Biskupství brněnské

Nově přidáno

Ilustrace
3.6.2017
Pouť lékařů a zdravotníků na Svatém Hostýně

Lékařům, zdravotním sestrám, nemocničním kaplanům a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, ale také všem lidem dobré vůle je určena pouť, která se v sobotu 3. června 2017 uskuteční na Svatém Hostýně. Mši svatou od 10.15 hodin bude slavit brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul.

Ilustrace
20.5.2017
Diecézní muzeum v Brně se tradičně připojí k Brněnské muzejní noci

Diecézní muzeum v Brně, které je od svého přesídlení na adresu Petrov 1 pravidelným účastníkem Brněnské muzejní noci, se i letos 20. května 2017 zúčastní této akce, která do Brna láká tisíce zájemců o výstavní expozice v netradiční noční hodiny.

Ilustrace
29.4.2017
Zemřel P. Jan Josef Budil, OSA

Dne 19. dubna 2017 zemřel v Brně ve věku 89 let P. Jan Josef Budil, OSA kaplan v bazilice na Starém Brně. Poslední rozloučení při zádušní mši svaté bude v sobotu 29. dubna 2017 ve 14.00 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí.

Ilustrace
23.4.2017
Odešla „malá velká Karolínka“

Ve čtvrtek 23. března 2017 jsme se v kapli Povýšení svatého Kříže v Kroměříži rozloučili Karolínou Stehlíkovou. Snad pro svůj malý vzrůst nebyla oslovována jinak než jako „Karolínka“. Ačkoli nikdy nesložila slavné řeholní sliby, byla od roku 1996 součástí komunity sester v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci.

Ilustrace
21.4.2017
Jak funguje služba pro lidi s duševním onemocněním?

Diecézní charita Brno pořádá Den otevřených dveří ve službě pro lidi s duševním onemocněním, Celsuz – sociální rehabilitace, který se bude konat již tento pátek 21. dubna 2017 od 9.30 hodin v učebně ve 2. patře – Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9.

Ilustrace
25.4.2017
ZUŠ společně

Základní umělecká škola varhanická Brno pořádá v úterý 25. dubna 2017 od 19.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně (u jezuitů) společný koncert žáků čtyř brněnských základních uměleckých škol, kteří se s posluchači podělí o radost ze hry na královský nástroj.

Ilustrace
30.8.2017
Kurz Samuel 2017

Křesťanský kurz Samuel je určen mladým lidem, kteří upřímně a opravdově hledají své místo v životě, a pomáhá jim rozpoznat svou cestu a učinit rozhodnutí.

Ilustrace
15.6.2017
Dětský dům Zábrdovice hledá pracovníky

Dětský dům Zábrdovice vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách nebo pedagog volného času.

Ilustrace
7.5.2017
Za hasiče

V neděli 7. května 2017 v 10.30 hodin bude generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek slavit v Oleksovicích bohoslužbu za živé i zemřelé hasiče. Svátek patrona hasičů, svatého Floriána, si církev připomíná 4. května.

Ilustrace
3.5.2017
Biskup Cikrle bude prosit za nová povolání

V rámci Týdne modliteb za povolání bude ve středu 3. května 2017 v 19.00 slavit brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle "studentskou" mši v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně (u jezuitů) s prosbami za nová povolání. Po mši následuje beseda.

Ilustrace
1.5.2017
Biskup Cikrle se na Petrově setká s vietnamskou komunitou

V pondělí 1. května 2017, na svátek sv. Josefa dělníka, v 11.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově bude slavit brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle mši za účasti členů vietnamské komunity působící (nejen) na území brněnské diecéze.

Ilustrace
25.4.2017
Milosrdní bratři zřizují dobrovolnické centrum

Po nesnadném administrativním úsilí se milosrdným bratřím podařilo získat akreditaci na vysílání dobrovolníků k nemocným v nemocnicích a jejich školení. Jako první příjemci dobrovolnických služeb budou pacienti v brněnské Nemocnici Milosrdných bratří, se kterou řád podepsal smlouvu o spolupráci.

Ilustrace
8.5.2017
Pouť ke cti svatého Peregrina 2017

Farnost Ořechov a Společenství Sv. Peregrina pořádají dne 8. května 2017 Pouť ke cti svatého Peregrina.

Ilustrace
1.5.2017
V Brně-Lesné požehnají staveniště nového kostela

Slavnostní bohoslužba s požehnáním staveniště kostela blahoslavené Marie Restituty v Brně-Lesné bude slavena 1. května 2017 v 18.00 hodin, v den 123. výročí jejího narození.

Ilustrace
13.4.2017
Křesťanské Velikonoce: Proč? Co? Kdy? Jak?

Velikonoce jsou největším svátkem křesťanů. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle vzkříšení si věřící připomínají umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Přinášíme přehled a informace o význam hlavních událostí nadcházejících dní, které utvářejí naši kulturu již po víc než tisíc let.

Ilustrace
13.4.2017 - 17.4.2017
Velikonoční bohoslužby a pořady v rozhlasu a televizi

Všem těm, kdo se nemohou zúčastnit velikonočních obřadů a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím televize nebo rozhlasu, nabízíme přehled bohoslužeb a pořadů s křesťanskou tematikou vysílaných v následujících dnech. V Televizi Noe, České televizi, na Radiu Proglas a Českém rozhlasu.

Ilustrace
22.5.2017
IV. jarní celostátní setkání nemocničních kaplanů 2017

Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice a Biskupství brněnské pořádají VI. jarní celorepublikové setkání nemocničních kaplanů, a to v pondělí 22. května 2017 v prostorách Biskupství brněnského

Ilustrace
29.6.2017
Nad Petrovem vzlétne 240 balónků

Ve čtvrtek 29. června 2017 v pravé „petrovské“ poledne v 11.00 hodin vzlétne z Petrova k nebi 240 nafukovacích balónků jako symbolické poděkování Bohu. Brněnské biskupství si tak v den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla připomene 240. výročí svého založení (5. prosince 1777).

Ilustrace
17.4.2017
Vizuální styl Noci kostelů 2017

Představujeme vizuální styl Noci kostelů 2017, společný pro země zapojené do tohoto projektu, ve kterých se Noc kostelů bude konat v pátek 9. června 2017.

Ilustrace
30.4.2017
16. hasičská pouť ve Křtinách

Již 16. hasičská pouť ve Křtinách se koná 30. dubna 2017. Hlavním celebrantem bude - člen novoříšské kanonie premonstrátů D. Rostislav Pavel Novotný, O.Praem, pověřený duchovní službou u hasičských sborů.

Ilustrace
19.5.2017 - 21.5.2017
Tři dny křesťanské spirituality s P. Vojtěchem Kodetem v Brně

Ve dnech 19. až 21. května 2017 pořádá Pastorační středisko brněnské diecéze a Karmelitánské nakladatelství Tři dny křesťanské spirituality. Pozvání letos přijal P. Cyril Vojtěch Kodet, OCarm., Th.D. Páteční program zahájí úvodní přednáškou v 19.00 hodin v aule Biskupského gymnázia v Brně.

Ilustrace
7.4.2017
Drobná grafika v salónku

Diecézní muzeum v Brně ve středu 5. dubna 2017 zahájilo výstavu Drobná grafika – zadavatel kanovník Vojtěch Samec. Na pětaosmdesáti originálech drobných grafik – ex libris, jubilejních tiscích či vánočních, novoročních a velikonočních přáních, mohou návštěvníci zhlédnout ...

Ilustrace
10.5.2017
Výběrové řízení na „technika stavebních investic“ a „asistent/ku stavebního oddělení“

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst technik stavebních investic pro děkanství jihlavské, technik stavebních investic pro děkanství telčské a na asistent/ku stavebního oddělení.

Ilustrace
15.5.2017
Setkání animátorů farních společenství seniorů

Spokojený senior – KLAS z. s., pořádá pro stávající vedoucí seniorských společenství z farností první setkání letošního roku, které se uskuteční v pondělí 15. května 2017 v Brně od 9.00 do 13.30 hodin.

Ilustrace
5.4.2017
Naléhavý úmysl na duben: Modlitba za oběti neštěstí a pronásledování

Naléhavým úmyslem Apoštolátu modlitby papeže Františka pro tento měsíc je modlitba za oběti neštěstí a pronásledování. Pamatujme zvláště na neštěstí lidí po přívalových deštích v kolumbijském městě Mocoa, oběti válečného násilí v Kongu a modleme se za obyvatele Venezuely a Paraguaye...

Ilustrace
1.4.2017
Pozvánka otce biskupa Vojtěcha na celostátní setkání mládeže v olomouci 2017

Milé sestry, milí bratři, milá děvčata a chlapci, milí mladí přátelé, před několika měsíci, v mimořádném Svatém roce milosrdenství, jsem s mnohými z vás prožil Světové dny mládeže s papežem Františkem v Krakově.

Ilustrace
17.5.2017
Koncert pro kardinála Vlka

Ve středu 17. května 2017 měl kardinál Miloslav Vlk oslavit své osmdesáté páté narozeniny. Plánovaného „Koncertu pro kardinála“ se však pan kardinál Vlk již nedožil. Organizátoři si tak přejí aspoň symbolicky popřát člověku, který bude mít v srdcích mnoha lidí navždy své místo.

Ilustrace
20.4.2017
XII. ročník výtvarné soutěže Cestou dvou bratří

Již osmnáct let se konají na Velehradě oslavy státního svátku Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, tzv. Dny lidí dobré vůle. ... Tradiční výtvarná soutěž Cestou dvou bratří je jednou z celé řady doprovodných aktivit této mimořádné události.
 

Ilustrace
30.3.2017
Synoda o mládeži 2018

Na říjen roku 2018 svolal papež František synodu s tématem Mladí lidé, víra a rozlišování povolání. Za tímto účelem byl zveřejněn přípravný dokument, jehož součástí je výzva, aby jednotlivé biskupské konference zaslaly odpovědi na položené otázky. Obrací se nejen na mladé, ale také na rodiče, kněze a vychovatele.

Ilustrace
16.3.2017
Úmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby pro rok 2017

Úmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby pro rok 2017 jsou ZDE

Brožurka s modlitbami ZDE

Ilustrace
31.3.2017
Již známe úmysl apoštolátu modlitby na březen 2017

Papež František vyhlásil v neděli urgentní úmysl apoštolátu modlitby na březen 2017: Doba postní jako čas milosti k obrácení. Čeští koordinátoři připomínají, že můžeme zvláště pamatovat na Petrova nástupce a jeho spolupracovníky z římské kurie, kteří konají svá duchovní cvičení, i na nás za všechny, aby také naše postní úsilí přineslo bohaté plody.

Ilustrace
28.4.2017
Ministrantský den 2017

V sobotu 6. května 2017 se v olomouckém kněžském semináři uskuteční Ministrantský den pro brněnskou diecézi. Zváni jsou ministranti všech věkových kategorií.

Ilustrace
17.3.2017
Pozvání sester hedviček do Břežan

Sestry sv. Hedviky, které sídli v Břežanech u Znojma, pořádají v roce 2017 řadu duchovních akcí, na které zvou širokou veřejnost.

Ilustrace
21.4.2017
Víkend Otec a syn 2017

Centrum pro rodinu a sociální péči zve tatínky a jejich syny na zážitkový akční víkend „Přežít“. Je připraven pro dvě věkové kategorie, 21.–23. 4. 2017 pro syny od 11 do 14 let a 12.–14. 5. 2017 pro syny od 8 do 11 let, oba proběhnou v DCŽM Vesmír v Deštném v Orlických horách...

Ilustrace
30.4.2017
Pobytové aktivity pro seniory

Organizace Spokojený senior – KLAS, z.s., pořádá i v letošním roce pobyty pro seniory a prarodiče s vnoučaty.

Ilustrace
23.2.2017
Ovečky – klubík pro rodiče

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně připravilo pro rodiče a prarodiče nejmenších dětí další program. Ovečky - klubík pro rodiče/prarodiče s dětmi ve věku 2 až 4 roky. Dopolední setkání jsou plná hraní, zpívání, tvoření a hlavně povídání o tom, co vše krásného pro nás Pán Bůh stvořil.

Ilustrace
30.6.2017
Organizační informace pro autory fotografií připravované výstavy

Organizační informace pro autory fotografií připravované výstavy Brněnská diecéze ve fotografiích – výstava k 240. výročí založení brněnské diecéze
 

Ilustrace
30.6.2017
Slovo otce biskupa Vojtěcha k připravované výstavě brněnská diecéze ve fotografiích

Milé sestry, milí bratři, moji milí diecézané,
v roce 2017 oslaví naše brněnská diecéze 240. výročí od svého založení. Diecéze není jen území, tvoří ji především lidé, kteří v ní žijí, pracují, modlí se, prožívají své radosti i bolesti. ...

Ilustrace
18.6.2017
Oratorium Mesiáš zazní na oslavě diecéze

Třebíčský hudební soubor Musica animata, Smyčcový orchestr ZUŠ Třebíč a Ad Hoc Quartet přednesou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově 18. června 2017 oratorium Mesiáš, a to v rámci oslav 240. výročí založení brněnské diecéze.

Ilustrace
12.1.2017
Přehled významných akcí v roce 2017

Jubilejní 240. výročí založení brněnské diecéze (5. prosince 1777) bude v roce 2017 připomínáno řadou akcí a aktivit. Patří k nim také tři pontifikální děkovné bohoslužby.

Ilustrace
13.1.2017
Modlitba za brněnskou diecézi

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny
  dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
  i předcházející generace
  naší diecéze.

...

Ilustrace
13.1.2017
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k založení diecéze

Milí přátelé,

brněnská diecéze slaví 240. výročí svého založení. To je velká věc v životě místní církve.

Ilustrace
6.5.2016
Jubilejní rok při 450. výročí narození svaté Marie Magdalény dePazzi

Generální převor Řádu karmelitánů při příležitosti 450. výročí narození svaté Marie Magdalény de'Pazzi, karmelitky, vyhlásil od 2. dubna. 2016 do 25. května 2017 jubilejní rok, a v souvislosti s tím požádal Svatého otce Františka o možnost získávání plnomocných odpustků.

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi

Stálá zpovědní služba v Brně

Duchovní služba v nemocnicích

Puls

Výroční zprávy

Jak dále? (po majetkovém narovnání)

Odběr RSS - Aktuality

Církevní budovy