Biskupství brněnské

Jak dále ? (po majetkovém narovnání státu a církve)

MŠ „Jabula“ bude sloužit dětem díky finanční náhradě za nevydaný církevní majetek

Ilustrace
25.2.2016

V srdci Vysočiny v malebném městě Moravské Budějovice je v plném proudu výstavba nové budovy křesťanské mateřské školy JABULA, jejímž zřizovatelem i investorem je Biskupství brněnské. V sobotu 21. února 2016 požehnal generální vikář brněnské diecéze v kostele sv. Jiljí její základní kámen.

"V místní salesiánské farnosti má péče o nejmenší děti víceletou tradici, nabízí rozmanité sportovní, tvořivé, vzdělávací a duchovní aktivity. Díky úzké spolupráci s místní organizací Orla funguje již třetím rokem v prostorách orlovny celodenní hlídání dětí pod názvem Jabula. Tamní nadšenci - rodiče, organizátoři a dobrovolníci - totiž svoje úsilí svěřili do ochrany a přímluvy P. Janu Bulovi, mladému knězi, který v regionu působil, obětavě se věnoval dětem a mládeži a který byl v tzv. babickém procesu komunistickou diktaturou umučen. A tak i nově budovaná školka ponese jeho jméno. Potěšitelné je, že celé dílo bude mít i další ochránce: novostavba vzniká také díky záštitě a velkorysosti Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na jejich pozemku v areálu domova pro seniory - Domu sv. Antonína. Všichni zúčastnění se již těší na vzájemné mezigenerační propojení a spolupráci," říká Marie Pospíšilová z brněnského biskupství, která má na starosti oblast církevního školství.

"Nově zřizovaná mateřská škola bude otevřená všem dětem bez rozdílu, víra rodičů není podmínkou přijetí. Její výchovný program klade důraz na bezvýhradné přijetí každého dítěte a na rozvíjení přátelství, pomoci, bratrské lásky i vztahu k Bohu. Pedagogové vnímají, že je důležité, aby děti mohly zažívat, že vztah k Bohu může být velkou posilou, obohacením a inspirací pro život. Je samozřejmé, že školka počítá i s úzkou spoluprací s rodinou dítěte, chce nabízet i další aktivity a akce pro rodiny dětí i širokou veřejnost. Moravskobudějovičtí farníci a rodičovská veřejnost věří, že se novostavbu školky podaří vybudovat včas a od nového školního roku bude zahájeno vzdělávání padesáti dětí z města i okolí," doplňuje Marie Pospíšilová.

Novostavbu mateřské školy realizuje místní stavební firma INEX Moravské Budějovice, s. r. o. Firma je znalá místa stavby, neboť se podílela i na přístavbě Domova sv. Antonína. Na novostavbu školky, jejíž rozpočet je 17 milionů Kč, vyčlenil investor - BIskupství brněnské - prostředky z finanční náhrady za nevydaný církevní majetek. Jen díky této dohodě se státem je dílo postupně realizováno a církev tak může nabídnout lidem v Moravských Budějovicích svoji službu.

 

Další aktuality:

Generální sekretář ČBK k odblokování majetku (31.5.2016 | )
Tomáš Holub k aktuálnímu politickému dění kolem círk. restitucí (25.5.2016 | )
Ad Hustopečská freska Smrt Panny Marie (29.4.2016 | )
Madona z Veveří se vrátila na Moravu (7.3.2016 | )
Třicet milionů na dům pro služby Centra pro rodinu a sociální péči (26.2.2016 | )
MŠ „Jabula“ bude sloužit dětem díky finanční náhradě za nevydaný církevní majetek (25.2.2016 | )
Obraz Madony z Veveří uvidí veřejnost v Brně již v březnu (24.2.2016 | )
Madona z Veveří - co ještě dělat? (22.2.2016 | )
Mgr. Martin Motyčka aktuálně ke kauze obrazu Madona z Veveří (19.2.2016 | )
JUDr. František Severin aktuálně ke kauze obrazu Madona z Veveří (19.2.2016 | )
Návštěvníci Diecézního muzea se těší na nový exponát (17.2.2016 | )
Není spor o Madonu z Veveří zbytečný? (17.2.2016 | )
Madona z Veveří - dovolání Národní galerie (8.2.2016 | )
Hustopečská freska „Smrt Panny Marie“ patří církvi (5.2.2016 | )
Ekonomické rady farností (29.1.2016 | )
Madonu z Veveří představí Diecézní muzeum (22.1.2016 | )
Spor o hustopečskou fresku (12.1.2016 | )
Bílkovy korouhve představí muzeum veřejnosti. (24.9.2015 | )
Soud dnes řešil kauzu obrazu Madony z Veveří (7.8.2015 | )
Tisková konference na Zelené hoře (23.3.2015 | )
Obraz Madona z Veveří (16.2.2015 | )
Kostel na Zelené hoře se vrací církvi (28.8.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Církvi se vrátí poutní areál na Zelené hoře (25.6.2014 | )
ČBK a SMO: restituce se netýkají legálně nabytého obec. majetku (27.5.2014 | ČBK a SMO)
F. Mikeš: Sliby chyby (11.4.2014 | František Mikeš)
Církevní majetek v českých zemích (1.4.2014 | )
Ke zprávě o poklesu zisku Lesů ČR (21.2.2014 | Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., generální sekretář České biskupské konference)
Katolická církev pokročila v projektu společného investování (7.2.2014 | František Jemelka)
Co jiného než kostely? (24.1.2014 | František Jemelka)
Bilance výzev za brněnskou diecézi (10.1.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Madona z Veveří (9.1.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Smysluplnost navrácení lesních pozemků a porostů církvím z pohledu snížení dominantního postavení státu na trhu v oblasti lesního hospodářství (6.12.2013 | Petr Janoušek)
Biskupství podalo dalších 33 výzev (20.11.2013 | Martina Jandlová)
Biskupství brněnské žádá o restituční majetky (14.11.2013 | Martina Jandlová)
Problematika majetkového vyrovnání s církvemi (27.9.2013 | Ing. Pavla Andělová)
Seznam podaných výzev (6.8.2013 | Martina Jandlová)
Biskupství podalo výzvu o vydání poutního kostela na Zelené hoře (27.6.2013 | Martina Jandlová)
Ústavní soud posoudil návrh na zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi (10.6.2013 | František Severin)
P. Josef Koláček: Kolik? (4.6.2013 | P. Josef Koláček, SI 16.8.2012)
Restituce, restituce... (15.5.2013 | kardinál Miloslav Vlk)
Restituční pracoviště shromažďuje podklady (9.5.2013 | Jana Pokorná)
Archiváři pátrají ve spisech (6.5.2013 | Marie Plevová)
Také Diecézní konzervátorské centrum čeká mravenčí práce (3.5.2013 | Ľudmila Dufková)
Prohlášení českých a moravských biskupů (24.4.2013 | Čeští a moravští biskupové)
Kde najít informace o restitucích a majetkovém narovnání? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Kdo je zodpovědný za další nakládání s majetkem církve? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Jaký je majetek brněnské diecéze? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Pastýřský list biskupů k majetkovému narovnání (4.3.2013 | Čeští a moravští biskupové)
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality