Biskupství brněnské

Aktuálně

11.10.2016Biskup Cikrle zahájí akademický rok 2016/2017

25.9.2016PULS - Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze

25.9.2016Brno-Lesná: Karel IV. - 700 let od narození Otce vlasti a největšího Čecha

25.9.2016Ve Křtinách poděkují za úrodu

25.9.2016PULS začíná

26.9.2016Výběrové řízení na pozici redaktora/redaktorky Tiskového střediska ČBK

26.9.2016Video ze slavnostního otevření síně P. Jana Buly

27.9.2016Cestovní ruch pro všechny – Světový den cestovního ruchu 2016

27.9.2016Mše za čtenáře

28.9.2016Poutní slavnost sv. Václava 2016 v Brně-Obřanech

30.9.2016Duchovní večery pro manžele

30.9.2016MSKA: kurz hebrejštiny

30.9.2016Tříletý vzdělávací kurz pro chrámové varhaníky

30.9.2016Kurz pro chrámové sbormistry

1.10.2016Papežská misijní díla informují

2.10.2016Na Velehradě se k modlitbě, vzdělávání i diskuzím sejdou nemocniční kaplani

3.10.2016Mobilní hospice – domov, místo pro život i umírání

4.10.2016Slavnost svatého Františka v Brně s misionářem milosrdenství

4.10.2016Slavnost sv. Františka v Brně u minoritů

6.10.2016Setkání rodičů prožívajících ztrátu dítěte

10.10.2016Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „stavební technik - rozpočtář“

13.10.2016Kardinál Burke navštíví Brno

15.10.2016Pouť pracujících ve zdravotnictví, sociálních a charitních službách ke Svaté bráně milosrdenství

16.10.2016Biskup Konzbul poprvé navštíví svou diecézi

17.10.2016 - 19.10.2016Biskupové moravských a českých diecézí navštíví Brno

22.10.2016IX. ročník Konference pro zdravotníky

25.10.2016Kurz efektivního rodičovství s hlídáním dětí

27.10.2016X. celostátní katechetický kongres v Třešti

8.11.2016P. Vella: Radost a naděje křesťana