Biskupství brněnské

Jak dále ? (po majetkovém narovnání státu a církve)

Madona z Veveří - dovolání Národní galerie

Ilustrace
8.2.2016

Brněnské biskupství často dostává otázky podobné této: „Co se týče Madony z Veveří, ráda bych znala reakci biskupství na fakt, že se Národní galerie ještě pokouší o dovolání. A zda to může ještě nějak zkomplikovat předání obrazu…“

V první řadě je třeba znovu zdůraznit, že Biskupství brněnské není účastníkem sporu o obraz Madony z Veveří. Účastníkem sporu (a pravomocným rozsudkem soudu potvrzeným výlučným vlastníkem obrazu Madony) je Římskokatolická farnost Veverská Bítýška.  V návaznosti na tento dotaz jsme proto požádali o vyjádření právního zástupce uvedené farnosti JUDr. Františka Severina, který poskytl toto stanovisko:

Možnost podat dovolání je legitimní mimořádný opravný prostředek, který samozřejmě občanský soudní řád připouští, a je často využíván. Jeho podání Národní galerie v Praze už ihned po vydání rozsudku odvolacího soudu signalizovala, tedy není pro nás překvapením. Národní galerie v Praze musí ovšem primárně osvědčit naplnění zákonných důvodů pro dovolání § 237 o.s.ř., tj. že „napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.“ Bez prokázání těchto zákonných podmínek bude dovolání bez dalšího odmítnuto a Nejvyšší soud ČR se jím nebude zabývat.

Dovolání musí být podáno prostřednictvím soudu prvoinstančního, tedy Obvodního soudu pro Prahu 1, soud nám stejnopis dovolání doručí, farnost Veverská Bítýška se k dovolání vyjádří, poté bude spis postoupen Nejvyššímu soudu ČR a tento rozhodne zpravidla bez ústního jednání a zpravidla v cca dvouleté lhůtě o tomto dovolání.


Podle našeho názoru však dosavadní rozsudky soudů obou stupňů jsou tak právně i věcně perfektní, vydané po velmi pečlivém dokazování a za respektování konstantní judikatury právě Nejvyššího soudu ČR, že neshledáváme ani procesněprávní ani hmotně právní důvod, aby do těchto rozsudků Nejvyšší soud zasáhl jejich zrušením a vrácením k novému projednání. Navíc v dovolacím řízení nelze už uplatnit nová skutková tvrzení a důkazní návrhy, které by nezazněly před dosavadními soudy, tedy i z tohoto pohledu je pravděpodobnost úspěchu v dovolacím řízení na straně Národní galerie v Praze minimální.

Pro úplnost nutno dodat, že po skončeném dovolacím řízení náš právní řád připouští i další institut - ústavní stížnost, kterou lze uplatnit u Ústavního soudu CŘ, pokud Národní galerie v Praze osvědčí, že v předcházejících řízeních byla porušena její práva na spravedlivý proces.

Významné ovšem je - a to se týká druhé části otázky - že ani dovolání k Nejvyššímu soudu ČR ani ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR nemají odkladný účinek, tedy nic nemění na právní moci a vykonatelnosti rozsudků Obvodního soudu pro Prahu 1 a Městského soudu v Praze, proto nadále platí, že Národní galerie v Praze má povinnost nejpozději do 19. února 2016 obraz Madony z Veveří vydat farnosti Veverská Bítýška a tedy podání dovolání nemůže předán obrazu zkomplikovat
.“

Pokud byste potřebovali tyto informace ještě doplnit, můžete se obrátit přímo na zástupce Římskokatolické farnosti Veverská Bítýška,  JUDr. Františka Severina. Tel.:  603 255 160, e-mail: severin@severin.cz.

 

Další aktuality:

Generální sekretář ČBK k odblokování majetku (31.5.2016 | )
Tomáš Holub k aktuálnímu politickému dění kolem círk. restitucí (25.5.2016 | )
Ad Hustopečská freska Smrt Panny Marie (29.4.2016 | )
Madona z Veveří se vrátila na Moravu (7.3.2016 | )
Třicet milionů na dům pro služby Centra pro rodinu a sociální péči (26.2.2016 | )
MŠ „Jabula“ bude sloužit dětem díky finanční náhradě za nevydaný církevní majetek (25.2.2016 | )
Obraz Madony z Veveří uvidí veřejnost v Brně již v březnu (24.2.2016 | )
Madona z Veveří - co ještě dělat? (22.2.2016 | )
Mgr. Martin Motyčka aktuálně ke kauze obrazu Madona z Veveří (19.2.2016 | )
JUDr. František Severin aktuálně ke kauze obrazu Madona z Veveří (19.2.2016 | )
Návštěvníci Diecézního muzea se těší na nový exponát (17.2.2016 | )
Není spor o Madonu z Veveří zbytečný? (17.2.2016 | )
Madona z Veveří - dovolání Národní galerie (8.2.2016 | )
Hustopečská freska „Smrt Panny Marie“ patří církvi (5.2.2016 | )
Ekonomické rady farností (29.1.2016 | )
Madonu z Veveří představí Diecézní muzeum (22.1.2016 | )
Spor o hustopečskou fresku (12.1.2016 | )
Bílkovy korouhve představí muzeum veřejnosti. (24.9.2015 | )
Soud dnes řešil kauzu obrazu Madony z Veveří (7.8.2015 | )
Tisková konference na Zelené hoře (23.3.2015 | )
Obraz Madona z Veveří (16.2.2015 | )
Kostel na Zelené hoře se vrací církvi (28.8.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Církvi se vrátí poutní areál na Zelené hoře (25.6.2014 | )
ČBK a SMO: restituce se netýkají legálně nabytého obec. majetku (27.5.2014 | ČBK a SMO)
F. Mikeš: Sliby chyby (11.4.2014 | František Mikeš)
Církevní majetek v českých zemích (1.4.2014 | )
Ke zprávě o poklesu zisku Lesů ČR (21.2.2014 | Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., generální sekretář České biskupské konference)
Katolická církev pokročila v projektu společného investování (7.2.2014 | František Jemelka)
Co jiného než kostely? (24.1.2014 | František Jemelka)
Bilance výzev za brněnskou diecézi (10.1.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Madona z Veveří (9.1.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Smysluplnost navrácení lesních pozemků a porostů církvím z pohledu snížení dominantního postavení státu na trhu v oblasti lesního hospodářství (6.12.2013 | Petr Janoušek)
Biskupství podalo dalších 33 výzev (20.11.2013 | Martina Jandlová)
Biskupství brněnské žádá o restituční majetky (14.11.2013 | Martina Jandlová)
Problematika majetkového vyrovnání s církvemi (27.9.2013 | Ing. Pavla Andělová)
Seznam podaných výzev (6.8.2013 | Martina Jandlová)
Biskupství podalo výzvu o vydání poutního kostela na Zelené hoře (27.6.2013 | Martina Jandlová)
Ústavní soud posoudil návrh na zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi (10.6.2013 | František Severin)
P. Josef Koláček: Kolik? (4.6.2013 | P. Josef Koláček, SI 16.8.2012)
Restituce, restituce... (15.5.2013 | kardinál Miloslav Vlk)
Restituční pracoviště shromažďuje podklady (9.5.2013 | Jana Pokorná)
Archiváři pátrají ve spisech (6.5.2013 | Marie Plevová)
Také Diecézní konzervátorské centrum čeká mravenčí práce (3.5.2013 | Ľudmila Dufková)
Prohlášení českých a moravských biskupů (24.4.2013 | Čeští a moravští biskupové)
Kde najít informace o restitucích a majetkovém narovnání? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Kdo je zodpovědný za další nakládání s majetkem církve? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Jaký je majetek brněnské diecéze? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Pastýřský list biskupů k majetkovému narovnání (4.3.2013 | Čeští a moravští biskupové)
Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality