Biskupství brněnské

Synoda

Ilustrace
18.8.2023
Dokument k říjnové Synodě o synodalitě je k dispozici v češtině

Podkladový dokument k práci generálního shromáždění Synody o synodalitě, které proběhne v říjnu tohoto roku v Římě, je k dispozici nyní i v českém jazyce.

Ilustrace
13.7.2023
Vatikán oznámil účastníky světového shromáždění synody o synodalitě

Světová synoda biskupů o synodalitě bude v říjnu v Římě diskutovat o novém způsobu společného života v katolické církvi. Vatikán tento pátek oznámil seznam jejích účastníků: bude mezi nimi více žen a laiků než u předchozích synod;

Ilustrace
26.6.2023
Synoda o synodalitě: Odpovědi na otázky

Dne 20. června byl vydán nový dokument, v němž jsou nastíněny klíčové otázky pro nadcházející 16. generální shromáždění biskupské synody, známé spíše jako Synoda o synodalitě. Zde jsou odpovědi na otázky, co je Synoda o synodalitě.

Ilustrace
23.6.2023
Bylo zveřejněno Instrumentum laboris ke generálnímu shromáždění synody

V úterý 20. června, byl zveřejněn podkladový dokument k práci generálního shromáždění Synody o synodalitě, které proběhne v říjnu tohoto roku v Římě.

Ilustrace
8.6.2023
Rozhovor s generálním sekretářem Synody o synodalitě

Kardinál Mario Grech, generální sekretář Synody o synodalitě, říká, že probíhající proces v církvi riskuje, že přijde o okamžik milosti, pokud se zaměří na polarizující témata ve společnosti, jako jsou manželství osob stejného pohlaví, potraty či svěcení žen.

Ilustrace
17.5.2023
Návrh pracovního dokumentu pro synodu o synodalitě schválen

Ve dnech 10.–11. května se v Římě sešla 15. řádná rada generálního sekretariátu synody, aby projednala Instrumentum laboris: pracovní dokument pro účastníky prvního zasedání 16. řádného generálního shromáždění biskupské synody, které se uskuteční 4.–29. října 2023.

Ilustrace
14.2.2023
Kontinentální shromáždění synody: Závěrečná poznámka biskupů

Skončila druhá fáze Evropského synodálního setkání, kterého se ve dnech 10.-11. února v Praze účastnili již jen předsedové evropských biskupských konferencí. Přinášíme plné znění závěrečného dokumentu této části.

Ilustrace
10.2.2023
Čeští delegáti na evropském synodálním setkání: „Synodalita se týká všech pokřtěných“

V úterý odpoledne na evropském synodálním setkání v Praze promluvili zástupci poslední třetiny biskupských konferencí v abecedě. Začínali čeští delegáti – Hana Pohořalá a P. Josef Mikulášek.

Ilustrace
10.2.2023
Skončila první část Evropského synodálního setkání

První část Evropského synodálního setkání, které se koná v Praze od 5. do 12. února, skončila. Jednalo se o čtyři dny intenzivních prací, ale také společných mší svatých a modliteb, ve kterých účastníci pamatovali na Ukrajinu, na oběti zemětřesení v Turecku a Sýrii či na jednotu křesťanů.

Ilustrace
9.2.2023
Homilie pražského arcibiskupa Jana Graubnera při zahájení Evropského synodálního setkání

Přinášíme homilii pražského arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, kterou pronesl u příležitosti zahajovací mše svaté Evropského synodálního setkání v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Strahově 5. února 2023.

Ilustrace
8.2.2023
Úterý na pražském synodálním setkání: „Jsou naše farnosti živými komunitami?“

Jaká napětí a jaké otázky vyvstávají v našich zemích v průběhu synodálního procesu? To jsou dvě otázky, které probírají v druhém jednacím dni 7. února delegáti Kontinentálního synodálního setkání v Praze.

Ilustrace
1.12.2022
Synoda o synodální církvi: dialog, naslouchání a rozlišování pokračuje

V pondělí a v úterý se v Římě setkávají vedoucí představitelé kontinentální fáze synody o synodální církvi, kteří mají možnost hovořit přímo s jejím sekretariátem, který tento proces řídí.

Ilustrace
30.11.2022
P. Šikula: Víc hlav víc ví

Diecézní koordinátor pro synodu P. ThLic. Petr Šikula přibližuje atmosféru diecézního synodálního setkání, které se uskutečnilo v listopadu v Brně.

Ilustrace
26.11.2022
Dokument Spiritualita synodality

Komise pro spiritualitu přináší dokument "Spiritualita synodality", který představuje několik základních aspektů a podkladů pro hlubší poznání a rozvoj spirituality synodality a synodálního procesu.

Ilustrace
19.11.2022
Diecézní synodální setkání

V sobotu 19. listopadu 2022 se bude v Brně konat Diecézní synodální setkání koordinátorů farních skupinek a těch, kdo jsou aktivně zapojeni do synodálního procesu v brněnské diecézi.

Ilustrace
23.10.2022
Papež: Zasedání synody o synodalitě budou dvě

Na závěr nedělní polední modlitby Anděl Páně 16. října papež František oznámil, že plody synodální cesty jsou četné, a proto je třeba, aby dozrály. Z toho důvodu rozhodl uspořádat dvě zasedání řádného generálního shromáždění biskupské synody a to: v říjnu 2023 a v říjnu 2024.

Ilustrace
13.10.2022
Sekretariát synody vydal poselství k výročí Druhého vatikánského koncilu

Po šedesáti letech od zahájení Druhého vatikánského koncilu generální sekretariát synody uvádí, že toto výročí je pro synodu a církev okamžikem "zvláštní milosti."

Ilustrace
7.10.2022
Synodální proces postoupil do další fáze

Pracovní dokument pro kontinentální fázi synodálního procesu katolické církve je hotový. Jak včera oznámil vatikánský sekretariát synody, dokument nyní schválila příslušná rada a byl předán papeži. Má sloužit jako vodítko pro další postup na celosvětové úrovni synodálního procesu.

Ilustrace
31.8.2022
Začíná druhá fáze synody

Začíná druhá fáze synody: "Nikdo by se v církvi neměl cítit vyloučený nebo nevyslyšený"

Ilustrace
31.8.2022
Hollerich: Nejsou žádné národní církve, jdeme společně a pomáháme trpícím

Lucemburský kardinál, generální zpravodaj synody o synodalitě, vysvětluje, jak se proces iniciovaný papežem prolíná s kontextem války: "Sensilibizoval lidi, aby žili vtělené křesťanství, zejména v pomoci uprchlíkům."

Ilustrace
31.8.2022
Kardinál Grech Synodalita, téma pro reformu kurie

Generální sekretář biskupské synody kardinál Mario Grech v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas říká, že synodalita je jádrem reformy římské kurie, a dělí se o své úvahy o druhé, kontinentální fázi synodálního procesu.

Ilustrace
29.8.2022
Text národní syntézy Synody o synodalitě

Na Velehradě se 6. července 2022 uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze synodálního procesu Synody o synodalitě: Společenství, spoluúčast, poslání.

Ilustrace
3.8.2022
Souhrn české synody pro ty, kdo nemají moc času číst

Národní syntéza shrnuje výstupy vzešlé z analýzy jednotlivých diecézních syntéz, reflexe ze strany biskupů a rozlišování na Národním synodálním setkání.

Ilustrace
30.7.2022
Povzbuzení a výzva k pokračování synodálního procesu

Přinášíme výzvu českých a moravských biskupů k pokračování synodálního procesu.

Ilustrace
17.7.2022
Homilie biskupa Pavla Konzbula na Velehradě

Na Velehradě se 6. července 2022 za účasti českých a moravských biskupů, členů národního synodálního týmu, diecézních koordinátorů, zástupců z diecézí a exarchátu a dalších významných hostů uskutečnilo Národní synodální setkání,

Ilustrace
1.7.2022
Diecézní synodální tým povede Petr Šikula

Diecézním koordinátorem pro synodální konzultaci XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“ se od 1. července 2022 stává R.D. ThLic. Petr Šikula.

Ilustrace
20.6.2022
Výstupy ze synodálního procesu v brněnské diecézi

Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul, diecézní koordinátor pro synodální konzultaci XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody, představil souhrn výstupů za brněnskou diecézi dne 7. května 2022 v katedrále na Petrově

Ilustrace
18.4.2022
Synodální cesta ve farnostech brněnské diecéze

O průběhu synodální cesty ve farnostech brněnské diecéze aktuálně informuje biskup Pavel Konzbul: „Na Popeleční středu 2. března 2022 byla v naší diecézi ukončena farní etapa synodální cesty.

Ilustrace
6.4.2022
Synodální proces v brněnské diecézi aktuálně

Biskup Pavel Konzbul, diecézní koordinátor pro synodální konzultaci XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody „Z a synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“, zveřejnil k 31. březnu 2022 aktuální údaje z brněnské diecéze.

Ilustrace
27.3.2022
Synoda, dopis kněžím: Ať je církev pohostinným domovem

Generální sekretář biskupské synody a prefekt Kongregace pro klérus píší všem kněžím světa a vyzývají je, aby neohroženě pokračovali na cestě naslouchání Božímu lidu, zakořeněni ve Slově a překonávali riziko sebereference, nehybnosti a intelektualismu.

Ilustrace
12.2.2022
Pozdrav apoštolského nuncia v Německu Nikoly Eteroviće delegátům Synodální cesty v Německu

Přinášíme vám pozdrav apoštolského nuncia v Německu a bývalého generálního sekretáře Biskupské synody, arcibiskupa Nikoly Eteroviće, delegátům Synodální cesty v Německu.

Ilustrace
25.1.2022
Synoda - nejde o shromažďování názorů, ale o živé setkání lidí

Probíhající Synodu někdo přivítal s nadějí a radostí, někdo se skeptickou nedůvěrou. Zeptali jsme se proto P. Prokopa Brože, člena Národního synodálního týmu, na otázky, které mohou lidi v souvislosti se Synodou napadat.

Ilustrace
15.11.2021
Podpůrné materiály pro synodální proces v diecézích

V příloze nabízíme materiály, které jsou určeny pro konkrétní aplikaci v diecézích, potažmo farnostech.

Ilustrace
4.11.2021
Generální sekretariát synody prodloužil první fázi synodálního procesu

Generální sekretariát biskupské synody dnes v tiskovém prohlášení oznámil, že prodlužuje první fázi synodálního procesu, věnovanou naslouchání a rozlišování v místních církvích, až do 15. srpna příštího roku.

Ilustrace
27.10.2021
P. Roman Czudek o synodě

Přinášíme vám krátké video jednoho ze členů národního synodálního týmu, P. Romana Czudka k synodě 2021-2023.

Ilustrace
22.10.2021
Biskup Pavel Konzbul: Cesta se stává cílem

Přinášíme slova otce biskupa Pavla Konzbula, která pronesl při bohoslužbě na zahájení synodálního procesu v brněnské diecézi v katedrále sv. Petra a Pavla v neděli 17. října 2021.

Ilustrace
18.10.2021
Oficiální logo synody v češtině

Oficiální logo synody i v češtině je možné najít ZDE

Ilustrace
18.10.2021
Kardinál Schönborn: Co nám chce Bůh sdělit skrze člověka

Papež zvolil novou formu biskupské synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka, skrze lidské utrpení. Upozorňuje na to kardinál Christoph Schönborn, který byl v Římě jako delegát rakouské církve na zahájení synodálního procesu.

Ilustrace
17.10.2021
Biskup Cikrle zahájí diecézní fázi synody o synodalitě

Ve dnech 9. a 10. října 2021 zahájil v Římě papež František celosvětový třífázový synodální proces, který má být zakončen ve Vatikánu v roce 2023. Diecézní fázi synody zahájení při pontifikální bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově diecézní biskup Vojtěch Cikrle v neděli 17. října 2021 v 16.00 hodin.

Ilustrace
17.10.2021
Národní synodální tým a hlavní témata Synody 2021-2023

Již zítra ve Vatikánu zahájí papež František dvouletý celosvětový synodální proces. Biskupové Čech, Moravy a Slezska schválili členy národního synodálního týmu pro diecézní fázi, která začíná 17. října. Zveřejňujeme také 10 hlavních tématických okruhů synodálního procesu, které vyjadřují různé odstíny „žité synodality“.

Ilustrace
15.10.2021
Synoda 2021 - 2023 krok za krokem

Co je to synodální proces? Týká se mě osobně? Jak bude tento proces probíhat a jak bude realizován? Jaký bude mít dopad? Odpovědi naleznete v článku a infoletáčku, který připravila Česká biskupská konference.

Ilustrace
12.10.2021
Diecézní synodální tým

Diecézním koordinátorem pro synodální konzultaci XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“ jmenoval diecézní biskup Mons. Vojtěch Cikrle svého pomocného biskupa Mons. Pavla Konzbula.

Ilustrace
12.10.2021
Světová synoda začíná

O víkendu 9.–10. října 2021 zahájil papež František dvouletý celosvětový synodální proces (doslova „společnou cestu“ laiků, duchovních a papeže). Do Vatikánu míří zástupkyně české církve a tento týden byli biskupy schváleni členové národního synodálního týmu pro diecézní fázi, která začne 17. října.

Ilustrace
12.10.2021
Národní synodální tým a hlavní témata Synody 2021-2023

Již zítra ve Vatikánu zahájí papež František dvouletý celosvětový synodální proces. Biskupové Čech, Moravy a Slezska schválili členy národního synodálního týmu pro diecézní fázi, která začíná 17. října. Zveřejňujeme také 10 hlavních tématických okruhů synodálního procesu, které vyjadřují různé odstíny „žité synodality“.

Ilustrace
11.10.2021
Papež: Synoda znamená jít společně po stejné cestě

Přinášíme plné znění homilie papeže Františka při zahajovací mši svaté synody z 10. října 2021 z baziliky sv. Petra ve Vatikánu.

Ilustrace
11.10.2021
Téma „synoda“ na jednom místě

Informace a materiály týkající se synodálního procesu obecně i konkrétně v brněnské diecézi, budou pro zájemce zveřejňovány na webu Biskupství brněnského pod tématem „synoda“. Na webu Tiskového střediska ČBK je možné články o synodě najít zde.

Ilustrace
11.10.2021
Papež: Kéž se synoda stane časem obývaným Duchem svatým

Synoda není parlement, synoda není průzkumem veřejného mínění, synoda je eklesiální událostí, jejímž protagonistou je Duch Svatý. Není-li Ducha, není synody.

Ilustrace
10.10.2021
Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu

Diecézní biskupové Čech, Moravy a Slezska se dnes setkali se členy národního synodálního týmu, aby společně debatovali o dokumentech i fázích synodálního procesu "Za církev synodální", který bude zahájen již tento víkend ve Vatikánu a následně 17. října v jednotlivých diecézích.

Ilustrace
10.10.2021
Modlitba za průběh synody

Modleme se za průběh synody o synodalitě, kterou papež František zahájí ve dnech 9. a 10. října tohoto roku v Římě.

Ilustrace
9.10.2021
Synoda naslouchá věřícím. Přípravný dokument pro konzultační fázi synodálního procesu

Generální sekretariát biskupské synody vydal a Vademecum, které mají být vodítkem pro synodu o synodalitě, která bude zahájena 9. - 10. října v Římě

Ilustrace
6.10.2021
Zahájení synody o synodalitě

Milé sestry, milí bratři,
jak už víte, ve dnech 9. a 10. října tohoto roku bude v Římě papežem Františkem zahájen celosvětový třífázový synodální proces, který má být zakončen ve Vatikánu v roce 2023.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality