Biskupství brněnské

Synoda

20.6.2022Výstupy ze synodálního procesu v brněnské diecézi

6.4.2022Synodální proces v brněnské diecézi aktuálně

1.7.2022Diecézní synodální tým povede Petr Šikula

18.4.2022Synodální cesta ve farnostech brněnské diecéze

27.3.2022Synoda, dopis kněžím: Ať je církev pohostinným domovem

12.2.2022Pozdrav apoštolského nuncia v Německu Nikoly Eteroviće delegátům Synodální cesty v Německu

25.1.2022Synoda - nejde o shromažďování názorů, ale o živé setkání lidí

15.11.2021Podpůrné materiály pro synodální proces v diecézích

4.11.2021Generální sekretariát synody prodloužil první fázi synodálního procesu

27.10.2021P. Roman Czudek o synodě

22.10.2021Biskup Pavel Konzbul: Cesta se stává cílem

18.10.2021Oficiální logo synody v češtině

18.10.2021Kardinál Schönborn: Co nám chce Bůh sdělit skrze člověka

17.10.2021Biskup Cikrle zahájí diecézní fázi synody o synodalitě

17.10.2021Národní synodální tým a hlavní témata Synody 2021-2023

15.10.2021Synoda 2021 - 2023 krok za krokem

12.10.2021Diecézní synodální tým

12.10.2021Světová synoda začíná

12.10.2021Národní synodální tým a hlavní témata Synody 2021-2023

11.10.2021Papež: Synoda znamená jít společně po stejné cestě

11.10.2021Téma „synoda“ na jednom místě

11.10.2021Papež: Kéž se synoda stane časem obývaným Duchem svatým

10.10.2021Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu

10.10.2021Modlitba za průběh synody

9.10.2021Synoda naslouchá věřícím. Přípravný dokument pro konzultační fázi synodálního procesu

6.10.2021Zahájení synody o synodalitě