Biskupství brněnské

Synoda

18.8.2023Dokument k říjnové Synodě o synodalitě je k dispozici v češtině

13.7.2023Vatikán oznámil účastníky světového shromáždění synody o synodalitě

26.6.2023Synoda o synodalitě: Odpovědi na otázky

23.6.2023Bylo zveřejněno Instrumentum laboris ke generálnímu shromáždění synody

8.6.2023Rozhovor s generálním sekretářem Synody o synodalitě

17.5.2023Návrh pracovního dokumentu pro synodu o synodalitě schválen

14.2.2023Kontinentální shromáždění synody: Závěrečná poznámka biskupů

10.2.2023Čeští delegáti na evropském synodálním setkání: „Synodalita se týká všech pokřtěných“

10.2.2023Skončila první část Evropského synodálního setkání

9.2.2023Homilie pražského arcibiskupa Jana Graubnera při zahájení Evropského synodálního setkání

8.2.2023Úterý na pražském synodálním setkání: „Jsou naše farnosti živými komunitami?“

1.12.2022Synoda o synodální církvi: dialog, naslouchání a rozlišování pokračuje

30.11.2022P. Šikula: Víc hlav víc ví

26.11.2022Dokument Spiritualita synodality

19.11.2022Diecézní synodální setkání

23.10.2022Papež: Zasedání synody o synodalitě budou dvě

13.10.2022Sekretariát synody vydal poselství k výročí Druhého vatikánského koncilu

7.10.2022Synodální proces postoupil do další fáze

31.8.2022Začíná druhá fáze synody

31.8.2022Hollerich: Nejsou žádné národní církve, jdeme společně a pomáháme trpícím

31.8.2022Kardinál Grech Synodalita, téma pro reformu kurie

29.8.2022Text národní syntézy Synody o synodalitě

3.8.2022Souhrn české synody pro ty, kdo nemají moc času číst

30.7.2022Povzbuzení a výzva k pokračování synodálního procesu

17.7.2022Homilie biskupa Pavla Konzbula na Velehradě

1.7.2022Diecézní synodální tým povede Petr Šikula

20.6.2022Výstupy ze synodálního procesu v brněnské diecézi

18.4.2022Synodální cesta ve farnostech brněnské diecéze

6.4.2022Synodální proces v brněnské diecézi aktuálně

27.3.2022Synoda, dopis kněžím: Ať je církev pohostinným domovem

12.2.2022Pozdrav apoštolského nuncia v Německu Nikoly Eteroviće delegátům Synodální cesty v Německu

25.1.2022Synoda - nejde o shromažďování názorů, ale o živé setkání lidí

15.11.2021Podpůrné materiály pro synodální proces v diecézích

4.11.2021Generální sekretariát synody prodloužil první fázi synodálního procesu

27.10.2021P. Roman Czudek o synodě

22.10.2021Biskup Pavel Konzbul: Cesta se stává cílem

18.10.2021Oficiální logo synody v češtině

18.10.2021Kardinál Schönborn: Co nám chce Bůh sdělit skrze člověka

17.10.2021Biskup Cikrle zahájí diecézní fázi synody o synodalitě

17.10.2021Národní synodální tým a hlavní témata Synody 2021-2023

15.10.2021Synoda 2021 - 2023 krok za krokem

12.10.2021Diecézní synodální tým

12.10.2021Světová synoda začíná

12.10.2021Národní synodální tým a hlavní témata Synody 2021-2023

11.10.2021Papež: Synoda znamená jít společně po stejné cestě

11.10.2021Téma „synoda“ na jednom místě

11.10.2021Papež: Kéž se synoda stane časem obývaným Duchem svatým

10.10.2021Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu

10.10.2021Modlitba za průběh synody

9.10.2021Synoda naslouchá věřícím. Přípravný dokument pro konzultační fázi synodálního procesu

6.10.2021Zahájení synody o synodalitě

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality