Biskupství brněnské

130. výročí narození biskupa ThDr. Karla Skoupého

Ilustrace
30.12.2016

V pátek 30. prosince 2016 uplyne 130 let od narození 12. sídelního brněnského biskupa Mons. ThDr. Karla Skoupého.

Mons. ThDr. Karel Skoupý se narodil 30.12.1886 v Lipůvce (okr. Blansko), kněžské svěcení přijal 16.7.1911 v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla a jeho prvním působištěm se staly Dyjákovice. Odtud byl povolán zpět do Brna, aby se stal prefektem chlapeckého semináře. Od roku 1923 byl pak celých dvacet pět let jeho rektorem - až do svého jmenování biskupem (1946). Roky 1953-1968 prožil v internaci.

V období Pražského jara se brněnští kněží a věřící dožadovali jeho návratu do Brna, což se po delším jednání podařilo. 22.6.1968 za velké účasti věřících proběhlo jeho druhé uvedení na biskupský stolec. Po srpnu 1968 však krátké období relativní svobody skončilo a následovala normalizace a nový útlak církve. Biskup Karel Skoupý zemřel 22. února 1972 a po jeho smrti zůstal brněnský biskupský stolec osmnáct let neobsazen. Diecézi v té době vedl kapitulní vikář Ludvík Horký, prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.

Diecézní brněnský biskup Vojtěch Cikrle vyzývá v těchto dnech věřící své diecéze, aby v modlitbě vzpomněli na jeho předchůdce, který vedl diecézi v těžkých dobách komunistické nadvlády. Kněze biskup Cikrle prosí, aby v modlitbách a při mších podle možností vzpomněli na biskupa Karla (kterého si mnozí pamatují nejen jako svého biskupa, ale ještě jako rektora alumnátu), a na oběti totalitního režimu.

 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality