Biskupství brněnské

Aktuálně

1.6.2017 - 31.10.2017Hra Poklady brněnské diecéze

12.7.2017Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „stavební technik“.

22.6.2017Dialog Evropa XXI elektronicky

22.6.2017Varhanní léto na Petrově 2017

22.6.2017Trvalí jáhni: již 50 let služby Bohu i lidem

23.6.2017 - 25.6.2017Kefasfest 2017

23.6.2017Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova v katedrále na Petrově 2017

23.6.2017Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Brně-Husovicích 2017

23.6.2017Bůh moudře řídí budování svého města

23.6.2017Pavel Vlk oceněn titulem „Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji“

24.6.2017Kněžské a jáhenské svěcení 2017

24.6.2017Speciální hosté na Kefasfestu – „Ze tmy do světla“

29.6.2017Nad Petrovem vzlétne 240 balónků

29.6.2017Kurs „Dobrovolník v pastorační péči“

29.6.2017Slavnost sv. Petra a Pavla 2017 v brněnské katedrále na Petrově

29.6.2017Radujme se z Boží lásky

29.6.2017Biskup Cikrle ocení přes pět set farníků

30.6.2017Slovo otce biskupa Vojtěcha k připravované výstavě brněnská diecéze ve fotografiích

30.6.2017Organizační informace pro autory fotografií připravované výstavy

30.6.2017Fotografkám a fotografům: Těšíme se na Vaše snímky!

1.7.201745. národní pouť ke sv. Metoději v Ellwangenu

1.7.2017Bohem na cestách. I díky mobilní aplikaci

2.7.2017 - 28.7.2017Výstava velkoformátových fotografií Člověk a Víra – Brno 2017

2.7.2017250. výročí posvěcení kostela v Kdousově

5.7.2017Mariapoli - setkání Hnutí fokoláre

5.7.2017Slavnost sv. Cyrila a Metoděje v Mikulčicích 2017

31.7.2017Do hor s milosrdnými bratry

30.8.2017Kurz Samuel 2017

1.9.2017Varhanická škola učí také sborovému zpěvu

2.9.201714. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou 2017

8.9.2017Víkend rodin s malými dětmi

15.9.2017Obnova pro manžele „Láska a Pravda“

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi

Stálá zpovědní služba v Brně

Duchovní služba v nemocnicích

Puls

Výroční zprávy

Jak dále? (po majetkovém narovnání)

Odběr RSS - Aktuality