Biskupství brněnské

Nově přidáno

Ilustrace
3.7.2022 - 8.7.2022
První pastýřský list biskupa Pavla

V neděli 3. července 2022 se při bohoslužbách ve farnostech brněnské diecéze četl první pastýřský list nového sídelního biskupa Pavla Konzbula, ve kterém představil tři hlavní priority, které chce ve své službě naplňovat .

Ilustrace
10.7.2022
Letní Teologický seminář

Přijďte se osvěžit duchovně, teologicky a společensky na třetí ročník Letního teologického semináře. Koná se ve dnech 15. až 16. července 2022, přednášejícími letos budou P. Zdeněk Drštka a P. David Ambrož.

Ilustrace
30.6.2022 - 3.7.2022
Fotogalerie ze slavnosti na Petrově

Přinášíme fotogalerii ze slavnost sv: Petra a Pavla, při které se nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul ujal úřadu.

Ilustrace
29.6.2022 - 4.7.2022
Biskup Cikrle předal štafetový kolík

V závěru bohoslužby 29. června 2022 předal biskup Vojtěch Cikrle štafetový kolík, a to nejen obrazně, svému nástupci Pavlu Konzbulovi.

Ilustrace
29.6.2022 - 4.7.2022
Biskup Pavel Konzbul: Vidět, žít a vyznat

Biskupové od nás i ze zahraničí, zástupce apoštolské nunciatury, členové kapitul, rektoři seminářů a další osobnosti církevního života se sjeli do Brna, aby přivítali nově jmenovaného 14. diecézního biskupa brněnského Mons. Pavla Konzbula.

Ilustrace
29.6.2022 - 4.7.2022
Pavel Kafka novým generálním vikářem v Brně

Při slavnostní bohoslužbě v den diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 oznámil biskup Pavel Konzbul jména svých nejbližších spolupracovníků. Generálním vikářem brněnské diecéze jmenoval od 1. července 2022 R.D. Mgr. Pavla Kafku.

Ilustrace
29.6.2022 - 4.7.2022
Pavel Kafka: Spokojený farář, náš cíl!

Po Karlu Satoriovi, Jiřím Mikuláškovi, a biskupovi Pavlu Konzbulovi se R.D. Mgr. Pavel Kafka stává v porevoluční době čtvrtým generálním vikářem brněnské diecéze. Dva dny před nástupem do nové funkce jsme ho požádali o krátký rozhovor.

Ilustrace
29.6.2022 - 4.7.2022
Na Petrov přijde třetí Pavel

Po biskupovi Konzbulovi a generálním vikáři Kafkovi přijde na Petrov třetí Pavel. Biskupským vikářem pro pastoraci a vzdělávání se k 1. srpnu 2022 stane dosavadní velkomeziříčský farář a děkan R.D. Mgr. Pavel Šenkyřík.

Ilustrace
1.7.2022
Diecézní synodální tým povede Petr Šikula

Diecézním koordinátorem pro synodální konzultaci XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“ se od 1. července 2022 stává R.D. ThLic. Petr Šikula.

Ilustrace
29.6.2022
Přímé přenosy z Petrova 29. června 2022

Pontifikální bohoslužbu 29. června 2022 v 16.00 hodin, kde nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze, bude živě přenášet Televize Noe a Radio Proglas.

Ilustrace
5.7.2022
Pouť ke sv. Cyrilu a Metoději v Mikulčicích 2022

Pontifikální bohoslužba za účasti českých a moravských biskupů v den slavnosti slovanských věrozvěstů a patronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje, se bude konat 5. července 2022 v 16.30 hodin v Mikulčicích. Hlavním celebrantem a kazatelem bude biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
16.7.2022
Kněžská pouť v Kostelním Vydří 2022

Tradiční pouť kněží (nejen) brněnské diecéze se uskuteční v sobotu 16. července 2022 v 10.00 hodin v Kostelním Vydří. Hlavním celebrantem bude emeritní biskup Vojtěch Cikrle.

Ilustrace
27.8.2022
Diecézní pouť rodin letos poprvé v Předklášteří

Letošní pouť se koná 27. srpna 2022, poprvé v Předklášteří u Tišnova. Hlavním celebrantem bohoslužby v 10.15 hodin bude brněnský diecézní biskup Pavel Konzbul.

Ilustrace
10.7.2022
Biskup Konzbul zakončí Katolickou charismatickou konferenci 2022

Ve dnech 6. až 10. července 2022 proběhne v Brně další ročník Katolické charismatické konference. Bohoslužbu na závěr konference v neděli 10. července 2022 v 11.00 hodin bude v pavilonu F na brněnském výstavišti slavit nový brněnský diecézní biskup Pavel Konzbul.

Ilustrace
15.7.2022
Diecézní muzeum připomene kaligrafa Jiřího Šindlera

Ve středu 15. června 2022 zahájí Diecézní muzeum v Brně nově instalované sezónní výstavy, které bude možné zhlédnout v unikátních běžně veřejnosti nepřístupných prostorách brněnské katedrály až do 2. října tohoto roku.

Ilustrace
15.7.2022
Výstava Diecézního muzea připomene mikulovskou kapitulu

Ve středu 15. června 2022 zahájí Diecézní muzeum v Brně nově instalované sezónní výstavy, které bude možné zhlédnout v unikátních běžně veřejnosti nepřístupných prostorách brněnské katedrály až do 2. října tohoto roku.

Ilustrace
16.6.2022
Varhanní léto 2022 v katedrále na Petrově

Již po šesté se letos v Brně na Petrově uskuteční během letních týdnů varhanní festival na největších brněnských varhanách.

Ilustrace
1.8.2022
Exercicie Lectio Divina 2022

Od 9. do 17. srpna 2022 se budou konat ve Vranově u Brna exercicie Lectio Divina. Tato duchovní cvičení založená na četbě a meditaci Božího slova se konají v hlubokém mlčení s individuálním doprovázením, tedy každodenním duchovním rozhovorem.

Ilustrace
10.6.2022
Kostel sv. Ignáce v Jihlavě se probouzí k životu

Kostel sv. Ignáce z Loyoly na Masarykově náměstí v Jihlavě je už v těchto dnech obestavěn lešením, čekají první rozsáhlé opravy. Začíná několik let plánovaná rekonstrukce průčelí a střechy.

Ilustrace
31.8.2022
Kurz Samuel 2022

Tým pastorace povolání v brněnské diecézi připravil další ročník kurzu Samuel. Jedná se o jednoletý intenzivní kurz, který může napomoci k rozlišení a volbě povolání.

Ilustrace
20.6.2022
Výstupy ze synodálního procesu v brněnské diecézi

Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul, diecézní koordinátor pro synodální konzultaci XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody, představil souhrn výstupů za brněnskou diecézi dne 7. května 2022 v katedrále na Petrově