Biskupství brněnské

Kostely sv. Václava v brněnské diecézi

Ilustrace
28.9.2022

V brněnské diecézi je svatému Václavovi zasvěceno 57 farních a filiálních kostelů a kaplí. K významným kostelům zasvěceným sv. Václavovi patří například kostel v Hustopečích u Brna.

Kostel sv. Václava a sv. Anežky České v Hustopečích u Brna je v pořadí druhý kostel, jehož novostavba vyrostla v brněnské diecézi po roce 1990. Biskup Vojtěch Cikrle ho požehnal 25. září 1994. Třetí je novostavba kostela sv. Václava v Břeclavi (1995). Ten vyrostl na náměstí na místě původního barokního kostela z poloviny 18. století, který byl na konci 2. světové války zasažen bombou spojeneckých armád a zničen. Jak uvádějí webové stránky farnosti, již před tímto barokním kostelem zde stával kostel románský posléze přestavěný do gotického slohu, který později vyhořel.

K významným svatováclavským chrámům je možné dále uvést kostel v Dolních Bojanovicích, v Mikulově či Křižanově, rodišti sv. Zdislavy. V Brně je svatému Václavovi zasvěcený kostel v městské části Obřany.

Katalog patrocinií ZDE
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality