Biskupství brněnské

Nově přidáno

Ilustrace
14.9.2014
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna hledá odborníky

Nově zřízená Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno přijme do pracovního poměru psycholožku / psychologa a speciální pedagožku / pedagoga. Podmínkou prokazatelná praxe v PPP (nikoliv jen v rámci studia).

Ilustrace
11.9.2014 - 14.9.2014
Vzpomínka na P. Ladislava Kubíčka

Dne 11. září 2014 uplyne deset let ode dne, kdy byl na faře v Třebenicích zavražděn P. MUDr. Ladislav Kubíček. K připomínce této události chystá farnost v Kunštátě, jeho rodišti, vzpomínkové triduum.

Ilustrace
5.10.2014 - 19.10.2014
Pracovní dokument k biskupské synodě v češtině

Mimořádné shromáždění biskupské synody, které se bude konat v Římě ve dnech 5. – 19. října 2014, se bude věnovat rodině. Tiskové středislo ČBK zveřejnilo přípravný pracovní dokument, tzv. Instrumentum laboris, který mj. poskytuje obraz o dnešní situaci rodin.

Ilustrace
23.8.2014
Zemřel P. Václav Kamenický

Ve čtvrtek 14. srpna 2014 zemřel v nemocnici ve Znojmě P. Václav Kamenický. Se zesnulým se rozloučíme v sobotu dne 23. srpna 2014 v 10 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Mikulovicích u Znojma. Jeho tělo pak bude uloženo do kněžského hrobu na místním hřbitově.

Ilustrace
3.9.2014
Jan Zrzravý a Benátky

Společnost Jana Zrzavého ve spolupráci s Benediktinským opatstvím a Nadací ora et labora pořádá výstavu Jan Zrzavý a Benátky. Výstava bude zahájena komentovanou prohlídkou ve Farním centru benediktinského kláštera v Rajhradě ve středu 3. září 2014 v 17.00 hodin a potrvá do 28. září 2014.

Ilustrace
30.8.2014
Milosrdní bratři a boj s ebolou

Vzhledem k situaci řádu milosrdných bratří v boji s epidemií eboly v západní Africe, a vzhledem k zájmu médií o úmrtí člena řádu milosrdných bratří P. Miguela Pajerese, představený řádu v Čechách, na Moravě a na Slovensku br. Martin Macek, OH připravil dopis s vysvětlením současné situace.

Ilustrace
29.9.2014 - 5.10.2014
Výstava Mezi klíčem a mečem představí unikátní rukopisy

Výstava Diecézního muzea v Brně „Mezi klíčem a mečem – kníže František kardinál z Ditrichštejna a jeho doba“ bude doplněna o unikátní originály listin s přímým vztahem k Význačné kolegiátní kapitule v Mikulově.

Ilustrace
22.8.2014 - 24.8.2014
XVIII. Zahradní slavnost v Milonicích 2014

Tradiční akce Zahradní slavnost v Milonicích proběhne letos ve dnech 22. až 24. srpna 2014 na farní zahradě v Milonicích.

Ilustrace
16.10.2014
Předseda Papežské akademie pro život v Brně

V říjnu 2014 do Brna zavítá předseda Papežské akademie pro život J. E. Mons. Ignacio Carrasco de Paula, který přednese svůj příspěvek na téma ochrany života od početí po přirozenou smrt v rámci III. ročníku interdisciplinární konference Nejmenší z nás: Právní ochrana osob před narozením.

Ilustrace
31.8.2014
Mariazellská slavnost 2014 v Třebíči

Letošní Mariazellská slavnost se koná v Třebíči v neděli 31. srpna 2014 od 16.00 hodin.

Ilustrace
17.8.2014
Pouť k veverské Madoně

V neděli 17. srpna 2014 se uskuteční v kapli Matky Boží na Veveří (farnost Veverská Bítýška) poutní slavnost. V 9.20 hodin zahájí poutní den mariánská pobožnost, po které bude v 9.45 hodin následovat slavnostní bohoslužba.

Ilustrace
16.8.2014
Den Brna 2014 se svíčkami

Letošní již 19. ročník oslav Dne Brna bude ve svém duchovním programu reflektovat také 100. výročí od zahájení První světové války. V sobotu 16.srpna 2014 v 19.30 hodin je zván do katedrály sv. Petra a Pavla každý, kdo chce vzdát hold všem padlým obráncům města Brna, ale také všem vojákům a obětem První světové války.

Ilustrace
20.8.2014
”Brněnské” poledne zvoní katedrální zvony

"Brněnské" poledne dle pověsti nastává již v 11.00 hodin. Tehdy se nad městem rozezní jeden z pěti katedrálních zvonů zavěšených ve věžích. Jde o zvon sv. Karla Boromejského z roku 1970.

Ilustrace
24.9.2014
Výběrové řízení na projektového manažera / projektového referenta

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „projektový manažer / projektový referent“ pro pracoviště v Brně.

Ilustrace
2.8.2014
*Zemřel P. Leo Kuchař

Včera odpoledne (19. července 2014) zemřel ve Vídni P. Leo Kuchař, kněz řádu eucharistiánů. Narodil se 16. února 1928 v Brně, řeholní sliby složil 8. září 1950 a kněžské svěcení přijal

Ilustrace
18.10.2014
Benefiční koncert pro Nesvačilku

Benefiční koncert pro Nesvačilku je plánován na 18. října 2014 v orlovně v Moutnicích.

Ilustrace
15.9.2014
Na Velehradě se setkají nemocniční kaplani

Ve dnech 29. září - 2. října 2014 se na Velehradě uskuteční další - již desáté - formačně vzdělávací setkání pastoračních pracovníků ve zdravotnických a sociálních službách. Akce, kterou pořádá Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR, nabídne účastníkům duchovní obnovu a odborný program naplněný přednáškami i diskuzemi.

Ilustrace
28.7.2014
Zvony připomenou oběti První světové války

Letošní rok si mimo jiné připomínáme sto let od bolestné chvíle, kdy začala První světová válka. Do života milionů lidi přinesla smrt, neštěstí a zranění těla i duší. V mnoha farnostech se již konaly nebo budou konat bohoslužby za válečné oběti.

Ilustrace
9.7.2014
Připomínka 100 let od začátku První světové války ve farnosti Rokytnice nad Rokytnou

Ve středu 9. července 2014 v 7.30 hodin bude ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Rokytnici nad Rokytnou sloužena zádušní mše sv. za oběti světových válek.

Ilustrace
30.8.2014
Zelená hora přivítá v srpnu tisíce poutníků

V sobotu 30. srpna 2014 proběhne ve Žďáru nad Sázavou Národní pouť rodin 2014. Poutníci z celé republiky tak mohou i při této příležitosti navštívit poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který se vrací do správy Římskokatolické církve.

Ilustrace
10.8.2014
Nominace laureátu Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a jakkoli jinak potřebné

Řád milosrdných bratří nabízí možnost nominovat laureáty Ceny Celestýna Opitze, kterou každoročně uděluje vybraným lidem za jejich příklad v péči o nemocné a jakkoli jinak potřebné.

Ilustrace
25.6.2014
Sto let od 1. světové války: Modlitby a pietní setkání v ČR

Věřící po celé České republice si budou připomínat sté výročí od vypuknutí první světové války. Při mnoha setkáních chtějí prosit Boha za zemřelé, jejich rodiny i za odstranění zla, které skrze válku vniklo do našich zemí, rodin i vztahů.

Ilustrace
13.9.2014
Kardinál Dominik Duka v Žarošicích

Celebrantem poutní bohoslužby se světelným průvodem bude v Žarošicích dne 13. září 2014 v 18.00 hodin kardinál Dominik Duka OP.

Ilustrace
18.9.2014
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna

Ve dnech 13. až 23. září 2014 bude po České republice putovat relikvie srdce patrona kněží, arského faráře sv. Jana Maria Vianneye. V brněnské diecézi bude příležitost k uctění ve čtvrtek 18. září 2014 v katedrále svatých Petra a Pavla.

Ilustrace
17.6.2014
Ekumenická bohoslužba za mír

Ekumenická bohoslužbá za mír a pokoj mezi národy bude slavena před památníkem obětí První světové války u bývalého hřbitova v Brně-Maloměřicích. Setkání 17. června 2014 bude zahájeno v 16.30 hodin v obecní kapli ÚMČ v Maloměřicích na rohu ulic Obřanská a Proškovo náměstí.

Ilustrace
18.10.2014
NAPROHELP - úspěšná cesta k vlastnímu dítěti

Centrum naděje a pomoci v Brně (CENAP) pořádá akreditovaný vzdělávací seminář určený pro ty, kteří se věnují problematice řešení neplodnosti. Tématem bude přirozená metoda bez použití technik umělého oplodnění, přitom s osmdesáti procentní úspěšností.

Ilustrace
13.6.2014
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně

Z důvodu rekonstrukce bude kostel sv. Maří Magdaleny v Brně od pátku 13. června 2014 do soboty 13. září 2014 uzavřen. Během této doby bude stálá zpovědní služba zajištěna ve zpovědní místnosti v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově, a to v obvyklém rozsahu, tedy v pracovní dny pondělí až pátek od 9.00 do 16.30 hodin.

Ilustrace
14.5.2014
Trendy politiky Evropského parlamentu ovlivňující rodinnou politiku

Ředitelka Národního centra pro rodinu České biskupské konference PhDr. Ing. Marie Oujezdská se zamýšlí nad trendy politiky Evropského parlamentu (EP) ovlivňujícími rodinnou politiku a rodinné chování v členských zemích Evropské unie v horizontu posledního volebního období EP.

Ilustrace
15.5.2014
Národní pouť rodin – proč právě letos a co nabízí?

Když nás někdo pozve, míváme radost a někdy nás napadne otázka, proč nás vlastně zve. Stejně tak, je tomu s pozváním České biskupské konference na Národní pouť rodin, která proběhne letos 30. srpna 2014 ve Žďáru nad Sázavou. Nejde jen o samotné setkání, i když jsou přípravy organizátorů úctyhodné, ale i o snahu připomenout význam rodiny.

Ilustrace
12.5.2014
Dopis papeže Františka rodinám v češtině

Blížící se biskupská synoda se bude zvlášť věnovat vám, vašemu povolání a poslání v církvi a společnosti, problémům manželství, života rodiny, výchovy dětí a roli rodin v poslání církve, píše papež František v dopise rodinám a současně prosí o modlitbu.

Ilustrace
9.5.2014
Papež rodinám: Vaše modlitba bude pokladem církve

Papež František napsal dopis rodinám, v němž prosí o modlitbu za nadcházející biskupskou synodu. Ta se uskuteční ve dnech 5. – 19. října 2014 a jejím tématem bude právě situace rodin.

Ilustrace
6.5.2014
Jaké bude Světové setkání rodin v roce 2015?

Zástupci episkopátu a rodin představili 25. března 2014 Světové setkání rodin, které proběhne ve dnech 22. – 27. září 2015 v americké Filadelfii.

Ilustrace
5.5.2014
Rodině i jejím těžkostem se bude věnovat příští biskupská synoda

V úterý 5. listopadu 2013 proběhla ve Vatikánu prezentace přípravného dokumentu k nadcházející biskupské synodě, jejímž tématem bude rodina.

Ilustrace
5.5.2014
František: Rodina je motorem světa a dějin

Hodnota rodiny a manželství, zvláštní postavení dětí či starých lidí, rodiny v obtížné situaci. O těchto tématech hovořil papež František s účastníky plenárního zasedání Papežské rady pro rodinu, které probíhá ve dnech 22. – 25. října 2013 v Římě.

Ilustrace
2.6.2014
Teologický kurz 2014/2015

Biskupství brněnské otevře v příštím školním roce pro nejširší katolickou veřejnost další ročník Teologického kurzu. Bude pro­bíhat od října 2014 do června 2015 dle stanoveného rozvrhu. Teologický kurz je vhodný pro zájem­ce, kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své náboženské vzdělání.

Ilustrace
30.4.2014
Rok 2014: Fandíme rodině

Organizace spojených národů vybídla členské státy pro rok 2014 k oslavám 20. výročí Mezinárodního roku rodiny. V rámci církve patří ke stěžejním akcím výročních oslav Národní pouť rodin, která se bude konat 29. až 30. srpna 2014 ve Žďáru nad Sázavou v areálu místního zámku.

Ilustrace
18.6.2014
Mezi klíčem a mečem

Mezi klíčem a mečem – kníže František kardinál z Ditrichštejna a jeho doba

výstava Diecézního muzea v Brně

Ilustrace
30.8.2014
11. diecézní pouť rodin - Národní pouť rodin 2014

Jedenáctá diecézní pouť rodin, která bude v letošním Roce rodiny slavena také jako Národní pouť rodin 2014, proběhne v sobotu 30. srpna 2014 ve Žďáru nad Sázavou. Motto zní: "Fandíme rodině".

Ilustrace
16.11.2014
Olešnice: Křížová cesta bolestí regionu

Dne 16. listopadu 2014 v 11 hodin požehná brněnský biskup Vojtěch Cikrle ve farnosti Olešnice na Moravě Křížovou cestu bolestí regionu. Její základní kámen požehnal v roce 2009 papež Benedikt XVI. při své návštěvě v Brně.

Ilustrace
5.7.2014
Na Znojemsku připravují ke 100. výročí začátku První světové války řadu pietních akcí

V řadě farností na Znojemsku připravují ke 100. výročí začátku První světové války několik pietních nebo tématických akcí.

Ilustrace
7.9.2014
V troubské a střelické farnosti uctí oběti První světové války

V obcích troubské a střelické farnosti nedaleko Brna uctí v září 2014 oběti První světové války u místních pomníků padlých.

Ilustrace
27.4.2014
Pouti k Božímu milosrdenství 2014

Také letos pořádají pallotini řadu poutí do Slavkovic u Nového Města na Moravě, kde je kostel zasvěcen Božímu milosrdenství.

Ilustrace
17.8.2014 - 23.8.2014
Rok 2014: 14. pěší pouť na Velehrad

Letošní pěší putování je věnováno zvláště za posvěcení rodin a rodiny těžkostech.