Biskupství brněnské

Nově přidáno

Ilustrace
31.10.2014
Nejím, aby mohli jíst. Lidé se mohou zapojit do Dne pro Blízký východ

„Nejím, aby mohli jíst. Den pro Blízký východ.“ Tak se jmenuje právě spuštěná kampaň na podporu Blízkého východu, kterou připravila Česká biskupská konference. Lidé napříč vyznáními a životními přesvědčeními jsou v ní pozváni, aby se v pátek 31. října 2014 něčeho zřekli...

Ilustrace
28.11.2014
Adventní duchovní obnova manželů 2014

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá pro manžele ve dnech 28. až 29. listopadu 2014 adventní duchovní obnovu v Duchovním centru Vranov u Brna. Povede ji P. Josef Mendel, SDB.

Ilustrace
29.11.2014
Adventní duchovní obnova pro ženy a dívky

Unie katolických žen v Brně pořádá v sobotu 29. listopadu 2014 od 8.30 hodin adventní duchovní obnovu. Duchovní obnova se koná v kostele sv. Augustina v Brně. TÉMA: Odpuštění jako zdroj duchovní síly

Ilustrace
31.10.2014
VI. noční čtení žalmů u sv. Augustina

Šesté noční čtení žalmů v chrámu sv. Augustina v Brně proběhne v pátek dne 31. října 2014. Akce bude zahájena mší svatou v 18 .00 hodin, ukončení ve 22.00 hodin.

Ilustrace
1.11.2014
3. Svatohubertská mše ve Vranově nad Dyjí

3. Svatohubertská mše ve Vranově nad Dyjí proběhne u kaple Panny Marie Ochranitelky Maria Schütz ve Vranově nad Dyjí dne 1. listopadu 2014 v 11.00 hodin.

Ilustrace
23.11.2014
Slavnost Ježíše Krista Krále na Petrově 2014

V dne slavnosti Ježíše Krista Krále (neděle 23. listopadu 2014) budou v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla slaveny bohoslužby v 7.30 hodin (latinská), v 9.00 a v 10.30 hodin. Bohoslužbě v 9.00 hodin bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
1.11.2014 - 2.11.2014
Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé v brněnské katedrále 2014

Bohoslužby o slavnosti Všech svatých (1. listopadu) budou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně slaveny v 7.30 a v 17.30 hodin.Bohoslužbě v 17.30 hodin bude předsedat generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek.

Ilustrace
22.11.2014
19. Svatocecilské setkání 2014

Svatocecilské setkání se koná pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho v sobotu 22. listopadu 2014 v katedrále v Brně na Petrově.

Ilustrace
24.10.2014
V Brně zahajuje činnost nová Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Požehnání prostor nové Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny Brno, která sídlí v areálu Církevního domova mládeže Petrinum v ulici Veveří 15, proběhne v pátek dne 24. října 2014 od 11.00 za účasti Mons. Jiřího Mikuláška, generálního vikáře brněnské diecéze.

Ilustrace
2.11.2014
Památka všech věrných zesnulých 2014 u jezuitů

V neděle 2. listopadu 2014 při bohoslužbě ve 21.00 hodin v kostele Nanebevstoupení Panny Marie v Brně u jezuitů zazní Requiem d moll, Kv.626 W.A. Mozarta.

Ilustrace
23.10.2014
Konference Nejmenší z nás

Ve čtvrtek 16. října 2014 se konala v Brně konference Nejmenší z nás- právní ochrana dětí před narozením. Význam konference zdůraznila aktivní účast biskupa Mons. Ignacio Carrasco de Pauly, předsedy Akademie pro život z Říma a jeho příspěvek Právní ochrana nenarozených - antropologické, etické a právní úvahy.

Ilustrace
14.11.2014
Duchovní obnova s P. Peterem Krenickým

V pátek 14. listopadu 2014 od 18.00 hodin se v kostele sv. Jakuba v Brně koná duchovní obnova s misionářem P. Peterem Krenickým.

Ilustrace
22.10.2014 - 24.10.2014
Biskupství brněnské představuje nový projekt: Církevní turistika

Nový projekt s názvem Církevní turistika je určen nejširší veřejnosti a navazuje na projekty Noc kostelů a Křesťanské Vánoce, které se již několik let těší oblibě stovek tisíc návštěvníků. Biskupství brněnské poprvé představí veřejnosti tento projekt a jeho vizuální styl v Praze na říjnovém veletrhu Památky 2014.

Ilustrace
12.11.2014
Tomáš Holub: Církev u nás po majetkovém vyrovnání

Česká křesťanská akademie - místní pobočka Třebíč a Katolické gymnázium Třebíč pořádají dne 12. listopadu 2014 v 19.00 hodin v aule Katolického gymnázia v Třebíči přednášku na téma: Církev u nás po majetkovém vyrovnání
(perspektivy, těžkosti)

Ilustrace
23.8.2015
Ignacianske exercicie (nejen) pro reholnice 2015

Otcové jezuité nabízejí v roce 2015 sedmidenní ignaciánské exercicie v mlčení a s individuálním doprovázením. Exercicie se konají v Kolíně od 23. do 30. srpna 2015.

Ilustrace
20.10.2014
Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně na platinové medaili

Dnes (20. října 2014) představila v Brně Česká mincovna novinku – dvanáct platinových medailí s motivem brněnské katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově. Nad ražbou platinové medaile převzal záštitu brněnský biskup Vojtěch Cikrle, který se slavnostního uvedení medaile také osobně zúčastnil.

Ilustrace
29.10.2014
Varhanní koncert Jürgena Wolfa

Varhanní koncert Jürgena Wolfa, kantora lipského kostela sv. Mikuláše, jedné z vůdčích osobností duchovní a varhanní hudby Lipska, zazní v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 29. října 2014 od 19.00 hodin. Kromě krásné hudby čeká na posluchače i sladké překvapení z Lipska.

Ilustrace
26.10.2014
Stabat Mater zazní na Petrově

Dvořákovo Stabat Mater op. 58, k jehož provedení přijali pozvání významní sólisté předních operních scén České republiky, zazní v katedrále sv. Petra a Pavla v neděli 26. října 2014 od 19.00 hodin

Ilustrace
5.11.2014
Výběrové řízení na ředitele Náboženské matice

Předseda České biskupské konference vypisuje výběrové řízení na ředitele Náboženské matice se sídlem v Praze a nástupem 1. ledna 2015.

Ilustrace
22.10.2014
Relikvie blahoslaveného Pietra Casaniho v Mikulově

Ve středu 22. října 2014, v den památky papeže sv. Jana Pavla II., budou mikulovské farnosti sv. Jana předány relikvie blahoslaveného Pietra Casaniho, který žil v Mikulově v letech 1638 - 1641. Stane se tak při liturgické slavnosti v 18 hodin v kostele Panny Marie ve Strážnici, kde působí otcové piaristé.

Ilustrace
20.10.2014
Vatikán zveřejnil závěrečné poselství biskupské synody

Text adresovaný všem rodinám, zejména těm křesťanským, vyjadřuje blízkost všem, kdo žijí v obtížných situacích. Současně představuje Boží plán s lidskou láskou. Kromě poselství hlasují biskupové také o závěrečné zprávě synody, jež bude předložena papeži Františkovi.

Ilustrace
20.10.2014
Papež na synodě: Kristova církev má pro potřebné brány dokořán

Slova, po kterých následoval pětiminutový potlesk přítomných vstoje. Takový byl projev papeže Františka v závěru III. mimořádného zasedání biskupské synody, které probíhá ve Vatikánu ve dnech 5. - 19. října 2014.

Ilustrace
20.10.2014
Závěrečná zpráva biskupské synody

V sobotu 18. října 2014 byla zveřejněna závěrečná zpráva (tzv. Relatio finalis) III. mimořádného shromáždění biskupské synody. Dokument není textem učitelského úřadu církve, zachycuje však stav diskuze biskupů i body, které je třeba dále ujasnit. Současně bude podkladem pro reflexi nad tématem rodiny v následujícím roce.

Ilustrace
23.10.2014
Křižovatky křesťanské kultury: Madona z Veveří

V rámci přednáškového cyklu Křižovatky křesťanské kultury, který pořádá Diecézní muzeum Brno, zazní ve čtvrtek 23. října 2014 v 17.00 hodin přednáška R.D. ICLic. Marka Hlávky nazvaná Madona z Veveří - jak promlouvá symbolika obrazu. Přednáška se uskuteční v Brně na Petrově (Petrov 2).

Ilustrace
12.11.2014
Konference Hospitality Brno

Konferenci Hospitality Brno - Tělem k duši, Péče o člověka ve zdravotnických službách pořádá pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho Řád milosrdných bratrů ve středu 12. listopadu 2014.

Ilustrace
16.10.2014
Synoda 2015: Povolání a poslání rodiny v církvi a v současném světě

Řádné zasedání biskupské synody, které proběhne v Římě v příštím roce, naváže na jednání probíhající v těchto dnech (5. – 19. října 2014). Cílem bude navrhnout vhodné směrnice v oblasti pastorace rodin, projednávána budou také některá nová témata.

Ilustrace
29.10.2014
Manželství, to je také slib

Manželství, to je také slib je název přednášky podzimního cyklu Moravskoslezské křesťanské akademie, která proběhne dne 29. října 2014 od 18.30 hodin.

Ilustrace
16.10.2014
Vyjádření sekretariátu biskupské synody o rodině

Jelikož nebyla často správně pochopena povaha včera (13. října 2014) publikovaného dokumentu biskupské synody, připomíná generální sekretariát, že se jedná pouze o pracovní text shrnující debatu biskupů během prvního týdne a určený k následnému prodiskutování v menších skupinách.

Ilustrace
22.10.2014
”Hospicová” tramvaj

Hospic sv. Alžběty v Brně slaví 10. výročí svého založení řadou akcí. Jedna z nich proběhne 22. října 2014.

Ilustrace
17.10.2014
Prodloužení výstavy o kardinálu Ditrichštejnovi

Výstava Diecézního muzea v Brně „Mezi klíčem a mečem – kníže František kardinál z Ditrichštejna a jeho doba“ se vzhledem k velkému zájmu veřejnosti prodlužuje.T uto expozici umístěnou v prostorách krypty katedrály sv. Petra a Pavla v Brně zhlédlo dosud více než dva tisíce návštěvníků.

Ilustrace
9.10.2014
J. Graubner na synodě: Manželé musí žít s Bohem společně

S příspěvkem věnovaným doprovázení manželů a rodin i rozvíjení jejich života s Bohem vystoupil na probíhající biskupské synodě o rodině také delegát České biskupské konference, olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Plný text jeho vystoupení v italském originálu i českém překladu je k dispozici v příloze.

Ilustrace
7.10.2014
Na Velehradě proběhl X. ročník formačně vzdělávacího setkání pro nemocniční kaplany

Pod záštitou Rady pro zdravotnictví ČBK a Arcibiskupství olomouckého, ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a za účasti zahraničních hostů, proběhl ve dnech 29. 9. – 2. 10. 2014 již X. ročník formačně vzdělávacího setkání nemocničních kaplanů.

Ilustrace
19.10.2014
Misijní neděle 19. října 2014

Před 88 lety vyhlásil Svatý otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Misijní neděli, kterou od té doby na celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry. Tento celosvětový den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším

Ilustrace
8.10.2014
Matěj Forman o Taizé: Některá přátelství trvají dodnes

Desetitisíce lidí přijedou koncem roku do Prahy, aby zde prožily evropské setkání mladých Taizé. Součástí programu akce, která se v české metropoli konala naposledy před 24 lety, jsou také workshopy věnované duchovní tématice, mezilidské solidaritě a umění.

Ilustrace
15.11.2014
25. výročí svatořečení Anežky České

Při příležitosti 25. výročí svatořečení Anežky České bude dne 15. listopadu 2014 v 10.30 hodin slavena v pražské katedrále sv. Víta pontifikální bohoslužba, které bude za přítomnosti českých a moravských biskupů předsedat kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář.

Ilustrace
5.10.2014 - 19.10.2014
Synoda o rodině 2014-2015: Základní ínformace

Čemu se budou věnovat účastníci nadcházející biskupské synody? V jakých etapách budou jednání probíhat? A co je to vlastně biskupská synoda? Na tyto otázky odpovídá následující článek.

Ilustrace
6.10.2014
Biskupská synoda: Zdroje informací a přímé přenosy

Přinášíme seznam přímých přenosů akcí z biskupské synody věnované rodině a odkazy na zdroje podrobných informací Vatikánu i českých médií. Pro připomenutí dodáváme, že setkání bude probíhat ve dnech 5. – 19. října 2014 v Římě.

Ilustrace
7.10.2014
Kardinál Erdö: Za rodinnými tragédiemi bývá zoufalá samota

V úvodní zprávě biskupské synody představil maďarský kardinál Péter Erdö shrnutí příspěvků, které do Říma předem zaslali synodní otcové. Takto sestavený materiál slouží zároveň jako podklad pro jednání účastníků. Biskupská synoda na téma rodin probíhá v Římě ve dnech 5. – 19. října 2014.

Ilustrace
6.10.2014
Kompas 2014

Duchovní obnova Kompasu - křesťanských obchodníků, manažerů a podnikatelů - se koná ve dnech 27. až 30. listopadu 2014 na Velehradě.

Ilustrace
10.10.2014
Animovaná mše pro mladé

V pátek 10. října 2014 od 18.30 hodin bude ve Vranově u Brna slavena animovaná mše s tématem: Nepromluvíš křívého svědectví. Hostem je R.D. ThLic. David Ambrož, farář z Rájce nad Svitavou - Jestřebí.

Ilustrace
16.10.2014
Juliána z Norwiche a její poselství o Bohu a lásce

Knihovna Biskupství brněnského pořádá další z cyklu přednášek, tentokrát o Juliáně z Norwiche, kterou představí Mgr. Bc. Veronika Řeháková. Akce se koná dne 16. října 2014 od 17.00 hodin.

Ilustrace
5.10.2014
Synoda o rodině přehledně na jednom místě

Nejnovější zprávy věnované biskupské synodě, která se bude ve dvou etapách věnovat rodině (říjen 2014 a říjen 2015), publicistické texty i tematické dokumenty jsou nyní k dispozici na jednom místě webových stránek Tiskového střediska ČBK.

Ilustrace
7.10.2014
Hledat život

V rámci programu SaVIO se v klubu VeSPOD Salesiánského střediska mládeže v Brně-Líšni uskuteční v úterý 7. října 2014 v 19.00 hodin přednáška Mgr. Kláry Maliňákové, SDJ nazvaná Hledat život.

Ilustrace
17.10.2014
Akademie třetího věku: Živá teologie. Spirituální dimenze člověka

Kurz Akademie třetího věku: Živá teologie. Spirituální dimenze člověka byl přesunut do velkého Bakalova sálu v Brně a je ještě možno se přihlásit. Přednášky se konají v budově „Bílé polikliniky“, Brno Žerotínovo nám. 6, v pátek ve dvoutýdenních intervalech od 14.45 do 16.15 hodin, zahájení je 17. října 2014.

Ilustrace
19.10.2014
Už zase misijní neděle?

Misijní neděle je už od roku 1926 světovým dnem podpory misií a modliteb za ně. Slaví se v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa.

Ilustrace
5.10.2014 - 19.10.2014
Modlitba za biskupskou synodu

Papež František vyzývá k modlitbě za biskupskou synodu, která proběhne ve dnech 5. – 19. října 2014 a bude se věnovat tématu rodiny, jejím aktuálním výzvám. Přikládáme text modlitby sepsané Svatým otcem k této příležitosti.

Ilustrace
27.4.2014
Pouti k Božímu milosrdenství 2014

Také letos pořádají pallotini řadu poutí do Slavkovic u Nového Města na Moravě, kde je kostel zasvěcen Božímu milosrdenství.

Jak dále? (po majetkovém narovnání)

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi

Stálá zpovědní služba v Brně

Odběr RSS - Aktuality

Církevní budovy