Biskupství brněnské

Nově přidáno

Ilustrace
30.5.2015
Vydařená Noc kostelů 2015 v brněnské diecézi

Letošní Noc kostelů proběhla na území brněnské diecéze ke spokojenosti všech zúčastněných, pořadatelé z brněnské metropole, ale i z dalších měst i menších míst si pochvalují příjemné počasí, skvělou atmosféru a vysokou účast návštěvníků.

Ilustrace
29.5.2015
Noc kostelů 2015: Obraz Panny Marie Svatotomské – Divotvůrkyně

Návštěvníci Noci kostelů budou mít letos mimořádnou příležitost zhlédnout v kostele sv. Tomáše v Brně kopii milostného obrazu Panny Marie Svatotomské, nazývané také Gemma Moraviae - Perla Moravy či Palladium - Ochránkyně města Brna.

Ilustrace
29.5.2015
Ukončení Teologického kurzu v Brně

V sobotu 30. května 2015 bude v 10. 00 hodin mší svatou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně slavnostně ukončen Teologický kurz. Z rukou otce biskupa Vojtěcha Cikrleho převezme osvědčení o absolvování více než 100 posluchačů, kteří přijedou na brněnský Petrov i se svými rodinami a přáteli.

Ilustrace
29.5.2015
Noc kostelů 2015? Například svatý Jakub špehýrkou

Svatý Jakub špehýrkou: Pod tímto názvem se skrývá pozvání do kostela sv. Jakuba v Brně. I přes probíhající generální rekonstrukci se pořadatelé nakonec rozhodli přiblížit návštěvníkům pohled na současný stav interiéru - staveniště plné lešení - z předsíně kostela

Ilustrace
29.5.2015
2015: Mobilní verze webu www.nockostelu.cz

Internetové stránky Noci kostelů jsou nyní k dispozici ve verzi pro mobilní zařízení. Uživatelům těchto zařízení (smartphonů apod.) se v prohlížeči po zadání adresy www.nockostelu.cz zobrazí zjednodušená verze, určená především „do terénu“.

Ilustrace
29.5.2015
Noc kostelů 2015: Soutěž pro dvojice mladých detektivů letos již po šesté

Pátrací a vědomostní soutěž zavede zvídavé dvojice do několika kostelů v centru Brna, aby se zde pokusily odhalit tajemství - málo známé skutečnosti z historie, stavby nebo výzdoby vybraných kostelů. Kostely jsou v blízkém sousedství (v centru) a jen v tento den jsou mimořádně všechny najednou otevřeny.

Ilustrace
29.5.2015
Logo Jubilea milosrdenství v češtině

Logo Jubilea milosrdenství v češtině je graficky zpracováno ve Vatikánu a je vázáno autorskými právy. Není možné je upravovat ani měnit.

Ilustrace
28.5.2015
Slavnost Těla a krve Páně v jihomoravské metropoli 2015

Slavnost Těla a krve Páně bude v Brně slavena v neděli 7. června 2015. V 15.30 hodin bude zahájena bohoslužbou v kostele sv. Janů v Minoritské ulici, které bude předsedat provinciál jezuitů P. Josef Stuchlý, SI. Liturgii doprovází Schola brněnské mládeže.

Ilustrace
3.6.2015 - 5.6.2015
Socha sv. Archanděla Michaela z Gargana v Brně

Ve dnech 3-5. června 2015 se bude možné v kostele u sv. Janů (minoritů) v Brně pomodlit u kopie slavné sochy sv. Archanděla Michaela z Gargana.

Ilustrace
26.6.2015
Kefasfest 2015 s Pavlem Helanem

Poslední červnový víkend se v Dolních Kounicích uskuteční již čtvrtý ročník multižánrového festivalu Kefasfest, nad kterým převzal záštitu brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
28.5.2015
Fotografie z biřmování na Petrově 2015

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v neděli 24. května 2015 při bohoslužbě slavnosti Seslání Ducha Svatého svátost biřmování sedmdesáti sedmi biřmovancům z farností v Brně a jeho okolí. Fotografie Víta Kobzy jsou k dispozici na farním úřadě u katedrály sv. Petra a Pavla

Ilustrace
27.6.2015
Kněžské svěcení 2015 v Brně

V sobotu 27. června 2015 v 9.00 hodin přijmou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení tito jáhni:

Ilustrace
27.5.2015
Jáhenské svěcení v brněnské diecézi 2015

V sobotu 20. června 2015 v 9.00 hodin přijmou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho jáhenské svěcení čtyři bohoslovci brněnské diecéze, absolventi Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci:

Ilustrace
30.5.2015
Dvacet let salesiánského kostela v Brně

Dvacet let už brněnské čtvrti Žabovřesky dominuje kostel Panny Marie Pomocnice, který byl posvěcen brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem 27. května 1995. Oslavy tohoto jubilea jsou spojené s výročím 200 let od narození sv. Jana Boska, zakladatele salesiánů, kteří na tomto místě působí ...

Ilustrace
31.5.2015
Žehnání dopravních prostředků v Obřanech

Žehnání dopravních prostředků v Brně - Obřanech je naplánováno na 31. května 2015. V 15.00 hodin bude ve farním kostele sloužena bohoslužba za účastníky dopravního provozu, za původce a oběti dopravních nehod.
Následně budou na farním dvůoře požehnány dopravní prostředky na přímluvu sv. Kryštofa.

Ilustrace
1.6.2015
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení na CMGaSOŠPg Brno

Slavnostní bohoslužba s předáváním maturitních vysvědčení studentům Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné škole pedagogické v Brně Lerchově ulici proběhne v pondělí 1. června 2015 v kostele sv. Augustina v Brně. Mši v 16.30 hodin bude předsedat Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze.

Ilustrace
30.5.2015
V Brně uctí památku obětí

V letošním roce si obyvatelé jihomoravské metropole připomínají nejen 70. výročí ukončení druhé světové války, ale 30. května uplyne rovněž sedmdesát let od násilného vyhnání německy mluvícího obyvatelstva z Brna. Vedení města se rozhodlo důstojně uctít památku všech obětí a vyhlásilo rok 2015 Rokem smíření.

Ilustrace
23.5.2015
Kostel v Brně Žabovřeskách je první sakrální novostavba po roce 1989 v brněnské diecézi

V sobotu 23. května od 10.00 hodin bude generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek slavit děkovnou bohoslužbu v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů v Brně Žabovřeskách při příležitosti dvacátého výročí posvěcení kostela biskupem Vojtěchem Cikrlem.

Ilustrace
24.5.2015
Slavnost Seslání Ducha Svatého v katedrále na Petrově 2015

V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělí brněnský biskup Vojtěch Cikrle v neděli 24. května 2015 při bohoslužbě slavnosti Seslání Ducha Svatého v 9.00 hodin svátost křesťanské dospělosti. Při slavnosti Seslání Ducha Svatého přijmou každoročně v katedrále na Petrově svátost biřmování téměř dvě stovky dospělých z farností v Brně a jeho okolí.

Ilustrace
21.5.2015
Kalendář poutí do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích na rok 2015

Přehled poutních akcí do jediného kostela v České republice zasvěceného Božímu milosrdenství najdete ZDE

Ilustrace
21.5.2015
O obraze Božího Milosrdenství

Dne 22. února roku 1931 obdržela sestra Faustyna od Pána Ježíše příkaz k namalování obrazu. Tak o tom píše ve svém Deníčku:

Ilustrace
21.5.2015
Multimediální portál přináší informace ze Svaté země

Nedávno spuštěný multimediální portál www.cmc-terrasanta.com spravovaný františkánskou Kustodií Svaté země přináší zprávy, přímé přenosy, reportáže a tematické dokumenty ze země Ježíšovy.

Ilustrace
29.5.2015
Noc kostelů 2015 v brněnské diecézi

Letošní 7. ročník Noci kostelů již příští pátek (29. května 2015) otevře brány kostelů, modliteben, sborů a duchovních center nejširší veřejnosti u nás i v dalších evropských zemích. Pro rok 2015 bylo zvoleno motto podle biblického úryvku žalmu 139: „Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.“

Ilustrace
21.5.2015
Slavnost posvěcení brněnské katedrály 2015

Ve čtvrtek 21. května 2015 v 17.30 hodin bude generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek předsedat slavnostní bohoslužbě při příležitosti výročí posvěcení brněnské katedrály sv. Petra a Pavla.

Ilustrace
20.5.2015
Studenti Biskupského gymnázia Brno bodují také v matematice

Studenti Biskupského gymnázia Brno bodují také v matematice aneb jak uvádějí webové stránky školy: Pythagoras se raduje z matematického úspěchu našich studentů.

Ilustrace
23.5.2015
Pouť ministrantů brněnské diecéze 2015

Diecézní ministrantská pouť se bude konat 23. května 2015 ve Vranově u Brna.

Ilustrace
26.5.2015
Setkání animátorů farních společenství seniorů

Spokojený senior – KLAS z.s. pořádá pro seniory brněnské diecéze setkání animátorů farních společenství seniorů, které se koná 26. května 2015 ve vzdělávacím sále Biskupská 5, Brno (pod Petrovem).

Ilustrace
29.5.2015
Noc kostelů v duchu „večera Babických událostí“

Noc kostelů 29. května 2015 v duchu "večera Babických událostí" připravuje farnost v Brně Lesné.

Ilustrace
20.5.2015
Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství

8. prosince 2015 začne z podnětu papeže Františka Mimořádný rok milosrdenství. Připravil k tomu speciální modlitbu, kterou zveřejňujeme v českém překladu.

Ilustrace
15.5.2015
Knihovníci teologických knihoven se sešli na Vranově u Brna

Ve dnech 13. a 14. května 2015 proběhlo pod záštitou Biskupství brněnského a organizátorské Knihovny Biskupství brněnského ekumenické setkání knihovníků z teologických knihoven České republiky.

Ilustrace
20.6.2015
Ukončení kurzu pro chrámové varhaníky

V sobotu 20. června 2015 v 16.00 hodin proběhne v kostele Proměnění Páně v Třebíči - Jejkově slavnostní ukončení tříletého kurzu pro chrámové varhaníky, který letos absolvuje více než čtyřicet účastníků. Zpívaným nešporám předsedá P. Dr. Karel Cikrle.

Ilustrace
3.6.2015
Brněnský varhanní festival představí novinku Zdeňka Pololáníka

Letošní ročník Brněnského varhanního festivalu, který je naplánován na červnové dny, představí v premiéře 3. června 2015 v 19.30 hodin v kostele u jezuitů Concertino pro klavír a varhany letošního jubilanta Zdeňka Pololáníka.

Ilustrace
24.5.2015
Koncert k životnímu jubileu Zdeňka Pololáníka

Hudební skladatel Zdeněk Pololáník letos na podzim oslaví významné životní jubileum. K této příležitosti je již nyní pořádán řada koncertů a divadelních představení.

Ilustrace
26.5.2015 - 27.5.2015
Asociaci pomáhající lidem s autismem podpoří koncerty na Petrově

Dva univerzitní sbory z USA zazpívají ve dvou dnech v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně. Spoluúčinkovat budou také Brněnský filharmonický sbor Beseda Brněnská pod vedením Petra Kolaře a Dómský komorní sbor Brno pod vedením Dagmar Kolařové.

Ilustrace
14.5.2015
Klentnická Madona na Petrově

Expozice Diecézního muzea v Brně, která svou netradiční instalací oslovuje každoročně na tři tisíce návštěvníků, je od 12. května 2015 obohacena o dva vzácné exponáty - o sochu Madony z Klentnice a věhlasnou olejomalbu Veraikonu Gabriela Corneliuse von Maxe.

Ilustrace
13.6.2015
13. celostátní misijní pouť

13. celostátní misijní pouť a 10. misijní den dětí se budou konat 13. června 2015 ve Vranově nad Dyjí. Pontifikální mši bude v 10.00 hodin slavit brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
15.5.2015
Zemřel P. Jaroslav Hanuš

P. JAROSLAV HANUŠ zemřel 9. května 2015 v nemocnici v Novém Městě na Moravě ve věku nedožitých 73 let. Rozloučíme se s ním v pátek 15. května 2015 v 9.30 hodin v kapli Kněžského domova na Moravci. Po mši bude jeho tělo uloženo na místním hřbitově.

Ilustrace
12.5.2015
Pozdrav Noci kostelů 2015 v ČR zasílá kardinál Schönborn z Vídně

Právě ve Vídni vznikla před lety myšlenka Noci kostelů - Lange Nacht der Kirchen, která se během krátké doby rozšířila do dalších zemí. První z nich byla Česká republika. Pozdrav při příležitosti letošní Noci kostelů nám v těchto dnech zaslal vídeňský arcibiskup Christoph kardinál Schönborn, kterému je myšlenka Noci kostelů velmi blízká.

Ilustrace
5.6.2015
VII. noční čtení žalmů u sv. Augustina

Sedmé noční čtení žalmů v chrámu sv. Augustina v Brně proběhne v pátek 5. června 2015. Akce bude zahájena mší svatou v 18 .00 hodin, ukončení ve 22.00 hodin.

Ilustrace
8.8.2015
Manželská abeceda pro kažého

Rodinné centrum Blansko pořádá také letos dovolenou rodin - Manželská abeceda pro každého. Místo konání: Jedovnice  v termínu od 8. do 14. srpna 2015. Týdenní pobyt je určený pro všechny manželské páry, včetně seniorů, věk a počet dětí není rozhodující.

Ilustrace
31.5.2015
Seniorům: poutně-poznávací cesty na Krétu a do Athén

Diecézní centrum pro seniory Biskupství královéhradeckého pořádá seniory a další zájemce na poutně-poznávací zájezd na Krétu a do Athén – po stopách apoštola Pavla a krás Středomoří za účasti biskupa Mons. Josefa Kajneka.

Ilustrace
21.6.2015
Sbírka na podporu bohoslovců brněnské diecéze

V neděli 21. června 2015 proběhne ve farnostech brněnské diecéze sbírka na podporu bohoslovců.

Ilustrace
8.5.2015
Program, logo a webové stránky Jubilea milosrdenství

Na tiskové konferenci ve Vatikánu byly v úterý 5. května 2015 představeny hlavní události Mimořádného jubilea milosrdenství, jeho logo i webové stránky. Svatý rok bude zahájen 8. prosince 2015 a potrvá do 20. listopadu 2016.

Ilustrace
17.5.2015
Rodiny hrají rodinám 2015

V rámci Týdne pro rodinu zazní v Brně v neděli 17. května 2015 v 15.00 hodin koncert Rodiny hrají rodinám.

Ilustrace
28.5.2015
P. Pospíšil: Husovská dilemata

KNIHOVNA BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO pořádá ve čtvrtek 28. května 2015 od 17.00 hodin přednášku katolického teologa prof. Ctirada Václava Pospíšila, Th.D.a představení jeho knihy Husovská dilemata.

Ilustrace
8.5.2015
V Letonicích vzpomenou na válečné oběti

V pátek 8. května 2015 v 9.30 hodin bude ve farním kostele sv. Mikuláše v Letonicích při příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války slavena bohoslužba za oběti války, za všechny padlé a zahynulé, a za mír pro naši zemi i svět.

Ilustrace
4.5.2015
Bula, kterou papež vyhlásil Mimořádne jubileum milosrdenství

Přinášíme český překlad buly Misericordiae Vultus (Tvář milosrdenství), kterou papež František 11. dubna 2015 vyhlásil Mimořádné jubileum Božího milosrdenství.

Ilustrace
22.5.2015
Bratři minorité a „Škola křesťanského života“

Bratři minorité pořádají ve dnech 22. až 24. května 2015 duchovní obnovu „Škola křesťanského života“.

Ilustrace
4.5.2015
Blahoslavenou sestru Restitutu přijeli uctít hosté ze zahraniční

Prvního května 2015, v den 121. výročí narození bl. Restituty – Heleny Kafkové, přijeli do Brna poutníci z Vídně-Brigittenau a řádové sestry „Hartmanky“ - Františkánky křesťanské lásky v čele s generální představenou sestrou Hildou Daurer. ...

Ilustrace
26.6.2015
Kefasfest 2015

Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu, mnoho cest, jedno ohnisko, křižovatka setkání. Čtvrtý ročník letního křesťanského hudebního festivalu Kefasfest se bude pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho konat v přírodním areálu kláštera v Dolních Kounicích o víkendu od 26. do 28. června 2015.

Ilustrace
8.5.2015
Brněnská pouť do Křtin

Brněnská pouť do Křtin proběhne jako každoročně 8. května 2015. Začátek je v 9.00 hodin na konečné tramvaje č. 4 (Obřany). Mši svaté v 16.00 hodin ve Křtinách předsedá generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek.

Ilustrace
10.6.2015
Na rozhraní epoch

Na rozhraní epoch - Sakrální prostor v pojetí sochaře Ondřeje Schweigla (1735-1812) je název nové výstavy Diecéznímo muzea v Brně, jejíž vernisáž je plánována na středu 10. června 2015.

Ilustrace
12.5.2015
Nové instalace v Diecézním muzeu v Brně

Expozice Diecézního muzea v Brně, která svou netradiční instalací oslovuje každoročně na tři tisíce návštěvníků, bude obohacena o dva ojedinělé exponáty. Od 12. května 2015 si zájemci mohou prohlédnout sochu Madony z Klentnice a věhlasnou olejomalbu Veraikonu Gabriela Corneliuse von Maxe.

Ilustrace
21.6.2015
Koncert duchovní hudby na Vranově u Brna

Mariánskou poutní svatyni na Vranově u Brna rozezní 21. června 2015 od 18.00 hodin koncert duchovní hudby z děl předních klasíků.

Ilustrace
1.5.2015
Výstava Mezi klíčem a mečem v Mikulově

Diecézní muzeum v Brně zve na reprízu výstavy „Mezi klíčem a mečem – kníže František kardinál z Ditrichštejna a jeho doba“, která je v době od května do září 2015 umístěna v kostele sv. Václava v Mikulově. Výstava je instalována k 390. výročí založení Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově.

Ilustrace
17.7.2015
II. sympozium kanonického práva v brněnské diecézi

Ve dnech 20. až 23. září 2015 proběhne ve Vranově u Brna II. sympozium kanonického práva, nad kterým převzal záštitu brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Sympozium organizuje Akademie kanonického práva a je určeno především pro pracovníky církevních institucí,...

Ilustrace
31.5.2015
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „technik stavebních investic“

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „technik stavebních investic“ pro děkanství tišnovské.

Ilustrace
30.5.2015
Kurz k sociálnímu učení církve

Moravsko-slezská křesťanská akademie pořádá Kurz sociálního učení církve, který se uskuteční v sobotu 30. května  v budově Fakulty sociálních studií MU v Brně. Kurz je určen pro širokou veřejnost, pracovníky v sociální sféře, charitě, politiky, studenty a akademické pracovníky.

Ilustrace
15.4.2015
Papež František oznámil slavení Svatého roku milosrdenství

Papež František oznámil (v pátek 13. března 2015) slavení nového mimořádného Svatého roku. Jubileum milosrdenství bude zahájeno otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015, zakončeno bude 20. listopadu 2016.

Ilustrace
14.6.2015
Jubilejní X. cyklopouť z Přímětic do Jeníkova

Jubilejní X. cyklopouť z Přímětic do Jeníkova u Duchcova k Panně Marii – Matce Důvěry startuje v neděli 14. června 2015 v 15.00 hodin od fary v Příměticích.

Ilustrace
27.9.2015
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy

Při příležitosti 20. výročí svatořečení svaté Zdislavy, křižanovské rodačky se na náměstí připravuje realizace pomníku svaté Zdislavy, který má 27. září 2015 ve 14.00 hodin požehnat brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
10.4.2015
Milivoj Husák v Hodoníně

Vernisáž výstavy obrazů Milivoje Husáka, jehož dílo je prodchnuto zájmem o křesťanská duchovní témata, proběhne v pátek 10. dubna 2015 v 18.30 hodin v Galerii výtvarného umění v Hodoníně.

Ilustrace
2.4.2015
10 let od smrti Jana Pavla II. a čas milosrdenství

2. dubna 2005 v 21.37 hodin zemřel papež Jan Pavel II. Během liturgické slavnosti Božího milosrdenství se tak uzavřel třetí nejdelší pontifikát v dějinách křesťanství.

Ilustrace
2.4.2015
Výstava historických pečetí

Výstava historických pečetí bude ke zhlédnutí od 2. dubna do 28. června 2015 ve velké síni předzámčí SZ Lysice.

Ilustrace
29.4.2015
Mariapoli 2015

V těchto dnech začíná beatifikační proces zakladatelky Hnutí fokolare, Chiary Lubichové. Chcete poznat, čím zaujala mnoho lidí z celého světa? Chcete prožít společnou dovolenou pro tělo i pro duši? Pak přijeďte na Mariapoli 2015.

Ilustrace
22.3.2015
Katecheze pro světové setkání rodin ve Filadelfii

Osmé Světové setkání rodin se letos uskuteční ve dnech 22. až 27. září ve Filadelfii. Národní centrum pro rodinu zveřejnilo na svých stránkách český překlad tematických katechezí.

Ilustrace
6.6.2015
Diecézní pouť do Slavonic v rámci diecézního slavení NEK

V sobotu 6. června 2015 proběhne diecézní pouť do Slavonic. Bohoslužba v místním kostele Božího Těla, které bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle, začne v 10.30 hodin. Po skončení mše svaté následuje eucharistický průvod do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Slavonicích, kde bude závěrečné požehnání.

Ilustrace
6.6.2015
Národní eucharistický kongres 2015

Česká biskupská konference se rozhodla v roce 2015 uspořádat první Národní eucharistický kongres (NEK) od vzniku samostatné České republiky. Jednotlivé farnosti a diecéze se na něj budou připravovat šest měsíců, od začátku roku až do červnové Slavnosti Těla a Krve Páně - hlavního dne pro farnosti.

Ilustrace
5.4.2015
Poutní kalendář na rok 2015 ve Křtinách u Brna

Jedno z nejvýznamnějších poutních míst brněnské diecéze, Křtiny u Brna se Santiniho chrámem Jména Panny Marie, si v roce 2010 připomnělo 800 let od zjevení Panny Marie Křtinské. Podle tradice se roku 1210 zjevila Panna Maria Křtinská v blízké Bukovince na rozkvetlém kaštanu.

Ilustrace
25.7.2015
Pobyt pro rodiny s adolescenty

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá řadu aktivit pro rodiče s dětmi.

Ilustrace
1.8.2015
Pobyt pro prarodiče se staršími vnoučaty (od 10 let)

Spolek Spokojený senior pořádá ve dnech 1. až 8. srpna 2015 "Týden pro prarodiče s vnoučaty s hrdiny Starého zákona".

Ilustrace
23.8.2015
Ignacianske exercicie (nejen) pro reholnice 2015

Otcové jezuité nabízejí v roce 2015 sedmidenní ignaciánské exercicie v mlčení a s individuálním doprovázením. Exercicie se konají v Kolíně od 23. do 30. srpna 2015.