Biskupství brněnské

Jak dále ? (po majetkovém narovnání státu a církve)

Spor o hustopečskou fresku

Ilustrace
12.1.2016

Před Městským soudem v Brně probíhá v souvislosti s restitucí movitých věcí projednání žaloby Římskokatolické farnosti proti Moravské galerii v Brně o vydání fresky Smrt Panny Marie.

Tato freska byla součástí gotického kostela sv. Václava z počátku 16. století. Komunisté z Okresního národního výboru v Břeclavi ve snaze postihnout tradiční centrum náboženské oblasti úmyslně narušili statiku kostelní věže vojenským cvičením, kdy dvacítka tanků nepřetržitě dlouhé hodiny jezdila kolem gotického chrámu, až věž při příležitosti výročí Vítězného února v noci 25. února 1961 spadla a poškodila chrámovou loď.

Sakristie a presbytář kostela, tvořící nejvýznamnější památku tzv. jagellonské gotiky na Moravě, srovnatelnou s Vladislavským sálem Pražského Hradu a Chrámem sv. Barbory v Kutné Hoře, však zůstala nepoškozena a Státní ústav památkové péče, Ministerstvo školství a kultury, významné osobnosti jako V.V.Štech, spolu s podpisovou akcí více než poloviny tehdejších obyvatel Hustopečí se snažili o jejich záchranu. ONV Břeclav však rozhodl o demolici a o použití zbytků kostela k výstavbě silnice. Zachoval se písemný pokyn předsedy Okresního národního výboru Břeclav soudruha Horčičky z 05.04.1961 ministerstvu školství „Hustopeče svým složením jsou středem vysoce religiosního okruhu obyvatel a dle názoru byra OV KSČ i rady ONV je předpoklad, že pokud budou v tomto místě stát poslední zbytky kostela, do té doby bude vytvářen tlak na jeho celou obnovu v původním stavu. Na dotvrzení tohoto důvodu podotýkáme, že v současné době se projevují ohlasy mezi katolickým obyvatelstvem na uspořádání sbírek na obnovu kostela… Kostel má sloužit k udržování starých předsudků.“ Cennou fresku Smrt Panny Marie z roku 1507 se podařilo zachránit sejmutím ze zdi kostela a přenesením na nový podklad.

Dalších 30 let pak stát nedovolil v Hustopečích výstavbu nového kostela. Až počátkem 90tých let byl vystavěn na místě zbořeného chrámu nový kostel a od té doby usilovala farnost o vrácení maximálního množství prvků z původního kostela včetně fresky. Stát však fresku odmítal vydat a v novém kostele je tak umístěna pouze její kopie. Právní podklad pro současnou žalobu vytvořil až zákon o majetkovém vyrovnání z roku 2012. Stát, resp. ředitelství Moravské galerie v Brně však odmítá originál fresky církvi nadále vydat s osobitou právní konstrukcí, dle které stát úmyslnou demolicí původního kostela a odnětím fresky do svého držení přes opakovaný výslovný nesouhlas farnosti, takto v roce 1962 nabyl k fresce vlastnického práva a freska tak nemá tzv. funkční souvislost s kostelem nově vybudovaným v devadesátých letech, proto ji Moravská galerie v Brně nevydává. Další jednání soudu se uskuteční 6. února 2016, kdy by měl být vydán rozsudek.

Zpracoval JUDr. František Severin
 

 

Další aktuality:

Generální sekretář ČBK k odblokování majetku (31.5.2016 | )
Tomáš Holub k aktuálnímu politickému dění kolem círk. restitucí (25.5.2016 | )
Ad Hustopečská freska Smrt Panny Marie (29.4.2016 | )
Madona z Veveří se vrátila na Moravu (7.3.2016 | )
Třicet milionů na dům pro služby Centra pro rodinu a sociální péči (26.2.2016 | )
MŠ „Jabula“ bude sloužit dětem díky finanční náhradě za nevydaný církevní majetek (25.2.2016 | )
Obraz Madony z Veveří uvidí veřejnost v Brně již v březnu (24.2.2016 | )
Madona z Veveří - co ještě dělat? (22.2.2016 | )
Mgr. Martin Motyčka aktuálně ke kauze obrazu Madona z Veveří (19.2.2016 | )
JUDr. František Severin aktuálně ke kauze obrazu Madona z Veveří (19.2.2016 | )
Návštěvníci Diecézního muzea se těší na nový exponát (17.2.2016 | )
Není spor o Madonu z Veveří zbytečný? (17.2.2016 | )
Madona z Veveří - dovolání Národní galerie (8.2.2016 | )
Hustopečská freska „Smrt Panny Marie“ patří církvi (5.2.2016 | )
Ekonomické rady farností (29.1.2016 | )
Madonu z Veveří představí Diecézní muzeum (22.1.2016 | )
Spor o hustopečskou fresku (12.1.2016 | )
Bílkovy korouhve představí muzeum veřejnosti. (24.9.2015 | )
Soud dnes řešil kauzu obrazu Madony z Veveří (7.8.2015 | )
Tisková konference na Zelené hoře (23.3.2015 | )
Obraz Madona z Veveří (16.2.2015 | )
Kostel na Zelené hoře se vrací církvi (28.8.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Církvi se vrátí poutní areál na Zelené hoře (25.6.2014 | )
ČBK a SMO: restituce se netýkají legálně nabytého obec. majetku (27.5.2014 | ČBK a SMO)
F. Mikeš: Sliby chyby (11.4.2014 | František Mikeš)
Církevní majetek v českých zemích (1.4.2014 | )
Ke zprávě o poklesu zisku Lesů ČR (21.2.2014 | Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., generální sekretář České biskupské konference)
Katolická církev pokročila v projektu společného investování (7.2.2014 | František Jemelka)
Co jiného než kostely? (24.1.2014 | František Jemelka)
Bilance výzev za brněnskou diecézi (10.1.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Madona z Veveří (9.1.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Smysluplnost navrácení lesních pozemků a porostů církvím z pohledu snížení dominantního postavení státu na trhu v oblasti lesního hospodářství (6.12.2013 | Petr Janoušek)
Biskupství podalo dalších 33 výzev (20.11.2013 | Martina Jandlová)
Biskupství brněnské žádá o restituční majetky (14.11.2013 | Martina Jandlová)
Problematika majetkového vyrovnání s církvemi (27.9.2013 | Ing. Pavla Andělová)
Seznam podaných výzev (6.8.2013 | Martina Jandlová)
Biskupství podalo výzvu o vydání poutního kostela na Zelené hoře (27.6.2013 | Martina Jandlová)
Ústavní soud posoudil návrh na zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi (10.6.2013 | František Severin)
P. Josef Koláček: Kolik? (4.6.2013 | P. Josef Koláček, SI 16.8.2012)
Restituce, restituce... (15.5.2013 | kardinál Miloslav Vlk)
Restituční pracoviště shromažďuje podklady (9.5.2013 | Jana Pokorná)
Archiváři pátrají ve spisech (6.5.2013 | Marie Plevová)
Také Diecézní konzervátorské centrum čeká mravenčí práce (3.5.2013 | Ľudmila Dufková)
Prohlášení českých a moravských biskupů (24.4.2013 | Čeští a moravští biskupové)
Kde najít informace o restitucích a majetkovém narovnání? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Kdo je zodpovědný za další nakládání s majetkem církve? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Jaký je majetek brněnské diecéze? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Pastýřský list biskupů k majetkovému narovnání (4.3.2013 | Čeští a moravští biskupové)
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality