Biskupství brněnské

Rejstřík patrocinií – zasvěcení kostelů a kaplí

Uvedené údaje jsou bez záruky a připravujeme jejich aktualizaci dle přesných údajů z publikace Katalog brněnské diecéze, neproměnná část.
?
?hřbitovní
?kaple padlých
sv. 14 Pomocníků
sv. Alois
sv. Alžběta
andělé strážní
sv. Anežka Česká
sv. Anna
sv. Anna + Florián
sv. Antonín
sv. Antonín Paduánský
sv. Augustin
sv. Barbora
sv. Barnabáš
sv. Bartoloměj
bl. Bedřich
sv. Benedikt
sv. Benedikt a Scholastika
sv. Bernard z Clairvaux
Boží hrob
Boží milosrdenství a sv. Faustina
Boží Tělo
Božské Srdce Páně
sv. Cecílie
sv. Cyril
sv. Cyril a Metoděj
sv. Cyril a Metoděj + zemští patronové
čeští patronové
Dítě Ježíš
sv. Dominik
sv. Donát
sv. Dorota
Duch Svatý
sv. Filip a Jakub
sv. Filumena
sv. Florián
sv. Florián + Panna Maria
sv. František Serafínský
sv. František Xaverský
sv. František Xaverský + Nanebevzetí Panny Marie
sv. František z Assisi
sv. Gorazd
sv. Gotthard
sv. Gotthard + Nanebevzetí Panny Marie
sv. Havel
sv. Hippolyt
sv. Ignác
sv. Izidor
sv. Jáchym
sv. Jáchym a Anna
sv. Jakub
sv. Jakub Starší
sv. Jan
sv. Jan + Pavel
sv. Jan Křtitel
Jan Křtitel - narození
sv. Jan Křtitel - stětí
sv. Jan Křtitel + Jan Evangelista
sv. Jan Křtitel + Václav
sv. Jan Nepomucký
sv. Jeroným
sv. Jiljí
sv. Jiří
Jméno Ježíš
Jméno Panny Marie
sv. Josef
sv. Josef + Eliáš
bl. Juliána z Collalto
sv. Karel Boromejský
sv. Kateřina
sv. Kateřina + Panna Maria
sv. Kateřina Alexandrijská
sv. Kateřina Sienská
sv. Kateřina Sienská + Václav
sv. Klement
sv. Klement Maria Hofbauer
sv. Kliment
Kristus Král
sv. Kunhuta
sv. Ladislav
sv. Lambert
sv. Leopold
sv. Linhart
sv. Ludmila
sv. Lukáš
sv. Marek
bl. Marie Restituta
sv. Markéta
sv. Martin
sv. Martin + Cyril a Metoděj
sv. Maří Magdaléna
Matka Boží
Matka Boží na Veveří
sv. Matouš
sv. Medard
sv. Michael
sv. Michael archanděl
sv. Michal
sv. Mikuláš
sv. Mikuláš + Nejsvětější Trojice
sv. Monika + Augustin
Nalezení sv. Kříže
Nanebevstoupení Páně
Nanebevzetí Panny Marie
Nanebevzetí Panny Marie + Ondřej
Narození Panny Marie
Navštívení Panny Marie
Nejsvětější Srdce Páně
Nejsvětější Trojice
Neposkvrněné početí Panny Marie
sv. Oldřich
sv. Oldřich + Linhart
sv. Ondřej
sv. Osvald
sv. Otomar
sv. Otylie
P. Martin Středa a bl. Marie Restituta
Pán Ježíš v Getsemanech
Panna Maria
Panna Maria Bolestná
Panna Maria Celenská
Panna Maria Karmelská
Panna Maria Královna
Panna Maria Královna andělů
Panna Maria Lurdská
Panna Maria Matka církve
Panna Maria Matka jednoty křesťanů
Panna Maria Ochranitelka
Panna Maria Pomocnice
Panna Maria Růžencová
Panna Maria Sněžná
Panna Maria Vítězná
sv. Peregrin
sv. Petr
sv. Petr a Pavel
sv. Petr z Alkantary
sv. Pius X.
Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Povýšení sv. Kříže
sv. Prokop
Proměnění Páně
sv. Roch
sv. Roch a Rozálie
sv. Rozálie
sv. Sedmipočetníci + Zdislava
sv. Scholastika
Srdce Panny Marie
sv. Stanislav
sv. Kříž
sv. Kříž + Panna Maria
Svatá Rodina
sv. Šebestián
sv. Šebestián a Roch
sv. Šebestián, Roch a Rozálie
sv. Šimon a Juda
sv. Štěpán
sv. Tekla
sv. Terezie
sv. Terezie od Ježíše
sv. Terezie Veliká
sv. Tomáš
sv. Urban
sv. Václav
sv. Václav + Anežka Česká
sv. Václav + Izidor
sv. Václav + Vít
sv. Vavřinec
sv. Vavřinec + Jan Křtitel
sv. Vendelín
sv. Veronika
sv. Vít
sv. Vojtěch
Všichni svatí
sv. Wolfgang
Zasnoubení Panny Marie
sv. Zdislava
sv. Zikmund
Zjevení Páně
Zjevení Panny Marie v trní
Zjevení vzkříšeného Krista Maří Magdaléně
Zmrtvýchvstání Páně
Zvěstování Páně
Zvěstování Panny Marie