Biskupství brněnské

Jak dále ? (po majetkovém narovnání státu a církve)

Bílkovy korouhve představí muzeum veřejnosti.

Ilustrace
24.9.2015

Výzvou k vydání majetku dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi ze dne 18. prosince 2013 uplatnila oprávněná osoba Římskokatolická farnost Babice u Lesonic u ministerstva kultury nárok na vydání dvou korouhví s temperovými obrazy P. Marie a Krista od Františka Bílka. „Následně proběhla řada jednání na úrovni Kraje Vysočina a Muzea Vysočiny Třebíč, kdy farnost Babice prokázala písemnými dokumenty, zejména inventářem farnosti z roku 1974 a korespondencí mezi Jakubem Demlem a Františkem Bílkem, že korouhve byly pořízeny pro farnost Babice u Lesonic, za peníze farnosti a že byly posvěceny. Kraj Vysočina a Muzeum Vysočiny Třebíč tyto listinné důkazy o vlastnictví uznali, dne 11. března .2015 byl podepsán dokument „Souhlasné prohlášení o vlastnictví korouhví“ a poté byly korouhve fyzicky předány farnosti Babice u Lesonic,“ říká právník JUDr. František Severin.
.
Ve středu 7. října 2015 bude při komorní vernisáži zahájena v salonku Diecézního muzea výstava s názvem Babické korouhve – spolupráce Jakuba Demla a Františka Bílka. Expozice, instalovaná při příležitosti Národního eucharistického kongresu v Brně, představí veřejnosti jedinečné secesní korouhve, které v roce 1904 nechal pro kostel Nejsvětější Trojice v Babicích u Lesonic vytvořit grafikem a sochařem Františkem Bílkem (1872-1941) kněz a spisovatel Jakub Deml (1878-1961). Ten, coby mladý kaplan na svém druhém kněžském působišti, realizoval z pověření zdejšího faráře P. Josefa Ševčíka odkaz místního sedláka k vytvoření slavnostních korouhví, luceren a hřbitovního kříže. „Podle Jakuba Demla byl v tehdejší době ideálním tvůrcem sakrálního umění právě František Bílek. Jejich další plodná spolupráce poté pokračovala při vydávání Demlových knih s Bílkovými ilustracemi. Instalované korouhve z červeného sametu, na nichž jsou připevněny originální temperové malby, zobrazují Ježíše Krista a Pannu Marii. Výstava, kterou Diecézní muzeum uvádí, je zajímavým dokladem součinnosti dvou mimořádných osobností naší kultury 1. poloviny 20. století - Jakuba Demla a Františka Bílka. Expozice bude zpřístupněna pouze do 24. října 2015 a je realizována s finanční podporou statutárního města Brna v rámci projektu Výstavy v salonku Diecézního muzea v tzv. Propité věži brněnské katedrály.“ doplňuje ředitel Diecézního muzea v Brně Mgr. Martin Motyčka..
 

 

Další aktuality:

Generální sekretář ČBK k odblokování majetku (31.5.2016 | )
Tomáš Holub k aktuálnímu politickému dění kolem círk. restitucí (25.5.2016 | )
Ad Hustopečská freska Smrt Panny Marie (29.4.2016 | )
Madona z Veveří se vrátila na Moravu (7.3.2016 | )
Třicet milionů na dům pro služby Centra pro rodinu a sociální péči (26.2.2016 | )
MŠ „Jabula“ bude sloužit dětem díky finanční náhradě za nevydaný církevní majetek (25.2.2016 | )
Obraz Madony z Veveří uvidí veřejnost v Brně již v březnu (24.2.2016 | )
Madona z Veveří - co ještě dělat? (22.2.2016 | )
Mgr. Martin Motyčka aktuálně ke kauze obrazu Madona z Veveří (19.2.2016 | )
JUDr. František Severin aktuálně ke kauze obrazu Madona z Veveří (19.2.2016 | )
Návštěvníci Diecézního muzea se těší na nový exponát (17.2.2016 | )
Není spor o Madonu z Veveří zbytečný? (17.2.2016 | )
Madona z Veveří - dovolání Národní galerie (8.2.2016 | )
Hustopečská freska „Smrt Panny Marie“ patří církvi (5.2.2016 | )
Ekonomické rady farností (29.1.2016 | )
Madonu z Veveří představí Diecézní muzeum (22.1.2016 | )
Spor o hustopečskou fresku (12.1.2016 | )
Bílkovy korouhve představí muzeum veřejnosti. (24.9.2015 | )
Soud dnes řešil kauzu obrazu Madony z Veveří (7.8.2015 | )
Tisková konference na Zelené hoře (23.3.2015 | )
Obraz Madona z Veveří (16.2.2015 | )
Kostel na Zelené hoře se vrací církvi (28.8.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Církvi se vrátí poutní areál na Zelené hoře (25.6.2014 | )
ČBK a SMO: restituce se netýkají legálně nabytého obec. majetku (27.5.2014 | ČBK a SMO)
F. Mikeš: Sliby chyby (11.4.2014 | František Mikeš)
Církevní majetek v českých zemích (1.4.2014 | )
Ke zprávě o poklesu zisku Lesů ČR (21.2.2014 | Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., generální sekretář České biskupské konference)
Katolická církev pokročila v projektu společného investování (7.2.2014 | František Jemelka)
Co jiného než kostely? (24.1.2014 | František Jemelka)
Bilance výzev za brněnskou diecézi (10.1.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Madona z Veveří (9.1.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Smysluplnost navrácení lesních pozemků a porostů církvím z pohledu snížení dominantního postavení státu na trhu v oblasti lesního hospodářství (6.12.2013 | Petr Janoušek)
Biskupství podalo dalších 33 výzev (20.11.2013 | Martina Jandlová)
Biskupství brněnské žádá o restituční majetky (14.11.2013 | Martina Jandlová)
Problematika majetkového vyrovnání s církvemi (27.9.2013 | Ing. Pavla Andělová)
Seznam podaných výzev (6.8.2013 | Martina Jandlová)
Biskupství podalo výzvu o vydání poutního kostela na Zelené hoře (27.6.2013 | Martina Jandlová)
Ústavní soud posoudil návrh na zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi (10.6.2013 | František Severin)
P. Josef Koláček: Kolik? (4.6.2013 | P. Josef Koláček, SI 16.8.2012)
Restituce, restituce... (15.5.2013 | kardinál Miloslav Vlk)
Restituční pracoviště shromažďuje podklady (9.5.2013 | Jana Pokorná)
Archiváři pátrají ve spisech (6.5.2013 | Marie Plevová)
Také Diecézní konzervátorské centrum čeká mravenčí práce (3.5.2013 | Ľudmila Dufková)
Prohlášení českých a moravských biskupů (24.4.2013 | Čeští a moravští biskupové)
Kde najít informace o restitucích a majetkovém narovnání? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Kdo je zodpovědný za další nakládání s majetkem církve? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Jaký je majetek brněnské diecéze? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Pastýřský list biskupů k majetkovému narovnání (4.3.2013 | Čeští a moravští biskupové)
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality