proběhne ve Žďáru nad Sázavou Národní pouť rodin 2014. Poutníci z celé republiky tak mohou i při této příležitosti navštívit poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který se vrací do správy Římskokatolické církve.

Ilustrace
10.8.2014
Nominace laureátu Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a jakkoli jinak potřebné

Řád milosrdných bratří nabízí možnost nominovat laureáty Ceny Celestýna Opitze, kterou každoročně uděluje vybraným lidem za jejich příklad v péči o nemocné a jakkoli jinak potřebné.

Ilustrace
25.6.2014
Sto let od 1. světové války: Modlitby a pietní setkání v ČR

Věřící po celé České republice si budou připomínat sté výročí od vypuknutí první světové války. Při mnoha setkáních chtějí prosit Boha za zemřelé, jejich rodiny i za odstranění zla, které skrze válku vniklo do našich zemí, rodin i vztahů.

Ilustrace
13.9.2014
Kardinál Dominik Duka v Žarošicích

Celebrantem poutní bohoslužby se světelným průvodem bude v Žarošicích dne 13. září 2014 v 18.00 hodin kardinál Dominik Duka OP.

Ilustrace
18.9.2014
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna

Ve dnech 13. až 23. září 2014 bude po České republice putovat relikvie srdce patrona kněží, arského faráře sv. Jana Maria Vianneye. V brněnské diecézi bude příležitost k uctění ve čtvrtek 18. září 2014 v katedrále svatých Petra a Pavla.

Ilustrace
17.6.2014
Ekumenická bohoslužba za mír

Ekumenická bohoslužbá za mír a pokoj mezi národy bude slavena před památníkem obětí První světové války u bývalého hřbitova v Brně-Maloměřicích. Setkání 17. června 2014 bude zahájeno v 16.30 hodin v obecní kapli ÚMČ v Maloměřicích na rohu ulic Obřanská a Proškovo náměstí.

Ilustrace
18.10.2014
NAPROHELP - úspěšná cesta k vlastnímu dítěti

Centrum naděje a pomoci v Brně (CENAP) pořádá akreditovaný vzdělávací seminář určený pro ty, kteří se věnují problematice řešení neplodnosti. Tématem bude přirozená metoda bez použití technik umělého oplodnění, přitom s osmdesáti procentní úspěšností.

Ilustrace
4.7.2014
Mladí na Velehradě fandí rodině!

Dny lidí dobré vůle, které se konají již patnáct let v předvečer státního svátku Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, přinášejí bohatý program pro děti i dospělé. Letošní ročník je navíc součástí připomínek významu rodiny, který zdůrazní i programová novinka – projekt Mladí fandí rodině.

Ilustrace
7.7.2014
Prázdninové bohoslužby na Vranovské přehradě 2014

Každé pondělí od 7. července do 11. srpna 2014 v 19.30 hodin se budou pravidelně během letních prázdnin konat pod širým nebem bohoslužby na Vranovské přehradě, na střeše restaurace Štika.

Ilustrace
13.6.2014
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně

Z důvodu rekonstrukce bude kostel sv. Maří Magdaleny v Brně od pátku 13. června 2014 do soboty 13. září 2014 uzavřen. Během této doby bude stálá zpovědní služba zajištěna ve zpovědní místnosti v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově, a to v obvyklém rozsahu, tedy v pracovní dny pondělí až pátek od 9.00 do 16.30 hodin.

Ilustrace
14.5.2014
Trendy politiky Evropského parlamentu ovlivňující rodinnou politiku

Ředitelka Národního centra pro rodinu České biskupské konference PhDr. Ing. Marie Oujezdská se zamýšlí nad trendy politiky Evropského parlamentu (EP) ovlivňujícími rodinnou politiku a rodinné chování v členských zemích Evropské unie v horizontu posledního volebního období EP.

Ilustrace
15.5.2014
Národní pouť rodin – proč právě letos a co nabízí?

Když nás někdo pozve, míváme radost a někdy nás napadne otázka, proč nás vlastně zve. Stejně tak, je tomu s pozváním České biskupské konference na Národní pouť rodin, která proběhne letos 30. srpna 2014 ve Žďáru nad Sázavou. Nejde jen o samotné setkání, i když jsou přípravy organizátorů úctyhodné, ale i o snahu připomenout význam rodiny.

Ilustrace
12.5.2014
Dopis papeže Františka rodinám v češtině

Blížící se biskupská synoda se bude zvlášť věnovat vám, vašemu povolání a poslání v církvi a společnosti, problémům manželství, života rodiny, výchovy dětí a roli rodin v poslání církve, píše papež František v dopise rodinám a současně prosí o modlitbu.

Ilustrace
9.5.2014
Papež rodinám: Vaše modlitba bude pokladem církve

Papež František napsal dopis rodinám, v němž prosí o modlitbu za nadcházející biskupskou synodu. Ta se uskuteční ve dnech 5. – 19. října 2014 a jejím tématem bude právě situace rodin.

Ilustrace
6.5.2014
Jaké bude Světové setkání rodin v roce 2015?

Zástupci episkopátu a rodin představili 25. března 2014 Světové setkání rodin, které proběhne ve dnech 22. – 27. září 2015 v americké Filadelfii.

Ilustrace
5.5.2014
Rodině i jejím těžkostem se bude věnovat příští biskupská synoda

V úterý 5. listopadu 2013 proběhla ve Vatikánu prezentace přípravného dokumentu k nadcházející biskupské synodě, jejímž tématem bude rodina.

Ilustrace
5.5.2014
František: Rodina je motorem světa a dějin

Hodnota rodiny a manželství, zvláštní postavení dětí či starých lidí, rodiny v obtížné situaci. O těchto tématech hovořil papež František s účastníky plenárního zasedání Papežské rady pro rodinu, které probíhá ve dnech 22. – 25. října 2013 v Římě.

Ilustrace
2.6.2014
Teologický kurz 2014/2015

Biskupství brněnské otevře v příštím školním roce pro nejširší katolickou veřejnost další ročník Teologického kurzu. Bude pro­bíhat od října 2014 do června 2015 dle stanoveného rozvrhu. Teologický kurz je vhodný pro zájem­ce, kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své náboženské vzdělání.

Ilustrace
30.4.2014
Rok 2014: Fandíme rodině

Organizace spojených národů vybídla členské státy pro rok 2014 k oslavám 20. výročí Mezinárodního roku rodiny. V rámci církve patří ke stěžejním akcím výročních oslav Národní pouť rodin, která se bude konat 29. až 30. srpna 2014 ve Žďáru nad Sázavou v areálu místního zámku.

Ilustrace
18.6.2014
Mezi klíčem a mečem

Mezi klíčem a mečem – kníže František kardinál z Ditrichštejna a jeho doba

výstava Diecézního muzea v Brně

Ilustrace
30.8.2014
11. diecézní pouť rodin - Národní pouť rodin 2014

Jedenáctá diecézní pouť rodin, která bude v letošním Roce rodiny slavena také jako Národní pouť rodin 2014, proběhne v sobotu 30. srpna 2014 ve Žďáru nad Sázavou. Motto zní: "Fandíme rodině".

Ilustrace
16.11.2014
Olešnice: Křížová cesta bolestí regionu

Dne 16. listopadu 2014 v 11 hodin požehná brněnský biskup Vojtěch Cikrle ve farnosti Olešnice na Moravě Křížovou cestu bolestí regionu. Její základní kámen požehnal v roce 2009 papež Benedikt XVI. při své návštěvě v Brně.

Ilustrace
5.7.2014
Na Znojemsku připravují ke 100. výročí začátku První světové války řadu pietních akcí

V řadě farností na Znojemsku připravují ke 100. výročí začátku První světové války několik pietních nebo tématických akcí.

Ilustrace
7.9.2014
V troubské a střelické farnosti uctí oběti První světové války

V obcích troubské a střelické farnosti nedaleko Brna uctí v září 2014 oběti První světové války u místních pomníků padlých.

Ilustrace
7.3.2014
Klub přátel rodiny zve na pobyty v roce 2014

Klub přátel rodiny připravil na na letní prázdniny 2014 pobyty pro rodiny s dětmi, pro prarodiče s vnoučaty, pro maminky s malými dětmi, pobyty pro seniory i pobyty mezigenerační.

Ilustrace
28.7.2014
V Obyčtově poděkují za mír

V pondělí 28. července 2014 v 18.00 hodin v Santiniho kostele Navštívení Panny Marie v Obyčtově poděkují farníci za mír, v nemž můžeme dnes žít, a budou o něj prosit i pro budoucnost.

Ilustrace
27.4.2014
Pouti k Božímu milosrdenství 2014

Také letos pořádají pallotini řadu poutí do Slavkovic u Nového Města na Moravě, kde je kostel zasvěcen Božímu milosrdenství.

Ilustrace
19.2.2014
Slovo biskupa Vojtěcha Cikrleho ke 100. výročí začátku První světové války

Milé sestry, milí bratři,v letošním roce si budeme připomínat (ne oslavovat!) sté výročí začátku První světové války. Ta oficiálně vypukla 28. července 1914 a skončila příměřím na všech frontách 11. listopadu 1918. Během této doby bylo mobilizováno více jak šedesát milionů vojáků...

Ilustrace
17.8.2014 - 23.8.2014
Rok 2014: 14. pěší pouť na Velehrad

Letošní pěší putování je věnováno zvláště za posvěcení rodin a rodiny těžkostech.