Biskupství brněnské

Jak dále ? (po majetkovém narovnání státu a církve)

P. Josef Koláček: Kolik?

Ilustrace
4.6.2013

Rodák z brněnské diecéze, jezuita, P. Josef Koláček, dlouholetý vedoucí české sekce Vatikánského rozhlasu, se zamýšlel nad hrůzami, které spáchal na katolické církvi komunistický režim:

Kolik stojí jeden den ve vězení?

Kolik stojí týden ve vězení?

Kolik rok a kolik desítky let?

Kolik stojí stovky a tisíce let ve vězení?

Kolik stojí 42.763 let v komunistických vězeních. ČSR?

Tolik let tam strávili řeholníci a řeholnice v rozmezí let 1950-1968.

Před půlnocí z 13. dubna (byl to 33. výroční den zjevení P. Marie ve Fatimě) byly všechny mužské kláštery přepadeny. 2. 500 řeholníků bylo násilně odvezeno ozbrojenými estébáky, esenbáky a komunistickými milicionáři a zároveň všechen jejich majetek byl zabaven. Zůstalo jim jen to, co měli na sobě.

Na svátek Povýšení sv. Kříže, 14. září 1950 bylo podobně likvidováno na 10.000 řeholních sester. Jenom den po zářijovém výročním dnu fatimského zjevení.

Když během Pražského jara v roce 1968 představení jednali s Dubčekovou vládou o obnovení řeholního života v komunitách, naráželi na rozpaky až odpor.

Tehdy vznikl nápad spočítat, kolik let strávili řeholnící a řeholnice v komunistických vězeních ČSR. Ačkoliv již téměř třetina z nich v údobí 1950 - 1968 zemřela, zbývající dvě třetiny t.j. asi 8.200 řeholníků a řeholnic strávilo ve vězení oněch 42.763 let.

Kolik to stojí? Dá se to vůbec vyčíslit?

A to byla pouze malá část katolické církve v ČSR.

 

Kolik stojí život 32 letého kněze Jan Buly?

Popraven ve jménu ČSR v Jihlavě 20.května. 1952.

Kolik stojí život 39 letého kněze Václava Drboly?

Popraven ve jménu ČSR 3. srpna 1951.

Kolik stojí život 40 letého kněze Františka Pařila

Popraven ve jménu ČSR 3. srpna 1951.

Kolik stojí život 38 letého sedláka Františka Kopuletého?

Popraven ve jménu ČSR 3. srpna 1951.

Kolik stojí život 50 letého sedláka Jaroslava Melkuse?

Popraven ve jménu ČSR 28. 3. 1953.

Kolik stojí život 20 letého Drahoslava Němce?

Popraven ve jménu ČSR 3. srpna 1951.

Kolik stojí život 57 letého Antonína Plichty?

Popraven ve jménu ČSR 3. srpna 1951.

Kolik stojí život 22 letého Antonína Plichty?

Popraven ve jménu ČSR 3. července 1951.

Kolik stojí život 22 letého Stanislava Plichty?

Popraven ve jménu ČSR 23. května 1953.

Kolik stojí život 46 letého Gustava Smetany?

Popraven ve jménu ČSR 28. března 1952.

Kolik stojí život 34 letého Antonína Škrdly?

Popraven ve jménu ČSR 3. srpna 1951.

V rámci této akce StB „Babice“ bylo po loutkovém procesu jako v březnovém procesu s deseti opaty a provinciály, kdy ÚVKSČ předem stanovil výši trestů, tak i zde se nerozhodovalo o trestech při procesu, to vše už bylo předem rozhodnuto na sekretariátech KSČ - následujícího roku odsouzeno více než sto osob - z toho 11 k trestu smrti; čtyři další zemřeli ve vězení.

V rámci této akce StB byli občané odsouzeni na více než 1375 let těžkého žaláře, kromě toho byly postiženy rodiny odsouzených zabavením všeho majetku a vystěhováním A to je pouze „pars pro toto“.

Co všechno je zapsáno anděly v Knize života z ostatních českých a moravských diecézí?

P. Jan Bula byl v roce 1990 plně rehabilitován, opět ve jménu ČSR
naprosto nevinen, ale přesto popraven ve jménu ČSR.

V březnu 2004 brněnský biskup Vojtěch Cikrle
zahájil proces blahořečení Božího služebníka Jana Buly.


Ti všichni dojdou spravedlnosti,

a budou oslaveni až před Božím soudem.

A my to jednou uvidíme.

 

Další aktuality:

Generální sekretář ČBK k odblokování majetku (31.5.2016 | )
Tomáš Holub k aktuálnímu politickému dění kolem círk. restitucí (25.5.2016 | )
Ad Hustopečská freska Smrt Panny Marie (29.4.2016 | )
Madona z Veveří se vrátila na Moravu (7.3.2016 | )
Třicet milionů na dům pro služby Centra pro rodinu a sociální péči (26.2.2016 | )
MŠ „Jabula“ bude sloužit dětem díky finanční náhradě za nevydaný církevní majetek (25.2.2016 | )
Obraz Madony z Veveří uvidí veřejnost v Brně již v březnu (24.2.2016 | )
Madona z Veveří - co ještě dělat? (22.2.2016 | )
Mgr. Martin Motyčka aktuálně ke kauze obrazu Madona z Veveří (19.2.2016 | )
JUDr. František Severin aktuálně ke kauze obrazu Madona z Veveří (19.2.2016 | )
Návštěvníci Diecézního muzea se těší na nový exponát (17.2.2016 | )
Není spor o Madonu z Veveří zbytečný? (17.2.2016 | )
Madona z Veveří - dovolání Národní galerie (8.2.2016 | )
Hustopečská freska „Smrt Panny Marie“ patří církvi (5.2.2016 | )
Ekonomické rady farností (29.1.2016 | )
Madonu z Veveří představí Diecézní muzeum (22.1.2016 | )
Spor o hustopečskou fresku (12.1.2016 | )
Bílkovy korouhve představí muzeum veřejnosti. (24.9.2015 | )
Soud dnes řešil kauzu obrazu Madony z Veveří (7.8.2015 | )
Tisková konference na Zelené hoře (23.3.2015 | )
Obraz Madona z Veveří (16.2.2015 | )
Kostel na Zelené hoře se vrací církvi (28.8.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Církvi se vrátí poutní areál na Zelené hoře (25.6.2014 | )
ČBK a SMO: restituce se netýkají legálně nabytého obec. majetku (27.5.2014 | ČBK a SMO)
F. Mikeš: Sliby chyby (11.4.2014 | František Mikeš)
Církevní majetek v českých zemích (1.4.2014 | )
Ke zprávě o poklesu zisku Lesů ČR (21.2.2014 | Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., generální sekretář České biskupské konference)
Katolická církev pokročila v projektu společného investování (7.2.2014 | František Jemelka)
Co jiného než kostely? (24.1.2014 | František Jemelka)
Bilance výzev za brněnskou diecézi (10.1.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Madona z Veveří (9.1.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Smysluplnost navrácení lesních pozemků a porostů církvím z pohledu snížení dominantního postavení státu na trhu v oblasti lesního hospodářství (6.12.2013 | Petr Janoušek)
Biskupství podalo dalších 33 výzev (20.11.2013 | Martina Jandlová)
Biskupství brněnské žádá o restituční majetky (14.11.2013 | Martina Jandlová)
Problematika majetkového vyrovnání s církvemi (27.9.2013 | Ing. Pavla Andělová)
Seznam podaných výzev (6.8.2013 | Martina Jandlová)
Biskupství podalo výzvu o vydání poutního kostela na Zelené hoře (27.6.2013 | Martina Jandlová)
Ústavní soud posoudil návrh na zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi (10.6.2013 | František Severin)
P. Josef Koláček: Kolik? (4.6.2013 | P. Josef Koláček, SI 16.8.2012)
Restituce, restituce... (15.5.2013 | kardinál Miloslav Vlk)
Restituční pracoviště shromažďuje podklady (9.5.2013 | Jana Pokorná)
Archiváři pátrají ve spisech (6.5.2013 | Marie Plevová)
Také Diecézní konzervátorské centrum čeká mravenčí práce (3.5.2013 | Ľudmila Dufková)
Prohlášení českých a moravských biskupů (24.4.2013 | Čeští a moravští biskupové)
Kde najít informace o restitucích a majetkovém narovnání? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Kdo je zodpovědný za další nakládání s majetkem církve? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Jaký je majetek brněnské diecéze? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Pastýřský list biskupů k majetkovému narovnání (4.3.2013 | Čeští a moravští biskupové)
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality