Biskupství brněnské

Nově přidáno

Ilustrace
24.12.2022 - 25.12.2022
Program papežských bohoslužeb na dobu vánoční

Vatikán zveřejnil přehled bohoslužeb, kterým bude Svatý otec František předsedat ve vánoční době a jejichž dějištěm bude s jedinou výjimkou vždy svatopetrská bazilika.

Ilustrace
24.12.2022 - 6.1.2023
Vánoce 2022 s brněnskými biskupy

V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově budou mít brněnští biskupové o Vánocích bohoslužby takto:

Ilustrace
8.12.2022
Fotogalerie z bohoslužby k 245. výročí založení Biskupství brněnského

V neděli 4. prosince 2022 byla v katedrále sv. Petra a Pavla slavena děkovná bohoslužba při příležitosti 245. výročí založení Biskupství brněnského. Hlavním celebrantem byl brněnský biskup Pavel Konzbul, kazatelem biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
8.12.2022
Farnost Brno-Křenová. Hodina modliteb za svět

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 bude v kostele v Brně v Křenové ulici „Hodina modliteb za svět“

Ilustrace
7.12.2022
SOŠ Sociální u Matky Boží Jihlava slaví 30 let od založení

Při příležitosti 30. výročí založení SOŠ Sociální u Matky Boží Jihlava bude brněnský biskup Pavel Konzbul slavit ve středu 7. prosince 2022 v 9.00 hodin děkovnou bohoslužbu v kapli školy.

Ilustrace
4.12.2022
Děkovná mše k 245. výročí založení biskupství

V neděli 4. prosince 2022 v 10.30 hodin bude v katedrále sv. Petra a Pavla slavena děkovná bohoslužba při příležitosti 245. výročí založení Biskupství brněnského.

Ilustrace
28.12.2022
Sbor brněnské mládeže oslaví 20. narozeniny

Ve středu 28. prosince 2022 v 19.00 hodin zazní v kostele svatých Janů v Brně (Minoritská 1) vánoční koncert Sboru brněnské mládeže (SBM).

Ilustrace
7.12.2022
Prosincové Žabovřeské rozmlouvání

Ve středu 7. prosince 2022 v 19.00 hodin se bude konat další díl Žabovřeského rozmlouvání v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně.

Ilustrace
1.12.2022
Synoda o synodální církvi: dialog, naslouchání a rozlišování pokračuje

V pondělí a v úterý se v Římě setkávají vedoucí představitelé kontinentální fáze synody o synodální církvi, kteří mají možnost hovořit přímo s jejím sekretariátem, který tento proces řídí.

Ilustrace
19.12.2022
Noční krizové centrum pro lidi bez domova

Diecézní charita Brno i letošní zimu otevře Noční krizové centrum. To bude v provozu od 1. prosince do 28. února. Jedná se o bezplatnou možnost přečkat noc v teple a bezpečí. Slouží lidem žijícím na ulici, kteří nemohou či nechtějí využít sociálních služeb, např. nocleháren.

Ilustrace
11.12.2022
Mons. Jan Mráz bude uveden do úřadu probošta pražské kapituly

Slavnostní nešpory s uvedením Mons. Jana Mráze do úřadu probošta Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském zazní v kapitulním kostele Všech svatých v neděli 11. prosince 2022 v 17.00 hodin.

Ilustrace
30.11.2022
P. Šikula: Víc hlav víc ví

Diecézní koordinátor pro synodu P. ThLic. Petr Šikula přibližuje atmosféru diecézního synodálního setkání, které se uskutečnilo v listopadu v Brně.

Ilustrace
29.11.2022
Aplikace Průvodce adventem 2022

Průvodce adventem je nyní možné využít také ve formě aplikace pro Android, iPad a iPhone. Aplikace je dostupná zdarma na Google PlayAppStore.

Ilustrace
24.12.2022
Půlnoční mše v České televizi v přímém přenosu z Brna

Přímý přenos půlnoční bohoslužby 24. prosince nabídne letos Česká televize z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově.

Ilustrace
31.12.2022
Silvestr 2022 na Petrově

Také v letošní poslední kalendářní den bude možné v katedrále sv. Petra a Pavla prožít bohoslužbu s poděkováním za uplynulý rok.

Ilustrace
25.12.2022 - 9.1.2023
Vánoční program 2022 v katedrále na Petrově

Přinášíme podrobný přehled adventních a vánočních duchovních i kulturních programů v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.
Program akcí ZDE

Ilustrace
25.12.2022
Rybova Vánoční mše zazní opět na Petrově

Posluchače, kteří si oblíbili Rybovu Českou mši vánoční "Hej, mistře" a umocňuje jejich slavnostní prožívání svátků narození našeho Spasitele, potěší skutečnost, že v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla si ji mohou poslechnout také letos o Vánocích.

Ilustrace
5.12.2022
Advent 2022 na Petrově

Přehled adventních duchovních a kulturních programů v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně ZDE.

 

Ilustrace
1.12.2022
Roráty 2022 na Petrově

Roráty připomínají očekávání spásy, uvedení do Boží blízkosti a ujištění o Boží věrnosti.

Ilustrace
27.11.2022
Dokument „Biblické zdroje synodality“

Biblická podskupina Komise pro spiritualitu přináší dokument „Biblické zdroje synodality“.

Ilustrace
26.11.2022
Dokument Spiritualita synodality

Komise pro spiritualitu přináší dokument "Spiritualita synodality", který představuje několik základních aspektů a podkladů pro hlubší poznání a rozvoj spirituality synodality a synodálního procesu.

Ilustrace
27.11.2022
Pozvání na roráty

„Roráty“ byly původně votivní mše svaté ke cti Panny Marie o sobotách adventní doby, rozšířené již od doby Karla IV., doprovázené nádhernými liturgickými zpěvy. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry).

Ilustrace
10.12.2022
Svatoambrožská mše v Lančově nejen pro včelaře

V sobotu 10. prosince 2022 v 11.00 hodin jsou nejen všichni včelaři a včelařky zváni na Svatoambrožskou mši do kostela sv. Máří Magdalény v Lančově.

Ilustrace
8.12.2022
Panna Maria - světlo ohlašující příchod Ježíše Krista

Pontifikální bohoslužbu v den slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu bude ve čtvrtek 8. prosince 2022 v 17.30 hodin slavit v katedrále sv. Petra a Pavla biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
11.12.2022
Betlémské světlo 2022

Plamének zapálený z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa. Do České republiky ho od roku 1990 z Rakouska dovážejí brněnští skauti.

Ilustrace
24.11.2022
Advent a Vánoce 2022 již na webu

Čas adventu, který začne poslední listopadovou neděli, nám dává možnost zamýšlet se nad podstatou smyslu života, položit si otázku, jaké hodnoty jsou ty pravé a důležité a naopak které se řadí k těm pomíjivým a postradatelným.

Ilustrace
11.11.2022
Knihovna biskupství nabízí rozsáhlý fond v angličtině

Knihovna Biskupství brněnského zařadila do svého knižního fondu další část nejnovějších anglických křesťanských knih. Jedná se tak o jedinečnou a cennou sbírku teologické literatury, čítající přes devět tisíc svazků.

Ilustrace
11.11.2022
Setkej se s Ježíšem v noci

Setkat se s Ježíšem v noci umožňuje „Nikodémova noc“. Ta odkazuje na novozákonní příběh farizeje Nikodéma, člena židovské rady, který přišel za Ježíšem tajně v noci. Nikodémova noc je další způsob jak hledat a nacházet cestu k Ježíši v dnešním uspěchaném světě.

Ilustrace
11.1.2023
Blahoslavená Restituta Kafková bude mít v Brně sochu

Jihomoravskou metropoli, rodiště řeholní sestry Marie Restituty Kafkové, ozdobí v Brně-Husovicích její socha, na kterou statutární město Brno vyhlašuje výtvarnou soutěž.

Ilustrace
19.11.2022
Diecézní synodální setkání

V sobotu 19. listopadu 2022 se bude v Brně konat Diecézní synodální setkání koordinátorů farních skupinek a těch, kdo jsou aktivně zapojeni do synodálního procesu v brněnské diecézi.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality