Biskupství brněnské

Jak dále ? (po majetkovém narovnání státu a církve)

Smysluplnost navrácení lesních pozemků a porostů církvím z pohledu snížení dominantního postavení státu na trhu v oblasti lesního hospodářství

Ilustrace
6.12.2013

Do první světové války jednoznačně převládalo na území českých zemí soukromé vlastnictví lesů (80 %). Obce vlastnily deset procent, církve osm procent a stát, nadace a společenstva dvě procenta lesů.

Do této struktury vlastnictví lesů významně zasáhla pozemková reforma, realizovaná v letech 1919 až 1939. Nejvíce postihla majitele lesů nad deset tisíc hektarů, majetek císařské rodiny byl konfiskován celý. Převzatá půda zůstala zčásti ve státním vlastnictví, zčásti byla přidělena především obcím a lesním družstvům obcí. V roce 1937 stát vlastnil 367200 hektarů (15,5 %) lesů, nadace 23500 hektarů (1 %), obce 319400 hektarů (13,5 %), společenstva 42200 hektarů (2 %), lesní družstva 6100 hektarů (0,25 %), lesní družstva obcí 39300 hektarů (1,8 %), církve 187200 hektarů (8 %) a soukromí majitelé 1384000 hektarů (58,4 %) lesa.

V době okupace Československé republiky Němci začal naprosto zásadní proces vlastnických změn, který pokračoval po únoru 1948 a skončil až v 60. letech zestátněním 95,8 procenta lesů.

Rok 1989 nastartoval opět výrazné změny ve vlastnictví lesů. Na základě přijatých zákonů č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, a č. 172/1991 Sb., o navrácení majetku obcím, a jejich dalších novelizací, započal restituční proces, kterým byly částečně zmírněny některé majetkové křivdy způsobené komunistickým režimem. V roce 2005 byly tedy jednotlivé vlastnické kategorie lesů rozděleny takto: stát 59,8 procenta, soukromí vlastníci 23,2 procenta, obce 15,5 procenta, lesní družstva 1 %, kraje 0,2 procenta a veřejné vysoké školy 0,3 procenta. Zbývalo navrátit ještě asi 160 tisíc hektarů lesů, na něž byly vzneseny restituční nároky a cca 170 tisíc hektarů církvím.

Z výše uvedeného vyplývá, že stát v samotném jeho počátku vlastnil naprosté minimum lesních pozemků. Většina lesů byla na stát převedena nedobrovolně. Počínání státu se tedy dá označit i jako loupež. Bylo dokonce uplatněno násilí – odsun za hranice státu i fyzická likvidace.

Téměř veškeré současné mýtní porosty byly založeny soukromým sektorem.

 O tvrzení, že v případě navrácení majetku církvím, se jedná o největší „tunel” v dějinách samostatné České republiky lze tedy s úspěchem pochybovat.

 Za posledních dvdacet let žijeme v tržním hospodářství a stát vlastní a užívá cca 60 % veškerých lesních pozemků a porostů na území České republiky. Jak asi takový trh v lesním hospodářství funguje? Stát jako dominantní vlastník diktuje trhu své podmínky i ceny. Není tedy možné nalézt skutečnou cenu dřeva ani skutečnou cenu prací v lese.

 (Co se týká majetkové struktury, tak v okolních zemích ani v severských státech ni cpodobného nenajdeme: Švédsko – stát vlastní 19% veškeré lesní půdy, Finsko – 23%, Rakousko – 17%, Německo – 18%, Francie – 10%, Belgie – 10% ...)

 Tuto, v tržním prostředí abnormální, situaci pouze kosmeticky upraví smysluplné navrácení církevního majetku a provedení arondací odloučených částí lesa do výměry 10 hektarů dle zákona č. 95/1999 Sb., o privatizaci státní půdy. Výměra státních lesů ovšem ani po těchto krocích neklesne pod 50% celkové výměry lesů ČR.

 Podle mého názoru by stát neměl vlastnit rozsáhlý majetek ani podnikat, ale pouze vytvářet podmínky pro podnikání. Měl by pouze vybírat daně a zajišťovat vymahatelnost práva. Stát by měl být chudý, bohatí mají být jeho občané.

 Jediným zásadním řešením problematiky monopolu státu na trhu v rámci lesního hospodářství je další privatizace lesů na výměru před rok 1939, minimálně však pod 1/3 celkové výměry lesů. Státu by měly být ponechány především lesy ochranné a lesy zvláštního určení.

 Privatizací by došlo k zajištěním tržního prostředí, k získání finančních prostředků na restituce církevního majetku a konečně k vyřešení problematiky velkých tendrů u LČR s. p.

 

Další aktuality:

Generální sekretář ČBK k odblokování majetku (31.5.2016 | )
Tomáš Holub k aktuálnímu politickému dění kolem círk. restitucí (25.5.2016 | )
Ad Hustopečská freska Smrt Panny Marie (29.4.2016 | )
Madona z Veveří se vrátila na Moravu (7.3.2016 | )
Třicet milionů na dům pro služby Centra pro rodinu a sociální péči (26.2.2016 | )
MŠ „Jabula“ bude sloužit dětem díky finanční náhradě za nevydaný církevní majetek (25.2.2016 | )
Obraz Madony z Veveří uvidí veřejnost v Brně již v březnu (24.2.2016 | )
Madona z Veveří - co ještě dělat? (22.2.2016 | )
Mgr. Martin Motyčka aktuálně ke kauze obrazu Madona z Veveří (19.2.2016 | )
JUDr. František Severin aktuálně ke kauze obrazu Madona z Veveří (19.2.2016 | )
Návštěvníci Diecézního muzea se těší na nový exponát (17.2.2016 | )
Není spor o Madonu z Veveří zbytečný? (17.2.2016 | )
Madona z Veveří - dovolání Národní galerie (8.2.2016 | )
Hustopečská freska „Smrt Panny Marie“ patří církvi (5.2.2016 | )
Ekonomické rady farností (29.1.2016 | )
Madonu z Veveří představí Diecézní muzeum (22.1.2016 | )
Spor o hustopečskou fresku (12.1.2016 | )
Bílkovy korouhve představí muzeum veřejnosti. (24.9.2015 | )
Soud dnes řešil kauzu obrazu Madony z Veveří (7.8.2015 | )
Tisková konference na Zelené hoře (23.3.2015 | )
Obraz Madona z Veveří (16.2.2015 | )
Kostel na Zelené hoře se vrací církvi (28.8.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Církvi se vrátí poutní areál na Zelené hoře (25.6.2014 | )
ČBK a SMO: restituce se netýkají legálně nabytého obec. majetku (27.5.2014 | ČBK a SMO)
F. Mikeš: Sliby chyby (11.4.2014 | František Mikeš)
Církevní majetek v českých zemích (1.4.2014 | )
Ke zprávě o poklesu zisku Lesů ČR (21.2.2014 | Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., generální sekretář České biskupské konference)
Katolická církev pokročila v projektu společného investování (7.2.2014 | František Jemelka)
Co jiného než kostely? (24.1.2014 | František Jemelka)
Bilance výzev za brněnskou diecézi (10.1.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Madona z Veveří (9.1.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Smysluplnost navrácení lesních pozemků a porostů církvím z pohledu snížení dominantního postavení státu na trhu v oblasti lesního hospodářství (6.12.2013 | Petr Janoušek)
Biskupství podalo dalších 33 výzev (20.11.2013 | Martina Jandlová)
Biskupství brněnské žádá o restituční majetky (14.11.2013 | Martina Jandlová)
Problematika majetkového vyrovnání s církvemi (27.9.2013 | Ing. Pavla Andělová)
Seznam podaných výzev (6.8.2013 | Martina Jandlová)
Biskupství podalo výzvu o vydání poutního kostela na Zelené hoře (27.6.2013 | Martina Jandlová)
Ústavní soud posoudil návrh na zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi (10.6.2013 | František Severin)
P. Josef Koláček: Kolik? (4.6.2013 | P. Josef Koláček, SI 16.8.2012)
Restituce, restituce... (15.5.2013 | kardinál Miloslav Vlk)
Restituční pracoviště shromažďuje podklady (9.5.2013 | Jana Pokorná)
Archiváři pátrají ve spisech (6.5.2013 | Marie Plevová)
Také Diecézní konzervátorské centrum čeká mravenčí práce (3.5.2013 | Ľudmila Dufková)
Prohlášení českých a moravských biskupů (24.4.2013 | Čeští a moravští biskupové)
Kde najít informace o restitucích a majetkovém narovnání? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Kdo je zodpovědný za další nakládání s majetkem církve? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Jaký je majetek brněnské diecéze? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Pastýřský list biskupů k majetkovému narovnání (4.3.2013 | Čeští a moravští biskupové)
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality