Biskupství brněnské

Nově přidáno

Ilustrace
10.10.2016
Kurzy latiny a řečtiny v Brně pokračují

Také v novém školním roce pokračují v Brně kurzy latiny a novozákonní řečtiny. Jsou určeny pro všechny zájemce z řad veřejnosti, kteří si chtějí osvojit znalosti těchto jazyků tak, aby se mohli s texty setkávat v původním znění.

Ilustrace
29.9.2016
Biskup Cikrle byl hlavním celebrantem letošní svatováclavské pouti

Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle byl letos 28. září 2016 hlavním celebrantem národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi.

Ilustrace
2.10.2016
7. hudební festival Zdeňka Pololáníka

Městské kulturní středisko Tišnov pořádá letos již 7. hudební festival ostrovačického skladatele Zdeňka Pololáníka. Koncerty zde zaznějí ve dnech 2. a 10. října 2016 .

Ilustrace
2.10.2016
Kostel v Brně-Lískovci slaví 90. výročí založení

Farní kostel svatého Jana Nepomuckého v Brně-Lískovci oslaví v neděli 2. října 2016 devadesáté výročí svého posvěcení. Slavnostní bohoslužbu v 9.30 hodin bude při této příležitosti sloužit pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul.

Ilustrace
4.10.2016
Co víme o duši?

V rámci programu SaVIO se v klubu VeSPOD Salesiánského střediska mládeže v Brně-Líšni uskuteční v úterý 4. října 2016 v 19.00 hodin přednáška Prof. PhDr. Vladimíra Smékala, CSc. nazvaná Co víme o duši.

Ilustrace
29.10.2016
Adorace k Božímu milosrdenství u minoritů

Bratři minorité pořádají v kostele sv. Janů v Brně každý všední od 14.30 do 15.30 hodin adoraci. Pobožnost k Božímu milosrdenství začíná v 15.00 hodin zpívanou Korunkou k Božímu milosrdenstvi.

Ilustrace
5.10.2016 - 6.10.2016
Koláč pro hospic 2016

Diecézní charita Brno při příležitosti Světového dne hospicové péče pořádá každoroční sbírkovou kampaň na podporu služeb pro nevyléčitelně nemocné. Lidé si budou moci opět koupit koláč a finanční dary, které za ně Charita obdrží, ulehčí pacientům hospice v Rajhradě...

Ilustrace
7.10.2016
Miloš Doležal na téma P. Josef Toufar

Komponovaný pořad Miloše Doležala s besedou o P. Josefu Toufarovi nabízí 7. října 2016 od 19.00 hodin farnost Brno-Žabovřesky.

Ilustrace
6.10.2016
Setkání rodičů prožívajících ztrátu dítěte

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá Setkání rodičů prožívajících ztrátu dítěte. Setkání se koná ve čtvrtek 6. října 2016 od 17.00 do 19.30 hodin v Poradně CRSP na Josefské 1 v Brně.

Ilustrace
23.9.2016
Slavkovská iniciativa smíření 2016

Slavkovská iniciativa smíření 2016 pod heslem „Milosrdenství nezná rozdílů – je víc než zákon“ proběhne v sobotu 1. října 2016.

Ilustrace
28.9.2016
Poutní slavnost sv. Václava 2016 v Brně-Obřanech

Ve středu 28. září 2016 v 9.00 hodin bude v Brně-Obřanech svatováclavská pouť.

Ilustrace
26.9.2016
Video ze slavnostního otevření síně P. Jana Buly

Dne 10. září 2016 byla v Lukově slavnostně otevřena síň P. Jana Buly. Rekonstrukcí fary v Lukově a dokončení společenského domu P. Jana Buly  zde byl zachráněn historicky významný objekt v obci, který přísluší do kulturního dědictví venkova.

Ilustrace
27.9.2016
Cestovní ruch pro všechny – Světový den cestovního ruchu 2016

Cestovní ruch pro všechny je téma letošního Světového dne cestovního ruchu, který se již od roku 1980 koná vždy 27. září. Papežská rada pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov se k této oslavě každoročně připojuje prostřednictvím Poselství ke Světovému dni cestovního ruchu, které nese stejné téma.

Ilustrace
3.10.2016
Mobilní hospice – domov, místo pro život i umírání

Knihkupectví a nakladatelství CESTA pořádají setkání se zakladatelkami hospicového hnutí v ČR a autogramiádu knihy Jany Sieberové HOSPIC, příběh naplněné naděje (Triton, 2016). Akce se koná v pondělí 3. října 2016 v 16.30 hodin

Ilustrace
1.10.2016
Papežská misijní díla informují

Paní Jana Zehnalová, diecézní ředitelka PMD pro brněnskou diecézi, informuje: „Po třech letech mají děti opět možnost prožít Misijní kongres PMDD, který se uskuteční 1. října.2016 v Nymburce.

Ilustrace
4.10.2016
Slavnost sv. Františka v Brně u minoritů

Slavnostní bohoslužbu ke cti sv. Františka z Assisi bude v Brně u minoritů 4. října 2016 v 15.30 hodin slavit Mons. Martin Holík, ředitel Radia Proglas.

Ilustrace
19.9.2016
Brněnská akademie třetího věku zahajuje nový školní rok

Brněnská akademie třetího věku zahajuje nový školní rok 2016/2017. Přehled přednášek a přihlášky jsou na www.bioetika.cz nebo osobně na Centru pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, 602 00 Brno.

Ilustrace
25.9.2016
PULS začíná

Přinášíme průvodní slovo ke sbírce, která se bude konat v brněnské diecézi v neděli 25. září 2016.

Ilustrace
25.9.2016
PULS - Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze

Ve středu 14. září 2016 v den svátku Povýšení Svatého kříže zřídil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze. Cílem fondu je podporovat pastorační aktivity v diecézi. Jedním z příjmů fondu PULS bude také vyhlášená sbírka v neděli 25. září 2016.

Ilustrace
25.10.2016
Kurz efektivního rodičovství s hlídáním dětí

Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá Kurz efektivního rodičovství s hlídáním dětí.
V Kurzu efektivního rodičovství se účastníci naučí krok za krokem zvládat klasické a stále se opakující krizové situace, do kterých se při výchově dětí dostávají.

Ilustrace
8.11.2016
P. Vella: Radost a naděje křesťana

Ve dnech 8. až 12. listopadu 2016 proběhne v Třebíči už po páté duchovní obnova s P. Eliasem Vellou, tentokrát na téma Radosta naděje křesťana.

Ilustrace
13.10.2016
Kardinál Burke navštíví Brno

Kardinál Raymond Leo Burke, patron Maltézského řádu a člen několika úřadů Římské kurie, navštíví 13. října 2016 Brno, aby v rámci konference "Nejmenší z nás: Právní ochrana osob před narozením" přednesl příspěvek na téma "Evangelium života a nová evangelizace".

Ilustrace
15.10.2016
Pouť pracujících ve zdravotnictví, sociálních a charitních službách ke Svaté bráně milosrdenství

V sobotu 15. října 2016 se v Brně koná pouť pracujících ve zdravotnictví, sociálních a charitních službách ke Svaté bráně milosrdenství.

Ilustrace
11.10.2016
Biskup Cikrle zahájí akademický rok 2016/2017

Slavnostní bohoslužba pro studenty brněnských vysokých škol v rámci zahájení nového akademického roku 2016/2017 bude v úterý 11. října 2016 v 19.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Předsedat jí bude brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
12.9.2016
Milosrdní bratři: Pondělky milosrdenství

Od 5. září 2016 pořádají milosrdní bratři v Brně „Pondělky milosrdenství“.

Ilustrace
10.10.2016
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „stavební technik - rozpočtář“

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „stavební technik – rozpočtář“. Podrobnější informace o pracovní náplni a požadavcích na uchazeče jsou obsaženy v příloze.

Ilustrace
30.9.2016
Kurz pro chrámové sbormistry

Roční kurz pro chrámové sbormistry, který vede Mag. Art. Ondřej Múčka ve školním roce 2016-2017, bude probíhat jednou měsíčně. První setkání se uskuteční 15. října 2016

Ilustrace
30.9.2016
Tříletý vzdělávací kurz pro chrámové varhaníky

Musica sacra Brno pořádá v Břeclavi pod záštitou brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho Tříletý vzdělávací kurz pro chrámové varhaníky. Závazné přihlášky je třeba zasílat do konce září 2016 na výše uvedené kontakty Musica sacra.

Ilustrace
27.10.2016
X. celostátní katechetický kongres v Třešti

Katechetická sekce ČBK a diecézní katechetická centra zvou všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání, na X. celostátní katechetický kongres, který se bude konat od 27. do 29. října 2016 v Třešti u Jihlavy. Téma kongresu zní: Rodina a její role v náboženské výchově.

Ilustrace
30.9.2016
MSKA: kurz hebrejštiny

Moravsko-slezská křesťanská akademie pořádá v akademickém roce 2016/2017 Kurz biblické hebrejštiny pro mírně pokročilé. Kurz bude probíhat od 3. října 2016 do června 2017, vždy v pondělí od 16.30 do 18.00 hodin.

Ilustrace
2.10.2016
Na Velehradě se k modlitbě, vzdělávání i diskuzím sejdou nemocniční kaplani

Duchovní obnova a dvoudenní odborný program na téma „Poslední věci člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie“ budou součástí XII. formačně vzdělávacího setkání nemocničních kaplanů ...

Ilustrace
22.10.2016
IX. ročník Konference pro zdravotníky

Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích pořádá již tradiční IX. ročník Konference pro zdravotníky pracující nejen v sociálních službách na téma: „Buďme dobří sami k sobě“. Setkání se koná v sobotu 22. října 2016 v přednáškovém sále Domu sv. Antonína.

Ilustrace
17.10.2016 - 19.10.2016
Biskupové moravských a českých diecézí navštíví Brno

V rámci Plenárního zasedání České biskupské konference ve Vranově u Brna ve dnech 17. až 19. října 2016 budou biskupové moravských a českých diecézí slavit společnou bohoslužbu v úterý 18. října 2016 v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.

Ilustrace
4.10.2016
Slavnost svatého Františka v Brně s misionářem milosrdenství

V úterý 4. října 2016 v den slavnosti svatého Františka z Assisi, zakladatele tří řádů, bude v 17:00 hodin v Brně u kapucínů slavit mši svatou P. FELIX JÁN TKÁČ OFMCap.

Ilustrace
16.10.2016
Biskup Konzbul poprvé navštíví svou diecézi

Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul, který je titulárním biskupem litomyšlským, poprvé navštíví „svou“ diecézi.
V rámci akce „Týden Paměti národa" bude v neděli 16. října 2016 v 10.15 hodin slavit  bohoslužbu v místním kostele Nalezení sv. Kříže.

Ilustrace
30.9.2016
Duchovní večery pro manžele

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně ve spolupráci s Biskupstvím brněnským zve na Duchovní večery pro manžele – „Jsme jedno a není nám to jedno?“, které se konají v pátek 30. září 2016 od 18.30 do 20.30 hodin v kostele sv. Michala na Dominikánském nám. v Brně.

Ilustrace
21.5.2016
Pavel Konzbul novým pomocným brněnským biskupem

V sobotu 21. května 2016, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení hlavního chrámu v diecézi - katedrály sv. Petra a Pavla, jmenoval Svatý otec František novým brněnským pomocným biskupem dosavadního faráře u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavla Konzbula (*1965).    Curriculum Vitae EN

Ilustrace
6.5.2016
Jubilejní rok při 450. výročí narození svaté Marie Magdalény dePazzi

Generální převor Řádu karmelitánů při příležitosti 450. výročí narození svaté Marie Magdalény de'Pazzi, karmelitky, vyhlásil od 2. dubna. 2016 do 25. května 2017 jubilejní rok, a v souvislosti s tím požádal Svatého otce Františka o možnost získávání plnomocných odpustků.

Ilustrace
8.12.2015
Kategoriální poutě ve Svatém roce milosrdenství v brněnské diecézi

Kategoriální poutě ve Svatém roce milosrdenství v brněnské diecézi ke Svatým branám jsou zde.

Ilustrace
7.12.2015
Materiály pro Svatý rok milosrdenství

Veškeré dostupné materiály pro Svatý rok milosrdenství je možno najít na stránkách Tiskového
střediska ČBK
.

Ilustrace
8.12.2015 - 30.12.2015
Zpovědní služba u Svatých bran v brněnské diecézi

Zpovědní služba u  Svatých bran v brněnské diecézi

Ilustrace
8.12.2015 - 20.12.2015
Slovo otce biskupa Vojtěcha k zahájení Svatého roku milosrdenství v brněnské diecézi.

V úterý 8. prosince 2015 bude v Římě zahájen Svatý rok milosrdenství. Papež František v tento den slavnostně otevře Svatou bránu v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu.

Ilustrace
1.9.2015
Papež k jubileu: Chci, aby se lidé setkali s Božím milosrdenstvím

Přáním Papeže Františka spojeným s Mimořádným jubileem milosrdenství, které bude oficiálně zahájeno 8. prosince 2015, je zvláště posílení víry každého věřícího tím, že zakusí blízkost Boha Otce a prožije okamžik pravého setkání s jeho milosrdenstvím.

Ilustrace
26.8.2015
Hlavní událost jubilea může proběhnout na den migrantů

Křesťané nemají upadat do lhostejnosti tváří v tvář dramatu lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy. Píše to Papežská rada pro migranty a lidi mimo domov u příležitosti zveřejnění tématu příštího Světového dne migrantů. Ten se bude připomínat 17. ledna 2016 a bude úzce propojen s Jubileem milosrdenství.

Ilustrace
29.5.2015
Logo Jubilea milosrdenství v češtině

Logo Jubilea milosrdenství v češtině je graficky zpracováno ve Vatikánu a je vázáno autorskými právy. Není možné je upravovat ani měnit.